Aanmelden

Training begeleiding bij burn-out

De training begeleiding bij burn-out is een training waarin je mensen in hun proces van burn-out leert begeleiden, welke fasen daarbij zijn en welke stappen daarbij worden gezet om de burn-out stap voor stap te transformeren naar innerlijke kracht.

 • Aantal dagen: 4
 • Tijd: 10:00-16:00
 • Prijs: € 465,00
 • Deelnemers: 10-12

Wat is burn-out

Burn-out houdt staat er letterlijk voor dat iemand is opgebrand. niet alleen fysiek maar ook emotioneel en mentaal. De energie is opgebrand, vaak door teveel geven of je niet bevinden op de juiste plek in je levenspad. Eenvoudig uitrusten helpt nu niet meer. De situatie vraagt om een grondige en structurele benadering, om reflectie en bezinning en nieuwe wegen in te slaan. Hoe je weer energie op kunt bouwen en in je systeem op kunt slaan. Het oude los te laten en nieuwe keuzes te maken. Persoonlijke ontwikkeling staat daarbij centraal. Maar het gaat ook om loslaten en kunnen resetten, afstemming en het hervinden van een nieuwe balans in je leven. Daarnaast zijn er een aantal verschillende soorten en oorzaken van een burn-out en tijdens de training ga je in op de achtergronden hiervan en wat de consequenties zijn voor de begeleiding van het proces.

Methodiek waarmee wordt gewerkt

De methodiek waar je in deze training mee leert werken bestaat uit een vijf fasen plan waarbij iedere fase een stap is in het proces van de burn-out. In het begin van het proces is er meer plaats voor stappen als erkenning, herkenning en het acceptatie proces en het hervinden van rust. Daarna gaat het proces over naar normalisatie, uitbouwen van de rust, draagvlak en stabiliteit om vervolgens door te werken naar veerkracht, vertrouwen, motivatie en initiatief. De procesbegeleiding die je voor deze fasering leert is afgestemd op de procesbegeleiding die je in de opleiding tot integraal holistisch masseur eigen hebt gemaakt en vormt hierbij een verdere verdieping.

Begeleiding bij het innerlijk proces

Een burn-out houdt soms in dat er een nieuwe positie moet worden gevonden in het leven. Hoe stellen we onszelf op, wat is voedend en hoe kunnen we het leven zo vormgeven dat we waardevol zijn zonder onszelf weg te geven. Hoe gaan we om met grenzen, hoe voorkomen we dat we het leven dragen en op welke manier kunnen we met anderen daarover communiceren. Burn-out gaat hiermee over een proces van nieuw fundament opbouwen, herijken en het bewandelen van nieuwe paden en hoe daarover met de omgeving kan worden gecommuniceerd.

Opbouw van de training

De training is zo opgezet dat je cliënten gedurende de verschillende fasen van een burn-out leert begeleiden. We besteden hier veel aandacht aan omdat iedere fase zijn eigen kenmerken en ook zijn eigen onderdelen voor begeleiding heeft. In de training sta je ook stil bij de verschillende invalshoeken van waaruit een burn-out kan ontstaan omdat de begeleiding in de specifieke fasen daarop wordt afgestemd.

Onderdelen die in de training aan bod komen zijn:

 • Theorie over burn-out en hoe deze te herkennen
 • Fasen van burn-out en hoe deze te onderkennen
 • Knelpunten in energiebeheer en hoe deze te stabiliseren
 • Identificatie van de kern en oorzaken van een burn-out
 • Zelfreflectie en hervinden van een innerlijke basis
 • Verschil stress burn-out.
 • Rol van voeding en persoonlijke ontwikkeling
 • Waar staat de cliënt in het contact met de ander
 • Innerlijke groei en zelfvertrouwen
 • Keuzes maken en sommige delen laten sterven
 • Herkaderen en ruimte maken voor nieuwe energie
 • Anders omgaan met uitdagingen en kansen
 • Procesbegeleiding
 • Energie vrij laten stromen.

 

 • Werkwijze

  De training is zo opgezet dat we gedurende de lesdagen de flow volgen van de verschillende fasen van een burn-out. Van normaal en alarm fase naar uitputtings- en opbouw fase en de stappen daarbij in het proces worden gezet. Hierdoor vorm je een goed beeld van wat een burn-out is en hoe je cliënten bij dit proces kunt begeleiden. Iedere fase werken we zowel lichaamgericht als coachend. Het gaat daarbij om de ervaring.

  De centrale pijlers per lesdag hierbij zijn:

  Dag 1 - Afbakening, her- en erkenning burn-out, werken met testen belastbaarheid en preventie.

  Dag 2 - Signaalmomenten, kantelpunten, begeleiding fase 1 & 2, grenzen, van ontbewust naar bewuste lagen en diepere patronen.

  Dag 3 - Fysiologie van een burn-out: hormonale werking, zenuwstelsel, voeding, fundament, wat is nodig voor herstel en nemen van verantwoordelijkheid.

  Dag 4 - Terugkeer, follow-up, steun, ontplooien, bewaken, groeien, betrekken (empowerment), communicatie en in contact zijn met de innerlijke dialoog.

 • Aantal deelnemers
  minimaal 10 en maximaal 14

  Opleidingsdata

  Docenten:
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel

  Locatie:
  Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

  Prijs:
  445 euro, inclusief koffie, thee en reader. Lunches worden door de deelnemer zelf verzorgd.

  Accreditatie
  Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC.

  “Ik heb de training begeleiding bij burn-out gevolgd en vond de training heel waardevol. De stappen die daarbij aan bod komen vullen heel goed aan op de methodiek van integraal holistische massage zoals we die in de opleiding hebben geleerd en zijn toch weer heel specifiek. Daarnaast kijk je een heel goed beeld van de diepere betekenis van een burn-out en de verschillende fasen van het proces en wat je daarbij per fase kun doen waardoor je heel goed kunt ondersteunen en daarbij ook een bepaalde natuurlijke ontwikkeling volgt. Ik had al wel eerder mensen met burn-out begeleidt in mijn praktijk maar merkt toch wel dat het nu heel anders loopt. ”