Aanmelden

Training begeleiden bij Burn-out

Burn-out is een veel voorkomend klachtpatroon wat vandaag de dag steeds vaker voorkomt met vaak verstrekkende uitwerkingen tot gevolg. Tijdens de training begeleiden bij burn-out leer je hoe je door middel van de methodiek die je in de opleiding eigen hebt gemaakt mensen kunt begeleiden om de situatie van een burn-out te benutten om weer in hun kracht te staan.

 • Aantal dagen: 5
 • Tijd: 10:00-16:00
 • Prijs: € 565,00
 • Deelnemers: 10-14

Wat is een burn-out

Een burn-out houdt letterlijk in dat iemand opgebrand is, niet alleen fysiek maar ook mentaal en emotioneel is de energie in het syteem is opgebrand en tot stilstand gekomen. Eenvoudig uitrusten helpt nu niet meer. De situatie vraagt om en grondige en structurele benadering en in deze training leer je hoe je cliënten bij deze processen kunt begeleiden. Samengevat laat een burn-out iemand zien dat oude patronen niet langer werkzaam zijn en dat er bezinning nodig is om het leven vanuit een hernieuwde visie vorm te geven.

Fasen burn-out

Het verloop van een burn-out kenmerkt zich doordat tijdens het proces van een burn-out verschillende fasen worden doorlopen. In totaal worden er bij een burn-out zes fasen onderkend. Zo is er de normaal fase waarom we gezond en vitaal functioneren, een alarm fasen waarin onze stress levels omhoog gaan en waarin de eerste contouren van een burn-out zich beginnen af te tekenen, de aanpassingsfase waarin het lichaam en de andere delen van ons systeem in de overdrive wordt gezet en waarin we het contact met ons gevoel verliezen. Hoewel alles in deze fase goed lijkt te gaan wordt de burn-out in deze fase volop opgebouwd. De laatste twee fasen zijn de uitputtings- en herstelfase.

Verandering van het leven

Een burn-out houdt soms in dat er een nieuwe positie moet worden gevonden in het leven. Hoe stellen we onszelf op, wat is voedend en hoe kunnen we het leven zo vormgeven dat we waardevol zijn zonder onszelf weg te geven. Hoe gaan we om met grenzen, hoe voorkomen we dat we het leven dragen en op welke manier kunnen we met anderen daarover communiceren. Burn-out gaat hiermee over een proces van nieuw fundament opbouwen, herijken en het bewandelen van nieuwe paden.

Opbouw van de training

De training is zo opgezet dat je cliënten gedurende de verschillende fasen van een burn-out leert begeleiden. We besteden hier veel aandacht aan omdat iedere fase zijn eigen kenmerken en ook zijn eigen onderdelen voor begeleiding heeft. In de training sta je ook stil bij de verschillende invalshoeken van waaruit een burn-out kan ontstaan omdat de begeleiding in de specifieke fasen daarop wordt afgestemd.

Onderdelen die in de training aan bod komen zijn:

 • Theorie over burn-out en hoe deze te herkennen
 • Fasen van burn-out en hoe deze te onderkennen
 • Knelpunten in energiebeheer en hoe deze te stabiliseren
 • Identificatie van de kern en oorzaken van een burn-out
 • Zelfreflectie en hervinden van een innerlijke basis
 • Verschil stress burn-out.
 • Rol van voeding en Persoonlijke ontwikkeling
 • Waar staat de cliënt in het contact met de ander
 • Innerlijke groei en zelfvertrouwen
 • Keuzes maken en sommige delen laten sterven
 • Herkaderen en ruimte maken voor nieuwe energie
 • Anders omgaan met uitdagingen en kansen
 • Procesbegeleiding
 • Energie vrij laten stromen.

 

 • Werkwijze

  De training is zo opgezet dat we gedurende de lesdagen de flow volgen van de verschillende fasen van een burn-out. Van normaal en alarm naar uitputtings- en opbouw fase en welke stappen daarbij in het proces worden gezet. Hierdoor krijg je een goed inzicht in wat een burn-out is en hoe je cliënten bij dit proces kunt begeleiden. Iedere fase werken we steeds lichaamgericht, het gaat om de ervaring. Daarnaast zijn er ook onderdelen als inhoudelijke begeleiding van de cliënt bij de verschillende fasen. /het doen van een zelftest, afbakening en communicatie.

  De centrale pijlers per lesdag hierbij zijn:

  Dag 1 - Afbakening, her- en erkenning burn-out, testen belastbaarheid en preventie.

  Dag 2 - Signaalmomenten, kantelpunten, begeleiding fase 1 & 2, grenzen, lagen en diepere patronen.

  Dag 3 - Hormoonwerking en zenuwstelsel, voeding, fundament, wat is nodig voor herstel, verantwoordelijkheid.

  Dag 4 - Zelfonderzoek, diepere patronen, regressie, transformatie en innerlijke waarden en vertrouwen.

  Dag 5 - Terugkeer, bedding, steun, ontplooien, bewaken, groeien, betrekken (empowerment).

 • Aantal deelnemers
  minimaal 10 en maximaal 14

  Opleidingsdata

  Startdatum: 28 oktober 2020. Vervolgdata: 11 en 25 november, 2 december en 13 januari.

  Docenten:
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel

  Locatie:
  Vijfmorgenland, Vosstraat 8, 6971 KN  Brummen

  Prijs:
  565 euro, inclusief lunches en reader.

  Accreditatie
  Deze training is geaccrediteerd door de KTNO/BATC.