Aanmelden

Transformatief coachen & proceswerk

De training transformatieve coaching en proceswerk is een training van twee dagen, waarmee je een verdieping maakt van je coachende en procesbegeleidende vaardigheden bij het begeleiden van transformatieprocessen. Hiervoor komen in deze training nieuwe en aanvullende vaardigheden aan bod die aansluiten op de vaardigheden die tijdens de opleiding integraal holistische massage eigen zijn gemaakt.

 • Aantal dagen: 2
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 285,00
 • Deelnemers: 10 -14

Essentie van transformatie gericht coachen

De essentie van transformatiegericht coachen is het loslaten van de oude vorm vanaf het eerste begin van het begeleidingsproces. Wat wil zich van binnenuit bij iemand tot uitdrukking brengen, is de leidende vraag. Om hierbij te begeleiden leer je in deze training hoe je cliënten kunt begeleiden vanuit de wijsheid die al in de cliënt aanwezig is. Werkelijk luisteren, werkelijk naar binnen gaan en werkelijk verbinding maken met wat zich in de cliënt vanuit het diepst van zijn kern wil ontplooien. Je begeleidt cliënten om de verbinding te maken met de essentie van wie zij zijn en wat zich van daaruit naar buiten wil brengen. Hierbij wordt ook ingegaan op hoe de cliënt van daaruit zelfsturing kan geven aan zijn of haar transformatieproces.

Innerlijke wijsheid laten spreken

Deze training richt zich daarmee op de innerlijke wijsheid waar tijdens een sessie de verbinding mee wordt gemaakt om open en ongesluierd of onbeperkt naar een bepaalde situatie of probleem die zich voordoet in iemands leven te kijken. De training nodigt uit om heel open en heel fundamenteel naar een situatie te kijken en je onderzoekt waarom een bepaalde situatie zich eigenlijk voordoet en daar eerst in de basis bij stil te staan om vervolgens te onderzoeken wat het leven ons aanbiedt om van te leren. Problemen zijn voor ons innerlijke leven kansen om verder te komen. In deze training nodigen we dan ook uit om deze niet te snel op te lossen, maar eerst grondig naar de essentie van waar de cliënt door het leven voor wordt gesteld stil te staan en vanuit daar nieuwe richtingen en inzichten naar boven te laten komen.

Om hierbij te begeleiden worden in deze training op de methodiek van integraal holistische massage verdiepende vaardigheden eigen gemaakt.

Inhoud van de training

Om mensen te begeleiden komen in deze training de volgende coachingsvaardigheden aan bod om effectief aan hun blokkades te laten werken:

Inzicht in transformatief coachen: In dit onderdeel van de training sta je stil bij wat transformatie coachen is en hoe deze werkwijze zich verhoudt tot andere onderdelen van de methodiek zoals deze bij integraal holistische massage wordt toegepast. Tevens staan we bij dit onderdeel van de training stil bij de plaats van transformatief coachen binnen het holistische helingsmodel.

BMC Verdiepingswerk: In het onderdeel BMC proceswerk van deze training leer je hoe met de cliënt de verbinding met de innerlijke lagen voor transformatief coachen kan worden gemaakt. De aanvullende vaardigheden bestaan hierbij zowel uit verdiepende vaardigheden op het gebied van coachen, vraagstelling, interactie, dieptewerk, ruimte geven, reflectie.

Verdieping in intuïtieve ontwikkeling: Een ander belangrijk aspect van deze training is de verdieping van je eigen intuïtieve ontwikkeling, wat is de taal van de innerlijke essentie, welke vragen kun je hier ter verdieping bij stellen, zijn er nog andere lagen waar hierbij contact mee kan worden gemaakt, wat voel je aan de tafel / wat neem je waar en hoe kan met deze waarneming de verdieping worden gemaakt.

Reflectie: Reflectie richt zich op de reacties van de cliënt tijdens de sessie, waar wordt ingehouden, waar lijken blokkades te ontstaan en in welke gebieden zien we juist opening, verlangen of mogelijkheden ontstaan en hoe kunnen deze tijdens de sessie worden benut.

Uitwerking van deze training

 • Cliënten op een diepgaander en meer fundamenteel bij hun bewustwordingsproces leren begeleiden.
 • Benutten van de innerlijke stem die in ieder mens aanwezig is.
 • De mogelijkheden van het BMC proceswerk verder leren uitwerken.
 • Je eigen rust en aanwezigheid tijdens een sessie beter leren benutten.
 • Vanuit een open houding de innerlijke wijsheid van de cliënt aanspreken.
 • Sneller tot de kern kunnen komen.
 • Procesverloop beter kunnen overzien en vanuit de essentie met de cliënt werken.
 • Vanuit het hart begeleiden.
 • Data & Info

  Aantal deelnemers:
  Minimaal 10 maximaal 14

  Opleidingsdata

  Aantal dagen:
  2 dagen van 9:30 tot 17:00 uur.

  Prijs:
  € 285,00 - inclusief reader, koffie en thee. Lunches worden door de deelnemer zelf meegebracht.

  Docenten:
  Deze training wordt gegeven door Iljitsj van Kessel en Renate Pico.