Synthese van oosterse & westerse visies

Synthese van oosterse & westerse visies

hoe stromingen elkaar aanvullen en versterken

Bij integraal holistische massagetherapie worden oosterse en westerse stromingen van massage met elkaar gecombineerd. In dit artikel gaan we in op wat hier de meerwaarde van is en leggen we uit hoe vanuit deze combinatie meer diepgang en afstemming in de massage tot stand kan komen en een uitgebalanceerde behandeling kan ontstaan met aandacht voor heel de mens.

Verschillen oosterse en westerse stromingen

Om te beginnen is het goed om er bij stil te staan dat oosterse en westerse stromingen van heelwording beide hetzelfde doel nastreven. Dit doel is er op gericht de cliënt te genezen. Terwijl dit doel hetzelfde is, zijn beide stromingen toch geheel eigen in hun manier van werken. De Oosterse visie richt zich daarbij doorgaans op de mens als geheel, terwijl westerse visies juist wat meer klachtgericht zijn. De oorzaak van dit verschil is gelegen in de visies die deze beide stromingen op het leven hebben. Het oosten denkt meer vanuit het geheel. Het geheel van de maatschappij, de kosmos en de mens die daar onderdeel van uitmaakt. De mens wordt daarmee vanuit zijn of haar geheel bezien. Een klacht staat daar niet op zichzelf maar wordt in analoog verband binnen het geheel van die persoon geplaatst.

In het westen zijn we in de loop der eeuwen juist wat verder van de eenheid af komen staan. We denken meer individueel en ook meer materieel. Zo gaat onze wetenschap er bijvoorbeeld vanuit dat bewustzijn vanuit materie ontstaat terwijl in het oosten juist wordt gedacht dat materie vanuit bewustzijn ontstaat. De oosterse stromingen zijn er vaak op gericht om de balans in lichaam en geest te herstellen waardoor de oorzaken van klachten worden weggenomen en het lichaam (en de geest) weer gezond kan functioneren. Westerse stromingen zijn juist wat meer gericht op het behandelen van de specifieke klacht en daar zijn in de loop der jaren op het gebied van massage heel waardevolle technieken voor beschikbaar gekomen.

Benaderingswijze in de massage

Bij oosterse stromingen zie je dat er meer wordt gewerkt met de mens als geheel. Tijdens de massage worden er bijvoorbeeld met olie grote en verbindende strijkingen op het gehele lichaam gegeven waarbij de mens zijn eigen totaliteit weer kan voelen en de fixatie van het denken los kan laten. Hierdoor kan de levensenergie weer vrij stromen en de gezondheid in het lichaam weer terug keren, waarbij ook spanningen in de emoties en het denken kunnen worden geheeld. Je kunt je letterlijk weer verbinden met het grotere geheel. Een andere manier waarmee wordt gewerkt is het laten doorstromen van de energie, met bijvoorbeeld drukpunten of energetische aanraking. Dit is een manier van werken waarbij blokkades in de energiebanen - meridianen - van het lichaam worden geheeld.

Westerse stromingen van massage hebben ook aandacht voor de mens als geheel en de massagevormen die daarop gericht zijn hebben veel overeenkomsten met de oosterse stromingen van massage, echter daar richt men zich vaak toch net iets meer op de ontspanning van de spieren en gewrichten en iets minder op de doorstroming van de energie. Daarnaast hebben westerse stromingen van massage veel aandacht voor specifieke spanningsgebieden en blokkades die door stress, overbelasting, onbalans of emoties in het lichaam vast zijn gaan zitten. De aandacht is er daarbij op gericht om deze los te laten. De verdiepende technieken (die onder andere doorwerken in de zogenoemde bindweefsellagen) die daarvoor worden toegepast zijn heel waardevol en hebben tevens een plaats binnen integraal holistische massage. Juist omdat daarmee heel gericht in een specifiek gebied kan worden gewerkt.

Eigentijdse werkwijze voor heelwording

Waar bij integraal holistische massage met massagevormen uit beide stromingen wordt gewerkt, kenmerkt deze massage zich ook door haar geheel eigen werkwijze doordat de massage bewustwordingsgericht wordt vormgegeven. De behandeling is niet zozeer of niet alleen gericht op het herstel van de balans maar vooral op het bewustwordingsproces in de massage. Als integraal holistisch masseur sta je stil bij de signalen die het lichaam iemand geeft. En omdat ieder mens en ieder lichaam anders is worden daarbij verschillende vormen van massage toegepast uit zowel oosterse als westerse stromingen. Met deze technieken wordt tijdens de massage contact met de verschillende lagen in het lichaam gemaakt. Hierdoor krijg je als cliënt de ruimte om te voelen en te ervaren wat er in het lichaam aanwezig is. En wat het lichaam met de spanningen of klachten die zich daarin hebben opgebouwd wil vertellen, waardoor niet alleen fysieke lagen maar ook emotionele, mentale en spirituele lagen kunnen worden geheeld.

Wil je meer informatie over de massage opleiding, kijk dan op deze pagina of breng een bezoek aan een informatie avond.

Deel dit artikel: