Aanmelden

Studiedag familiebanden

Familiebanden werken sterk in ons door. Als mens staan we op een krachtige manier in verbinding met ons familiesysteem en de invloeden die daaruit afkomstig zijn hebben veel invloedop ons leven. Tijdens dit vierdaagse studiethema gaan we in op de verborgen dynamiek van familiebanden en hoe het werk dat hieraan verbonden is een zeer waardevolle rol kan spelen in iemands helingsproces.

 • Aantal dagen: 4
 • Tijd: 10:00 - 16:00
 • Prijs: € 435,00
 • Deelnemers: 10-14

Familiebanden

Familiebanden kunnen soms een sterke invloed hebben op ons leven. Soms worden deze daarbij zeer bewust maar soms ook  onbewust ervaren. Waar wil de energie in het familiesysteem niet stromen en waar stroomt het te hard. Waar zit onevenwichtigheid en hoe heeft dat doorgewerkt in ons? Waar zit onbalans en waar gaat het over grenzen heen. Zowel de krachten die aanwezig zijn in het familiesysteem als de plaats die iemand daarbij is in gaan neme werkt diep door in alle lagen van wie wij zijn en hoe wij ons als mens kunnen bewegen. We zijn op een heel directe manier met de innerlijke dynamieken van dit systeem verweven.

Tijdens de studiedag familiebanden ga je in op de dynamieken die in het familiesystemen aanwezig is. Welke krachten spelen er? Welke plek heb je ingenomen, hoe heeft deze plaats in je doorgewerkt, hoe is deze plaats vandaag de dag nog steeds werkzaam in jezelf en welke stappen kunnen worden gezet om cliënten te begeleiden deze patronen in zichzelf te helen.

De kracht van het werken met familiebanden is erin gelegen dat niet alle problemen waar iemand tegenaan loopt in het leven kunnen worden verklaard uit het directe weten en ervaren omdat deze patronen vanuit het familiesysteem in iemands leven raken ingesleten en op die manier versmolten raken met het innerlijke leven. Door de kracht die in het familiesysteem aanwezig is heel bewust bij het helingsproces te betrekken kunnen deze patronen weer worden doorvoeld en losgelaten. Om deze vaardigheden eigen te maken komen in deze training de volgende onderwerpen aan bod:

Onderwerpen:

 • Maken van contact met familiebanden
 • Theorie en achtergrond van familiesystemen en systeem opstellingen
 • Integratie van systemisch werk naar holistische massage
 • Doorvoelen van de eigen (verborgen) rol die in het familiesysteem aanwezig is
 • Ouder kind relaties en verborgen dynamieken
 • Opsporen van blokkades en wegen vrij maken voor heling
 • Onderliggende krachten opsporen en doorvoelen

Aan deze training kan worden deelgenomen wanneer beide jaren van de opleiding tot integraal en holistisch masseur zijn afgerond.

 • Opzet training

  De training is zo opgezet dat je tijdens het programma van vier dagen een goed overzicht krijgt van de mogelijkheden om met familiebanden te werken tijdens een integraal holistische massage. Daarbij is tevens aandacht voor het onderliggende theorie. Tijdens de training zullen veel oefeningen worden gedaan. Deze zullen deels worden vormgegeven aan de hand van het programma waar we deze dagen mee zullen werken en deels worden ingegeven door wat zich voordoet in de praktijk.

  Tijdens de eerste dag gaan we in op hoe je een algemene verkenning kunt maken van het voor de cliënt onderliggende familiesysteem en hoe dat doorwerkt in iemands leven. Welke knelpunten daar nog in aanwezig zijn en hoe daar ruimte aan kan worden gegeven. Tijdens de tweede dag van de training gaan we in op dieperliggende blokkades en leer je hoe je kunt verkennen of onoplosbare spanningen of patronen door middel van het werken in familiebanden kunnen worden doorbroken. In de derde dag van de training worden specifieke thema's van systemisch werk uitgewerkt die betrekking hebben op actuele vraagstukken en aspecten in iemands leven. De vierde en afsluitende dag van deze training heeft een open programma waarin gewerkt wordt aan verdieping, integratie en verfijning van de vaardigheden.

   

 • Data en info

  Aantal deelnemers:  minimaal 10 en maximaal 16

  Opleidingsdata

  Data training: 26 februari, 11 en 26 maart en 8 april 2020

  Docenten:
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel

  Locatie:
  Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

  Prijs:
  435 euro, inclusief maaltijden en reader.

  Accreditatie
  Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC.