Aanmelden

Jaar ontwikkelgroep

Nadat je de opleiding tot integraal holistisch masseur hebt afgerond is het mogelijk om deel te nemen aan een jaar ontwikkel- en verdiepingsgroep. Een jaar ontwikkel- en verdiepingsgroep staat voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Daarin werk je aan de verdere ontwikkeling van je therapeutische vaardigheden in combinatie met de verdere ontplooiing van je eigen proces.

 • Aantal dagen: 5
 • Tijd: 09:30-17:00
 • Prijs: € 645,00
 • Deelnemers: 10 - 14
Kenmerken
 • Verdieping en verdere ontwikkeling van je vaardigheden als integraal holistisch masseur
 • Verdere verdieping in het toepassen van de methodiek
 • Fine-tuning in proceswerk, toepassen bodymindconnectie, houding en grounding
 • Integratie van gespreksvaardigheden, coaching met lichaamsgericht proceswerk
 • Verdiepende begeleiding en verdere ontwikkeling van de therapeutische vaardigheden

Opzet van ontwikkelgroep

De essentie van een jaarontwikkelgroep is dat je hiermee een verdere verdieping kunt geven aan je ontwikkeling als masseur of massagetherapeut waarbij de aandacht zich zowel richt op methodische en procesgerichte ontwikkeling als op verdieping en fine-tuning van de therapeutische mogelijkheden van integraal holistische massage. De diepgang van het leerproces ontstaat in de wisselwerking met elkaar waarbij de aandacht is gericht op steeds verdere ontwikkeling en groei.

Iedere lesdag komen daarbij andere thema's aan bod waar we met elkaar in de ontwikkelgroep aan werken. Je kunt daarbij denken aan thema's als verdiepend werken met de adem, het toepassen van de verschillende processtappen, coachingsgericht werken, onze eigen houding en grounding en het verder benutten van de therapeutische vaardigheden die onderdeel uitmaken van integraal holistische massage.

Ervaringsgericht ontwikkelen

Net als in de opleiding staat in een ontwikkelgroep het ervaringsgerichte ontwikkeling centraal waardoor je mogelijkheden, de afstemming, de finetuning van je vaardigheden als integraal holistisch masseur worden vergroot. Door deel te nemen aan een ontwikkelgroep ben je in staat om steeds verder door te dringen in de essentie van het vak en de mogelijkheden van het proceswerk steeds verder te benutten waarbij je ook werkt aan de ontwikkeling van je eigen kracht. Het werken met mensen is daarbij een proces wat steeds verder de verdieping in gaat. De stappen die je daarbij zet zijn steeds weer een opstap naar verdere ontwikkeling en groei. Je bent in staat de toepassing van de methodiek steeds meer de situatie van de cliënt af te stemmen, steeds meer vanuit rust en overzicht te werken en je innerlijke kwaliteiten steeds meer te benutten waardoor de reikwijdte en diepgang van de toepassingsmogelijkheden van de methodiek steeds meer uitbreiden.

Onderwerpen jaar ontwikkelgroep

Een jaar ontwikkelgroep wordt zo vormgegeven dat er iedere dag een bepaald thema centraal staat en waardoor er iedere dag andere aspecten van de methodiek aan bod komen. Tijdens deze dagen is bovendien tevens ruimte voor verdieping vanuit de individuele leerbehoefte en de interactie met de groep.

 • Werkwijze

  Iedere dag wordt gewerkt vanuit een bepaald thema dat bij aanvang van de dag eerst met elkaar besproken wordt. Daarna worden pratkijk gerichte oefeningen gedaan om deze thema's verder eigen te maken. Daarnbij is veel ruimte voor reflectie, fine-tuning, evaluatie en verdieping om de mogelijkheden van de methodiek eigen te maken.

   Dag 1 • Fine-tuning fasering en indeling van de massage
   Verdieping afstemming van de 5 fasen van integraal holistishe massage op de cliënt en het maken van een koppeling met karakterstructuren.

   Dag 2 • Verdieping bodymind connectie I
   Stappen in de BMC, afstemming, vinden van bepaalde lagen (gevoel, emotie, herinneringen, inzichten), intunen, intuïtie, houding & grounding.

   Dag 3 • Stevig staan in jezelf
   Hoe ben je geaard, ben je daar bewust van, sta je in jezelf en hoe ben je in verbinding, hoe kun je voelen dat je door een goede aarding de helende kracht van de massage meer kunt laten stromen.

   Dag 4 • In verbinding met de ander
   Nabijheid, verbinding, invloelendheid, hoe ben ik open naar de ander, begrenzen en werken vanuit het hart en op welke wijze je deze thema's verwerking het het toepassen van de methodiek en het werken vanuit de BMC.

   Dag 5 • Coaching en vraagstelling
   Verdere ontwikkeling van de coachende vaardigheden en vraagstelling in het proceswerk. Hoe stel je verdiepende coachende vragen, welke mogelijkheden zijn daarbij, hoe stuur je bij in het proces en hoe geef je ruimte aan verdieping.

  • Data & Info

   Aantal deelnemers:
   minimaal 10 maximaal 14

   Opleidingsdata

   Locatie:
   Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

   Prijs:
   645 euro, inclusief koffie, thee en reader. Lunches worden door de deelnemer zelf verzorgd.

   Accreditatie
   Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC. Aantal ECTS studiepunten: 4