Aanmelden

Transformatief coachen & proceswerk

De training transformatieve coaching en proceswerk is een training van twee dagen waarmee je een verdieping maakt van je coachende en procesbegeleidende vaardigheden tijdens het geven van een integraal holistische massage. Hiervoor komen in deze training nieuwe vaardigheden aan bod die gericht zijn op het begeleiden van cliënten in hun bewustwordingsproces.

 • Aantal dagen: 2
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 265,00
 • Deelnemers: 10 -14

Essentie van deze training

Tijdens de opleiding stond het begeleiden van de mens als geheel in al zijn aspecten centraal, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel al centraal. De essentie is er daarbij op gericht mensen bij veranderingsprocessen te begeleiden. Het uitgangspunt van deze training is dat daar een verdieping mee wordt gemaakt. De training richt zich zowel op een aantal vernieuwende werkvormen in combinatie met het verdiepen van het bewustzijn van wie de cliënt in essentie is waarmee de cliënt meer zelfsturing aan zijn veranderproces kan geven.

Innerlijke wijsheid laten spreken

Wat je in deze training bij de cliënt wakker leert maken is de innerlijke wijsheid die al in de cliënt zelf aanwezig is. Dit zijn niet zozeer de inzichten die al in de cliënt aanwezig zijn om problemen die zich voordoen in het leven op te lossen maar veel eerder de inzichten in wie de cliënt in essentie is. Dit zijn lagen voorbij rollen en conventies die we in het leven aannemen, voorbij lasten die we dragen of voorbij normen die we onszelf hebben opgelegd. Dit is wie we vrij en ongebonden zijn. Het is een laag waarin we vanuit onze innerlijke kracht de verbinding met onszelf en de ander aan kunnen gaan.

Blokkades bij verandering

Wat ons vaak in de weg staat bij verandering is dat we doorgaans direct naar een oplossing voor het probleem proberen te zoeken en dit zijn twee krachten die vaak niet samengaan. Daarnaast hebben we onszelf onbewust vaak veel beperkingen in ons denken en handelen opgelegd waardoor we niet bij de kern kunnen komen van wat er in de diepte van ons speelt. De draaien er, om het zo te zeggen maar wat omheen.

Inhoud van deze training

Om mensen te begeleiden komen in deze training de volgende coachingsvaardigheden aan bod om effectief aan hun blokkades te laten werken:

Focussing: Focussing is een methodiek van vragen en doorvragen waarbij de aandacht erop is gericht om tot de essentie van een probleem door te dringen. Je leert hierbij zowel een variant voor het intake gesprek als voor het proceswerk wanneer op de tafel wordt gewerkt.

BMC Verdiepingswerk: De basis van deze technieken is al vanuit de opleiding eigen gemaakt. In deze training worden deze vaardigheden verder uitgewerkt. Nieuwe manieren van coachen, vraagstelling, interactie, dieptewerk, ruimte geven, reflectie.

Werken vanuit je innerlijke instrument: Bij dit onderdeel leer je jezelf nog meer als innerlijk instrument in te zetten. Wat hoor je (ook wat niet wordt gezegd), wat voel je erbij (innerlijke waarneming) en welke van deze aspecten kunt je benutten om in een interventie om te zetten. 

Reflectie: Reflectie richt zich op de reacties van de cliënt tijdens de sessie, waar wordt ingehouden, waar lijken blokkades te ontstaan, waar zien we bescherming of juist projectie ontstaan. Met deze tools leer je dat wat zich aandient tijdens een sessie efficiënt benutten.

Uitwerking van deze training

 • Meer vaardigheden om je cliënten te begeleiden.
 • Beter kunnen werken vanuit rust en overzicht.
 • Verdieping in het begeleiden van het cliëntproces.
 • Beter overzicht in de mogelijkheden van het coachen.
 • Je eigen rust en inzicht makkelijker kunnen benutten.
 • De innerlijke wijsheid in het cliëntproces laten spreken.
 • Sneller tot de kern kunnen komen.
 • Procesverloop beter kunnen overzien
 • Efficiënter kunnen werken.
 • Opzet van de training

  Tijdens de training wordt in wisselende werkvormen met elkaar gewerkt. Daarbij wordt zowel met het therapeutisch gesprek als met proceswerk gewerkt. 

  Het programma van de training ziet er daarbij als volgt uit:

  Dag 1: Focussing en BMC verdiepingswerk.

  Dag 2: Werken vanuit je innerlijke instrument en reflectie.

  De laatse dag ga je ook in op integratie en verdere verfijning en verdieping van de methodiek.

 • Data & Info

  Aantal deelnemers:
  Minimaal 12 maximaal 16

  Opleidingsdata

  Aantal dagen:
  2 dagen van 10:00 tot 16:00

  Docenten:
  Afwisselend door Iljitsj van Kessel of Renate Pico.