Heden, verleden, toekomst en integraal holistische massage

Heden, verleden,  toekomst en integraal holistische massage

hoe deze elkaar beïnvloeden en in elkaar overgaan

Integraal holistische massage gaat uit van de mens als geheel. Daarbij kan zowel in fysieke, mentale, emotionele als spirituele lagen met de cliënt worden gewerkt. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld een afspraak maken om te onderzoeken wat fysieke spanningen, klachten of onbalans in het lichaam iemand willen vertellen of wat de diepere betekenis is die daaraan ten grondslag ligt. Het kan evengoed zijn dat er een afspraak voor een sessie wordt gemaakt om meer contact met het lichaam te maken of omdat iemand merkt dat bepaalde gevoelens of emoties nog niet of nog niet goed zijn verwerkt.

Inzicht in het gebied waarin de cliëntvraag gelegen is

Om een cliënt goed te begeleiden helpt het wanneer je inzicht hebt in het gebied waarin de cliëntvraag gelegen is waardoor een betere focus in het proces kan worden aangebracht. Wil een cliënt bijvoorbeeld uitzoeken wat er speelt in een bepaalde situatie in zijn leven dan is de vraag van de cliënt meer op het heden gericht. Wanneer een cliënt wil weten waardoor de onbalans of spanning in het lichaam of in het leven is ontstaan dan is de vraag meer op het verleden gericht en wanneer een cliënt uit wil zoeken hoe een bepaalde situatie kan worden opgelost dan is de vraag van de cliënt meer op de toekomst gericht.

Vormgeven van de massage

De massage zal aan de hand van de inventarisatie van de cliëntvraag zeker in het begin van het proces op één deze gebieden (heden, verleden of toekomst) worden gericht. Wanneer de client uit wil zoeken wat er speelt in het heden zal de intentie van de sessie meer oriënterend zijn waardoor de cliënt zich een goed beeld kan vormen van wat er speelt. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de cliënt graag wil weten hoe spanningen op het werk met spanningen in het lichaam samengaan. Wanneer de cliëntvraag zich meer op het onderzoeken van oorzaken richt die in het verleden gelegen zijn zal een sessie bijvoorbeeld meer op regressie zijn gericht. Dit laatste kan van toepassing zijn wanneer bepaalde emotionele gebeurtenissen nog niet of nog niet volledig zijn verwerkt. En wanneer de cliëntvraag meer op het oplossen van een bepaald dilemma is gericht zal meer op het onderzoeken van oplossingsrichtingen aandacht kunnen geven. Een voorbeeld hiervan kan zijn hoe door de cliënt bijvoorbeeld beter grenzen kunnen worden aangegeven of hoe stappen in het leven kunnen worden gezet die al lange tijd worden uitgesteld.

Heden, verleden en toekomst zijn wielen die in elkaar overgaan

Nu is het zo dat verleden, heden en verleden als wielen zijn die in elkaar overgaan. Een ervaring die is opgedaan in het verleden en nog niet is verwerkt werkt door in het heden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een cliënt in het verleden ergens door is teleurgesteld of niet is gehoord wat door kan werken in het heden door ergens niet volledig voor te gaan. Wanneer de focus dan  teveel op het heden blijft gericht kan het lastig zijn om verder te komen doordat de cliënt in dat geval wordt tegengehouden door het verleden. Om ruimte te geven deze oude lagen los te laten zal er tijdens een sessie ook aandacht op het verleden worden gericht. Wanneer deze lagen zijn uitgewerkt kan het voor de cliënt gemakkelijker zijn om inzicht te krijgen in het heden.

Inzicht in de toekomst draagt ertoe bij het verleden te helen

Waar inzicht in het verleden kan helpen bij het helen van het heden is dit ook omgekeerd vaak het geval. Stel een cliënt komt naar een praktijk voor het verwerken van oude spanningen of emotionele pijn. De ervaring leert dat wanneer er tevens aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van nieuwe manieren om hier in het heden mee om te gaan deze processen vaak veel gemakkelijker kunnen worden doorlopen. Oude beknellingen kunnen zo worden losgelaten waarbij ook ruimte voor nieuwe energie kan ontstaan.

Aansluiting bij het helingsmodel van integraal holistische massage

De hierboven beschreven werkwijze is onderdeel van het helingsmodel waar je tijdens de opleiding integraal holistische massage meer leert werken en wordt binnen de opleiding de therapeutische boog genoemd. Deze kenmerkt zich door haar geheel natuurlijke manier van werken en aansluiting vind bij hoe helingsprocessen verlopen. Als therapeut weet je daardoor waar je je in de begeleiding van de cliënt bevindt en welke stappen daarbij in het proces kunnen worden gezet. Het mooie daarvan is dat de massage inhoudelijke vaardigheden daarvoor met therapeutische vaardigheden worden gecombineerd waardoor een optimaal helingsmodel ontstaat om cliënten bij heelwordingsprocessen te begeleiden.

Heb je interesse in de opleiding of wil je meer informatie dan nodigen we je van harte uit om één van onze informatie avonden te bezoeken.

Deel dit thema: