Aanmelden

Holistisch jaar

In het tweede jaar van de opleiding worden de mogelijkheden van integrale massage verder uitgewerkt. Naast aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden ga je dit jaar tevens dieper in op de werking van de bodymind en hoe je mensen door middel van massage kunt begeleiden bij hun bewustwordingsproces. Daarbij komen tevens verdiepende clientbegeleidende en therapeutische vaardigheden aan bod.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 10-16
Kenmerken
 • Aanvullende massage inhoudelijke en therapeutische vaardigheden
 • Bewustwording als uitgangspunt voor heelwording en groei
 • Op inspirerende wijze mensen helpen stappen te zetten in hun leven
 • Naast massage ook aanvullende werkvormen om mensen te begeleiden
 • Verdieping en ontwikkeling van je eigen proces

Uitgangspunt holistisch jaar

Nadat je in de opleiding integrale massage hebt leren werken met de methodiek van integrale massage en je in staat bent om de massage vanuit verschillende invalshoeken vorm te geven is het holistisch jaar erop gericht de mogelijkheden van integrale massage verder uit te werken. De samenhang tussen lichaam en geest, waarmee je in het eerste jaar hebt leren werken, in samenhang met de bodymind concepten en de coachenden vaardigheden vormen de basis voor de verdere ontwikkeling in het holistisch jaar.

Een holistische massage kan een zeer waardevolle bijdrage kan leveren bij verschillende levensvraagstukken of mentale en emotionele onderwerpen. De aandacht in dit jaar is er dan ook mede op gericht dat je mensen leert begeleiden om dieper inzicht te krijgen in de oorzaak en achtergrond van spanningen en klachten. Je nodigt mensen daarbij uit om bewust aanwezig in het lichaam te zijn en te leren van wat zich in het lichaam heeft opgeslagen. Vanuit een contactvolle en invoelende aanraking is de aandacht erop gericht contact te maken met de lagen van inzicht en wijsheid die in het lichaam aanwezig zijn.

Om mensen op effectieve en efficiënte wijze bij deze processen te begeleiden worden in dit jaar aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden gecombineerd met coachende vaardigheden, verschillende vormen van procesbegeleiding en komen tal van aanvullende instrumenten aan bod. Ook in dit jaar staat persoonlijke ontwikkeling naast het aanleren van de verschillende vaardigheden centraal.

Thema's die in een holistischa massage aan bod kunnen komen zijn:

 • verwerken van (oude) gevoelens en emoties
 • maken van keuzes
 • leven vanuit je passie
 • leren communiceren
 • wat de achtergrond is van fysieke klachten
 • stappen nemen in het proces van bewustwording en innerlijke groei
 • meer levensvreugde ervaren
 • oude patronen loslaten en nieuwe stappen nemen.

               ~ Ieder mens heeft de beschikking over zijn of haar innerlijke bron ~

 

 • Visie opleidingsjaar

  Tijdens de opleiding integrale massage heb je geleerd hoe de samenhang tussen lichaam en geest zich op een fysiek niveau in het lichaam manifesteert en hoe ontspanning en balans die je als integraal masseur in het lichaam mogelijk maakt doorwerkt naar ook mentale en emotionele balans en hoe iemand weer meer contact kan maken met zijn lichaam en daarmee met zichzelf.

  In het holistisch jaar leer je tools om mensen te begeleiden om in een dieper contact met zichelf te komen. Vanuit het vier lichamen model waar je het eerste jaar al mee hebt leren werken leer je de verbinding te maken tussen fysiek, mentaal, emotionele en spirituele lagen. Zo leer je mensen onder andere bij de volgende thema's begeleiden:

  • Krijgen van inzicht in de oorzaak en achtergrond van spanningen en klachten die zowel mentaal, emotioneel als spiritueel van oorzaak kan zijn.
  • Loslaten van oude spanningen op het gebied van mentale en emotionele blokkades die in de loop van iemands leven vast zijn gaan zitten.
  • Actuele situaties in iemands leven op het gebied van stress, stagnatie of blokkade onderzoeken door middel van holistische massage (wat het lichaam weet).
  • Begeleiden bij het maken van contact met diepere lagen en deze aanvaarden waardoor mensen dichter bij zichzelf en hun ware ik komen te staan en beperkingen in het denken los kunnen laten.
  • Begeleiden bij het krijgen van inzicht in iemands levensverhaal.
  • Begeleiden bij spirituele vraagstukken: wat wil iemand en wat is de weg die iemand heeft te gaan.
  • Mensen begeleiden om te groeien in hun eigen kracht, creativiteit en vitaliteit.

  Per thema komen hierbij verschillende werk en begeleidingsvormen aan bod en ga je in op hoe je mensen vanuit verschillende invalshoeken bij deze processen kunt begeleiden.

 • Programma

  In het programma van het holistisch jaar komen naast aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden tevens andere werkvormen aan bod en maak je verdiepende proces begeleidende vaardigheden eigen.

  Deel 1. Basisvaardigheden en het ontwikkelen van een overkoepelende visie

  In dit deel van de opleiding gaan we in op de basisvaardigheden voor het geven van een holistische massage. Thema's die daarbij o.a. aan bod komen zijn:

  • Werken met gevoelens en emoties
  • Celgeheugen en herinneringen die in het lichaam opgeslagen zijn
  • Contact maken met wat het lichaam tot uitdrukking wil brengen
  • Een holistisch intakegesprek als basis voor holistische massage
  • Onderzoekend werken met grenzen,
  • Ruimte geven aan blokkades in het lichaam.
  • Haptonomische vaardigheden

  Deel 2. Het leren werken met het levensverhaal van de client

  In dit deel wordt de holistische massage verder verdiept. Thema's die hierbij aan bod komen zijn:

  • Gespreks- en dialoogvoering
  • Werken met de gelaagdheid in het lichaam (fysiek, mentaal, emotionele integratie)
  • Inzicht in de levensloop psychologie karakterstructuren en het chakrasysteem.
  • Therapeutische vaardigheden
  • Verdieping en verfijning van de massagetechnieken
  • Integratie tussen heden, verleden en toekomst.
  • Leren werken met het levensverhaal van de client
  • Toepassen van ondersteunende en helende structuren in de massage.

  Deel 3. Integratie en afronding

  In dit laatste deel van de opleiding wordt ingegaan op integratie van de holistische massage.

  • In deze afrondende fase wordt dieper ingegaan op therapeutische vaardigheden, zoals interventies in het contact met de cliënt.
  • Het configureren van een sessie,
  • Verdere visievorming,
  • De reikwijdte van het vakgebied,
  • Het schrijven van een paper over een holistisch onderwerp naar keuze
  • Omgaan met overdracht tijdens cliëntcontact
  • Reflectie op het eigen leerproces.   
  • Afronding van de opleiding.

  Een overkoepelend aspect van het holistisch jaar is persoonlijke ontwikkeling en zelfonderzoek. Doordat je in dit jaar (verder) hebt geleerd om de weg van buiten naar binnen te gaan ontstaat een voor jou natuurlijke en ervaringsgerichte manier om mensen te begeleiden om zelf ook deze weg te gaan.

            ~ Het leven is een proces waarin we worden uitgenodigd om te groeien en te exploreren ~

 • Aantal deelnemers
  Minimaal 10 – Maximaal 16.

  Opleidingsdata

  Weekendprogramma start najaar 2017
  Start jaar: 2 en 3 september, 30 sept en 1 okt. Vervolgdata: 4 en 5 nov, 6 en 7 jan, 3 en 4 feb, 3 en 4 mrt, 14 en 15 april en 5 en 6 mei (meerdere plekken beschikbaar).

  Vrijdagprogramma start najaar 2017
  Start jaar: 8 sept. Vervolgdata: 22 sept, 6 en 27 okt, 10 en 24 nov, 1 en 15 dec, 19 jan, 9 en 23 feb, 9 mrt, 6 en 20 april, 11 mei en 8 juni (nog meerdere plaatsen vrij).

  Weekendpogramma start najaar 2017
  Start holistisch jaar: 16 en 17 sept. Vervolgdata: 14 en 15 okt, 18 en 19 nov, 13 en 14 jan, 10 en 11 feb, 24 en 25 mrt, 21 en 22 apr, 2 en 3 juni. (nog enkele plaatsen vrij)

  Opleidingskosten
  1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches. Nb. De opleiding is fiscaal aftrekbaar. Inkomensafhankelijk krijg je 450 tot 700 euro van de fiscus terug en betaling in termijnen is mogelijk. Kijk hier voor de regeling.

  Supervisie
  Net als tijdens de opleiding integrale massage maken twee supervisies onderdeel van dit opleidingsjaar uit. De tijdsduur van een supervisie bedraagt 90 minuten en de kosten hiervan zijn 75 euro per supervisie. Hierdoor komen de totale opleidingskosten van de opleiding inclusief supervisie op 1.975 euro.

  Studiemateriaal
  • Reader holistische massage, holistisch begeleiden.
  Motiverende gespreksvoering, mensen begeleiden bij verandering (R. Miller)
  • Handboek chakra psychologie (A. Judith)
  • E-learning (eigen studie omgeving op deze website) met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces.

  Examen
  Het examen bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch deel. Het theoretisch deel bestaat uit het schrijven van een paper over een holistisch onderwerp dat vooraf met de docenten wordt afgestemd. Het praktijk examen bestaat uit het geven van een holistische massage waarin je de eigen gemaakte vaardigheden laat zien. Na afronding van het examen met goed resultaat ontvang je het diploma tot integraal holistisch masseur.

  “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkeld je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je op een heel waardevolle manier uit om een steeds betere masseur te worden. Het was een prachtig leerproces waarbij ik ook heel veel over mezelf heb geleerd. ”

           
   

  “Het holistisch jaar heeft veel verdieping aan mijn werk gegeven. In de massage ben ik nu in staat mensen te begeleiden bij het krijgen van inzicht in de oorzaak van hun spanningen en klachten en deze een plek te geven. Vaak blijken hier verbanden te liggen naar andere aspecten van iemands leven. Dit kunnen bijvoorbeeld emoties zijn die nog niet zijn verwerkt of grenzen die worden overschreden. Tijdens een holistische massage kan hier contact mee worden gemaakt en de tools die je daarvoor leert zijn daar zeer bruikbaar voor.”

           
   

  “Ik ben heel blij met het holistisch jaar. Het is een enorme verrijking voor me geweest waardoor ik nu veel beter in staat ben om mensen bij body mind processen te begeleiden. Stap voor stap merk je dat het dieper gaat en dat deze diepte eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Het is een prachtige reis geweest die mij bovendien ook op een dieper niveau in contact heeft gebracht met mijn bron! Iets wat ik ook terugkrijg van mijn omgeving. Heel erg bedankt voor dit mooie jaar!”

           
   

  “Ik vind het heel bijzonder wat we in het holistisch jaar hebben geleerd. Iljitsj en Renate hebben hier een prachtig jaar van gemaakt en de tools en technieken zijn heel praktisch en goed uitgewerkt. Ik ben heel blij dat ik hieraan begonnen ben, het heeft niet alleen mijn massage maar ook mijn leven een enorme verrijking gegeven! ”

           
   

  “Het holistisch jaar? Ik had nooit verwacht dat ik zulke mooie en diepgaande processen zou gaan begeleiden en zoveel in dit jaar zou leren. Wonderbaarlijk gewoon. Ik ben helemaal ontroerd en kan het iedereen aanbevelen! ”