Aanmelden

Informatie avond

De opleiding tot integraal holistisch masseur is een beroepsopleiding van twee jaar waarin zowel massage inhoudelijke als procesbegeleidende vaardigheden eigen worden gemaakt. Heb je interesse in de opleiding dan is het mogelijk om daarvoor een bezoek te brengen aan onze informatieavond. Tijdens deze avond krijg je een goed beeld van de methodiek van integraal  holistische massage en maak je kennis met de docenten en de sfeer waarmee wordt gewerkt binnen onze school.

Programma van de informatie avond

18:45   •   Ontvangst & welkom
19:00   •   Start informatieavond
19:15   •   Methodiek integraal holistische massage
20:00   •   Opzet van de opleiding & persoonlijke ontwikkeling
21:00   •   Vragen & mogelijkheid tot aanmelden

Tijdens het onderdeel methodiek gaan we in op de werkwijze van integraal holistische massage en gaan we in op hoe de massage door een combinatie van massage inhoudelijke vaardigheden, coaching, zijnsoriëntatie en mindfullness bewustwordingsgericht kan worden toegepast.

In het onderdeel over de opzet van de opleiding gaan we aansluitend in op hoe de opleiding is opgezet, de fasering en hoe je persoonlijke ontwikkeling in de opleiding één op één samengaat met je ontwikkeling als masseur. Ook krijg je hier inzicht in de beroepsmogelijkheden.

Reserveren opleidingsplaats

Heb je al concrete plannen om deel te nemen aan de opleiding maar wil je eerst nog een bezoek brengen aan de informatieavond? Dan is het mogelijk om bij aanmelding voor de informatieavond alvast een reservering te maken voor de opleiding en zo zeker te zijn van een opleidingsplaats.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de opleiding of wil je meer informatie? Neem dan contact op met 06 - 460 22 820 of mail naar info@positivetouch.nl en vraag naar Iljitsj van Kessel of Renate Pico.

We zien je graag tegemoet!