Bewandel het pad van de ziel

Bewandel het pad van de ziel

en volg de koers die voor je ligt in het leven

Het leven is voor ieder mens een uniek proces waarbij van buitenaf eigenlijk niet zo makkelijk te zeggen valt wat er in iemand omgaat of wat er in iemand leeft. Ieder mens loopt zijn eigen pad en gedurende dat leven worden tal van overwegingen en keuzes gemaakt en moeten problemen worden overwonnen. Wie je bent hangt voor een groot deel af van de mogelijkheden die je ziet en hoe meer mogelijkheden je ziet hoe beter het lukt een leven te leven wat staat voor wie jij van bent. Het is duidelijk dat dit gaat om een innerlijk proces en in dit artikel leggen we uit hoe integraal holistische massage daarbij kan ondersteunen.

Verschil tussen de ziel en de persoonlijkheid

Om inzicht te krijgen in het pad van de ziel en hoe integraal holistische massage daarbij kan ondersteunen is het van belang eerst inzicht te krijgen in het verschil tussen de ziel en de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is dat deel van ons waarmee we ons dagelijks identificeren. Het bevat onze overtuigingen, hoe we op onze omgeving reageren, gedrag en programmeringen die we onszelf gedurende ons leven eigen hebben gemaakt. Stel je partner zegt bijvoorbeeld iets wat je raakt, dan zou je daar boos om kunnen worden of je hebt geen werk en iemand doet je een aanbod voor een baan dan kun je die baan vanwege het geld wat het oplevert, zonder verder na te denken, aanvaarden. Een belangrijk kenmerk van de persoonlijkheid is dan ook dat deze de problemen die we tegenkomen maar wat graag uit de weg probeert te gaan en wanneer ze zich toch voordoen probeert te ontkennen of deze hals over kop probeert op te lossen om zo snel mogelijk weer terug te keren naar hoe het was.

En waar de persoonlijkheid zoveel mogelijk streeft naar stabiliteit zit de ziel heel anders in elkaar. Deze wil juist graag leren en ervaring opdoen in het leven. De ziel wil graag weten wat de diepere betekenis van een ruzie kan zijn of waarom het op een bepaald moment in het leven niet lukt om werk te vinden en staat op een nog dieper niveau open voor fundamentele vragen als wie ben ik eigenlijk ten aanzien van mijn werk en wat heb ik de wereld te bieden en kan ik de tijd die nu beschikbaar is doordat het me niet lukt om werk te vinden niet beter anders besteden en is het niet verstandig om daar eens over na te denken? De ziel houdt van verandering en stapt ook graag in de diepte van het onbekende omdat zij weet dat daarin de ruimte is gelegen voor groei en vanuit een steeds diepere verbinding met het leven ook steeds meer van zichzelf naar buiten te brengen.

Het levensproces als doolhof of labyrint aanvaarden

Doorgaans vindt de persoonlijkheid al deze verandering helemaal niet leuk en is ook bang voor de beweging die de ziel daarbij wil maken omdat al die nieuwe lessen die worden geleerd aan de persoonlijkheid vaak alleen maar verwarring geven, en eenmaal op het pad van de ziel ontstaat doorgaans een voortdurend proces van verandering en steeds verdergaande groei. Als we op dit moment in de tekst weer terugkijken naar het mogelijke conflict met een partner kunnen we bijvoorbeeld zien dat we door boos te worden het gesprek kunnen afsluiten en de signalen die we krijgen niet laten binnenkomen wat typisch een eigenschap is van de persoonlijkheid. Maar vanuit de ziel ligt deze beperking er helemaal niet, die wil graag luisteren, die staat open voor wat zich aandient in het moment, die heeft daar helemaal geen bezwaren tegen om dingen te horen die niet helemaal gemakkelijk zijn om mee om te gaan. Die ziet daarin namelijk kansen om te leren. En door dit openstaan steeds meer tot een eigenschap te maken kan er voor de persoonlijkheid ook steeds meer ruimte ontstaan om hierin mee te gaan waardoor de ziel en de persoonlijkheid na verloop van tijd steeds meer met elkaar in samenhang zullen zijn. Al in de oudheid werden deze verschillen in benadering tussen de persoonlijkheid en de ziel weergegeven door het doolhof en het labyrint. Het doolhof staat daarbij voor de persoonlijkheid met al haar omwegen, verstrikkingen, frustraties en neigingen om het bijltje erbij neer te gooien en weer tot de orde van de dag over te gaan terwijl het labyrint juist een doolhof is waarin je niet kunt verdwalen. Voor de ziel is er ook geen sprake van verdwalen maar van groeien, aanvaarden en leren waarbij je niet kunt falen maar steeds weer verder kunt komen en als het even niet lukt steeds weer opnieuw kunt proberen.

Het pad van de ziel en integraal holistische massage

Nu we helder hebben uitgewerkt hoe het pad van de ziel verloopt en wat daarmee de samenhang is met de persoonlijkheid zien we ook dat er als het ware twee krachten in ons werkzaam zijn. De ene, de persoonlijkheid, die problemen het liefst uit de weg probeert te gaan en de andere, de ziel, die vooral wil leren en deze twee kunnen in strijd zijn met elkaar of ons verschillende signalen geven waardoor het lastig is om een keuze te maken of echt te voelen wat we moeten doen in een bepaald moment. Beide kunnen daarbij ook heel overtuigend op ons overkomen met goede argumenten en zijn daarbij soms lastig uit elkaar te houden. Wat het extra lastig of complex kan maken is dat de persoonlijkheid soms wat luider met ons kan communiceren terwijl de ziel dat doorgaans meer stilletjes doet waardoor we er de tijd voor moeten nemen om daar goed op af te kunnen stemmen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de signalen van de ziel zich in de diepere lagen van ons zijn bevinden en juist daarin kan de kracht in integraal holistische massage worden gevonden want de methodiek is erop gericht door middel van verschillende manieren van aanraking, zoals strijkingen, strekkingen, pulsaties, stille aanraking en dieptemassage tot in de diepste lagen van de bodymind contact te maken en de cliënt in deze diepte van zichzelf te laten voelen en ervaren wat vanuit het innerlijk mag worden gevoeld en naar boven wil komen en mensen daarmee tevens de ruimte te geven om steeds beter naar zichzelf en hun innerlijk te laten luisteren.

Vanuit fysieke blokkades het leven laten stromen

Om bij dit proces te begeleiden kan tijdens een massage ook met blokkades in het lichaam worden gewerkt. De levensenergie kan in deze gebieden niet vrij meer stromen en de ziel geeft daarmee aan dat niet in overeenstemming wordt geleefd met wat door de ziel op die plek in het lichaam naar buiten wordt gebracht.

De vaardigheden om mensen bij deze processen te begeleiden worden hiervoor in de opleiding tot integraal holistisch masseur gedurende een periode van twee jaar eigen gemaakt. Je leert daarbij vanuit een breed aanbod aan van massage inhoudelijke vaardigheden in combinatie met coaching en haptonomische vaardigheden vanuit een open en zijnsgerichte houding met mensen werken. Heb je interesse om deze vaardigheden eigen te maken dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan onze informatieavond of je voor onze massage opleiding aan te melden.

Deel dit thema: