Aanmelden

Holistisch jaar

Het holistisch jaar vormt het tweede jaar van de opleiding integraal holistische massage. Dit jaar maak je de verdieping in het begeleiden van mensen bij hun bewustwordingsproces met de methodiek van integraal holistische massage. Wat wil het lichaam tot uitdrukking brengen en wat is het signaal dat het lichaam iemand geeft. Hiervoor komen tevens aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Verdieping van de methodiek en aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden.
 • De helende kracht van integraal holistische massage op een dieper niveau benutten.
 • Bewustwordingsgericht mensen begeleiden bij hun levensproces.
 • Aanvullende tools op het gebied van coaching, bewustwording en begeleiding
 • De signalen van het lichaam op een dieper niveau leren duiden.

Uitgangspunt holistisch jaar

Nadat je in het eerste jaar hebt leren werken met de methodiek van integraal holistische massage en welke stappen daarbij worden gezet worden de mogelijkheden van de methodiek in dit jaar verder uitgewerkt. Het begeleiden van mensen bij hun bewustwordingsproces heeft in dit jaar een centrale plaats. Je werkt daarbij vanuit de gelaagdheid in het lichaam en hoe spanningen daarbij in verband kunnen staan met andere aspecten van iemands leven.

De massage is er in dit jaar op gericht mensen door middel van aanraking uit te nodigen om bij zichzelf naar binnen te gaan en te voelen en te ervaren wat er in de diepere lagen van het lichaam aanwezig is. Door vanuit deze lichaamsgerichte benadering te masseren, werk je voorbij het logisch redeneren en ga je direct naar de ervaring die daar aanwezig is. Het lichaam vormt daarmee een bron van wijsheid wanneer daar contact mee wordt gemaakt. Zo kunnen spanningen in de rug, nek of schouders bijvoorbeeld signalen zijn dat iemand lasten draagt, controle houdt of dat emoties nog niet of nog niet volledig zijn verwerkt. Naast aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden om mensen in deze lagen van het lichaam en de bodymind te begeleiden komen in dit jaar tevens aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod.

Het ondersteunend theoretische kader in dit jaar bestaat daarbij uit levenslooppsychologie, chakrapsychologie, karakterstructuren en psychosomatiek. Deze geven inzicht in de wijze waarop je mensen bij deze processen kunt begeleiden. Andere aspecten waar in dit jaar aandacht aan zal worden besteed zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de haptonomische vaardigheden, intuïtie, procesbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

                  ~ Ieder mens heeft de beschikking over zijn of haar innerlijke bron ~

 • Aantal deelnemers
  Minimaal 10 – Maximaal 14.

  Opleidingsdata

  Woesdagprogramma najaar 2020
  Startdatum: 2 sept. Vervolgdata: 16 en 30 sept, 7 en 21 okt, 4 en 18 nov, 9 en 16 dec, 6 en 20 jan, 3 en 24 febr, 10 maart, 21 april en 28 april (vol, wachtlijstopgave mogelijk).

  Weekendprogramma Najaar 2020
  Startdatum: 2 oktober. Vervolgdata: 23 okt, 6 en 20 nov, 4 en 18 dec, 15 en 29 jan, 12 febr, 5 en 19 maart, 9 en 23 april, 7 mei, 4 en 18 juni.

  Weekendprogramma najaar 2020
  31 okt en 1 nov, 5 en 6 dec, 9 en 10 jan, 6 en 7 febr, 6 en 7 mrt, 27 en 28 maart, 1 en 2 mei, 5 en 6 juni.

  Opleidingskosten
  1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches. Nb. De opleiding is fiscaal aftrekbaar. Inkomensafhankelijk krijg je 550 tot 850 euro van de fiscus terug en betaling in termijnen is mogelijk. Kijk hier voor de regeling.

  Supervisie
  Net als tijdens de opleiding integrale massage maken twee supervisies onderdeel van dit opleidingsjaar uit. De tijdsduur van een supervisie bedraagt 90 minuten en de kosten hiervan zijn 75 euro per supervisie. Hierdoor komen de totale opleidingskosten van het tweede jaar inclusief supervisie op 1.975 euro.

  Studiemateriaal
  • Reader holistische massage, interventie technieken en holistisch begeleiden.
  • Handboek chakra psychologie (A. Judith)
  Motiverende gespreksvoering (W. Miller)
  • E-learning (eigen studie omgeving op deze website) met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces.

  Examen
  Het examen bestaat net als in het eerste jaar uit zowel een praktisch als een theoretisch deel.

  Zelfstudie

  Zelfstudie bedraagt 6 tot 8 uur per week.

 • Programma

  Voor de ontwikkeling tijdens het tweede jaar komen wederom veel verschillende nieuwe werkvormen aan bod die je helpen om je vaardigheden als integraal holistisch masseur verder vorm te geven waarbij de nadruk in dit jaar ligt op het bewustwordingsproces in de massage. Naast nieuwe methoden en technieken ga je dit jaar ook verder in op psychosomatiek waarmee je inzicht krijgt in de diepere betekenis van wat een lichaam ergens mee uit wil drukken en tevens zet je in dit jaar weer stappen in je eigen proces.

  Deel 1. Verdieping in holistisch werken

  • Verdieping in het werken met de diepere lagen van de bodymind.
  • Werken met emoties, herinneringen, inzichten en levenslessen die in het lichaam aanwezig zijn.
  • Onderzoeken wat de diepere betekenis van een blokkade is.
  • Vanuit open en zijnsgericht contact maken met de signalen die het lichaam iemand geeft.
  • Begeleiding bij bewustwording van grenzen en weerstanden.
  • Haptonomie, coaching en therapeutische vaardigheden holistisch toepassen.
  • Spiegelen, reflecteren, integreren en verdiepen bij het cliëntproces.

  Deel 2. Procesmatig en therapeutisch begeleiden

  • Psychologische begeleidingsvormen (levensloop psychologie, karakterstructuren en chakra psychologie).
  • Verdieping in gespreks- en dialoogvoering (motiverende gespreksvoering).
  • Therapeutische vaardigheden, verdieping en verfijning (humor, nabijheid, ontlokken).
  • Werken met levensverhaal en wat daarin nog aandacht behoeft.
  • Regressie (werken met stukken uit iemands verleden).
  • Toepassing van ondersteunende en helende structuren in de massage (verdieping).
  • Helingsmodel waarmee je de voortgang van het helingsproces kunt bewaken.

  Deel 3. Integratie en cliëntbegeleiding

  • Verdieping van therapeutische vaardigheden en begeleiding.
  • De reikwijdte van het vakgebied en samenwerking in het clientproces.
  • De rol van overdracht en tegenoverdracht tijdens het proces.
  • Reflectie op het eigen leerproces en praktijkvoering.
  • Examen en afronding van het leerproces.
    
 • Afstuderen

  Het tweede jaar van de opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht. Dit doe je door het maken van een paper over een holistisch onderwerp naar keuze. De uitwerking van deze paper bevat zowel een theoretisch als een praktisch deel waarbij ook het geven van een aantal sessies en het maken van sessieverslagen onderdeel uitmaakt van je afstudeer opdracht en waarbij je leert hoe alle onderdelen die in de opleiding aan bod zijn gekomen met elkaar worden geïntegreerd. Tijdens de opleiding wordt nader uitgelegd hoe dit onderzoek door jou kan worden opgezet en hoe je daarbij door de school bij wordt begeleid.