Heelwording vanuit integraal holistische massage

Heelwording vanuit integraal holistische massage

een methodiek voor bewustwording van binnenuit

In ons vorige artikel zijn we ingegaan op hoe gevoelens en ervaringen in het lichaam worden opgeslagen en hoe daar tijdens integraal holistische massagetherapie weer contact mee kan worden gemaakt. In dit artikel staan we vervolgens stil bij hoe het heelwordingsproces van een integraal holistische massage werk en welke stappen daarbij in het begeleidingsproces van de massage worden gezet.

Holistische kijk op gezondheid in relatie tot het levensproces

Voor we naar het proces van heelwording gaan kijken werpen we eerst een blik op wat gezondheid nou eigenlijk is. Vaak wordt er bij gezondheid als eerste aan de gezondheid van het lichaam gedacht. Een definitie van gezondheid is dan iets van een lichaam dat vitaal is, wat weer snel op kan laden en vrij van klachten is. Op zich is dit een goede definitie maar gezondheid is eigenlijk veel meer. Het is iets wat verder reikt dan het fysieke lichaam alleen. Gezondheid is ook mentaal en emotioneel gezond kunnen functioneren en daar weerbaar in zijn, gesteund worden door waardevolle relaties, je kwaliteiten kunnen benutten en op koers in je leven zijn in een richting waarheen je ziel zich wil ontplooien. Dit is hoe je holistisch tegen gezondheid aan kunt kijken. Als een samenspel van fysiek, mentaal, emotionele en spirituele aspecten die zich onderling allemaal op een bepaalde manier tot elkaar verhouden.

Levenservaringen van binnenuit integreren

Om gezond en vitaal te blijven zijn er zo bezien twee aspecten die daarvoor van belang zijn. De eerste is dat de levensenergie zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel blijft stromen. Hierdoor kunnen ervaringen die we in het leven opdoen goed door ons kunnen verwerkt. Het lichaam blijft dan opgeladen en raakt daardoor niet geblokkeerd. Ook de levensenergie kan dan blijven stromen, Panta Rhei, zoals dat in het oude Griekenland ook wel werd genoemd. Als je bijvoorbeeld fysiek teveel inspanning levert en te weinig tijd neemt om het weer op te laden raakt het lichaam steeds verder uitgeput waardoor blokkades ontstaan en spanningen ontstaan. Dit proces is ook van toepassing voor emoties of gevoelens, gedachten en (levens-) ervaringen die we niet of niet goed kunnen laten stromen. Omdat alle lichamen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel met elkaar verbonden zijn raakt ook het fysieke lichaam hierdoor geblokkeerd. Een voorbeeld hiervan is een emotie die we niet kunnen laten stromen bijvoorbeeld door verdriet. Deze kunnen in dat geval dan vast gaan zitten rondom het hart of lasten die we dragen die vast gaan zitten in de schouders of de rug.

Koers houden op het levenspad

Een tweede aspect om vitaal en gezond te blijven is dat we de koers van ons leven vast weten te houden zoals we ons van binnenuit willen ontplooien. Dit kan soms een hele uitdaging zijn. We passen ons soms aan, stellen dingen uit, proberen te ontdekken waar het in het leven eigenlijk over gaat, wat belangrijk is en in welke richting we willen groeien of een bepaalde mate van creativiteit in het leven aan de dag kunnen leggen. Als er er niet voldoende in slagen om dit pad, wat ook wel het innerlijke pad of het pad van de ziel wordt genoemd te volgen kan ook spanning of ziekte ontstaan. Je leeft dan in feite te ver van jezelf vandaan wat bijvoorbeeld ziekte, depressie of een burn-out tot gevolg kan hebben wat wordt veroorzaakt doordat het leven je van binnenuit geen bevrediging brengt.

Fysieke uitwerking van blokkades

Nu we bovenstaande hebben onderzocht is het goed te bedenken dat gevoelens, emoties, ervaringen en gedachten of aspecten van zelfontplooiing die niet vrij kunnen stromen het lichaam worden vastgezet. Deze zetten zich vast in de spieren, de bindweefsels, de zenuwknooppunten maar ook in bijvoorbeeld de ademhaling, hormoonhuishouding en de houding die door het lichaam aangenomen wordt. In het begin kan deze spanning vaak nog wel worden gevoeld, je weet dan bijvoorbeeld nog dat je boos of verdrietig bent maar als daar geen ruimte aan wordt gegeven wordt deze spanning zo in het lichaam opgeslagen dat deze spanning door ons niet meer wordt ervaren en gevoeld. Hij wordt dan in het onderbewuste van het lichaam vastgezet en bewaard. Door de tijd heen raken oorzaak en gevolg zo ontkoppeld van elkaar. Dit houdt in dat je na verloop van tijd niet meer weet dat er gevoelens of emoties zijn en als daarmee in contact gekomen wordt weet je dan vaak ook niet meer waardoor deze zijn ontstaan.

Contact maken met de bodymind

Nu is het niet zo dat je niets meer met deze spanningen hoeft te doen of dat je er nu klaar mee bent. Integendeel. De bodymind heeft zich voor deze gevoelens of ervaringen afgesloten maar als zich ervaringen voordoen in je huidige leven die lijken op de oorzakelijke ervaringen die ten grondslag liggen aan de spanningen die in je lichaam aanwezig zijn wordt iemand daar soms intens door geraakt. Je merkt dan als het ware dat er iets in je leven niet lekker loopt. Daarnaast kan het zijn dat het lichaam klachten gaat geven. Door de energie die door het lichaam moet worden geïnvesteerd raakt het lichaam na verloop van tijd uitgeput. Net zoals wanneer je te ver afwijkt van de eigenlijke koers van je leven, die eigenlijke koers trekt toch de hele tijd aan jou. Binnen bepaalde marges kan iedereen natuurlijk een bepaalde hoeveelheid opslag in zichzelf bewaren maar er komt een tijd dat iemand in zichzelf voelt dat de tijd is aangebroken om met zichzelf aan de slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er in iemand een gevoel naar boven begint te komen dat er toch meer in het leven zit. Of door ontevredenheid over hoe contacten of relaties verlopen, boosheid of angsten. Maar dit kan evengoed komen doordat het lichaam na verloop van tijd klachten als vermoeidheid, onbalans, fysieke spanningen, hoofdpijn of andere psychosomatische klachten geeft. Wat bovendien ook kan spelen is dat iemand in zichzelf weet dat bepaalde aspecten uit iemands verleden nog niet goed zijn verwerkt. De tijd is dan voor iemand aangebroken om bij zichzelf naar binnen te gaan.

De rol van integraal holistische massage

Dit is het moment waarop integraal holistische massage in beeld komt. De methodiek is er bij uitstek op gericht om mensen te laten voelen en ervaren wat de signalen zijn die in het lichaam zijn. Het mooie van de methodiek is dat het je op een heel open en pure manier uitnodigt om bij jezelf naar binnen te gaan. Door middel van massage inhoudelijke technieken die zowel op oosterse als westerse stromingen van massage zijn gebaseerd in combinatie met coaching, haptonomische vaardigheden, zijnsoriëntatie en mindfullness (door vanuit een heel open en ruimtegevende manier te werken) kan door de cliënt weer contact met de diepere lagen van het lichaam en de bodymind worden gemaakt.

Open ervaringsgerichte manier van werken

De methodiek van integraal holistische massage zoals we deze hebben ontwikkeld binnen onze school kenmerkt zich als is een heel open en ervaringsgerichte manier van werken waarmee je direct naar de ervaring die in het lichaam aanwezig is kunt gaan. Een integraal holistisch massagetherapeut begeleidt mensen hierbij. Niet alleen om de ervaringen te voelen maar ook om deze ervaring een plek te geven. Hierbij worden zijnsoriëntatie en verschillende therapeutische begeleidingsvormen toegepast. Hoe oud een ervaring ook is (en soms kunnen deze wel meer dan 50 jaar al in het lichaam aanwezig zijn) er kan altijd nog contact mee worden gemaakt. De emotie en het gevoel kan dan weer gaan stromen maar ook kan worden ervaren wat iets werkelijk met iemand heeft gedaan, niet alleen cognitief maar ook het bewustzijn en in de ziel waardoor de ervaring tot in de diepste lagen die in iemand aanwezig zijn kan worden geheeld.

Hoe dit proces van begeleiden vanuit de methodiek van integraal holistische massagetherapie wordt uitgevoerd en welke stappen daarbij worden gezet kun je lezen in het artikel integrale massage is voelen en ervaren van binnenuit.

Uitwerkingen en resultaten

De uitwerking van integraal holistische massagetherapie kan heel divers zijn. Omdat ieder mens zijn eigen ervaringen heeft opgedaan vertelt ieder mens en ieder lichaam zijn eigen verhaal. Uitwerkingen die daarbij vaak voorkomen zijn vaak al vanaf het begin merkbaar. Veel mensen ervaren na een eerste sessie doorgaans meer verlichting en maken contact met waar het voor hen in essentie om gaat. Daardoor gaat ook de levensenergie (weer) meer stromen en wordt het zelfhelend vermogen van lichaam en geest versterkt. Daarnaast kan er meer contact met het gevoel en het lichaamsbewustzijn ontstaan waardoor denken en voelen meer op elkaar raken afgestemd.

Uitwerkingen samengevat:

 • Meer energie, minder last van spanningen en klachten
 • Een betere balans tussen lichaam en gevoel
 • Meer ruimte in jezelf kunnen ervaren
 • Meer inzicht in je eigen levensverhaal
 • Oude spanningen en pijn kunnen verwerken en een plek kunnen geven
 • Verwerking van trauma wat gedurende de loop van iemands leven is opgedaan
 • Betere contacten (meer vertrouwen) en waardevolle relaties aan kunnen gaan
 • Zelfacceptatie en heelwording van je eigen levensverhaal
 • Groei en ontwikkeling
 • Op een waardevolle manier de samenwerking met anderen aan kunnen gaan
 • Een innerlijke basis ontwikkelen voor spirituele en innerlijke groei

Mogelijkheden voor de opleiding

Binnen onze school leiden wij met hart en ziel mensen op om anderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun levensverhaal. Dit doen wij aan de hand van een tweejarige opleiding en met een gemotiveerd team van docenten. Om mensen te begeleiden is er in de opleiding niet alleen veel aandacht voor het eigen maken van de methodiek maar ook voor de ontwikkeling van je eigen verhaal en je eigen proces waardoor voor jou een vanzelfsprekende manier van begeleiden ontstaat om mensen uit te nodigen ook deze weg te gaan. Heb je interesse om aan deze opleiding deel te nemen en zo een waardevolle stap te zetten in je ontwikkeling dan nodigen we je van harte uit om een bezoek te brengen aan onze informatie avond. We zien je aanmelding hiervoor graag tegemoet!

Kijk voor meer informatie over onze massage opleiding op de homepage van onze website.

Deel dit thema: