Intuïtieve ontwikkeling als masseur

Intuïtieve ontwikkeling als masseur

luisteren naar je innerlijke stem

Intuïtie is een woord wat in onze samenleving steeds vaker wordt toegepast. Langzaam gaan we inzien dat bij lange na niet alles met ons rationele verstand kan worden bereikt en dat om tot meer diepgaande oplossingen te komen er ook andere gebieden van kennis en inzicht in ons aanwezig zijn wanneer daar contact mee wordt gemaakt. Dit gebied waar we het hier over hebben is het gebied van ons innerlijk. Een gebied waar soms heel gemakkelijk aan voorbij kan worden gegaan. En toch blijkt het een belangrijk raadgever te zijn wanneer we ons daarmee kunnen verbinden.

Wat is intuïtie

Het woord intuïtie is een woord wat afkomstig is uit het Latijn en staat voor ons innerlijk weten. Het is dus het vermogen om dingen te weten die voorbij ons rationele denken gaan maar ook het vermogen om een voorgevoel te hebben of om een situatie heel snel in te kunnen schatten en besluiten te kunnen nemen. Soms wordt onze intuïtie ook wel ons onbewuste denken genoemd omdat het zo snel gaat dat we het met ons rationele denken niet bij kunnen houden. Omdat het zo snel gaat lijkt het net of er geen sprake is van een denkproces maar dat is zeker wel het geval maar dan op een veel hoger en meer afgestemd niveau.

Intuïtie is dus het vermogen om dingen aan te voelen en dingen in te voelen en tevens om ergens een inzicht in te verkrijgen. Al met al is dit dus heel waardevol, zeker omdat de kwaliteit van de inzichten die hieruit voortkomen vaak veel hoger van kwaliteit blijken te zijn dan wanneer deze alleen maar voorkomen uit ons rationele denken. Nu wordt er vaak gedacht dat intuïtie voor de softe vakken inderdaad waardevol kan zijn maar dat is niet helemaal want ook binnen de exacte vakken en de wetenschap blijkt intuïtie zeer waardevol.

Hoe we met onze intuïtie in contact kunnen komen

Nu we weten dat intuïtie ons innerlijke weten is verkennen we in dit deel van het artikel hoe contact met deze bron van wijsheid kan worden gemaakt. Als eerste doen we dit door daar eenvoudigweg voor open te staan, pas dan kan er contact mee worden gemaakt en kunnen we naar binnen gaan om contact te maken met dit innerlijke kompas. Daarnaast helpt het om ons denken stil te zetten en aanwezig te raken in het moment. Als we continue in ons denken aanwezig zijn kan namelijk geen contact met ons innerlijk worden gemaakt, de signalen die zich daarvoor aandienen gaan dan aan ons voorbij. Ontspanning is daarvoor een volgende waardevolle stap. Door de ontspanning komt er ruimte om voor het moment open te staan. We verlaten de houding van moeten en maken contact met het veld van zijn en het blijkt dat dit veld van zijn in sterke mate met het veld van intuïtie verbonden is waardoor de signalen die zich aandienen vanuit dit gebied door ons kunnen worden opgepakt.

Dit is een houding die in de Chinese geneeskunde ook wel Wei-Wu-Wei ofwel doen door niet doen, wordt genoemd. En als laatste belangrijke tip om contact met onze intuïtie te maken is dat we ervoor blijven open staan. Dit is net als met alle andere dingen in het leven. Door de aandacht erop te blijven richten kan het zich steeds verder ontwikkelen als een zaadje dat kiemt en ontdek je er steeds weer nieuwe dingen in en ontvouwt het tot een steeds krachtiger geheel. Uit het bovenstaande kunnen we dus concluderen dat intuïtie iets is wat groeit.

Toepassing intuïtie bij integraal holistische massage

In dit onderdeel van het artikel gaan we in op de wijze waarop intuïtieve vaardigheden bij integraal holistische massage worden toegepast en waarom we daar tijdens de opleiding zoveel aandacht aan besteden. Stel we zouden alles vanuit de ratio benaderen. Dan zouden we een massage hebben die geheel instructief zou zijn, waarin alle stappen en wat je binnen die stappen doet zouden worden uitgewerkt. De mind zou in dat geval binnen de massage overheersen.

Op zich is het natuurlijk goed om aandacht te besteden aan de structuur en de toepassing van de verschillende technieken. Dit is iets waar binnen onze opleiding dan ook veel aandacht aan wordt besteed. Je leert er daar een heel breed scala van en ook hoe de massage daarmee kan worden opgebouwd en hoe deze met elkaar kunnen worden gecombineerd. Deze technieken en de structuur worden ook wel eens de akkoorden genoemd die binnen de massage worden toegepast.

Maar als we het daarbij zouden laten zouden we een massage krijgen die louter technisch zou worden toegepast. Om nu de verdieping in de massage te maken komen we in contact met het gebied waarin de intuïtie werkzaam is. Wat voelt de masseur in de massage en in welke lagen voelen we fysieke spanning en ook diepere spanningen als emoties en herinneringen die in het lichaam aanwezig zijn, want als holistisch masseurs willen we in deze lagen werken om bij te dragen aan iemands proces van heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

Als je nu over van alles na zou moeten denken verloopt het proces te traag. Bovendien kom je dan ook niet bij de diepe wijsheid die al in jezelf aanwezig is, in een gebied van denken waar woorden een vertragende factor zouden zijn. Dit is het gebied van de verbeelding, het gebied van innerlijk weten, van ingevingen en voorgevoel. En vanuit deze lagen leer je de massage vervolgens te geven waardoor de massage een veel diepere en meer helende uitwerking krijgt. Ofwel: je innerlijke heelmeester kan zo vrijuit aan het werk.

Oefening in de opleiding

Om deze vaardigheden eigen te maken doen we hiervoor in de opleiding zeer verschillende vormen van oefening die je intuïtie helpen ontplooien. Stap voor stap leer je aanvoelen hoe je de energie in de massage kunt laten stromen en mensen kun begeleiden in lagen van emotie en gevoel. Hoe je iemand in het lichaam en de bodymind kunt laten ervaren wat daarin voor informatie aanwezig is, welke inzichten daar op iemand wachten en welke stappen daarbij voor heling kunnen worden gezet.

Dit zijn deel intuïtieve oefeningen en oefeningen waarbij je voorbij gaat aan de structuur. Maar we doen ook oefeningen in de groep, dans en meditatie om los te komen van je eigen innerlijke structuur. En hoewel intuïtie vooral een proces wat in jezelf ontwikkeld is het doen van groepsrondes, evaluatie en sharing een belangrijk onderdeel in de opleiding omdat je daardoor kunt leren wat je in dit proces van inkering en afstemming in de massage tegenkomt en waardoor zowel de vak vakinhoudelijke als de intuïtieve vaardigheden optimaal kunnen groeien.

Tips voor ontwikkeling van je intuïtie

 1. Luister eens een keer niet naar wat je zou moeten maar naar wat je zou willen. Wellicht kun je zo tot heel andere inzichten komen. Tussen willen en moeten zit vaak een groot verschil.
 2. Ontspan en stel je open voor wat er spontaan in je naar boven komt. Je eerste gevoel blijkt vaak het beste. Dat is wat er spontaan in je opkomt. Mensen zeggen niet voor niets, had ik nou maar naar mijn ingeving geluisterd, nu heb ik spijt dat ik het anders heb gedaan.
 3. Probeer dingen positief te formuleren en omschrijf ze zo dat je er energie van krijgt. Daardoor kan de levensenergie weer vrij gaan stromen en komt je creativiteit op gang. Deze creativiteit is de basis voor alle verandering.
 4. Laat los dat je iets direct moet weten. Soms duurt het even voordat je iets weet. Geef jezelf de ruimte om ergens bij stil te staan. Trek je bijvoorbeeld even terug in een rustige omgeving en ontspan. Je zult merken dat je dan op hele andere gedachten komt.

Bedenk dat een ontspannen geest daarbij altijd het beste werkt om deze oefeningen te doen. In de opleiding komen bovendien tal van andere oefeningen aan bod die je helpen om je intuïtie vorm te geven.

Keypoints intuïtie

 • De stem van je innerlijk
 • Dat wat in stilte kan worden gehoord
 • Wat je van binnen al weet als je daar open voor stelt
 • Zonder na te denken afstemmen op je gevoel
 • Vooringenomenheid los proberen te laten
 • Kijken door een nieuwe bril
 • Positief formuleren
 • Gaat nooit verder dan waar jij zelf bent
 • Wat doorwerkt op de lange termijn
 • Wat zonder mitsen en maren kan worden ervaren
 • Wat je blij maakt en waar je energie van krijgt
 • Wat duurzaam is
 • En waarop je niet steeds op terug hoeft te komen

Spreekt onze benadering je aan. Ga dan naar de pagina van de opleiding tot integraal holistisch masseur of breng dan een bezoek aan onze informatieavond.

Deel dit thema: