U bent hier:
  1. Home
  2. Visie
Volg ons ook online:

De visie van waaruit wij werken

Binnen Positive Touch heeft het werken vanuit een holistische visie een centrale plaats. Deze visie is zover doorgedrongen binnen de school dat hij terug te vinden is in onze gehele manier van werken. Zowel de methodiek van integraal holistische massage als de wijze waarop de lessen worden vormgegeven en de ondersteuning die wij bieden aan onze studenten zijn op deze visie gebaseerd. Ze vormt daarmee het DNA van onze organisatie en de basis van waaruit nieuwe ontwikkelingen worden vormgegeven.

Een holistisch geheel

Bij een holistische zienswijze kun je zeggen dat er binnen een systeem steeds van het geheel wordt uitgegaan en niet van de losse delen. Vanuit een holistische visie is alles met al het andere verbonden. Geen enkel ding kan los van iets anders worden gezien. Deze zienswijze houdt tevens in dat alles van invloed is op elkaar. Als we bijvoorbeeld kijken naar fysieke spanningen die in een lichaam aanwezig zijn dan zien we dat deze kunnen samengaan met mentale of emotionele spanningen, ervaringen of gebeurtenissen die zowel in het verleden als in het heden gelegen kunnen zijn. Alles binnen de gehele bodymind van fysiek, mentaal, emotionele tot spirituele delen staan voortdurend in wisselwerking met elkaar.

Heelwording van binnenuit

De basis van de holistische visie van waaruit wij werken is dan ook dat je als mens alles in je hebt om weer heel te worden maar dat bepaalde stukken gedurende het leven uit balans zijn geraakt. Hoe dan ook, alles is nog steeds in je aanwezig en tijdens een integraal holistische massage doe je daar onderzoek naar. De massage is erop gericht met je aandacht naar binnen te gaan en daar te voelen en te ervaren wat er in het lichaam en bodymind aanwezig is. Wat het lichaam wil vertellen. Je kunt het zien als een reis naar de diepere lagen van jezelf en daar met je aandacht aanwezig te zijn. Heelwording is daarmee een proces van loslaten, van toelaten, voelen en emoties weer laten stromen. Als integraal holistisch masseur ga je op deze manier met de cliënt letterlijk op onderzoek. Door middel van een combinatie van massage inhoudelijke vaardigheden, coaching en therapeutische begeleiding nodig je de cliënt uit te voelen en te ervaren wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft.

              "Integraal holistische massage is het herstel van de verbinding met jezelf"

Bewustwording & Innerlijke groei

Vanuit deze visie weerspiegelt het lichaam iemands hele levensverhaal. Spanningen rondom het hart, de schouders of juist het bekkengebied maar ook patronen in iemands leven vertellen allemaal hun eigen verhaal en dragen ervaringen in zich mee die zowel bewust als ook onbewust door iemand zijn ervaren. Dit kunnen ook geblokkeerde gevoelens zijn of juist het resultaat van een meer mentale benadering. Door deze lagen weer bewust te evaren, te herkaderen en los te laten is het mogelijk om te groeien en te ontwikkelen als mens. Je bent in staat om oude patronen los te laten en nieuwe inzichten en mogelijkheden om het leven vorm te geven op te doen. Het mooie van lichaamsgericht werken is dat het je uitnodigt om voorbij het soms mentale of voorgekaderde denken te gaan en contact te maken met lagen die anders niet toegankelijk zijn. Zo kan heel direct inzicht worden gekregen in hoe iets van binnen voor je is of hoe een ervaring daadwerkelijk is ervaren. Deze manier van werken brengt je in contact met je meest innerlijke kern en draagt bij aan de ontwikkeling van de ziel waarvan de uitwerking vaak duurzaam is.

Eigentijdse ontwikkeltraject

De opleiding laat zich hiermee het beste kenmerken als een modern en eigentijds ontwikkeltraject. Dit sluit heel goed aan op de ontwikkelingen van deze tijd waarbij steeds meer mensen op zoek gaan naar andere manieren om zichzelf te helen en ruimte te maken voor bewustwording en innerlijke groei. Het lichaamsgerichte aspect is daarbij heel aansprekend. Je werkt daarbij naast het fysieke aspect ook met gevoelens, emoties, gedachten en ervaringen worden onderzocht. Alles komt bij een integraal holistische massage bij elkaar. Om deze vaardigheden eigen te maken creëren we in de opleiding een veilige, open en onderzoekende sfeer waarbij je zowel kunt verkennen en ontwikkelen in het begeleiden van anderen als stappen kunt zetten op het gebied van zelfonderzoek en innerlijk werk waardoor je vanuit eigen ervaring een goed beeld kunt vormen van de mogelijkheden die de methodiek te bieden heeft.

     ~ Heelwording komt bij integraal holistische massage van binnenuit! ~

Ontwikkeling van de methodiek

De methodiek waar je bij Positive Touch mee leert werken hebben wij de afgelopen jaren ontwikkeld binnen onze school. De kern van de methodiek wordt daarbij het werken met de bodymindconnectie (BMC) genoemd en hiermee kan zowel in fysieke, emotionele, als mentale en spirituele lagen kan worden gewerkt. In de opleiding leer je hier alle benodigde stappen voor. De methodiek vormt hiermee als het ware een synthese tussen holistische massage, zijnsoriëntatie en haptotherapie en is daarbij stevig gegrondvest in andere stromingen van bewustwording en lichaamswerk als tragering, postural integration, rolfing, yoga, ademwerk en zen waardoor de afgelopen jaren een heel open en ondersteunende manier van werken is ontstaan.

Heb je interesse? We zien je graag binnenkort tegemoet op onze school!

Kijk hier voor meer informatie: contact en informatieavond.