Intuïtieve ontwikkeling als masseur

Intuïtieve ontwikkeling als masseur

luisteren naar de stem van je innerlijk

Intuïtie is een woord wat in onze samenleving veel wordt gebruikt. Het is de stem die in ons innerlijk aanwezig is en waar we soms nogal eens gemakkelijk aan voorbij kunnen gaan en toch blijkt het een belangrijk raadgever wanneer daar contact mee wordt gemaakt. Afstemmen op je innerlijk stelt je namelijk keer op keer weer in staat om te ervaren wat je van binnen al weet en hoe je daarmee voorbij je rationele of geconditioneerde denken kunt gaan. Intuïtie stelt je bovendien in staat om dingen anders te doen dan je normaal zou doen.

Hoe stem je af op je intuïtie

De eerste vraag is hoe je af kunt stemmen op de intuïtie die in je aanwezig is. Aan het einde van dit artikel vertellen we hier meer over. Maar de eerste belangrijke stap daarvoor is om eenvoudigweg voor je intuïtie open te staan. Deze is dan in staat om met je te communiceren. Het kanaal gaat open. Dit lijkt voor de hand liggend maar in de praktijk kan dit soms vrij lastig zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat we met ons denken vaak overal iets van vinden. We hebben een mening over hoe iets moet of aan welke kaders iets moet voldoen. Hierdoor zijn we niet vrij om voor onze intuïtie open te staan of om spontaan te handelen, terwijl dit laatste bij integrale massage juist zeer waardevol is. Een eerste stap naar het afstemmen op onze intuïtie is het loslaten van de controle van ons denken.

Intuïtie & integraal holistische massage

Door deze controle los te laten raak je meer aanwezig in het moment. Het denken kan soms zeer beperkend zijn, het richt zich erop om dingen goed en daardoor binnen bepaalde kaders te blijven. Het probeert grip te houden en kan daarmee zeer beperkend zijn. Als we kijken naar intuïtie en integrale massage dan is intuïtie juist openend en daarmee een bepaalde vorm van spontaniteit. Het stelt je in staat om in te spelen op wat je wordt ingegeven in het contact met de ander, met wat je wordt ingegeven in het contact met het moment. Het mooie is dat we allemaal een heelmeester in ons hebben en dat deze heelmeester door op onze intuïtie af te stemmen de ruimte krijgt om naar buiten te komen waardoor de uitwerking van de massage meer diepte krijgt.

Ingeving of woord

Soms heeft het even tijd nodig om te leren hoe je af kunt stemmen op je intuïtie. In de opleiding besteden we daar aandacht aan. Dit doen we aan de hand van oefeningen waardoor je steeds meer 'feeling' voor je intuïtie krijgt en de wijze van communiceren. Je leert haar begrijpen en kunt haar signalen steeds beter ontvangen. Hierdoor krijg je ingevingen over wat te doen, welke plek in het lichaam bijvoorbeeld aandacht nodig heeft en op welke manier daar het beste contact mee kan worden gemaakt. De helingskracht komt zo stap voor stap steeds verder naar buiten. Dit is iets waar het denken vaak geen grip op kan krijgen maar wat achteraf vaak precies juist blijkt te zijn en wat mensen precies nodig bleken te hebben voor het zetten van de volgende stap.

Structuur en intuïtie

Een belangrijk punt daarbij is dat binnen integraal holistische massage nu juist vanuit een duidelijke structuur gewerkt. Deze structuur zie je terug in verschillende fasen van waaruit de massage wordt gegeven. Zo gaat de massage over van ontspanning naar een diepte of transitiefase en vervolgens naar een integratiefase waarbij binnen deze fasen ook een aantal duidelijke stappen te onderscheiden zijn. De vraag is dan ook hoe deze stappen zich tot het intuïtieve aspect in de massage verhouden en of deze elkaar juist niet tegengaan. Op het eerste gezicht zou je daar bevestigend op kunnen reageren maar In de praktijk blijkt dat deze twee polen elkaar in de massage juist aanvullen en versterken. De structuur van de massage geeft je steun en richting om de massage vorm te geven waardoor je ruimte krijgt om op je intuïtie af te stemmen.

Werken vanuit eigen inzicht

Door vanuit structuur te werken - wat eigenlijk in vorm gegoten intuïtie is - krijg je in tegenstelling tot wat je zou verwachten juist veel vrijheid in de massage terug. Je hoeft niet overal meer over na te denken en de planning en opbouw van de massage gaan vanzelf. Hierdoor ontstaat tijd en ruimte om af te stemmen op wat zich voordoet in het moment en wat er door je intuïtie ingegeven wordt. Waar het in het begin lijkt of structuur en intuïtie twee verschillende dingen zijn, dat je of voor structuur of voor intuïtie moet kiezen merk je na verloop van tijd dat structuur en intuïtie elkaar aanvullen en steeds meer met elkaar samengaan waardoor de helingskracht van de massage steeds verder wordt verdiept. Dit is een onderdeel waar in de opleiding veel aandacht aan wordt besteed en je leert werken vanuit de heelmeester in jezelf. Waar intuïtie in het begin soms heel subtiel aanwezig kan zijn groeit het na verloop uit tot een steeds sterkere kracht die steeds meer richting kan geven aan de sessies die je geeft en de massage steeds subtieler wordt.

Tips voor ontwikkeling van je intuïtie

 1. Luister eens een keer niet naar wat je zou moeten maar naar wat je zou willen doen. Wellicht kun je zo tot heel andere inzichten komen en kom je meer in contact met wat jij van binnen wilt. Tussen willen en moeten zit vaak een groot verschil.
   
 2. Ontspan en stel je open voor wat er spontaan in je naar boven komt. Je eerste gevoel blijkt vaak het beste. Dat is wat er spontaan in je opkomt. Mensen zeggen niet voor niets, had ik nou maar naar mijn ingeving geluisterd, nu heb ik spijt dat ik het anders heb gedaan.
   
 3. Probeer dingen positief te formuleren en omschrijf ze zo dat je er energie van krijgt. Daardoor kan de levensenergie weer vrij gaan stromen en komt je creativiteit op gang. Deze creativiteit is de basis voor alle verandering.
   
 4. Laat los dat je iets direct moet weten. Soms duurt het even voordat je iets weet. Geef jezelf de ruimte om ergens bij stil te staan. Trek je bijvoorbeeld even terug in een rustige omgeving en ontspan. Je zult merken dat je dan op hele andere gedachten komt.

Bedenk dat een ontspannen geest daarbij altijd het beste werkt om deze oefeningen te doen. In de opleiding komen bovendien tal van andere oefeningen aan bod die je helpen om je intuïtie vorm te geven.

Keypoints intuïtie

 • De stem van je innerlijk
 • Dat wat in stilte kan worden gehoord
 • Wat je van binnen al weet als je daar open voor stelt
 • Zonder na te denken afstemmen op je gevoel
 • Vooringenomenheid los proberen te laten
 • Kijken door een nieuwe bril
 • Positief formuleren
 • Gaat nooit verder dan waar jij zelf bent
 • Wat doorwerkt op de lange termijn
 • Wat zonder mitsen en maren kan worden ervaren
 • Wat je blij maakt en waar je energie van krijgt
 • Wat duurzaam is
 • En waarop je niet steeds op terug hoeft te komen

Spreekt onze benadering je aan de massage opleiding tot integraal holistisch masseur je aan? Breng dan een bezoek aan onze informatieavond.

Deel dit artikel: