Aanmelden

Training systemisch werk & familiebanden

We zijn allemaal afkomstig uit een familiesysteem. En de familiebanden die we daarin opbouwen werken sterk in ons door en hebben vaak een grote invloed op ons leven en de vrijheid en onvrijheid die we ervaren. Op onze gezondheid en authenticiteit en het al dan niet kunnen belopen van ons levenspad. Tijdens deze vierdaagse training ga je in op de verborgen dynamiek van het familiesysteem en hoe het werk dat hieraan verbonden is een waardevolle bijdrage kan leveren aan het helingsproces van je cliënten.

 • Aantal dagen: 4
 • Tijd: 9:30 - 16:30
 • Prijs: € 575,00
 • Deelnemers: 10-14

Familiebanden

Familiebanden zijn te zien als een onzichtbaar web waarin de leden die behoren tot een familiesysteem als onzichtbare draden aan elkaar verbonden zijn. Soms wordt de spanning die hierin aanwezig is bewust ervaren en soms juist onbewust. Wanneer er sprake is van onevenwichtigheid in het familiesysteem wordt deze door alle lagen van het familiesysteem gedragen en de aandacht blijft zo vaak onbewust gericht op het instandhouden van het familiesysteem waardoor impasses kunnen ontstaan in iemands leven. Dit kan resulteren in een gevoel niet vrij te zijn, vermoeidheid of fysieke klachten, bezorgdheid of agitatie zonder inzicht te hebben wat hieraan ten grondslag ligt. 

Doordat we bovendien aan een groter systeem verbonden zijn kan het soms lastig zijn om stappen te zetten of onze plaats te vinden in het leven. In deze training leer je hoe je mensen kun begeleiden om de invloed die afkomstig is uit het familiesysteem via holistisch lichaamswerk bewust te laten ervaren, een plaats te geven en te transformeren. Je helpt cliënten daarbij inzicht te krijgen in de dynamiek van het familiesysteem, welke invloeden daarbij spelen en hoe de krachten daarvan nog steeds doorwerken in het heden om van daaruit op ervaringsgerichte wijze te onderzoeken welke stappen kunnen worden gezet om de cliënt te begeleiden deze bindingen en de vaak onbewuste reacties en overtuigingen die daaruit zijn voortgekomen los te laten en te helen.

Aanvullend kan hierover worden gezegd dat de spanningen in het familiesysteem vaak worden gecompenseerd om de balans in het gehele systeem te herstellen waardoor iemand niet de voor hem eigen plaats in het leven in kan nemen en het innerlijke zieleleven zich niet kan ontplooien waardoor spanningen of ziekte ontstaan. Door deze bewust te onderzoeken kan dit patroon worden losgelaten en de levensloop haar oorspronkelijke verloop gaan krijgen.

Om met de helende kracht van familiebanden te werken komen in deze training de volgende onderwerpen aan bod:

Onderwerpen:

 • Maken van contact met familiebanden.
 • Theorie en achtergrond van familiesystemen en systeem opstellingen.
 • Integratie van systemisch werk en integraal holistische massagetherapie.
 • Doorvoelen van de eigen (verborgen) rol in het familiesysteem.
 • Ouder kind relaties en verstoorde of verstorende dynamieken.
 • Doorwerking van het familiesysteem in het huidige leven.
 • Opsporen van blokkades en ruimte maken voor heling.
 • Onderliggende krachten opsporen, doorvoelen, verankeren en transformeren.
 • Het hervinden van de eigen positie in het familiesysteem.
 • Opzet training

  De training is zo opgezet dat je tijdens goed inzicht krijgt in de mogelijkheden om cliënten met familiebanden te begeleiden tijdens een integraal holistische masasge. Hierbij is zowel aandacht voor de praktijkgerichte vaardigheden als voor de onderliggende theorie van het familiesysteem.

  Programma per lesdag

  Dag 1 • Verkenning van het familiesysteem
  Thematiek en opbouw van het familiesysteem, rollen en krachten binnen het familiesysteem, harmonie en disharmonie, herschikking van opgebouwde patronen.

  Dag 2 • Verhoudingen en verborgen dynamieken
  Hoe wij ons vanuit het familiesysteem met elkaar en tot anderen verhouden en welke stragegiën er zijn om daarmee om te gaan.

  Dag 3 • Knelpunten, blokkades, triggers en emoties
  Opsporen van knelpunent, blokkades, verstoring en verborgen dynamieken, triggers en emoties.

  Dag 4 • Herverbinden vanuit innerlijke waarden
  Innemen van de eigen plaats in het familiesysteem, afstand nemen en herverbinden vanuit innerlijke waarden.

   

   

   

   

 • Data en info

  Aantal deelnemers:  minimaal 10 en maximaal 14

  Opleidingsdata

  Docenten:
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel

  Locatie:
  Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

  Prijs:
  575 euro, inclusief en reader, koffie en thee. Lunches worden door de deelnemer zelf meegebracht.

  Accreditatie
  Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC.