Boekenlijst

De belangrijkste literatuur in de opleiding wordt gevormd door de readers voor de opleiding integraal holistische massage. Deze bestaat voor beide opleidingsjaren zowel uit een handboek voor de methodiek als uit een reader voor het bestuderen van de anatomie en fysiologie, chakraleer, karakterstructuren en levenslooppsychologie. Deze readers worden door de school verstrekt.

Daarnaast zijn er een aantal boeken die je als student voor de opleiding zelf aan moet schaffen voor het verder bestuderen van anatomie en fysiologie, de werking van het menselijk lichaam vanuit een holistische visie, coaching, psychosomatiek, gespreksvoering en begeleiding. Deze boeken zijn:

Opleidingsjaar 1

Studieboek • Prometeus Anatomische Atlas 1 - Algemene anatomie en bewegingsapparaat
Een gedetailleerd, overzichtelijk en zeer waardevol boek waarin de spieren en botstructuren op zeer heldere wijze uiteen worden gezet.

Handboek voor lichaamswijsheid • Van binnen weet je alles (Annet van Laar)
Het handboek voor lichaamswijsheid laat zien hoe denken, handelen en voelen in het lichaam met elkaar verbonden zijn en hoe belangrijk het is dat hiermee door cliënten contact kan worden gemaakt.

Hoe het lichaam onthoudt wat je zelf vergeten bent (Tom de Prest)
Dit boek gaat op heldere wijze in op hoe gevoelens, gedachten, overtuigingen en ervaringen uit het leven zich in het lichaam op kunnen slaan.

Opleidingsjaar 2

Handboek • Chakra psychologie (Anodea Judith)
Chakra's zijn energiecentra of poorten in ons lichaam waarmee verschillende aspecten wie wij zijn (gevoel, vitaliteit, hart/liefde, denken en intuïtie) tot uitdrukking worden gebracht. Inzicht in deze lagen en hoe zij onderling verbonden zijn geeft je inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor de begeleiding van de cliënt.

Werkboek • Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick)
Motiverende gespreksvoering help je op heel praktische wijze bij gespreksvoering en cliëntbegeleiding. Daarbij hebben we in de readers aanvullende mogelijkheden en voorbeelden uitgewerkt waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar integrale en holistische massage.