Menu

In deze privacy statement kun je lezen welke informatie wij vastleggen in verband met het organiseren van onze opleidingen en de individuele therapie sessies die wij geven in onze massage praktijk.

Privacy statement opleidingen

In deze privacy statement kunt u lezen welke gegeven worden vastgelegd, wat er met deze gegevens wordt gedaan, wat het doel daarvan is en hoe lang deze worden bewaard. Overkoepelend kan van deze gegevens gezegd worden dat deze alleen worden vastgelegd om de student tijdens de opleiding zo goed mogelijk te begeleiden en ook om u te informeren wanneer en welke bijstudiemogelijkheden er zijn. Daarbij worden deze gegevens zo zorgvuldig mogelijk in behandeling genomen en zo veilig mogelijk bewaard.

Per student worden de volgende gegevens vastgelegd

1. Normale persoonsgegevens: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Dit wordt gedaan via het inschrijfformulier.
2. Bijzondere persoonsgegevens: indien nodig wordt informatie over gezondheid (fysiek, emotioneel, mentaal) vastgelegd die voor belang is van het volgen van de opleiding.
3. Daarnaast worden tijdens de opleiding gegevens vastgelegd omtrent inhoudelijke ontwikkeling, voortgang, supervisie en portfolio.
4. Gegevens worden strikt vertrouwelijk in behandeling genomen. Daarnaast worden gegevens niet doorgegeven aan derden.

Verwerking van gegevens

1. De naw gegevens van de student worden gedeeld met de studiegroep (mocht je dit niet willen, dan kun je dat bij ons aangeven).
2. De bijzondere persoonsgegevens worden alleen bewaard op een beveiligde plek. Deze gegevens worden verder niet verwerkt.
2. De docenten en supervisiebegeleiders wisselen informatie uit omtrent het functioneren en de voortgang van de student middels verslaglegging. De wijze van verslaglegging wordt aan de student bekend gemaakt en kan desgewenst worden opgevraagd.

Bescherming en beveiliging

1. Gegevens worden per student op een veilige omgeving bewaard, waardoor onbevoegd gebruik zo goed als mogelijk wordt tegengegaan. Dit geldt ook voor de voortgangsinformatie die bij de supervisoren aanwezig is.
2. Daarnaast worden gegevens niet doorgegeven aan derden. Mocht daar wel een vraag naar zijn (bijvoorbeeld het oefenen met een persoon uit een andere groep), dan wordt eerst toestemming gevraagd aan de student.

Beschikbaarheid en wijziging

1. Gegevens die per student worden vastgelegd kunnen door de student worden opgevraagd.
2. Bij wijziging van gegevens i.v.m. verhuizing of anderzijds worden deze door student doorgegeven aan de administratie van de school.
3. Op verzoek van de student kunnen de gegevens die zijn vastgelegd uit het systeem worden verwijderd.

Bewaartermijn

1. Studiegegevens worden gedurende een periode van 15 jaar na laatste deelnamedatum bewaard in de administratie.
2. Desgevraagd kunnen gegevens eerder worden verwijderd. De student kan daartoe een verzoek doen per mail.


Privacy statement website & contact

Website, cookies en nieuwsbrief

Onze website en bijhorende nieuwsbrief heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen u helpen bij het zoeken naar informatie.
2. Aanmelding voor de nieuwsbrief wordt altijd alleen door uzelf gedaan, nooit door ons als school. Afmelding voor de nieuwsbrief kan eenvoudig worden gedaan door de daarvoor bedoelde knop aan te klikken in de eerstvolgende nieuwsbrief. Gegevens die in het kader van de nieuwsbrief aan ons zijn vertrekt zullen nooit voor een ander doel worden gebruikt.
3. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Bij fouten zult u daarvan altijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.


Privacy statement praktijk voor massage therapie

Voor de inhoud van onze privacy statement van de massage praktijk kijkt u hier.


Overige

1. Bij aanmelding voor een opleiding, cursus of training geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze bovenstaande privacy statement.
2. De privacy statement die u per mail bij aanmelding is toegezonden zal altijd leidend zijn.
3. Positive Touch behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze statement.
4. Indien wijzigingen van belang zijn voor student zullen deze altijd tussendoor door Positive Touch worden gecommuniceerd.
5. Positive Touch streeft net als bij haar opleidingen en trainingen een zo hoog mogelijke kwaliteit na bij het naleven van deze privacy statement.

De huidige privacy statement is bijgewerkt op 27 oktober 2018.

Bij vragen over deze statement kan contact worden opgenomen met info@positivetouch.nl

Het mooiste wat je kunt worden is wie je van binnen al bent

Vragen voor Positive Touch

Heb je vragen, wil je meer informatie over de massage opleiding of wil je met ons sparren over de mogelijkheden die de opleiding te bieden heeft? Neem contact met ons op of stuur een bericht via het contactformulier.

contact-img

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.