Aanmelden

Holistisch jaar

Het holistisch jaar vormt het tweede jaar van de opleiding integraal holistische massage. In dit jaar maak je de verdieping in het begeleiden van mensen bij hun bewustwordingsproces met de methodiek van integraal holistische massage. Het innerlijk proces wordt in dit jaar verder uitgewerkt. Hiervoor komen in de opleiding naast verdiepende massage inhoudelijke vaardigheden tevens aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 2.650,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Verdieping van de methodiek van integraal holistische massage
 • De helende kracht van integraal holistische massage op een dieper niveau benutten
 • Bewustwordingsgericht mensen begeleiden bij hun proces van heelwording en bewustwording
 • Aanvullende vaardigheden op het gebied van massage, coaching en bewustwording
 • De signalen van het lichaam op een dieper niveau leren duiden.

Uitgangspunt holistisch jaar

Nadat je in het eerste jaar van de opleiding de basis hebt gelegd voor het geven van een integraal holistische massage en daarbij verschillende technieken eigen hebt gemaakt en hebt leren werken in de verschillende lagen van de bodymind wordt hier in het tweede jaar de verdieping mee gemaakt. De mogelijkheden om cliënten te begeleiden bij hun bewustwordingsproces worden hierbij verder uitgewerkt. Hiervoor komen in dit tweede jaar nieuwe technieken en vaardigheden aan bod. Ook leer je nieuwe werkvormen en leer je hoe de massage vanuit verschillende thema's vormgegeven wordt. Centraal daarbij staat dat je de cliënt de ruimte geeft om te voelen en te ervaren wat het lichaam wil vertellen, daarop te reflecteren en ruimte te zoeken om oude patronen los te laten en dingen anders te gaan doen.

Werken vanuit een zijnsgerichte houding

De essentie van dit jaar is dat je vanuit een zijnsgerichte houding met mensen werkt. Door vanuit rust en ontspanning te werken kan contact met de innerlijke lagen van het lichaam en de bodymind worden gemaakt. Dit zijn de lagen waarin alle levenservaringen voor ons worden opgeslagen en bewaard. Om hiermee te werken krijg je in dit jaar ook meer inzicht in de werking van het holistisch helingsmodel van integraal holistische massage. Je verdiept je in hoe spanningen in het lichaam worden opgeslagen en hoe deze doorwerken naar zowel fysiek, mentaal emotionele klachten en hoe iemand in het leven staat. Daarbij wordt ook ingegaan op hoe de informatie om heel te worden al in iemand aanwezig is en hoe daar in de massage contact mee kan worden gemaakt. Door los te laten en spanningen in het leven te integeren in de gehele bodymind ontstaat ruimte voor herstel, niet alleen op fysiek niveau maar ook voor de mentale of emotionele spanning die daarmee samengaat.

            "Alle informatie zit in ons. Niet alleen over wat er in ons leven is gebeurd maar ook wat nodig is
                om heel te worden en tijdens integraal holistische massage wordt daar contact mee gemaakt."

Begeleidingsvormen

In aanvulling hierop leer je mensen in dit jaar ook om vanuit de lichaamsgerichte benadering van integraal holistische massage te begeleiden bij het reflecteren en onderzoeken van actuele of oude thema's in iemands leven. Dit kunnen thema's zijn als stress, niet goed in het vel zitten, balans vinden of spanningen ervaren in relaties of op het werk. Door met cliënten vanuit het lichaamsgerichte te onderzoeken is het mogelijk om voorbij het beperkte veld van ons logische redeneren te gaan en ga je direct naar de ervaring die in het lichaam aanwezig is. Het lichaam is daarmee een bron van wijsheid en inzicht wanneer daar contact mee wordt gemaakt.

Lichaamswijsheid & integratie

De lichaamstaal vormt daarbij een belangrijke sleutel voor het begeleiden van het bewustwordingsproces van dit jaar. Zo kunnen spanningen in de rug, nek of schouders bijvoorbeeld signalen zijn dat iemand lasten draagt, controle houdt of dat emoties nog niet of nog niet volledig zijn verwerkt. Het lichaam kun je vanuit een holistische visie zien als een spiegel van andere aspecten van iemands leven. Alles wordt daarin opgeslagen en bewaard. Om de processen die hiermee samengaan te begeleiden ga je in dit jaar ook in op onderwerpen als levenslooppsychologie, chakrapsychologie, karakterstructuren en psychosomatiek en komen aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod en zet je verdere stappen op het gebied van je eigen proces van persoonlijke ontwikkeling waarmee de bedding om anderen te begeleiden groter wordt.

 • Programma

  Voor de ontwikkeling tijdens het tweede jaar komen wederom veel nieuwe werkvormen aan bod die je ondersteunen om je vaardigheden als integraal holistisch masseur verder vorm te geven. De nadruk ligt daarbij op het bewustwordingsproces in de massage. Naast nieuwe methoden en technieken ga je dit jaar ook verder in op psychosomatiek waarmee je inzicht krijgt in de diepere betekenis van wat een lichaam ergens mee uit wil drukken en tevens zet je in dit jaar weer stappen in je eigen proces.

  Deel 1. Verdieping in holistisch werken

  • Verdieping in het werken met de diepere lagen van de bodymind.
  • Werken met emoties, herinneringen, inzichten en levenslessen die in het lichaam aanwezig zijn.
  • Onderzoeken wat de diepere betekenis van een blokkade is.
  • Vanuit open en zijnsgericht contact maken met de signalen die het lichaam iemand geeft.
  • Begeleiding bij bewustwording van grenzen en weerstanden.
  • Haptonomie, coaching en therapeutische vaardigheden holistisch toepassen.
  • Spiegelen, reflecteren, integreren en verdiepen bij het cliëntproces.

  Deel 2. Procesmatig en therapeutisch begeleiden

  • Psychologische begeleidingsvormen (levensloop psychologie en chakra psychologie).
  • Verdieping in gespreks- en dialoogvoering (motiverende gespreksvoering).
  • Therapeutische vaardigheden, verdieping en verfijning (humor, nabijheid, ontlokken).
  • Werken met levensverhaal en wat daarin nog aandacht behoeft.
  • Regressie (werken met stukken uit iemands verleden).
  • Toepassing van ondersteunende en helende structuren in de massage (verdieping).
  • Procesmodel om de voortgang van het helingsproces kunt bewaken.

  Deel 3. Integratie en cliëntbegeleiding

  • Verdieping van therapeutische vaardigheden en begeleiding.
  • De reikwijdte van het vakgebied en samenwerking in het cliëntproces.
  • De rol van overdracht en tegenoverdracht tijdens het proces.
  • Vormgeven van een paper.
  • Praktijkvoering en aansluiting bij een beroepsvereniging.
  • Reflectie op het eigen leerproces en afronding van de opleiding.

 • Aantal deelnemers
  Minimaal 10 – Maximaal 14.

  Opleidingsdata

  Opleidingskosten
  2.650 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers en twee supervisies.

  Afstuderen
  Het afstuderen bestaat uit het maken van een paper waarin praktijk (het geven van een aantal sessies) met de onderliggende theorie worden gecombineerd.

  Studiemateriaal
  • Reader holistische massage, interventie technieken en holistisch begeleiden.
  • Handboek chakra psychologie (A. Judith)
  Motiverende gespreksvoering (W. Miller)
  • E-learning studieomgeving met aanvullende documenten en lesmateriaal.

  Zelfstudie

  Zelfstudie bedraagt 6 tot 8 uur per week.