Samenspel bij integraal holistische massage

Samenspel bij integraal holistische massage

Hoe aandacht de uitwerking van de massage vergroot

Integraal holistische massage kenmerkt zich als een helingsvorm bij uitstek waarbij het samenspel tussen de ontvanger en de masseur een belangrijke rol speelt voor de uitwerking die tijdens een massage kan worden verkregen. Als integraal holistisch masseur heb je de rol van gids die de cliënt tijdens de massage begeleid bij zijn of haar helingsproces en waardoor door de cliënt contact kan worden gemaakt met de diepere lagen van de bodymind.

Dynamisch lichaamswerk

Integraal holistische massage houdt het midden tussen massage inhoudelijke vaardigheden, haptonomie en therapeutische begeleiding. Integraal holistische massage is daarmee een dynamische en geïntegreerde vorm van lichaamswerk die erop gericht is cliënten weer in contact te brengen met zichzelf en daarbij te ondersteunen bij een proces van heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

Holistische visie

Vanuit de holistische visie van waaruit integraal holistische massage is vormgegeven is het lichaam is een spiegel van andere aspecten van wie iemand is als mens. Fysieke spanningen staan daarmee niet op zichzelf maar houden analoog verband met andere aspecten van iemands leven. Zo bezien drukt het lichaam eigenlijk voortdurend uit hoe het met ons is. Waarom wil de levensenergie in bepaalde gebieden niet stromen of waarom is de balans in het lichaam verstoord geraakt? Dit zijn vragen die bij uitstek van toepassing op een integraal holistische massage kunnen zijn. Tijdens een integraal holistische massage wordt gewerkt met de mens als geheel. Daarom kunnen ook andere vragen van toepassing voor een massage zijn. Zo kan bijvoorbeeld aandacht worden gegeven aan emoties of ervaringen uit het verleden die nog niet goed of nog niet goed zijn verwerkt.

Gevoelens en emoties

Gevoelens en emoties, maar ook gedachten of ervaringen die we nog niet toe hebben kunnen laten worden in het lichaam vastgezet en vaak gebeurt dit onbewust. Dit weerspiegelt zich niet alleen in de lichaamshouding maar ook in gebieden waar de levensenergie stap voor stap wordt geblokkeerd. Deze blokkades werken vervolgens weer in alle lagen van de persoon door: zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel. Het maakt een groot verschil of je met je omgeving in contact bent vanuit een gespannen lichaam (bodymind) of vanuit een ontspannen lichaam en geest.

Het lichaam bewust ervaren

Aanraking tijdens een integraal holistisch massage brengt ons weer in contact met de lagen die in ons lichaam ingesloten zijn. Door deze lagen in onszelf weer bewust te ervaren kunnen ze weer een plek krijgen in ons leven. Pijn of verdriet en emoties die we aanvankelijk (en vaak onbewust) weg hebben gedrukt kunnen zo weer naar boven komen. Ze mogen weer deel uitmaken van ons leven en hoeven daarmee niet meer ingesloten in ons lichaam aanwezig te zijn. Het gaat er daarbij niet alleen om de fysieke spanning los te laten maar juist om daarbij een weg te vinden om bij onszelf naar binnen te gaan en contact te maken met diepere lagen die in het lichaam en de bodymind aanwezig zijn.

Hierbij wordt gewerkt met verschillende vormen van aanraken die soms meer zacht en subtiel zijn om innerlijke lagen te raken en soms technieken die juist meer stevig en diepgaander zijn, bijvoorbeeld om te werken met lagen die achter de blokkades die in het lichaam aanwezig zijn. Waar het om gaat is dat er innerlijk contact wordt gemaakt en daarbij te voelen en te ervaren wat er in deze lagen van het lichaam aanwezig is. De rol van jou als integraal en holistische masseur is de cliënt er daarbij uit te nodigen dat deze lagen er mogen zijn.

De houding waarmee vanuit de masseur wordt gewerkt heeft daarbij een belangrijke plaats. Kenmerkend daarbij is dat tijdens de massage niet vanuit kracht maar vanuit zijn en vanuit een juiste lichaamshouding wordt gewerkt.

Samenspel in de massage

Om de cliënt in deze lagen te begeleiden is er bij integraal holistische massage sprake van een samenspel. De aandacht van de aanraking is er daarbij op gericht om de cliënt met zijn of haar aandacht (bewustzijn) naar het lichaam te brengen. Aanvankelijk wordt gewerkt met het vinden van die diepte waarin spanningen kunnen worden losgelaten maar vervolgens ook in lagen die daaronder aanwezig zijn, lagen waarin bijvoorbeeld gevoelens en herinneringen aanwezig zijn en mogelijk in nog diepere lagen waarin niet alleen onze oude opslag van pijn, verdriet en andere emotionele ballast aanwezig is maar het contact met onze innerlijke kwaliteiten als creativiteit, duidelijkheid, spraakvermogen en flexibiliteit die vaak onder deze spanningen aanwezig zijn. Het tempo waarin wordt gewerkt wordt daarbij afgestemd op de cliënt. Waar het daarbij om gaat is dat deze het tempo en de diepte kan volgen waardoor al deze lagen goed kunnen worden waargenomen en verwerkt.

Het samenspel tijdens een massage bestaat niet alleen uit het toepassen van verschillende massage inhoudelijke vaardigheden omdat dan alleen te fysiek zou worden gewerkt. Maar hierbij worden ook haptonomische vaardigheden toegepast om te komen tot een levendige, contactvolle en bezielende manier van aanraken waarbij ook het het innerlijk van de cliënt kan worden gewerkt. Aanvullende worden coachende en therapeutische vaardigheden toegepast. De coachende vaardigheden richten zich daarbij vooral op het begeleiden van de cliënt in het proces van contact maken van zijn of haar lichaam en body mind. Daarbij worden aanwijzingen gegeven wat te doen bij verschillende lagen, bij loslaten, bij weerstanden en bijvoorbeeld bij  omgaan met spanningen of pijn. Dit wordt onder andere gedaan met het geven van aanwijzingen op het gebied van de adem, het richten van de aandacht en het toelaten van wat zich aan kan dienen in het moment.

De therapeutische vaardigheden hebben tijdens een sessie betrekking op het begeleiden van de cliënt bij wat zich voordoet tijdens het proces. Bijvoorbeeld bij het geven van ruimte aan emoties, het stellen van verdiepende vragen en het helpen bij plaatsen en ordenen van wat zich tijdens een sessie voor heeft gedaan.

Helingsproces

Het helingsproces bij integraal holistische massage werkt door in alle lagen van de body mind. Niet alleen fysieke spanningen worden losgelaten maar ook emotionele en mentale spanningen kunnen een plek worden gegeven en worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook oudere spanningen die te maken hebben met ons levensverhaal of trauma worden verwerkt. Het gaat daarbij om integratie. Niet alleen het loslaten van fysieke of emotionele spanningen maar deze op geïntegreerde wijze te doorwerken en verwerken, zoals we hierboven al schreven: zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Spanningen die in iemand aanwezig zijn werken in alle lagen door. Door deze los te laten en te verwerking hoeft de spanning niet meer door het lichaam te worden vastgehouden en kan voor andere doelen worden aangewend. Hierdoor zien we na afloop van een reeks van sessies doorgaans een toename van de gezondheid en levenskracht, meer weerbaarheid, flexibiliteit en creativiteit. Het leven gaat als het ware weer stromen en krijgt zijn normale beloop. Vaak zeggen mensen na afloop dan ook: "Ik ben dichter bij mezelf gekomen"of "Ik ben nu meer wie ik ben".

Opbouw van de opleiding

Wil je meer informatie over de opbouw van de opleiding integraal holistische massage, kijk dan op deze pagina of breng een bezoek aan een informatie avond.

Wanneer je de werkwijze en opbouw zelf wilt ervaren is het ook mogelijk om deel te nemen aan onze basiscursus integrale massage

Deel dit artikel: