Volg ons ook online:

Supervisie

Supervisie maakt integraal onderdeel van de opleiding uit. Tijdens een supervisie werkt je in een 1 op 1 setting met één van de docenten of supervisors die aan de opleiding verbonden zijn. Hierbij sta je stil bij reflectie, fine-tuning en verdere verdieping van je vaardigheden en de voortgang van je leerproces.

Doelen van supervisie

De letterlijke betekenis van supervisie is 'er boven uit kijken.' Het doel van supervisie is dan ook dat je wordt uitgenodigd om boven het leerproces uit te stijgen. Daarbij kijken we niet zozeer naar wat jij tegenkomt in het werken met cliënten, in die zin hoe je cliënt 'problemen' op kunt lossen maar naar hoe je eigen ontwikkeling verloopt. Welke stappen heb je gezet, wat kom je daarbij tegen, welke verdieping is er mogelijk en wat zijn daarbij sterke kanten die je in jezelf tegenkomt en hoe kunnen deze je de basis bieden bij je ontwikkeling.

Een deel van de supervisie bestaat daarbij uit gesprek waarbij je samen met je supervisor naar je leerproces kijkt. Een ander deel van de supervisie bestaat uit het geven van een massage waarbij je samen kijkt naar hoe je de tot nu toe geleerde technieken hebt eigen gemaakt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar onderdelen als opbouw, afstemming en toepassing van de technieken en welke blinde vlekken daarbij eventueel zijn en hoe de helende kracht van je massage zich verder kan verdiepen. Door hier tijdens een supervisie aandacht aan te besteden ontstaat een nieuwe impuls voor ontwikkeling.

Vaak zijn de aanwijzingen die je hierbij krijgt heel subtiel. De ervaring leert dat kleine aanwijzingen vaak grote gevolgen in de uitwerking kunnen hebben. Zo kan de energie bijvoorbeeld meer gaan stromen of voelt je dat het makkelijker gaat, dat er mee contact en uitwerking in de massage ontstaat en je meer kunt inspelen op wat zich voordoet in het moment.

Onderwerpen die aan bod komen bij supervisie

  • Contact en communicatie in de massage
  • Toepassing van de verschillende massagevormen
  • De manier waarop de massage door jou wordt opgebouwd
  • Kwaliteit van aanraken en haptonomische vaardigheden
  • Je eigen lichaamshouding en ademhaling tijdens de masseren
  • Afwerking en combinatie van technieken