Aanmelden

Training holistische massage & spiegelwerk

De training holistische massage therapie en spiegelwerk is een training waarbij je leert werken met de signalen die het lichaam geeft. Hiervoor leer je de lichaamstaal die het lichaam van de cliënt tijdens de massage uitdrukt benutten waardoor de cliënt zijn helingsvermogen door bewustwording van de signalen van het lichaam die zich voordoen tijdens de massage kan vergroten.

 • Aantal dagen: 5
 • Tijd: 09:30 tot 16:30
 • Prijs: € 695,00
 • Deelnemers: 12-16
Kenmerken
 • Werken met de innerlijke kracht die de lichaamswijsheid in zich heeft.
 • Het proces van bewustwording voor het heling en innerlijke groei benutten.
 • Waarnemen wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft.
 • Synthese van coaching, holistische massage en psychosomatiek.
 • Cliënten begeleiden bij het proces van verandering van binnenuit.

Holistische massage & spiegelwerk

Het lichaam is een spiegel van wie wij van binnen zijn. Het lichaam communiceert voortdurend met ons en door daar open voor te staan kun je de cliënt tijdens zijn helingsproces vanuit de lichaamstaal begeleiden bij de signalen die het lichaam iemand geeft. Waar wordt vastgehouden, waar wordt geen ruimte gegeven, op welke plaatsen zit juist veel of weinig energie? De aandacht in de massage is er daarbij op gericht mensen deze signalen vanuit het lichaam bewust te laten ervaren.

Bewustwordingsgericht werken

Om de massage vanuit deze invalshoek te geven komt in deze training een gevarieerde reeks aan holistisch massage vaardigheden aan bod waarmee zowel zacht als ook dieper in de bodymind kan worden gewerkt. Dit zijn zowel strijkende als strekkende, puslende en dieptewerkende technieken die erop gericht zijn dat je de cliënt de diepere betekenis van stress of spanning die in het lichaam is opgeslagen kunt laten ervaren.

Coaching & dialoogvoering

Naast de massage inhoudelijke vaardigheden is er in deze training veel aandacht voor coaching en dialoogvoering. De aanraking en gespreksvoering gaan in deze training met elkaar samen. Je stelt vragen aan de cliënt die helpen om begrip te vormen over wat er in het lichaam aanwezig is en de dialoogvoering tijdens de massage is erop gericht dat je de cliënt begeleidt om de signalen van het lichaam te leren begrijpen.

Onderdelen die hiervoor in deze training aan bod komen zijn:

 • Holistische massage inhoudelijke vaardigheden.
 • Coachende vaardigheden en gespreksvoering.
 • Achtergrond en theorie toepassen van vanuit verschillende modellen.
 • Schouwen en waarnemen in de massage.
 • De signalen van het lichaam leren begrijpen.
 • Inzicht in de werking van de bodymind.
 • Werken met psychosomatiek en lichaamstaal.
 • Bewustwordingsgericht aanraken & werken vanuit een zijnsgerichte houding.
 • Programma

  Het programma van deze training is zo opgezet dat je stap voor stap met de verschillende onderdelen die in deze training worden aangeboden leert werken.

  Dag 1 •  Basis van de methodiek / Fundament
  De eerste dag komen de basis vaardigheden van de massage inhoudelijke technieken aan bod. Hoe je daarmee vanuit een contact gerichte invalshoek met de cliënt kunt werken waardoor de aanraking de cliënt helpt de signalen van het lichaam bewust te ervaren. Welke vragen je daarbij kunt stellen en hoe je de cliënt daarbij ruimte geeft om de signalen van het lichaam op een dieper niveau te ervaren.

  Dag 2 •  Interactie vanuit psychosomatiek
  Het lichaam is de spiegel van wie wij van binnen zijn. Tijdens deze dag staat het onderdeel psychosomatiek centraal. De psyche is de innerlijke taal (de psyche en de emoties) en hoe deze zich een patroon met het lichaam (de soma) verweven. Waar is veel spanning aanwezig en waar is het lichaam juist onderbelast en wat is het signaal wat het lichaam daarmee wil geven?

  Dag 3 • Contact met de bodymind
  De innerlijke dynamiek die in ons aanwezig is wordt vaak niet gehoord doordat onbewust vaak voor een mentale benadering wordt gekozen. Tijdens deze dag leer je hoe je de cliënt voorbij deze benadering in contact kunt brengen met de diepere lagen van zichzelf. Centraal in deze dag staat het thema: "van binnen weet je het al". Reflectief, vraagstelling, zijnsgericht werken, ruimte bieden, open houding en spiegelwerk vormen de pijlers van deze dag.

  Dag 4 • Transformatie gericht coachen
  Nadat inzicht is gekregen in de oorzaak en achtergrond van een klacht werk je in deze dag met het begeleiden van de cliënt nieuwe wegen in te slaan. Wat zou je willen, niet vanuit het hoofd maar wat door je innerlijk ingegeven wordt. Wat is de taal en de koers van het leven die zich bij de cliënt van binnenuit wil ontplooien? Van hoe het is naar hoe het zou kunnen zijn, wat daarvoor zou kunnen worden opgepakt en wat daarbij zou kunnen worden losgelaten.

  Dag 5 •  Integratie en verdieping
  De laatste dag besteden we aan integratie en verdieping van de vaardigheden. Ook kijken we daarbij hoe het geven van een reeks van sessies vorm kan worden gegeven.

  Aanvullend studie materiaal

  • Reader holistische massage en spiegelwerk.
  • Uitgebreid overzicht psychosomatiek.
 • Informatie

  Omvang groep:
  10 - 14 deelnemers

  Trainingsdata

  Startdatum: 1 januari 2022. Vervolgdata (de vervolgdata voor deze training volgen binnenkort)

  Voorervaring
  Om aan deze training deel te nemen heb je minimaal een aantal curussen in integrale of holistische massage gevolgd.

  Lestijden
  van 09:30 tot 17:00 uur

  Deelnameprijs
  De kosten voor deze training bedragen 695 euro. Dit bedrag is inclusief reader en lunches.

  Certificaat
  Bij afronding met goed resultaat wordt deze training afgerond met een certificaat. Het certiicaat is landelijk erkend door de KTNO/CAT en BATC.

  “Ik ben heel blij dat ik deze training gevolgd heb, wat een techniek! Het geeft een heel nieuw perspectief aan mijn werk. Daarnaast moet ik zeggen dat het mijzelf ook heel goed gedaan heeft om aan de training deel te nemen, ik ben veel beter in balans dan ik voorheen was. ”

           
   

  “Body core alignment is duurzaam. Het leert je cliënten zo te begeleiden dat er veel meer diepgang en dynamiek in de body mind onstaat. Het is ook zeer verdiepend en dankbaar om zo te werken. ”