Aanmelden

Training systemisch werk & familiebanden

We zijn allemaal afkomstig uit een familiesysteem en dit systeem werkt vanuit de familiebanden die we daarin opbouwen werken sterk in ons door en hebben vaak een grote invloed op ons leven, op de vrijheid die we ervaren, op onze gezondheid en autheticiteit en het kunnen belopen van ons levenspad. Tijdens deze vierdaagse training ga je in op de verborgen dynamiek van het familiesysteem en hoe het werk dat hieraan verbonden is een waardevolle rol kan spelen in het helingsproces van je cliënten.

 • Aantal dagen: 4
 • Tijd: 10:00 - 16:00
 • Prijs: € 465,00
 • Deelnemers: 10-14

Familiebanden

Familiebanden zijn te vergelijken met een web waarin de leden van een familiesysteem als onzichtbare draden aan elkaar verbonden zijn. Soms wordt de spanningen die hierin aanwezig zijn bewust ervaren en soms juist onbewust. Wanneer er sprake is van onevenwichtigheid in het familiesysteem werkt deze in alle lagen door. Zo worde spanningen op ene plaats door andere gedragen. De aandacht blijft hierdoor onbewust gericht blijft op het familiesysteem kunnen impasses ontstaan in iemands leven. Dit kan resulteren in een gevoel niet vrij te zijn, vermoeidheid of fysieke klachten, bezorgdheid of agitatie zonder inzicht wat hieraan ten grondslag ligt. 

Doordat we aan een groter systeem verbonden zijn kan het soms lastig zijn om stappen te zetten in ons leven. In deze training leer je hoe je mensen de invloed die hieruit afkomstig is via holistisch lichaamswerk kan worden losgelaten en getransformeerd. Je helpt cliënten bij het begeleiden om inzicht te krijgen in de dynamiek in het familiesysteem, in de krachten die er spelen, welke plaats iemand daarbij ingenomen heeft, hoe deze plaats vandaag de dag nog doorwerkt in de persoon en welke stappen daarbij kunnen worden gezet om de cliënt te begeleiden deze binden en vaak onbewuste reacties en overtuigingen die daaruit zijn voortgekomen los te laten en te helen.

Krachten die werkzaam zijn in het familisysteem werken vaak in het huidige leven door. Het is of de geschiedenis zich steeds herhaalt en herhaalt tot de werkzamen kracht daarin door iemand wordt ervaren en gezien. Het dragen en compenseren kan dan worden losgelaten waardoor de eigen plaats in het huidige leven en het familiesysteem kan worden losgelaten.

Om met de helende kracht van familiebanden te werken komen in deze training de volgende onderwerpen aan bod:

Onderwerpen:

 • Maken van contact met familiebanden.
 • Theorie en achtergrond van familiesystemen en systeem opstellingen.
 • Integratie van systemisch werk en integraal holistische massage therapie.
 • Doorvoelen van de eigen (verborgen) rol in het familiesysteem.
 • Ouder kind relaties en verstoorde dynamieken.
 • Doorwerking van het familisysteem in het huidige leven.
 • Opsporen van blokkades ruimte maken voor heling.
 • Onderliggende krachten opsporen, doorvoelen, verankeren en transformeren.
 • Het hervinden van de eigen positie in het familiesysteem.
 • Opzet training

  De training is zo opgezet dat je tijdens goed inzicht krijgt in de mogelijkheden om cliënten met familiebanden te begeleiden tijdens een integraal holistische masasge. Hierbij is zowel aandacht voor de praktijkgerichte vaardigheden als voor de onderliggende theorie van het familiesysteem.

  Programma per lesdag

  Dag 1 • Verkenning van het familiesysteem
  Thematiek en opbouw van het familiesysteem, rollen en krachten binnen het familiesysteem, harmonie en disharmonie, herschikking van opgebouwde patronen.

  Dag 2 • Verhoudingen en verborgen dynamieken
  Hoe wij ons vanuit het familiesysteem met elkaar en tot anderen verhouden en welke stragegiën er zijn om daarmee om te gaan.

  Dag 3 • Knelpunten, blokkades, triggers en emoties
  Opsporen van knelpunent, blokkades, verstoring en verborgen dynamieken, triggers en emoties.

  Dag 4 • Herverbinden vanuit innerlijke waarden
  Innemen van de eigen plaats in het familiesysteem, afstand nemen en herverbinden vanuit innerlijke waarden.

   

   

   

   

 • Data en info

  Aantal deelnemers:  minimaal 10 en maximaal 14

  Opleidingsdata

  Docenten:
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel

  Locatie:
  Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

  Prijs:
  465 euro, inclusief lunches en reader.

  Accreditatie
  Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC.