Aanmelden

Opleiding Integrale Massage

De opleiding integrale massage is een twee jarige beroepsopleiding tot integraal en holistisch masseur. Om je ontwikkeling als masseur vorm te geven leer je werken met de methodiek van integrale massage zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. Dit is een veelzijdige en diepgaande vorm van massage die zowel bijdraagt aan heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 12-16
Kenmerken
 • De mens als geheel neemt bij de massage een centrale plaats in
 • Holistische methode voor heelwording en bewustwording van lichaam en geest
 • Gebaseerd op Oosterse en Westerse achtergronden van massage
 • Toepassing van verschillende massagevormen tot geïntegreerde manier van werken
 • Erkende beroepsopleiding door KTNO/BATC op HBO niveau.

Uitgangspunt massage opleiding

Het uitgangspunt van de opleiding tot integraal masseur is dat je mensen leert begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. Al deze aspecten zijn in het lichaam met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Integrale massage draagt zowel bij aan ontspanning en balans van het lichaam als aan bewustwording, een beter contact met het lichaam en zelfinzicht. Om de massage vanuit deze invalshoeken te geven worden zowel oosterse als westerse vormen van massage toegepast.

In het eerste jaar van de opleiding staat het eigen maken van de methodiek van integrale massage centraal. Naast de massage inhoudelijke vaardigheden is daarbij tevens aandacht voor de verschillende invalshoeken van waaruit de massage vorm gegeven wordt. Zo leer je massages geven voor ontspanning, balans en vitaliteit, massages voor klachtbehandeling en massages voor een betere verbinding tussen lichaam en geest. Daarbij komen tevens verschillende body mind concepten aan bod waarmee je inzicht krijgt in de signalen die het lichaam iemand geeft.

                  ~  Body, mind, heart and soul  ~

Tijdens het tweede jaar van de opleiding worden de mogelijkheden van integrale massage verder uitgewerkt. In dit jaar leer je hoe de massage in de diepere lagen van het lichaam kan worden gewerkt en hoe de massage ook meer bewustwordingsgericht kan worden toegepast. Wat wil het lichaam iemand vertellen of wat is het signaal dat een klacht in het lichaam aan iemand geeft zijn vragen die daarbij centraal staan in dit jaar. Daarbij komen tevens aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod.

De opleiding is zowel voor mensen die zelfstandig een eigen massage praktijk vorm willen geven als ter ondersteuning van aangrenzende beroepsuitoefening als yoga docenten, coaches, cranio sacraal of haptotherapie. De opleiding kan daarbij zowel worden gevolgd in de weekenden als op door de weekse dagen.

Uitwerking van integrale massage:

 • Herstel van de balans tussen lichaam en geest
 • Maakt ruimte voor nieuwe energie
 • Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot
 • Activeert het zelfhelend vermogen
 • Een massage die de diepte ingaat
 • Meer in contact met je lichaam en je gevoel
 • Helpt spanningen voorkomen en klachten genezen
 • Meer jezelf kunnen zijn, verdieping van je leven
 • De wijsheid van het lichaam laten spreken
 • Draagt bij aan spirituele ontwikkeling en innerlijke groei
 • Een massage die wordt gegeven met aandacht voor de persoon

Erkenning door KTNO/BATC

De opleiding is landelijk op HBO niveau erkend door de KTNO/BATC. Kijk voor meer info over onze accreditatie op de website van de KTNO.

 • Visie opleiding

  Complete beroepsopleiding

  De opleiding integrale massage is een complete beroepsopleiding waarin alle aspecten van het masseren op overzichtelijke wijze aan bod komen. Integraal staat daarbij voor de mens als geheel. Een integrale massage richt zich daarom zowel op het lichaam als ook op diepere lagen die daarin aanwezig zijn. Zo is er ook aandacht voor gevoelens, voor oude spanningen of hoe het contact met het lichaam weer kan worden hersteld.

  Als integraal masseur sta je hiermee letterlijk bij iemand stil. Je geeft ruimte om te voelen en te ervaren wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft. Bewustwording neemt daarmee een belangrijke plaats tijdens een integrale massage in. Om daarbij te begeleiden worden de massage inhoudelijke vaardigheden van integrale massage gecombineerd met het eigen maken van een invoelende en contactvolle manier van aanraken, haptonomische vaardigheden en een gedegen kennis van de onderliggende anatomie en fysiologie.

  Om de massage daarbij vanuit een goede verbinding met jezelf te geven besteden we in de opleiding ook aandacht aan meditatie, persoonlijke ontwikkeling, zijnsoriëntatie en mindfullness. Daarbij is de opleiding stevig gegrondvest in Oosterse en Westerse stromingen van massage, Postural Integration, Essalen, Rolfing, Tragering, Holistic Pulsing, Emotioneel lichaamswerk en spirituele stromingen als Boeddhisme, Yoga en Zen.

  Persoonlijke leerproces

  Naast het eigen maken van de massage inhoudelijke vaardigheden neemt het persoonlijk leerproces tevens een belangrijke plaats in tijdens de opleiding. Door actief aan jezelf te werken groei je in je rol als masseur en ben je in staat om op een voor jou geheel eigen manier mensen te begeleiden waarbij jouw kracht en vaardigheden optimaal worden benut. Naast het zelf geven en ontvangen van massages worden hiervoor in de opleiding aanvullende oefeningen, huiswerkopdrachten en intervisie opdrachten gedaan.

        Onderwerpen:

  • Werken vanuit innerlijk contact in verbinding met jezelf
  • De massage geven met aandacht voor de persoon.
  • Werken met de essentie van iemands wezen
  • Gespreksvaardigheden en procesbegeleiding.
  • Open staan voor jezelf, ook voor wat daarin nog aandacht behoeft.
    
 • Programma

  De opleiding is zo opgezet dat je in twee jaar de vaardigheden voor het geven van een integrale massage eigen maakt. Het opleidingsmodel is daarbij zo opgezet dat theorie en praktijk goed op elkaar zijn afgestemd. Hiervoor komen per lesjaar de volgende onderdelen aan bod:

  Lesprogramma eerste jaar

  •  Technieken en basisprincipes integrale massage
  •  Kwaliteit van aanraking en haptonomische vaardigheden
  •  Intuïtieve ontwikkeling
  •  Gespreksvaardigheden en cliëntbegeleiding
  •  Lichaamshouding en adem
  •  Gevoelens en verwerking van emoties
  •  Zelfhelend vermogen
  •  Anatomie en fysiologie

  Lesprogramma tweede jaar

  •  Psychosomatiek en meridiaanleer
  •  Verdieping massage inhoudelijke vaardigheden
  •  Het lichaam als spiegel
  •  Bewustwordingsgericht werken
  •  Core en bio-energetica
  •  Therapeutische gespreksvoering
  •  Karakterstructuren en chakrasysteem

  Begeleidend studiemateriaal

  Het begeleidend studiemateriaal van de opleiding integrale massage bestaat uit een combinatie van readers, toegang tot de digitale leeromgeving en boeken die door de deelnemer zelf worden aangeschaft.

         Kijk hieronder voor een overzicht:

  • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
  • Handboek integrale massage - (Positive Touch)
  • Instructie DVD integrale massage - (Positive Touch)
  • Atlas van de anatomie - deel 1 (Sesam uitgevers) Zelf aan te schaffen. kijk hier bij bol.com.
  • Toegang tot digitale studieomgeving.

  Studiebelasting

  • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt de opleiding een studie belasting van 5 tot 7 uur per week. Deze tijd heb je nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten en het bestuderen van de theorie.

  Praktische informatie

  • Certificaat na afronding eerste jaar, Diplomering en examen na afronding tweede jaar.
  • Na diplomering is registratie mogelijk bij BATC (belangen associatie therapeut en consument) of CAT (collectief alternatief therapeuten).

   

    

  • Massagevormen

   De massagevormen die bij integrale massage worden toegepast bestaan uit een combinatie van technieken uit verschillende massage stromingen die zowel oosters als westers zijn.

   Overzicht van de toegepaste massagevormen:

   Klassieke massage
   Technieken uit de klassieke massage bestaan uit een reeks afwisselende technieken die zowel bijdragen aan ontspanning en balans als aan het maken van contact met het lichaam en gevoel.

   Holistic pulsing / Dynamische massage
   Holistic pulsing bestaat uit een reeks zachte en dynamische technieken die doorwerken tot in de diepste lagen van de bodymind, waarbij het zelfhelend vermogen van het lichaam kan worden geactiveerd.

   Strekkingen en strechings
   Strekkingen en strechings zijn afwisselende technieken met een revitaliserende uitwerking waarbij de levensenergie weer kan gaan stromen.

   Diepe bindweefselmassage
   Diepe bindweefselmassage is een techniek waarmee in de diepere lagen van het lichaam kan worden gewerkt.

   Energetische massage
   Energetische massage die je weer in contact met je innerlijk brengt. Het is tevens een massage waarmee oude spanningen of blokkades kunnen worden losgelaten of doorvoeld. Kenmerkend hierbij is de zachtheid waarmee deze massage wordt toegepast.

   Toepassing

   Bij het aanleren van de technieken wordt ook ingegaan op interpretatie (welke technieken en wanneer), combinatie mogelijkheden en welke overwegingen je kunt maken. Daarbij is ook aandacht voor de verschillende intenties van het masseren: ontspannende massage, zacht en uitnodigend masseren om contact te maken met het lichaam en gevoel, diepere massage voor herstel van spanningen en klachten en deze te onderzoeken en bewust te voelen waardoor deze ook van binnenuit kunnen worden losgelaten.

   Aspecten als de kwaliteit van aanraking, haptonomische vaardigheden en intuïtieve toepassing nemen hierbij tevens een belangrijke plaats in. Ook gaan we hierbij in op hoe je tijdens het masseren op de aangeboren kwaliteiten en het invoelende vermogen van je handen kunt vertrouwen.

  • Informatie

   Aantal deelnemers
   Minimaal 10 – Maximaal 16.

   Opleidingsdata

   Vrijdagprogramma • najaar 2017
   Start opleiding vrijdag 15 sept. Vervolgdata: 29 sept, 13 okt, 3 en 17 nov, 8 en 22 dec, 12 en 26 jan, 2 en 16 feb, 2 en 23 mrt, 6 en 20 april, 4 mei (nog meerdere plaatsen vrij)

   Weekendprogramma • najaar 2017
   Start opleiding: weekend 28 en 29 okt. Vervolgdata: 25 en 26 nov, 16 en 17 dec, 20 en 21 jan, 17 en 18 febr, 10 en 11 mrt, 7 en 8 apr, 12 en 13 mei (nog meerdere plaatsen vrij).

   Donderdagprogramma najaar 2017
   Start holistisch jaar: 2 november. Vervolgdata: 16 nov, 7 en 14 dec, 11 en 25 jan, 8 en 22 febr, 8 en 22 mrt, 5 en 19 april, 3 en 17 mei, 7 en 21 juni (meerdere plaatsen vrij).
    

   Opleidingskosten
   1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD, biologisch/vegetarische lunches en examengeld. Dit bedrag kan in twee termijnen worden betaald.

   In aanvulling op je ontwikkeling doe je per opleidingsjaar tweemaal supervisie. De kosten hiervan bedragen 150 euro per opleidingsjaar. Hiermee komen de totale kosten voor de opleiding op 1.975 euro. Kijk hier voor meer informatie over supervisie.

   Belastingdienst
   De kosten van de opleiding zijn als beroepskosten aftrekbaar voor de belastingdienst. Inkomensafhankelijk krijg je 600 tot 800 euro van de fiscus terug.

   Informatie avond
   Wil je meer weten over de mogelijkheden die de opleiding integrale massage? Periodiek organiseren wij een oriënterende informatie avond. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding en data.

   “De opleiding integrale massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Een echte aanrader dus!”

            
    

   “Ontzettend mooie opleiding met twee geweldige docenten. Aandacht hebben voor de mens in zijn geheel staat voorop en er is aandacht voor wie jij bent. Ook heb ik een aantal studiedagen bijgewoond, wat ik zal blijven doen omdat dat zeer waardevol is als ondersteuning voor je praktijk. Deze dagen vormen een hele goede aanvulling op de lesstof van de opleiding. Gun jezelf deze bijzondere opleiding.”

            
    

   “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

            
    

   “Met veel plezier kijk ik terug naar het jaar waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

            
    

   “De opleiding integrale massage was een bijzonder mooie ervaring, ik heb naast de massage enorm veel over mijzelf geleerd en heb inmiddels een goed lopende praktijk. Ik raad het iedereen aan die geïnteresseerd is in massage en bewustwording van lichaam en geest. ”

            
    

   “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

            
    

   “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

            
    

   “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

            
    

   “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

            
    

   “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

            
    

   “Ik ben zeer tevreden over de opleiding integrale massage. Bij Positive Touch heb je de mogelijkheid om in relatief korte tijd veel te leren. Dit komt mede door de open, veilige en stimulerende omgeving die de docenten creëeren. Naast dat je een goede massageopleiding volgt krijgt je persoonlijke ontwikkeling ook weer een "zet". Na de opleiding heb ik vervolgens succesvol mijn eigen massage praktijk opgezet. ”

            
    

   “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

            
    

   “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

            
    

   “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”

            
    

   “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

            
    

   “Aanvankelijk was ik de opleiding voor mijzelf begonnen, maar gaandeweg vond ik het steeds fijner worden, het heeft zo'n toegevoegde waarde. Het past ook heel goed bij de yogalessen die ik geef. Veel mensen komen nu vanuit de yogales om individueel verder te werken. De massage geeft daarbij veel diepgang en ik merk dat de heling dan ook diep doorwerkt. Dank jullie voor alle 'tools' en heel mooi te zien dat jullie ook leven naar wat jullie uitdragen.”