Visie Massage Opleiding

Masseur zijn is een vak waarbij je met mensen werkt. Zowel met het lichaam als men de mens als geheel. Wat het lichaam uit wil drukken en wat iemand van zichzelf kan leren, zijn thema's die een belangrijke rol spelen bij integraal holistische massage.

Om hierbij te begeleiden komt in de opleidding een uitgebreid scala vaardigheden aan bod die zowel massage inhoudelijk als bewustwordingsgericht en therapeutisch zijn.

Ontwikkelen als masseur houdt tevens in groeien en ontwikkelen in je eigen proces, je eigen krachten leren kennen de weg vrijmaken in jezelf waarmee voor jou een natuurlijke manier van begeleiden ontstaat om mensen uit te nodigen om ook deze weg te gaan.

Lees meer
Onze reviews