De filosofie achter integraal holistisch massage

De filosofie achter integraal holistisch massage

Achter integrale massage zit een hele filosofie

De opleiding integrale massage bestaat uit een twee jarig opleidingstraject waarin de deelnemer leert om de massage vanuit bewustwording aan de cliënt te geven. Maar hoe wordt dat nou eigenlijk gedaan en welke stappen worden daarin gezet? In dit artikel worden de stappen van integrale massage en de overwegingen die daarbij worden gemaakt uiteengezet.

Contact als basis van integrale massage

Contact vormt een belangrijke basis voor het geven van een integrale massage. Het gaat bij een integrale massage dan ook om dat er weer een herverbinding met het lichaam kan worden gemaakt. Hierdoor wordt je als cliënt uitgenodigd om de contact met het lichaam weer te voelen en te kunnen luisteren naar de signalen die het lichaam iemand geeft. Om daarin als integraal masseur te kunnen begeleiden wordt de eerste stap daarvoor al tijdens het intake gesprek gezet. Als behandelaar luister je daarbij naar het verhaal van de cliënt om een beeld te vormen van de cliëntvraag en wat daarbij mogelijke oorzaken kunnen zijn. In de opleiding leert de student daarbij opmerkzaam te zijn, helder waar te nemen en ook oog te hebben voor dat wat niet door de cliënt wordt verteld.

Luisteren naar het lichaam

Nadat het intake gesprek is afgerond en de masseur belangrijke informatie heeft gekregen om de massage vorm te geven wordt de massage opgestart met de bodyscan. De cliënt ligt daarbij op de tafel. De masseur raakt het lichaam van de cliënt aan door een grote handdoek heen. De aanraking is onderzoekend en zacht. De cliënt wordt daardoor uitgenodigd om het contact met het lichaam weer te voelen terwijl de masseur inzicht krijgt in het signaal dat het lichaam geeft. De masseur is er in de opleiding in getraind om de spanning in het lichaam te voelen en daarbij een koppeling te maken met het verhaal dat de cliënt tijdens het intake gesprek heeft verteld. Waar zijn spanningen aanwezig? Zit deze oppervlakkig of juist diep? Hoe is de energie in het lichaam verdeeld of voelt het lichaam van de ontvanger moe aan of juist energiek? Het beeld was zich hierdoor vormt geeft verdere informatie die dient als input voor de wijze waarop de massage wordt toegepast.

Ontspannende massage

De fase die volgt op de bodyscan bestaat uit het geven van een ontspannende massage. Hier worden rustige en contactvolle strijkingen in wisselende patronen op een afwisselende manier gegeven waardoor lichaam en geest zich optimaal kunnen ontspannen. Het principe van Wei-Wu-Wei dient hierbij als uitgangspunt. Wei-Wu-Wei wordt in de Chinese geneeskunde als doen door niet doen toegepast. De massage wordt daarmee in deze fase zo rustig vorm gegeven dat er in de massage een meditatieve rust ontstaat waarbij het lichaam van binnenuit voor de massage open kan gaan. Deze fase wordt in de opleiding ook wel het moment van niets genoemd waaruit weer ruimte voor iets nieuws kan ontstaan.

Dieptefase

Stap voor stap zijn we inmiddels uitgekomen bij de kern van de integrale massage. Ook wel dieptefase van integrale massage genoemd. In deze fase staat de kern van de cliëntvraag centraal. Deze thema's kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op fysieke vragen als een bepaald spannings- of klachtgebied maar ook emotioneel van aard (als emoties die vast zijn blijven zitten) of gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dit deel van de massage is bewustwordingsgericht. De interventies die in deze fase door de behandelaar gegeven worden zijn er dan ook op gericht de cliënt zelf te laten voelen en te laten ervaren wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft. Om de cliënt daarin te begeleiden worden de massage inhoudelijke vaardigheden in de opleiding met coachende vaardigheden ondersteund.

Integratie fase

Tijdens de integratie fase wordt het massage inhoudelijk deel van de massage vervolgens afgerond. Dit is een fase waarin de intensiteit van de massage steeds verder wordt verlaagd. De rust die hiermee geboden wordt werkt zich tweeledig uit. Als eerste kan de ontspanning die in de massage is ontstaan zich doorwerken naar diepere lagen in de body én in de mind. Zo kunnen bijvoorbeeld ontspanningen in de spieren of bindweefsels doorwerken naar het adem systeem, hormonale processen, de spijsvertering of de bloedsomloop. Daarnaast werkt deze fase ook door naar mentale processen of de geest. Het komt vaak voor dat inzichten die in de dieptefase verkregen zijn zich in deze fase, door de stilte die is ontstaan zich verder verdiepen of achter de lagen van spanning of pijn kan kijken waar vaak een bron van heling aanwezig kan zijn.

Evaluatie en afronding van de massage

In de laatste massage wordt de massage vervolgens afgerond. Nadat de ontvanger nog even in stilte op de tafel is blijven liggen wordt er ruimte geboden om de ervaringen van de massage nog met elkaar te bespreken of om dingen die in de massage zijn blijven liggen nog nader te verdiepen. Daarna wordt teruggekeken op het verloop van de massage en wat een mogelijk vervolgproces kan zijn. De masseur maakt daarbij een inschatting van een aantal benodigde sessies en wat daarbij een optimale frequentie kan zijn. Daarna wordt afscheid genomen en is de massage afgerond.

Reflectie

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen een integrale massage een massage die iedere keer anders zal zijn. Om daarop in te kunnen spelen komen in de opleiding verschillende thema's en werkvormen aan bod. Deze thema's kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op fysieke spanningen, heb behandelen van mentale of emotionele blokkades of zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, persoonlijke ontwikkeling. Om daarbij te kunnen begeleiden komen in de opleiding niet alleen massage inhoudelijke vaardigheden aan bod maar ook verschillende vormen van coaching, gespreksvaardigheden, haptonomische vaardigheden en ga je ook in op hoe helingsprocessen werken in combinatie met verschillende lichaamstypologieën waardoor je in de opleiding een brede basis ontwikkelt om mensen te begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

Heb je interesse om aan de opleiding deel te nemen? Kijk dan hier voor de massage opleiding (holistische massage) of breng een bezoek aan onze informatie avond.

Massagecursus: massagecursus integrale massage

Deel dit artikel: