Integrale massage is voelen en ervaren van binnenuit

Integrale massage is voelen en ervaren van binnenuit

Wat het lichaam wil vertellen

Ieder mens heeft een lichaam wat verschillend van ieder ander lichaam is. Sommige lichamen zijn dan ook eerder groot en meer sterk qua vorm terwijl andere lichamen juist eerder wat kleiner zijn en meer subtiel. Sommige schouders zijn breder, andere staan hoger, de nek is bij de één soms wat meer naar voren gericht terwijl een de ander de nek juist langer is. Kortom, ieder lichaam spreekt zijn eigen taal en deze taal staat in analoog verband met iemands levensverhaal.

Ervaringen worden opgeslagen

Ervaringen die we opdoen in ons leven worden in ons lichaam opgeslagen op plaatsen die overeenkomen met hetgeen ervaren is. Wanneer we bijvoorbeeld lasten dragen die te zwaar voor ons zijn worden deze in het lichaam 'opgeslagen' in de armen of schouders terwijl thema's die spelen rondom de liefde zich vaak vastzetten rondom ons hart. Ons staande moeten houden kan zich zo weer vastzetten in de benen of juist in de rug en als we psychisch op de tenen moeten lopen kan deze spanning zich soms juist weer vastzetten in de kuiten.

Ieder mens en ieder lichaam is uniek

Het bijzondere hierbij is dat ieder lichaam uniek is. Ieder mens slaat dan ook op zijn eigen wijze ervaringen in het lichaam op. De algemene richtlijnen als spanningen op de schouders kunnen ons helpen om inzicht te krijgen in het soort spanning dat ergens op een plaats in het lichaam aanwezig is maar de realiteit is dat ieder mens op zijn eigen wijze ervaringen in het lichaam op zal slaan. Dit komt doordat ieder mens anders op een ervaring zal reageren. Nu is het natuurlijk niet zo dat alle ervaringen in spanningen resulteren. Integendeel, veel ervaringen in ons leven blijkt juist voedend voor het lichaam te zijn. Ervaringen van plezier, van uitdaging, van inspanning maken het lichaam juist krachtig en gezond. Maar er zijn ook ervaringen die minder positief voor ons zijn, ervaringen als stress, angst, boosheid en deze laatste veroorzaken spanningen en werken negatief in de gezondheid en balans van het lichaam door.

Het lichaam als geschiedenisboek

Holistisch gezien worden alle levenservaringen in het lichaam opgeslagen en bewaard en vaak is het zo dat waar spanningen, pijn of onbalans in het lichaam ontstaat. Het lichaam wil ons daarmee uitnodigen om aandacht te geven aan deze plek. Dit kun je zien als de lichaamstaal, de taal die het lichaam gebruikt om je aan te geven dat het je aandacht op deze plek nodig heeft. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het lichaam zich op deze manier 'uitdrukt' en dat wij daarmee worden uitgenodigd om op 'onderzoek' te gaan. Het uitdrukken kun je in deze manier letterlijk zien. Voor een hele tijd vond de opslag van deze informatie zich als het ware onderhuids plaats. Echter, op een gegeven moment breekt dan de tijd aan waarop deze informatie letterlijk weer onder de aandacht wordt gebracht. Het lichaam of de bodymind geeft daarmee aan dat de tijd voor je is aangebroken om op onderzoek te gaan. Ook dit onderzoeken kun je letterlijk nemen. Je kunt namelijk onder de plek die het lichaam je aangeeft gaan zoeken.

Welke lagen in het lichaam

De plaatsen waar de ervaringen in het lichaam worden opgeslagen kunnen heel divers zijn. Dit kan bijvoorbeeld zowel de huid zijn als in de spieren en de bindweefsels (fascia) van het lichaam. Deze spanningen en ervaringen kunnen daarbij juist oppervlakkig (bescherming of rijp om mee te werken) of juist heel diep in het lichaam (veiligheid of spannend om aan te gaan) worden opgeslagen. Over grote gebieden verspreid worden (bijvoorbeeld de gehele onderrug of aan de voorkant van benen) maar soms ook op hele specifieke plaatsen (zoals een gericht punt ergens diep in de schouders maar in de praktijk is het vaak een samenspel. Dit komt omdat ervaringen in iemands levensverhaal zich vaak samenvoegen tot een specifiek onderliggend spanningspatroon waarin ervaringen, emoties, herinneringen en mentaal emotionele patronen verweven zijn.

Op onderzoek gaan

Mensen voelen vaak als de tijd is aangebroken om op onderzoek te gaan. Ergens voelen ze dat er aandacht nodig is voor het innerlijk werk. Ze voelen dat de klachten in hun lichaam niet op zichzelf kunnen staan, ze zien dan een analoog verband met bijvoorbeeld het verloop van hun leven of specifieke ervaringen die zich daarin hebben voorgedaan. Op dit soort momenten kan integraal holistische massage uitkomst bieden omdat het er juist op is gericht het lichaam en wat zich daarin heeft vastgezet van binnenuit te onderzoeken. Vaak is er dan een vraag als bijvoorbeeld waarom een specifieke plek in het lichaam zo'n pijn is gaan doen of zo vast is gaan zitten of waarom het lichaam in de loop der jaren zo uit balans is geraakt. Maar het kunnen ook vragen zijn die zich richten op thema's of gebeurtenissen uit het heden of het verleden, stress of niet lekker in het werk of een relatie zitten en willen onderzoeken wat daar onderliggende oorzaken van zijn.

Het lichaam van binnenuit ervaren

Een integraal holistische massage is er daarbij op gericht de cliënt uit te nodigen om het lichaam van binnenuit te voelen en te ervaren. Na het intake gesprek waarin de hulpvraag van de cliënt en de intentie voor de sessie wordt besproken richt het eerste deel van de massage zich op algehele ontspanning en het maken van een goed contact met de bodymind. In het tweede deel van de massage wordt er meer gericht met het thema gewerkt waarbij laag voor laag het specifieke gebied samen met de cliënt wordt onderzocht. Hierbij worden verschillende massage inhoudelijke vaardigheden toegepast die tijdens de sessie worden afgestemd op de cliënt. Dit kunnen bijvoorbeeld strekkingen in combinatie met meer dynamische en ritmische technieken zijn die de cliënt uitnodigen om los te laten en het lichaam van binnenuit te ervaren maar ook technieken die speciaal worden toegepast om een specifiek spanningsgebied laag voor laag te onderzoeken. In deze fase van de massage worden vaak ook coachende en haptonomische vaardigheden toegepast die de cliént ondersteunen om met de diepere lagen van de bodymind contact te maken en van daaruit te onderzoeken welke gevoelens, ervaringen en inzichten in een bepaalde gebied in het lichaam aanwezig zijn, hoe daarmee om kan worden gegaan, wat daarvan kan worden geleerd en hoe deze ervaringen een plaats kunnen worden gegeven.

Het laatste deel van de massage is ter afsluiting meer verstillend en meer vanuit rust gegeven. Dit draagt ertoe bij dat de ervaring goed kan worden geïntegreerd en dat de cliënt de zachtheid en stilte weer in zichzelf kan ervaren waardoor de uitwerking van de massage verder kan doorwerken. "Ik ben wie ik ben" is één van de helende inzichten die in deze fase van de massage, nadat de spanningen in de voorgaande fase zijn losgelaten, vaak wordt ervaren. Met als resultaat hernieuwde kracht of een diepe berusting die vaak niet in woorden kan worden uitgedrukt maar wel voelbaar is.

In dit artikel hebben we beschreven hoe het voelen en ervaren tijdens een integraal holistische massage in de verschillende lagen van de bodymind werkt. Een volgend artikel zal gaan over hoe klachten in het lichaam ontstaan en hoe het helingsproces door te werken met de bodymindconnectie (BMC) daar tijdens de massage zijn werkzaamheid in heeft.

Wil je meer informatie over onze opleiding kijk dan hier.

Deel dit thema: