Yin en Yang • Zacht en Diep

Yin en Yang  •  Zacht en Diep

begeleiding tijdens integraal holistische massage

Bewustwordingsweg

Integraal holistische massage laat zich het best kenmerken als een bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Om daarbij te begeleiden wordt met de wijsheid van het lichaam gewerkt. Dit wordt tijdens de massage gedaan door de toepassing van verschillende massagevormen in combinatie met haptonomie en coaching, en daarbij zo contact te maken met, of af te dalen naar de diepte in onszelf en de innerlijke wijsheid die in deze gebieden in ons aanwezig is. Zo kan contact worden gemaakt met inzichten, gevoelens of emoties die aanwezig zijn in de bodymind en kan er tijdens de massage tevens contact worden gemaakt met wie we van binnen werkelijk zijn.

Om daarbij te begeleiden en met deze innerlijke lagen te kunnen werken, gebruiken we tijdens integraal holistische massage uiteenlopende vormen van massage die elkaar aanvullen en ondersteunen. Coaching, haptonomie, zijnsoriëntatie en mindfulness daar belangrijke ondersteunende elementen bij.

Principe van Yin en Yang

Naast de bovenstaande elementen is er een belangrijke ander element voor integraal holistische massage, het element waar in dit artikel nader op wordt ingegaan, en dat is het principe van yin en yang. Dit principe wordt afgebeeld met het symbool van een cirkel waarbij een zwarte en witte druppel op vloeiende wijze in elkaar overlopen. Met elkaar vormen ze een geheel terwijl ze beiden geheel eigen kwaliteiten in zich dragen. En juist door deze polariteit, deze verscheidenheid vormt het principe van yin en yang een essentieel onderdeel van integraal holistische massage.

Zo is yin bijvoorbeeld de bedding tijdens de massage. De verzorging, de afstemming en het algeheel welbevinden waardoor de ontvanger zich kan ontspannen, los kan laten en vanuit de verstilling helemaal in het moment aanwezig kan zijn. Het yang aspect van de massage staat dan voor de therapeutische interactie, het onderzoekende en verkennende waardoor inzicht kan worden gekregen en waardoor de cliënt bij zichzelf naar binnen kan gaan om te voelen wat er speelt. 

Innerlijk onderzoek

Yin staat daarbij ook voor het zachte en verstillende in de massage, yang voor diepte, dynamiek en interactie, die bovendien niet zonder elkaar kunnen. Ze vormen samen een elkaar aanvullend geheel. Diepte kan bijvoorbeeld niet zonder zachtheid worden gemaakt. Want het is juist het zachte waardoor de ontvanger de diepte in kan gaan en om het zachte te ontvangen is een goede aarding, een goede bedding en innerlijke stevigheid nodig. Ook als gever om er stevig in te blijven staan en de diepte ervan te ervaren. Daarom wordt een integraal holistische massage ook altijd vanuit een goed contact met jezelf en een in verbinding met de ontvanger gegeven.

Een ander kenmerkend aspect van integraal holistische massage is de structuur waarin de massage gegeven wordt. Zo is er een duidelijke opbouw met een intake, aansluitend een bodymind fase, transitiefase en een integratie fase waarna de massage met een evaluatie en vervolgafspraken wordt afgerond. De procesgang van de massage en structuren zijn duidelijk yang aspecten. Daarbij is ook weer een yin deel te onderkennen. Het vrije deel daarin is het intuïtitieve deel van integraal holistische massage, waarbij je vanuit wat je als masseur waarneemt in de massage wat er nodig is en daarmee vorm aan de interactie tijdens de sessie geeft en er een optimale afstemming in de massage ontstaat. Zo zie je dat beiden elkaar steeds aanvullen, en dus niet zonder elkaar kunnen.

Het gaat om de resonantie

Waar het in de massage om gaat is de resonantie die nodig is om de verbinding met het innerlijk te maken. De techniek en structuur worden tezamen met de intuïtie en het invoelend vermogen van de masseur zo afgestemd dat de cliënt tijdens de massage ruimte krijgt om binnenwaarts te keren. Omdat ieder mens en daarmee ook ieder lichaam anders is, zal de afstemming in de massage dan ook steeds weer anders zijn. Dan weer meer yin, dan weer meer yang. Afwisseling is daarbij, net als in het leven, dan ook een belangrijk aspect van de massage. Wat vandaag niet werkt kan morgen juist wel werken en omgekeerd. Het vraagt om een voortdurend afstemmen en onderzoeken met behulp van de dynamieken van yin en yang. Voor de masseur betekent dit ook dat er nooit tweemaal eenzelfde massage zal worden gegeven. Het is steeds weer een creatief proces.

Soms wordt daarbij in de massage heel traag en rustig gewerkt en soms juist weer wat sneller en meer intens. Traag bijvoorbeeld om rustig te kunnen zakken of contact te maken met diepe inzichten die in de bodymind aanwezig zijn, waarvoor ruimte nodig is voordat ze kunnen worden gevat. De echte antwoorden, hoe vreemd het soms ook mag lijken, zitten altijd in onszelf. En meer intens of dynamischer om juist vastgezette stukken te doorvoelen of juist los te laten en de energie die daarin is vastgezet of daarmee samengaat weer te laten stromen en weer één te zijn in het moment. Of om contact te maken met emoties die in diepere lagen in onszelf zijn weggestopt. Alles mag er tijdens integraal holistische massage zijn en kan daarbij worden verkend. Stap voor stap raken de verschillende delen van het lichaam en de bodymind zo steeds meer in balans.

Deel dit thema: