Aanmelden

Opleiding Integrale Massage

De opleiding integrale massage is een beroepsopleiding van twee jaar tot integraal en holistisch masseur. In de opleiding leer je werken met de methodiek van integrale massage zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. Dit is een veelzijdige en diepgaande massage die zowel bijdraagt aan heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 12-16
Kenmerken
 • De mens als geheel staat in de massage centraal
 • Holistische methode voor heelwording en bewustwording van lichaam en geest
 • Gebaseerd op oosterse en westerse achtergronden van massage
 • Toepassing van verschillende massagevormen tot een geïntegreerde manier van werken
 • Landelijk erkende beroepsopleiding op HBO niveau.

Uitgangspunt massage opleiding

Het uitgangspunt van de opleiding tot integraal en holistisch masseur is erop gericht dat je in staat bent je te ontwikkelen tot veelzijdig en vakbekwaam masseur. Als integraal masseur heb je zowel aandacht voor het lichaam als voor de mens als geheel, zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel. Integrale massage draagt daarmee zowel bij aan ontspanning en balans van het lichaam als aan bewustwording, een beter contact met het lichaam en zelfinzicht.

In het eerste jaar van de opleiding leg je de basis voor het geven van de massage. Naast het toepassen van de methodiek van integrale massage, zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school, leer je hoe de massage vanuit verschillende invalshoeken gegeven wordt. Zo leer je onder andere massages geven voor ontspanning, balans en vitaliteit en massages voor klachtbehandeling en een betere verbinding tussen lichaam en geest. Naast de massage inhoudelijke vaardigheden die in dit jaar aan bod komen is er tevens veel aandacht voor de kwaliteit van aanraken, bewustwording in de massage en leer je hoe verschillende body mind concepten worden toegepast waarmee je inzicht krijgt in de signalen die het lichaam iemand geeft.

Tijdens het tweede jaar van de opleiding worden de mogelijkheden van integrale en holistische massage verder uitgewerkt. Hierbij wordt vooral ingegaan op de verbinding tussen lichaam en geest. Naast het loslaten van fysieke klachten leer je mensen ook begeleiden bij mentale of emotionele spanningen of blokkades en hoe je daarbij de link kunt leggen met fysieke klachten. Met behulp van aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden in combinatie met therapeutische vaardigheden begeleid je mensen om te voelen en gewaar te worden wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft, te leren en een betere verbinding te maken met het lichaam en het gevoel.

De opleiding is zowel voor mensen die zelfstandig een eigen massage praktijk vorm willen geven als ter ondersteuning van aangrenzende beroepsuitoefening als coaches, yoga docenten, cranio sacraal of haptotherapie. De opleiding kan daarbij zowel worden gevolgd in de weekenden als op door de weekse dagen.

Uitwerking van integrale massage:

 • Herstelt de balans tussen lichaam en geest
 • Maakt ruimte voor nieuwe energie
 • Activeert het zelfhelend vermogen
 • Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot
 • Een massage die de diepte ingaat
 • Meer in contact met je lichaam en je gevoel
 • Helpt spanningen voorkomen en klachten genezen
 • Meer jezelf kunnen zijn, verdieping van je leven
 • De wijsheid van het lichaam laten spreken
 • Draagt bij aan spirituele ontwikkeling en innerlijke groei
 • Een massage die wordt gegeven met aandacht voor de persoon

Erkenning door KTNO/BATC

De opleiding is landelijk erkend op HBO niveau door de KTNO/BATC. Hierdoor ben je als deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Kijk voor meer informatie over onze accreditatie op de website van de KTNO.

 • Visie opleiding

  Complete beroepsopleiding

  De opleiding tot integraal en holistisch masseur kenmerkt zich als een complete beroepsopleiding waarin alle aspecten van het masseren op overzichtelijke wijze aan bod komen. Kenmerkend voor de opleiding is dat deze goed aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd waar mensen op zoek zijn naar mogelijkheden om zichzelf te helen en signalen van het lichaam in de vorm van spanningen, klachten of onbalans worden gezien als een uitnodiging tot zelfreflectie en innerlijke groei.

  Vanuit de holistische visie van waaruit de opleiding wordt gegeven wordt het lichaam gezien als een spiegel van de mens op andere vlakken. Onbalans is vaak een teken dat ook andere aspecten aandacht nodig hebben of uit balans zijn geraakt. Door middel van integrale en holistische massage nodig je mensen uit om daarop te reflecteren en bij zichzelf naar binnen te gaan om contact te maken met lagen die kunnen worden geheeld. Om daarin te begeleiden komen naast uitgebreide massage inhoudelijke vaardigheden tevens uitgebreide coachende en therapeutische vaardigheden aan bod en heeft het werken vanuit een zijnsgerichte houding in de opleiding tevens een belangrijke plaats.

  Daarnaast is er in de opleiding tevens aandacht voor anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Zo is er aandacht voor de spieren, weefsels en organen maar ook voor de holistische benadering van het lichaam en hoe vanuit deze visie helingsprocessen worden begeleid. Om daarbij vanuit rust en een goed contact met jezelf de verbinding met de ander aan te gaan is er in de opleiding tevens aandacht voor meditatie en mindfullness.

  De opleiding is daarbij stevig gegrondvest in oosterse en westerse stromingen van massage, Postural Integration, Rolfing, Essalen, Tragering, Holistic Pulsing, Emotioneel lichaamswerk en een aantal spirituele stromingen als Boeddhisme, Yoga en Zen.

  Persoonlijke leerproces

  Om met name de therapeutische mogelijkheden van integrale massage te benutten kenmerkt de massage opleiding zich tevens door een persoonlijk leerproces. We werken daarbij vanuit de gedachte 'healer heal yourself'. Door tijdens de opleiding op een actieve manier aan je eigen helingsproces te werken leer je ook wat de helende kracht van integrale massage is en ontstaat voor jou een natuurlijke manier van begeleiden om mensen uit te nodigen om ook deze weg te gaan. Het groepsproces en het doen van reflectieve oefeningen maken daar tevens onderdeel van uit.

        Thema's:

  • Innerlijk contact vanuit rust en verbinding met jezelf.
  • Meer in verbinding met je lichaam en je gevoel.
  • Bewustwording van wat de helende kracht van aanraking is.
  • Werken met de essentie van iemands wezen en daar open voor staan.
  • Persoonlijke ontwikkeling om de massage vanuit je eigen kracht vorm te geven.
  • Open staan voor jezelf, ook voor wat daarin nog aandacht behoeft.

         ~ Een beter contact met het lichaam verbetert ook het contact met de wereld om je heen ~

 • Programma

  Het programma van de opleiding is zo opgezet dat de verschillende onderdelen van het masseren stap voor stap aan bod komen waarbij ook aandacht is voor anatomie en fysiologie. In het eerste deel van opleiding staat het eigen maken van de basisvaardigheden centraal en leer je hoe integrale massage als methodiek gegeven wordt. In het vervolg van de opleiding ga je steeds verder verdiepen waarbij ook aandacht is voor herhaling, verfijning en integratie van de aangeleerde vaardigheden waardoor je ontwikkeling als masseur gedurende de opleiding steeds meer gestalte krijgt.

  Daarbij is ook aandacht voor visievorming, cliëntbegeleiding en praktijkvoering en je rol en houding als masseur. Bij dat laatste onderdeel ga je onder andere in op gespreksvoering of hoe emoties die loskomen tijdens een massage kunnen worden begeleid.

  Lesprogramma eerste opleidingsjaar:

  Fase 1 - Fundament

  •  Technieken en basisprincipes van integrale massage
  •  Opbouw en structuur geven aan de massage
  •  Lichaamshouding en ademhaling
  •  Kwaliteit van aanraken en contact in de massage (haptonomie basis)
  •  Anatomie en fysiologie
  •  Rust en zachtheid in de massage

  Fase 2 - Verdieping & werken met de bodymind

  •  Verdieping van massage inhoudelijke vaardigheden
  •  Afstemming van de massage op de persoon
  •  Gevoel en intuïtie in de massage
  •  Verbinding tussen lichaam en geest (haptonomie verdieping)
  •  Gevoelens en emoties
  •  Werken met diepere lagen
  •  Helende structuren

  Fase 3 -  Cliëntbegeleiding & Werken met spanningsgebieden

  •  Coaching en begeleiding van de cliënt
  •  Fysiologie van spanningen en klachten
  •  Klachtbehandeling vanuit holistisch perspectief
  •  Wat het lichaam wil vertellen
  •  Contact met innerlijke lagen
  •  Gevoelens en emoties (deel 2)
  •  Diepe bindweefselmassage
  •  Release technieken en activeren zelfhelend vermogen

  Fase 4 - Integratie fase & Examen

  •  Integratie en afstemming in de massage
  •  Energetische massage
  •  Uitbalanceren van het lichaam
  •  Sessieplanning en vormgeven behandel traject
  •  Opzetten eigen praktijk
  •  Reflectie op je eigen leerproces
  •  Examinering & afronding van het eerste jaar

  Begeleidend studiemateriaal

  Het studiemateriaal van de opleiding is zo vorm gegeven dat je naast het volgen van de lessen ook door zelfstudie als deelnemer optimaal kunt werken aan je ontwikkeling. Hiervoor ontvang je twee readers waarin de methodiek van integrale massage en de onderliggende anatomie en fysiologie op heldere wijze in zijn uitgewerkt.

  Ook krijg je toegang tot een studie omgeving op deze site die speciaal voor de opleiding is opgezet met aanvullende documenten en een uitgebreide instructie DVD.

         Overzicht lesmateriaal:

  • Handboek integrale massage - (Positive Touch)
  • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
  • Instructie DVD integrale massage - (Positive Touch)
  • Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld - V. van Os (te bestellen bij bol.com)
  • E-learning omgeving met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces die ook na afronding van de opleiding beschikbaar blijft.

  Studiebelasting

  • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt de opleiding een studie belasting van 5 tot 8 uur per week. Deze tijd heb je nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten, reflectie en het bestuderen van de theorie.

  Praktische informatie

  • Na afronding van het tweede jaar ontvang je het diploma tot integraal en holistisch masseur. Na afronding van het eerste jaar ontvang je als deelnemer een certificaat.
  • Na diplomering van is registratie mogelijk bij BATC (belangen associatie therapeut en consument) of CAT (collectief alternatief therapeuten). Tijdens de opleiding wordt nader ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij een beroepsvereniging.

   

    

  • Massagevormen

   Massagevormen van integrale massage

   De massagevormen die tijdens de opleiding aan bod komen bestaan uit een brede variatie aan technieken die zowel uit oosterse als westerse stromingen van massage afkomstig zijn. Deze technieken stellen je in staat om mensen bij verschillende processen te begeleiden. Soms is de aanraking meer zacht en steunend waarmee mensen meer bedding kunnen vinden en waarmee in de subtiele lagen van het lichaam kan worden gewerkt, soms zijn de technieken meer intensief waarmee in de diepere lagen van het lichaam kan worden gewerkt. Omdat ieder mens en ieder lichaam anders is en anders op een massage reageert kan hiermee een optimale afstemming in de massage ontstaan.

   Overzicht van de toegepaste massagevormen

   Klassieke massage
   Technieken uit de klassieke zijn hele diverse technieken die worden gegeven met olie op de huid. Deze dragen bij aan ontspanning en balans van het lichaam en nodigen tevens uit tot meer contact met het lichaam en gevoel.

   Dynamische massage / Holistic Pulsing
   Dynamische massage en holistic pulsing zijn ritmische technieken die het lichaam diep ontspannen en als het ware resetten. Deze werken door tot in de diepste lagen waarbij tevens spanningen van mentale aard kunnen worden losgelaten en geheeld.

   Strechings en strekkingen
   Strechings en strekkingen activeren en geven het lichaam hun kracht weer terug. Daarnaast nodigen deze technieken uit om spanningen in het lichaam heel bewust te voelen en te ervaren en gaat er een weefselversterkende werking van uit.

   Diepe bindweefselmassage
   Diepe bindweefselmassage is een techniek waarmee in de diepere lagen van het lichaam en de bodymind kan worden gewerkt. Naast fysieke spanningen kunnen met diepe bindweefselmassage ook mentale of emotionele blokkades worden opgezocht en geheeld. 

   Energetische massage
   Energetische massage is een heel zachte en subtiele vorm van massage die door de helende uitwerking die deze massage heeft mensen weer contact kan laten maken met hun innerlijk of kern.

    

  • Informatie

   Aantal deelnemers
   Het aantal deelnemers per opleidingsgroep: Minimaal 10 en maximaal 16 personen

   Opleidingsdata

   Woensdag programma voorjaar 2018
   Start opleiding: 11 april. Vervolgdata: 25 april, 2 en 16 mei, 6 en 20 juni, 29 aug, 12 en 26 sept, 10 en 31 okt, 14 en 21 nov, 12 dec, 16 en 30 jan. (nog enkele plaatsen beschikbaar)

   Weekend programma voorjaar 2018
   Start opleiding: 28 en 29 april. Vervolgdata: 26 en 27 mei, 23 en 24 juni, 31 aug, 15 en 16 sept, 13 en 14 okt, 2 nov, 17 en 18 nov, 15 en 16 dec (nog meerdere plaatsen beschikbaar).
   Nb. Er zijn twee vrijdagen in deze planning aanwezig om de zomerperiode te overbruggen.

   Opleidingskosten
   1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches.

   Belastingdienst
   De kosten van de opleiding zijn als beroepskosten aftrekbaar voor de belastingdienst. Inkomensafhankelijk krijg je 600 tot 800 euro van de fiscus terug.

   Supervisie
   Tijdens de opleiding doe je twee maal een supervisie. De kosten hiervan bedragen 75 euro per supervisie. Het totale opleidingsgeld bedraagt hiermee 1.975 euro. Dit bedrag kan in termijnen worden betaald. Kijk hier voor meer informatie over supervisie.

   Informatie avond
   Wil je meer weten over de mogelijkheden die de opleiding te bieden heeft? Periodiek is er een oriënterende informatie avond. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding voor de eerst volgende avond.

   “De opleiding tot integraal masseur van Positive Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De lesstof is goed onderbouwd en er is veel persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht voor het opzetten van je eigen praktijk waarbij je veel tips krijgt aangereikt. Renate en Iljitsj zijn twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer veel kennis van zaken hebben en willen dit graag met je willen delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en praktijk, zelfstudie en evaluatie.”

            
    

   “Deze opleiding integrale massage is echt een aanrader! Elke vrijdag ging ik weer met veel plezier naar Arnhem en ging ik steeds weer vol energie naar huis. In de opleiding staan niet alleen de mooie massagetechnieken centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dit is echt een opleiding waarbij aandacht voor de mens als geheel voorop staat en aandacht voor wie jij bent. De twee docenten Renate en Iljitsj zijn zeer kundig en inspirerend en zetten een warme en veilige sfeer neer, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke groei. Dit alles heeft me doen besluiten verder te gaan met het holistische jaar in september.”

            
    

   “De opleiding tot integraal masseur is een prachtige manier om goed te leren masseren, maar bovenal ook te leren voelen en contact te maken met je eigen lijf. De quote op mijn folder 'als je lichaam en geest elkaar ontmoeten dan gaat er een wereld voor je open' spreekt voor mij boekdelen. Mooi dat ik het mee heb mogen maken. Ik kijk uit naar het vervolg in het holistisch jaar. Bedankt Iljitsj en Renate en de rest van de jaargroep”

            
    

   “Met veel plezier en enthousiasme vertrok ik afgelopen jaar een weekend per maand naar Arnhem om de mooie, diepgaande, stille en variërende technieken te leren van het eerste jaar integrale lichaamsmassage ; bijzonder wat deze scala aan technieken bij de mens kunnen losmaken. Dit natuurlijk ook zelf ervaren tijdens de lessen, heel waardevol en verhelderend. De lessen van Renate en Iljitsj zijn waardevol, vol passie en enthousiasme en betrokken met de leerlingen (óók na afronding van de opleiding kun je contact blijven houden wanneer je vragen hebt of ondersteuning. Mijn cliënten zijn meer dan tevreden en erg onder de indruk van het effect van deze manier van werken.”

            
    

   “De opleiding integrale massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Een echte aanrader dus!”

            
    

   “Ontzettend mooie opleiding met twee geweldige docenten. Aandacht hebben voor de mens in zijn geheel staat voorop en er is aandacht voor wie jij bent. Ook heb ik een aantal studiedagen bijgewoond, wat ik zal blijven doen omdat dat zeer waardevol is als ondersteuning voor je praktijk. Deze dagen vormen een hele goede aanvulling op de lesstof van de opleiding. Gun jezelf deze bijzondere opleiding.”

            
    

   “De opleiding integrale massage was een bijzonder mooie ervaring, ik heb naast de massage enorm veel over mijzelf geleerd en heb inmiddels een goed lopende praktijk. Ik raad het iedereen aan die geïnteresseerd is in massage en bewustwording van lichaam en geest. ”

            
    

   “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

            
    

   “Met veel plezier kijk ik terug naar het jaar waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

            
    

   “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

            
    

   “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

            
    

   “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

            
    

   “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

            
    

   “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

            
    

   “Ik ben zeer tevreden over de opleiding integrale massage. Bij Positive Touch heb je de mogelijkheid om in relatief korte tijd veel te leren. Dit komt mede door de open, veilige en stimulerende omgeving die de docenten creëren. Naast dat je een goede massageopleiding volgt krijgt je persoonlijke ontwikkeling ook weer een "zet". Na de opleiding heb ik vervolgens succesvol mijn eigen massage praktijk opgezet. ”

            
    

   “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

            
    

   “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

            
    

   “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”

            
    

   “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

            
    

   “Aanvankelijk was ik de opleiding voor mijzelf begonnen, maar gaandeweg vond ik het steeds fijner worden, het heeft zo'n toegevoegde waarde. Het past ook heel goed bij de yogalessen die ik geef. Veel mensen komen nu vanuit de yogales om individueel verder te werken. De massage geeft daarbij veel diepgang en ik merk dat de heling dan ook diep doorwerkt. Dank jullie voor alle 'tools' en heel mooi te zien dat jullie ook leven naar wat jullie uitdragen.”