Aanmelden

Holistisch begeleiden bij burn-out

Burn-out is een steeds vaker voorkomend fenomeen en vraagt dat we onszelf op een dieper niveau leren kennen. In een krachtenveld waarin soms veel van ons wordt gevraagd, stress een grote rol kan spelen en er behoefte is om op adem te komen vraagt een burn-out ook om reflectie en bij onszelf naar binnen gaan. Tijdens deze training leer je hoe je mensen bij deze processen kunt begeleiden en welke stappen daarbij kunnen worden gezet.

 • Aantal dagen: 5
 • Tijd: 09:30-16:00
 • Prijs: € 725,00
 • Deelnemers: 10-14

Wat is burn-out

Burn-out betekent letterlijk in dat iemand is opgebrand en dat er zowel fysiek, mentaal als emotioneel geen energie meer is. Soms is er jaren teveel van het systeem gevraagd en nu wil het niet meer. Dit kan komen door teveel geven of je niet bevinden op de juiste plek van je levenspad. Eenvoudig uitrusten helpt nu niet meer. De situatie vraagt om een grondige, structurele benadering met aandacht voor vragen als wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe breng ik mezelf in harmonie met de kern of de essentie van mijn leven.

Persoonlijke ontwikkeling heeft bij begeleiding bij burn-out een belangrijke rol. Het gaat daarbij ook om loslaten, weer kunnen resett en nieuwe energie opdoen, afstemming en het hervinden van een nieuwe balans in het leven. Daarnaast zijn er een aantal verschillende soorten van burn-out en tijdens de training ga je in op de oorzaken achtergronden hiervan en wat de consequenties zijn voor de begeleiding van de cliënt in dit proces.

Methodiek waarmee wordt gewerkt

De methodiek waar je in deze training mee leert werken bestaat uit een model met verschillende fasen waarbij iedere fase een stap is in het proces van de burn-out die om een eigen benadering vraagt. In het begin van het proces is er meer plaats voor stappen als erkenning, herkenning en het acceptatie proces en het hervinden van rust. Daarna gaat het proces over naar normalisatie, uitbouwen van de rust die overgaat in draagvlak en basis stabiliteit om vervolgens door te werken naar veerkracht en vertrouwen, motivatie en initiatief waarbij deze thema's in werkwijze die je gedurende deze training leert met zelfonderzoek en innerlijk werk worden gecombineerd.

Begeleiding bij het innerlijk proces

Een burn-out houdt soms in dat er een nieuwe positie moet worden gevonden in het leven. Hoe stellen we onszelf op, wat is voedend en hoe kunnen we het leven zo vormgeven dat we waardevol zijn zonder onszelf weg te geven. Hoe gaan we om met grenzen, hoe voorkomen we dat we het leven dragen dat ons niet past en op welke manier kunnen we met anderen daarover in gesprek. Burn-out gaat hiermee over een proces van nieuw fundament opbouwen, herijken, verkennen van grenzen en het bewandelen van nieuwe paden en hoe daarover met de omgeving kan worden gecommuniceerd.

Opbouw van de training

De training is zo opgezet dat je cliënten gedurende de verschillende fasen van een burn-out leert begeleiden. We besteden hier veel aandacht aan omdat iedere fase zijn eigen kenmerken en ook zijn eigen onderdelen voor begeleiding heeft. In de training sta je ook stil bij de verschillende invalshoeken van waaruit een burn-out kan ontstaan omdat de begeleiding in de specifieke fasen daarop wordt afgestemd.

Onderdelen die in de training aan bod komen zijn:

 • Theorie over burn-out en hoe deze te herkennen
 • Fasen van burn-out en hoe deze te onderkennen
 • Knelpunten in energiebeheer en hoe deze te stabiliseren
 • Identificatie van de kern en oorzaken van een burn-out
 • Zelfreflectie en hervinden van een innerlijke basis
 • Verschil stress burn-out.
 • Rol van voeding en persoonlijke ontwikkeling
 • Waar staat de cliënt in het contact met de ander
 • Innerlijke groei en zelfvertrouwen
 • Keuzes maken en sommige delen laten sterven
 • Herkaderen en ruimte maken voor nieuwe energie
 • Anders omgaan met uitdagingen en kansen
 • Procesbegeleiding
 • Energie vrij laten stromen.

 

 • Werkwijze

  De training is zo opgezet dat we gedurende de lesdagen de flow volgen van de verschillende fasen van een burn-out. Van normaal en alarm fase naar uitputtings- en opbouw fase en de stappen daarbij in het proces worden gezet. Hierdoor vorm je een goed beeld van wat een burn-out is en hoe je cliënten bij dit proces kunt begeleiden. Iedere fase werken we zowel lichaamgericht als coachend. Het gaat daarbij om de ervaring.

  De centrale pijlers per lesdag hierbij zijn:

  Dag 1 - Afbakening, her- en erkenning burn-out, werken met testen belastbaarheid en preventie.

  Dag 2 - Signaalmomenten, kantelpunten, begeleiding fase 1 & 2, grenzen, van ontbewust naar bewuste lagen en diepere patronen.

  Dag 3 - Fysiologie van een burn-out: hormonale werking, zenuwstelsel, voeding, fundament, wat is nodig voor herstel en nemen van verantwoordelijkheid.

  Dag 4 - Terugkeer, follow-up, steun, ontplooien, bewaken, groeien, betrekken (empowerment), communicatie en in contact zijn met de innerlijke dialoog.

  Dag 5 - Integratie, bewustwording, verankering, zelfonderzoek (en hoe met aanvullend thema's kan worden omgegaan die naast een burn-out in het leven van de cliënt spelen).

 • Aantal deelnemers
  minimaal 10 en maximaal 14

  Opleidingsdata

  Docenten:
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel

  Locatie:
  Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

  Prijs:
  725 euro, inclusief koffie, thee en reader. Lunches worden door de deelnemer zelf verzorgd.

  Accreditatie
  Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC.

  “Ik heb de training begeleiding bij burn-out gevolgd en vond de training heel waardevol. De stappen die daarbij aan bod komen vullen heel goed aan op de methodiek van integraal holistische massage zoals we die in de opleiding hebben geleerd en zijn toch weer heel specifiek. Daarnaast kijk je een heel goed beeld van de diepere betekenis van een burn-out en de verschillende fasen van het proces en wat je daarbij per fase kun doen waardoor je heel goed kunt ondersteunen en daarbij ook een bepaalde natuurlijke ontwikkeling volgt. Ik had al wel eerder mensen met burn-out begeleidt in mijn praktijk maar merkt toch wel dat het nu heel anders loopt. ”