Ontdek de kracht van holistische massage

Ontdek de kracht van holistische massage

En wat uitwerkingen daarvan zijn

Binnen onze school voor holistische massage en bewustwording wordt ons tijdens les informatie avonden en in 1 op 1 gesprekken met mensen met regelmaat gevraagd wat holistisch nou eigenlijk precies is en wat de uitwerking daarvan zijn. Daarom hebben wij besloten om er op deze plaats in onze nieuwsrubriek een artikel aan de wijden. Als eerste zetten we in dit artikel uiteen wat holistisch is. Daarna gaan we in op wat de uitwerkingen daarvan zijn en tenslotte sluiten we dit artikel af met de wijze waarop de opleiding tot integraal en holistisch masseur is opgezet.

Holisme nader verklaard

Holisme is een begrip dat afkomstig is uit het Grieks en houdt in dat alles met alles verbonden is of misschien wel beter, dat alles wat met elkaar verbonden is tezamen één geheel vormt wat tevens van invloed is op elkaar. Vanuit een holistische visie staat dan ook niets los of op zichzelf. Door vanuit een holistische visie naar bijvoorbeeld het lichaam te kijken is er naast aandacht voor het lichaam of de spanningen, klachten of onbalans die daarin aanwezig zijn tevens aandacht voor de mens als geheel. Om daar een beeld van te vormen wordt er in de opleiding tot integraal en holistisch masseur gewerkt vanuit het vier lichamen model. Dit is een model waarbij naast aandacht voor fysieke aspecten tevens aandacht is voor mentale, emotionele en spirituele lagen die allemaal van invloed zijn op elkaar.

Vanuit een holistische visie staan spanningen of klachten in het lichaam dan ook niet op zich. Ze vormen de taal van het lichaam om iemand te laten weten dat er ergens je aandacht nodig is. Waar is het lichaam gespannen, waar is het uit balans, waar zitten blokkades of waar doet het lichaam pijn. Al deze klachten staan in analoog verband met andere aspecten uit het vier lichamen model. Zo staan fysieke spanningen vaak in verband met bijvoorbeeld spanningen of stress in iemands leven. Zo kunnen spanningen in de nek, rug of schouders gemakkelijk veroorzaakt worden door ingehouden gevoelens, emoties of mentale aspecten die niet goed of niet volledig door iemand kunnen verwerkt. Deze zetten zich dan als het ware in het lichaam vast.

Wat de onderliggende lagen die in het lichaam aanwezig zijn exact voor iemand zijn kan op voorhand niet worden verteld. Het is van belang om deze als persoon zelf te onderzoeken en bewust te ervaren waardoor deze ook daadwerkelijk kunnen worden verwerkt. In een holistische massage nodig je als masseur de cliënt door middel van massage dan ook uit om zelf op onderzoek te gaan. Hierbij wordt het helingsvermogen van de cliënt zelf aangesproken. Niet door de klacht zo snel mogelijk te verhelpen maar juist door er voor een moment, vanuit rust en stilte naartoe te gaan. Door contact te maken en de onderliggende lagen (van bijvoorbeeld pijn, verdriet of emoties) weer toe te laten en een plek te geven in het leven waardoor de levensenergie die werd gebruikt om de spanning vast te houden daarvoor niet meer hoeft te worden gebruikt. De energie kan zo als het ware weer vrij door het lichaam stromen waardoor de spanning afneemt en de balans kan worden hersteld.

Heling van meerdere lagen

De heling die hierdoor ontstaat werkt dan ook door in meerdere lagen. Niet alleen het fysieke lichaam kan hierdoor worden hersteld maar ook andere lagen die met de klacht samenhangen kunnen hierdoor worden geheeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  •  Meer innerlijke vrijheid en rust in jezelf ervaren.
  •  Inzicht in het eigen levensverhaal.
  •  Meer creativiteit, gezondheid en vitaliteit.
  •  Onrust en piekeren nemen af.
  •  Beter in contact zijn met wie je van binnen bent
  •  Stappen zetten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei.
  •  Communicatiever en vrijer in je hoofd.

Vaak zeggen mensen na een proces of een reeks van sessies te hebben doorlopen "Ik heb veel kunnen loslaten en ben beter in contact met wie ik van binnen ben"

Mensen begeleiden

Om masseurs op te leiden om mensen bij deze processen te begeleiden hebben we de opleiding steeds verder vorm gegeven. Als eerste leer je in de massage opleiding werken met vijf verschillende massagevormen waarmee in de verschillende lagen van het lichaam kan worden gewerkt en hoe daarbij met een goede kwaliteit van aanraking kan worden gewerkt waardoor de cliënt op een rustige en vanzelfsprekende manier wordt uitgenodigd om bij zichzelf naar binnen te gaan. Dit proces van innerlijk schouwen wordt tijdens een holistische massage zoals deze bij ons op de opleiding wordt eigen gemaakt het werken vanuit de body mind connectie genoemd. Hiermee geef je de cliënt de tijd om te voelen en te ervaren wat er bij hem of bij haar in het lichaam aanwezig is. Je werkt daarbij als masseur vanuit op  zijnsgerichte houding waardoor de cliënt te tijd krijgt om te voelen en te onderzoeken wat er bij hem of haar in het lichaam aanwezig is. Naast de massage inhoudelijke vaardigheden is er om cliënten bij deze processen te begeleiden in de opleiding ook veel aandacht voor mindfullness en het eigen maken van coachende en therapeutische vaardigheden waardoor cliënten bij het loslaten van emoties die naar boven komen of bij het krijgen van inzicht kunnen worden begeleid.

Eigen leerproces

Om mensen vanuit een holistische zienswijze te begeleiden is er in de opleiding ook veel aandacht voor het eigen leerproces. Door zelf de weg van buiten naar binnen te gaan en te onderzoeken en ook aan den lijve te ervaren hoe heelwording werkt voor jou, welke stappen daarin worden gezet en wat de uitwerkingen daarvan zijn ontstaat voor jou als deelnemer een natuurlijke manier om mensen te begeleiden om ook deze weg te gaan. Daarom staat naast het geven van de massages ook het zelf ontvangen van de massage centraal en zijn er naast de massage inhoudelijke oefeningen ook intervisie groepen en oefeningen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling.

In totaal bestaat de opleiding hiervoor uit een twee jarige leertraject. In het eerste jaar leer je als deelnemer vooral hoe de massage gegeven wordt en werk je vooral aan het eigen maken van de massage inhoudelijke vaardigheden en het ontwikkelen van haptonomische vaardigheden en een goede kwaliteit van aanraking. In het tweede jaar van de opleiding staat vooral de procesbegeleiding centraal. Het begeleiden van mensen naar diepere lagen, de coaching en therapeutische ontwikkeling.

Heb je interesse in onze opleiding. Je bent van harte welkom voor een bezoek aan onze informatieavond!

Deel dit artikel: