Heelwording en bewustwording van lichaam en geest

Heelwording en bewustwording van lichaam en geest

uitgaan van de mens als geheel

Integraal holistische massage is een massage die uitgaat van de mens als geheel. Hierdoor wordt tijdens de massage niet alleen gewerkt met het fysieke lichaam maar ook met emoties, gedachten en spirituele verbanden die allemaal met elkaar samengaan. Vanuit een holistische visie zijn al deze aspecten met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Integraal holistische massage wordt dan ook zo vorm gegeven dat tijdens de massage al deze lagen kunnen worden aangeraakt. Hiermee is integraal holistische massage een innerlijke weg waarbij heelwording en bewustwording van lichaam en geest met elkaar worden gecombineerd.

Het lichaam als spiegel

Het lichaam is vanuit de visie van integraal holistische massage dan ook een spiegel van andere aspecten van wie wij zijn, mentaal, emotioneel en spiritueel. Alle levenservaringen worden in het lichaam opgeslagen en daar bewaard. De ervaringen die we positief beleefd hebben kunnen daarbij vrij door het lichaam stromen. Deze geven ons gezondheid en kracht en maken ons flexibel en vitaal. Maar er zijn ook ervaringen die we minder makkelijk een plek kunnen geven en juist deze zetten zich in het lichaam vast. Niet alleen het lichaam maar ook ons denken, voelen en ervaren raakt hierdoor geblokkeerd.

Tijd voor innerlijk werk

Bij veel mensen is het lichaam heel sterk en kan deze blokkades vaak voor lange tijd dragen maar er komt een moment dat het lichaam klachten gaat geven. Het geeft daarbij een signaal dat de tijd is aangebroken om op onderzoek te gaan. Wanneer nu alleen op het fysieke lichaam zou worden gewerkt kunnen de klachten wel tijdelijk verdwijnen maar vaak komen zij toch weer terug doordat de oorzaak daarvan dieper in de ervaring van het leven is gelegen. Om fundamenteel tot antwoorden te komen is het nodig om dieper bij jezelf naar binnen te gaan en te onderzoeken wat de diepere betekenis is van de signalen die het lichaam je geeft.

Rol integraal holistische massage

Integraal holistische massage speelt in dit proces een zeer waardevolle rol. Het nodigt mensen uit om via het contact met het lichaam de verbinding te maken met de diepere lagen in zichzelf. Daarbij te voelen en ervaren welke gevoelens, gedachten, emoties die nog in het lichaam worden bewaard te omarmen en een plek te geven in het leven en ook nieuwe kwaliteiten naar buiten te laten komen en met meer ruimte voor nieuwe energie, creativiteit, zelfinzicht en verbinding in het leven te staan.

Werkwijze tijdens een sessie

Om de massage vanuit deze invalshoek vorm te geven worden vijf verschillende massagevormen uit oosterse en westerse stromingen van massage toegepast waarmee zowel zacht en verbindend als ook in de diepere lagen van de bodymind kan worden gewerkt. Om daarbij te komen tot een bezielende en invoelende manier van aanraken worden deze massagevormen in de opleiding gecombineerd met contactvolle aanraking en haptonomie waarmee de massage gegeven wordt met aandacht voor de persoon. Om mensen vervolgens te begeleiden met het maken van contact met deze diepere lagen in zichzelf en daarop te reflecteren worden de ondersteunende werkvormen in de opleiding aangevuld met visievorming, zijnsoriëntatie en verschillende vormen van coaching en gesprekstherapie. Integraal holistische massage kenmerkt zich hiermee als een eigentijds ontwikkeltraject waarbij mensen worden uitgenodigd om te komen tot antwoorden in zichzelf.

Mogelijkheden tot heling

De mogelijkheden tot heling werken tijdens integraal holistische massage diep door. Door de energie die door het innerlijk werk weer vrij kan stromen krijgt niet alleen het lichaam de ruimte om zichzelf weer te herstellen maar ook om mentaal en emotioneel stappen te zetten en dichter bij zichzelf en hun gevoel te zijn. De kracht van integraal holistische massage is er bovendien niet alleen in gelegen om oude stukken uit te werken of om op het heden te reflecteren maar is ook ontwikkelingsgericht waarmee je mensen kunt begeleiden om nieuwe stukken van zichzelf naar buiten te brengen. Hierbij gaan wij er in de massage opleiding vanuit dat alles wat iemand nodig heeft in het leven al aanwezig is in zijn of haar lichaam lichaam of bodymind en dat daar tijdens de masage weer contact mee kan worden gemaakt.

Eigen ontwikkeling

Om mensen bij deze processen te begeleiden is er in de opleiding naast de vakinhoudelijke ontwikkeling ook plaats voor zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Door aandacht te geven aan je eigen proces leer je vanuit eigen ervaring hoe je mensen op een voor jou vanzelfsprekende manier kunt begeleiden om ook de weg van buiten naar binnen te gaan. Je weet hoe het voelt om deze stappen te zeggen en wat je daarbij tegen kunt komen en hoe je daarmee om kunt gaan wat zeer essentieel is voor het begeleiden van mensen in hun therappeutische proces. Door je eigen stukken op te ruimen kom je bovendien zelf ook vrijer en ruimer in het leven te staan.

Deel dit artikel: