Aanmelden

Opleiding Integraal holistische massage

De opleiding integraal holistische massage is een massage opleiding van twee jaar waarin je leert werken met de methodiek van integraal holistische massage zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. Het begeleiden van mensen bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest staat hierbij centraal. In de opleiding worden hiervoor massage inhoudelijke vaardigheden gecombineerd met vakken als coaching, zijnsoriëntatie en mindfullness.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 2.150,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Eigentijdse en holistische benadering voor heelwording en bewustwording
 • Gebaseerd op oosterse en westerse achtergronden van massage
 • Combineert verschillende massagevormen tot geïntegreerde manier van werken
 • Werken met de innerlijke kracht die in ieder mens aanwezig is
 • Landelijk erkende beroepsopleiding op HBO niveau door KTNO, BATC en CAT
Holistische massage

Bewustwording en innerlijke groei

De opleiding integraal holistische massage is een veelzijdige beroepsopleiding en heeft een holistische visie als uitgangspunt. Het doel van de opleiding is dat je mensen leert begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. De methodiek van integraal holistische massage vormt daarmee een bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt en tijdens een integraal holistische massage gaat de aandacht uit naar de mens als geheel. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Mogelijkheden integraal holistische massage

Een integraal holistische massage wordt daarbij zo gegeven dat door de cliënt contact met het innerlijk kan worden gemaakt. Hierdoor heb je als integraal holistisch masseur aandacht voor de hele mens vanuit de samenhang met de signalen die het lichaam iemand geeft. Hiermee kan integraal holistische massage antwoord geven op fysieke vragen als waarom het lichaam bijvoorbeeld uit balans is geraakt of wat wat de oorzaak van spanningen of onbalans. Daarbij is de methodiek er ook op gericht om te werken met thema's die op dit moment spelen in iemands leven of zich hebben voorgedaan in het verleden. Het voelen en ervaren van wat het lichaam iemand wil daarbij wil vertellen en daarop reflecteren staat daarbij centraal.

De wijsheid van het lichaam

Om hierbij te begeleiden wordt een integraal holistische massage zo vormgegeven dat tijdens de massage met de wijsheid van het lichaam wordt gewerkt. Het samenspel met de cliënt speelt daarbij een belangrijke rol. Om dit proces te ondersteunen wordt vanuit een open en zijnsgerichte houding gewerkt waardoor door cliënt tijdens de massage van binnenuit contact met het lichaam kan worden gemaakt. Het gaat daarbij om de ervaring, het onderzoeken van wat het lichaam ons vertellen wil, hoe we oude spanningen los kunnen laten en steeds meer in verbinding komen met ons innerlijk zijn. Dit werkt door naar alle lagen van iemands leven die zowel in het heden als verleden gelegen kunnen zijn maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei.

     ~ Integraal holistische massage staat voor een proces van zijn en worden wie je van binnen al bent ~

Methodiek van integraal holistische massage

De methodiek van integraal holistische massage is zo vormgegeven dat je aan de ene kant met het lichaam leert werken en aan de andere kant met de mens als geheel. Daarom wordt het massage inhoudelijke onderdeel van de methodiek aangevuld met vakken als ademwerk, haptonomie, coaching en gespreksvoering als ook met vakken als zijnsoriëntatie, mindfullness en psychosomatiek. De methodiek wordt zo toegepast dat je mensen leert begeleiden oude spanningen los te laten, de verbinding tussen lichaam en geest te herstellen, wat binnen de methodiek van integraal holistische massage het werken met de bodymindconnectie wordt genoemd. Door middel van een contactvolle en ruimtegevende aanraking die vanuit een combinatie van massage inhoudelijke vaardigheden met haptonomie en coaching vormgegeven wordt kunnen mensen tijdens de massage de verbinding met het lichaam en zichzelf weer voelen en ontstaat ruimte om van binnenuit te helen.

Therapeutische vaardigheden

Om mensen bij deze processen te begeleiden is er in de opleiding ook veel aandacht voor de ontwikkeling van de therapeutische vaardigheden  van een integraal holistisch massage therapeut. In het eerste jaar van de opleiding richt deze ontwikkeling zich onder andere op gespreksvoering, het eigen maken van coachende vaardigheden, het opzoeken van de diepere lagen in de bodymind, contactvolle en invoelende aanraking, emotieverwerking, afstemming en reflectie. In het tweede jaar van de opleiding richt de ontwikkeling van de therapeutische vaardigheden zich op vakken als focussing, regressie, verdieping in gespreksvoering, chakrapsychologie, omgang met weerstanden en hoe je aspecten als overdracht en tegenoverdracht kunt benutten in het therapeutisch proces.

Geïntegreerde opleiding

De opleiding integraal holistische massage bestaat hiermee uit een geïntegreerd opleidingstraject op HBO niveau van twee jaar. Gedurende deze periode leer je met de methodiek werken en zet je tevens stappen in je eigen proces. Theorie en praktijk worden daarbij afgewisseld met elkaar waardoor je een goed beeld kunt vormen van de mogelijkheden die de methodiek te bieden heeft. Naast de lesdagen werk je thuis aan opdrachten en oefen je met elkaar en ook zijn er opdrachten ter ondersteuning van je eigen proces zoals leertherapie, het schrijven van een bodymindverslag en het bestuderen van karakterstructuren. De opleiding werkt daarmee vanuit het principe 'healer heal yoursel' waardoor gedurende de opleiding een voor jou natuurlijke manier van begeleiden ontstaat waarmee je anderen uit kunt nodigen om ook deze weg te gaan. Aanvullend is er in de opleiding ook aandacht voor vakken als anatomie en fysiologie, visievorming en praktijkvoering.

Na afronding van de opleiding

Na de opleiding is het mogelijk om vanuit je eigen praktijk mensen te begeleiden bij heelwording en bewustwording. Dit is bijvoorbeeld ook mogelijk door samen te werken vanuit een healthcenter of groepspraktijk. De opleiding is tevens zeer geschikt als verdieping op aangrenzende beroepsbeoefening zoals yoga docenten, transformatie coaches, cranio sacraal- of haptotherapeuten. Om deel te nemen aan de opleiding hoef je geen voorervaring te hebben met massage. Alle stappen voor het geven van de massage en het begeleiden van het therapeutisch proces komen in de opleiding aan bod en de opleiding kan zowel worden gevolgd in de weekenden als op doordeweekse dagen.

Mogelijkheden integraal holistische massage:

 •  Een betere verbinding en contact tussen lichaam en geest
 •  Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot
 •  Emoties loslaten en belemmerende beperkingen leren loslaten
 •  Inzicht krijgen in de achtergrond van spanningen en klachten
 •  Meer in contact met jezelf, met je lichaam en je gevoel
 •  Loslaten van oude pijn en pijn uit het verleden
 •  Jezelf en je lichaam op een dieper niveau leren begrijpen
 •  Meer in je kracht kunnen staan
 •  De wijsheid van het lichaam laten spreken
 •  Belemmerende overtuigingen los leren laten
 •  Inzicht in de achtergrond van spanningen en klachten
 •  Meer in contact met jezelf, je lichaam en je gevoel
 •  De ruimte ervaren om jezelf te zijn
 •  Jezelf en je lichaam op een dieper niveau leren begrijpen
 •  Reflectie op wie je bent, wat er in je leeft en wat je los kunt laten
 •  Een lichaamsgerichte benadering om jezelf van binnenuit te helen
 •  Met cliënten werken vanuit een holistisch helingsmodel

Landelijk erkend

De opleiding integraal holistische massage is landelijk erkend op HBO niveau door de KTNO, BATC en het CAT. Hierdoor ben je als deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ook is het na afronding van de opleiding mogelijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging en kunnen de behandelingen die je gaat geven worden vergoed door zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie over onze accreditatie op de website van de KTNO.

 • Visie opleiding

  Het is onze visie om met deze opleiding een compleet en hoogwaardig opleidingstraject aan te bieden die goed aansluit op de ontwikkelingen van deze tijd en waarmee je mensen leert begeleiden bij hun proces van heelwording en bewustwording van lichaam en geest. Aan de ene kant leer je in de opleiding hoe je met de methodiek kunt werken. Aan de andere kant werk je aan de ontwikkeling van je eigen proces waardoor je vanuit een diep innerlijk beleven en een goed contact met jezelf met cliënten kunt werken.

   Modern en eigentijds ontwikkeltraject

   De opleiding kenmerkt zich hiermee als een modern en eigentijds ontwikkelpad. Je leert de verbinding te maken tussen lichaam en geest van waaruit het mogelijk is mensen uit te nodigen hun leven wezenlijk te verdiepen. Door blokkades te onderzoeken en te bevrijden, beperkingen op te ruimen kan de levensenergie die in iemand aanwezig is weer vrij gaan stromen. Gedurende dit proces van heelwording en bewustwording kom je steeds dichter bij je kern en is het steeds meer mogelijk te zijn en te worden wie je van binnen al bent. De lichaamsgerichte benadering van de methodiek heeft daarbij als meerwaarde dat je vanuit je gevoel contact met jezelf kunt maken en kunt onderzoeken en ervaren wat er in de diepere lagen van jezelf aanwezig is. Het lichaam is wat dat betreft een spiegel van wie wij van binnen zijn en waarin alle levenservaringen en levenslessen voor ons worden bewaard.

   Persoonlijke leerproces

   Met mensen leren werken houdt ook in het leren werken met jezelf. Het uitwerken van je eigen stukken en ontwikkelgebieden heeft hierbij een belangrijke plaats. De verdieping die hieruit heeft zowel tot gevolg dat je eigen proces doorlopen wordt als dat je vanuit deze ervaring ook in staat bent anderen op een voor jou natuurlijke manier bij deze procesen te begleiden. Om hier tijdens de opleiding stappen in te zetten komen er verschillende werkvormen aan bod, op de eerste plaats het zelf ontvangen van sessies. Dit doe je zeowel tijdens de lesdagen als in 1 op 1 verband tijdens leertherapie. Daarbij maken ook reflectie en terugkoppeling op het leerproces actief onderdeel van de opleiding uit.

         Thema's die hierbij aan bod komen:

   • Bewustwording van je eigen patronen en ontwikkelgebieden
   • Je eigen reacties leren duiden en hier bewust van zijn
   • Leren werken met de helende kracht van aanraking en deze actief benutten
   • Werken vanuit rust en verbinding in goed contact met zowel anderen als jezelf
   • Werken met de essentie van iemands wezen
   • Ontwikkeling van intuïtieve vaardigheden en gespreksvoering
   • Openstaan voor je eigen proces, ook wat daarin nog aandacht behoeft
     
  • Programma

   In het programma van de opleiding komen alle vaardigheden aan bod om lichaamsgericht en bewustwordingsgericht met mensen te werken. Het lesprogramma is zorgvuldig opgezet waardoor er een uitgebalanceerd proces ontstaat waarbij zowel aandacht is voor theorie als praktijk. In het eerste jaar van de opleiding leer je de basisvaardigheden en de eerste fase van het begeleiden van het thearpeutisch proces. In het tweede jaar wordt zowel hier op het gebied van het toepassen van de methodiek als de therapeutische begeleiding een verdieping in gemaakt.

   Het lesprogramma van het eerste jaar is als volgt:

   Fase 1 • Fundament integraal holistische massage

   •  Techniek en basisprincipes van integraal holistische massage
   •  Toepassen van de verschillende massagevormen
   •  Opbouw en mogelijkheden van de massage
   •  Lichaamshouding, adem en grounding
   •  Anatomie en fysiologie
   •  Haptonomie en kwaliteit van aanraking (contactvolle aanraking)

   Fase 2 • Bodymind en verdieping vanuit het vierlichamen model

   •  Verdieping massage inhoudelijke vaardigheden
   •  Afstemming van de massage op de persoon
   •  Verbinding tussen lichaam en geest (werken vanuit de body mind connectie)
   •  Toepassing van de massage vanuit het vier lichamen model
   •  Coaching en therapeutisch begeleiden
   •  Psychosomatiek en werken met diepere lagen

   Fase 3 • Spanningsgebieden en bewustwording

   •  Coaching (vervolg) en therapeutisch begeleiden
   •  Spanningen en klachten vanuit holistisch perspectief
   •  Begeleiden bij gevoelens en emotieverwerking
   •  Contact met innerlijke lagen, verstilling en verdieping
   •  Diepe bindweefselmassage
   •  Release, sessieplanning & zelfhelend vermogen

   Fase 4 • Integratie fase & afronding eerste jaar

   •  Integratie en afstemming in de massage
   •  Uitbalanceren van het lichaam
   •  Energetische massage
   •  Fine-tuning en verdieping in de massage
   •  Reflectie op je eigen leerproces
   •  Afronding van het eerste jaar

   Kijk hier voor een opzet van het tweede jaar.

   Begeleidend studiemateriaal

   Om de vaardigheden eigen te maken bestaat het studiemateriaal in beide opleidingsjaren uit twee readers. De eerste reader richt zich in ieder opleidingsjaar op de methodiek en de ondersteunende begeleidingsvormen. De tweede reader richt zich daarbij aansluitend op anatomie, fysiologie, chakrapsychologie, psychosomatie en uitgangspunten van de holistische visie. Daarnaast is er een boekenlijst die bij deelname door de student zelf worden aangeschaft en is er een E-learning omgeving met aanullend studiemateriaal waarin ter ondersteuning van het leerproces ook opdrachten worden gemaakt.

          Overzicht lesmateriaal:

   • Handboek integrale massage (methodiek en achtergrond) - (Positive Touch)
   • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
   • Instructie DVD integrale massage - (Positive Touch)
   • Prometheus anatomische atlas - algemene anatomie bewegingsapparaat (zelf aan te schaffen)
   • E-learning omgeving met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces
   • Daarnaast krijg je om thuis te oefenen een uitgebreid document van iedere dag.

   Studiebelasting

   • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt deelname aan de opleiding een studiebelasting van 5 tot 8 uur per week. Deze tijd is nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten en voor reflectie op het leerproces.

   Diplomering en beroepsvereniging

   • Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma tot integraal en holistisch masseur dat landelijk is erkend op HBO niveau.
   • Met dit diploma is registratie mogelijk bij de BATC (belangen associatie therapeut en consument) en het CAT (collectief alternatief therapeuten).

   In het tweede jaar van de opleiding wordt ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij een beroepsvereniging en het opzetten van een eigen praktijk.


   • Massagevormen

    Om een integraal holistische massage vorm te geven worden verschillende massagevormen toegepast. Deze zijn zowel afkomstig uit oosterse en westerse stromingen en achtergronden van massage en vormen met elkaar een breed pallet aan mogelijkheden waarmee de massage vormgegeven wordt. Sommige technieken worden zacht en omvattend gegeven en nodigen uit om contact te maken met het lichaam en daarmee met de bodymind. Ander zijn juist meer dynamisch en schuddend of werken meer de diepte in waarmee ruimte wordt gegeven om los te laten en te luisteren naar wat er in de diepere lagen van het lichaam aanwezig is.

    In de opleiding is er veel aandacht voor het toepassen van de techieken. Niet alleen voor de afzonderlijke toepassing maar ook om daarbij vanuit een goede houding en grounding te werken waardoor diepte in de massage kan ontstaan en de massage optimaal kan worden afgestemd op de persoon die wordt gemasseerd of de vraagstelling waarvoor iemand een afspraak voor een massage maakt.

    Kijk hieronder voor een overzicht van de toegepaste massagevormen.

    Massagevormen integraal holistische massage:

    Klassieke massage
    Klassieke massage is een van de basis massagevormen voor het geven van een inegraal holistische massage. Deze massagevorm bestaat uit een uitgebreide reeks aan verschillende technieken die zowel gericht kunnen zijn op het lichaam als geheel als op specifieke plaatsen. Hierbij worden verschillende handsettingen toegepast met zowel handen, vingers als duimen waardoor zowel omvattend als heel gericht kan worden gewerkt. Deze massagevorm draagt ertoe bij dat, spieren, weefsels en gewrichten weer kunnen ontspannen, energie weer kan stromen en weer contact kan worden gemaakt met het lichaam en gevoel.

    Dynamische massage en holistic pulsing
    Dynamische massage en holistic pulsing zijn bewegende en ritmische technieken waarbij het lichaam ritmisch in beweging wordt gebracht. Het onderzoekende aspect van deze technieken bestaat eruit dat mentale spanningen die in het lichaam aanwezig zijn kunnen worden losgelaten. Hiermee kan tot in de diepste lagen worden ervaren wat de signalen zijn die het lichaam geeft. Met holistic pulsing kan tevens worden ervaren wat de oorzaak is waarom de doorstroming in het lichaam geblokkeerd is geraakt en hoe deze blokkades weer kunnen worden losgelaten.

    Yoga massage & strekkingen
    Yoga massage en strekkingen zijn een meer intensieve vorm van massage die mensen laten voelen waar verkrampingen in hun lichaam aanwezig zijn. Strekkingen van ledematen maar ook van delen van het bekkengebied en van de rug in wisselende vormen dragen ertoe bij dat iemand kan voelen en ervaren waar ingehouden wordt en waar de levensenergie niet naar buiten kan gaan. Thema’s als waar kan ik meer loslaten, waar kan ik meer stromen en in verbinding zijn kunnen hiermee worden uitgewerkt.

    Diepe bindweefselmassage
    Bindweefselmassage is een massage waarmee met de bindweefsels (myofascia) in het lichaam wordt gewerkt. In de bindweefsels worden chronische spanningen vastgezet die aanwezig zijn in de bodymind. Hiermee biedt deze vorm van massage de ruimte voor het verwerken van mentale en emotionele lagen. Met deze techniek wordt met knokkels en de onderarm op gespannen delen van het lichaam gewerkt. Hiermee kan ook worden gewerkt met oude spanningen en trauma die nog in het lichaam aanwezig is. Loslaten van pijn en weer mogen voelen wat er in je speelt staat bij de techniek van diepe bindweefselmassage centraal.

    Energetische massage
    Energetische massage is een massage waarmee met het energetische deel van het lichaam wordt gewerkt. De aanraking is zacht en subtiel waardoor iemand in de stilte die daarbij ontstaat het contact met het innerlijk weer kan voelen en kan reflecteren op wie hij van binnen is. Thema’s als zingeving, eigenwaarde, omarmen en vertrouwen kunnen hiermee worden uitgewerkt.

    Ondersteunende technieken

    Om de therapeutische kracht van de massage te vergroten wordt er naast het eigen maken van de massagevormen tevens aandacht besteed aan intuïtieve vaardigheden, en persoonlijke ontwikkeling, haptonomie, coaching, gespreksvoering en verschillende therapeutische begeleidingsvormen als focussing en voice dialoque.


   • Informatie

    Aantal deelnemers

    Het aantal deelnemers per opleidingsgroep bedraagt minimaal 12 en maximaal 16 personen.

    Opleidingsdata

    Dinsdagprogramma • Najaar 2021
    Startdatum: dinsdag 9 november. Vervolgdata: 16 en 30 nov, 14 dec, 4 en 18 jan, 1 en 15 febr, 1, 15 en 29 mrt, 12 en 26 april, 10 en 24 mei, 14 juni (VOL, wachtlijstopgave nog wel mogelijk)

    Vrijdagprogramma • Najaar 2021
    Start vrijdag 12 november. Vervolgdata: 26 nov, 3 en 17 dec, 7 en 21 jan, 4 en 18 febr, 4 en 18 mrt, 1, 15, 29 april, 13 en 27 mei, 10 juni (VOL, wachtlijstopgave nog wel mogelijk).

    Woensdagprogramma • Voorjaar 2022
    Startdatum: 23 mrt. Vervolgdata 6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 29 juni, 13 juli, 31 aug, 14 en 28 sept, 12 okt, 2, 16 en 30 nov, 14 dec (nog meerdere plaatsen vrij)

    Weekendprogramma • Voorjaar 2022
    Startdatum: 26 en 27 mrt. Vervolgdata 16 april, 23 april, 21 en 22 mei, 25 en 26 juni, 16 en 17 juli, 10 en 11 sept, 8 en 9 okt, 12 en 13 nov (nog meerdere plaatsen vrij)

    Opleidingskosten
    2.150 euro per opleidingsjaar. Dit is inclusief opleidingsmateriaal, readers en instructie DVD. Per opleidingsjaar doe je ook twee keer supervisie bij een supervisor die aan de opleiding verbonden is. Deze kosten zijn ook inbegrepen in dit bedrag. Dit bedrag wordt door middel van een aanbetaling van 200 euro bij aanmelden en twee termijnen van 975 euro bij aanvang van en halverwege de opleiding betaald. Kijk hier voor meer informatie over supervisie.

    Leertherapie
    Per opleidingsjaar doe je vier maal leertherapie bij een leertherapeut die aan de opleiding verbonden is. De kosten hiervan bedragen 75 euro per sessie. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het opleidingsbedrag en worden door de deelnemer zelf aan de leertherapeut betaald.

    Belastingdienst
    De kosten van de opleiding zijn aftrekbaar als opleidingskosten voor de belastingdienst. In 2021 geldt hiervoor nog een drempel van 250 euro. Inkomensafhankelijk krijg je ongeveer 700 tot 900 euro per opleidingsjaar van de fiscus terug. Ook aanvullende kosten als de aanschaf van een massagetafel en toebehoor kunnen als opleidingskosten worden opgevoerd. Vanaf 2022 worden deze regels aangepast en geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van 1000 euro per opleidingsjaar.

    Informatie avond
    Heb je interesse in de opleiding? Dan nodigen we je van harte uit voor een bezoek aan onze informatieavond. Kijk hier voor meer informatie over deze avond en aanmelding.


    “Dit is een geweldige opleiding die eigenlijk door iedereen zou moeten worden gedaan, of je nou wilt leren masseren of niet. De opleiding brengt je dichter bij jezelf en laat je voelen waar het in het begeleiden van anderen bij heelwordingsprocessen over gaat. De opleiding is heel krachtig opgezet en je leert een heel mooie manier van werken. De tools die daarbij worden aangereikt vullen elkaar allemaal heel erg goed aan, de massagevormen, de coaching en de haptonomische vaardigheden in combinatie met de therapeutische begeleidingsvormen maken het plaatje helemaal compleet. Daarbij is in de opleiding ook veel aandacht voor het groepsproces waardoor je optimaal met elkaar kunt groeien en met elkaar kunt leren. Iljitsj en Renate zijn daarbij echt inspirerend als docent. Zij hebben veel ervaring in het werken met mensen, zijn open, ruimtegevend en werken vanuit hun hart. In de opleiding heb ik daardoor veel ruimte gekregen om te onderzoeken, te proberen en open te zijn. Ook voor het stellen van vragen of om even extra te spiegelen is altijd veel tijd geweest. Nu heb ik mijn opleiding afgerond en zie er naar uit om met deze prachtige methodiek mensen te gaan begeleiden in mijn eigen praktijk. ”

             
     

    “Een aantal jaren geleden ben ik de opleiding tot integraal holistisch massagetherapeut tegengekomen via Facebook. Inmiddels heb ik de tweejarige massageopleiding en een online coaching opleiding afgerond bij Positive Touch. Voor mij zijn deze opleidingen van grote waarde geweest in mijn eigen ontwikkeling. En ze geven me nu ook de mogelijkheid op mijn eigen wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen die hierin geïnteresseerd zijn. De eigen, integere, gepassioneerde, en in mijn beleving zeer kundige en nauwkeurige begeleiding van onze docenten heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Door de manier waarop kennis wordt aangedragen en geoefend heb ik me gedurende de hele opleiding gedreven en enthousiast gevoeld. Ook de interactie met onze lesgroep en de opzet van samen leren heb ik als waardevol, veilig en fijn ervaren. Met behulp van de niet oordelende bejegening van de docenten heb ik veel geleerd over patronen, waarmee ik mezelf de ruimte ontnam om het leven in alle volheid te kunnen omarmen. In deze heeft de keuze om deze opleiding te gaan doen en me daartoe te committeren me meer gebracht als ik ooit had kunnen bedenken. Dat is in mijn beleving ook de grote kracht van integraal holistische massage, dat je je meer bewust kan worden van de signalen van je lijf in interactie met je omgeving en wat die signalen voor jou betekenen, te zeggen hebben. Dit kan helpen om tot eigen oplossingen te komen, die echt voor je werken. Dankbaar dat ik dit heb mogen leren en bijzonder fijn om als therapeut weer door te kunnen geven! ”

             
     

    “"Wat ik echt geweldig aan deze opleiding vindt is dat je gelijk vanaf het begin al zoveel mogelijkheden krijgt om de massage vorm te geven. De lessen zijn heel helder en duidelijk opgezet. De coaching, de procesbegeleiding en de massage inhoudelijke vaardigheden. Alles komt bij deze methodiek bij elkaar samen en ook tijdens het ontvangen ervaar je wat de uitwerking van de massage is en hoe alles in het lichaam met elkaar samenhangt. Ik ben nu achte lesdagen met deze opleiding bezig en kan niet anders doen dan deze opleiding aan iedereen aan te bevelen. Binnen een inspirerende omgeving leer je, ondersteund door gemotiveerde docenten een prachtig vak! ”

             
     

    “Positive Touch is een hele mooie school. Ik ben heel blij dat ik hier de opleiding ben gaan doen. En sinds ik de opleiding volg kom ik er steeds meer achter wie ik ben. Ieder weekend is er weer sprake van groei. Het is een prachtig proces waarbij we steeds weer nieuwe dingen leren en ook stappen zetten in ons eigen proces. De opleiding zit ook heel goed in elkaar en je leert een prachtige methodiek om anderen te helpen waarbij je door de docenten heel goed wordt begeleid om de lesstof die in de opleiding wordt aangeboden eigen te maken. ”

             
     

    “Het eerste jaar van de opleiding integraal holistische massage heeft mij al heel veel over het lichaam, emoties, de mind en spirit geleerd. Inmiddels ben ik bezig met het tweede jaar. Wauw. Wat een prachtige, intense, liefdevolle en vooral rake manier om naar binnen te gaan. Renate en Iljitsj zijn de beste begeleiders en docenten die je hierbij als student maar kan wensen. Hun kennis, afstemming en aanraking zijn uniek. Als mens en als masseur had ik me geen mooier pad kunnen wensen dan het pad dat ik bewandel bij Positive Touch. Ik kan de opleiding aan iedereen aanbevelen.”

             
     

    “De opleiding tot integraal masseur van Positive Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De lesstof is veelzijdig en goed onderbouwd met veel persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht voor het opzetten van je eigen praktijk wat me enorm bij de opstart geholpen heeft. Renate en Iljitsj zijn twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer veel kennis van zaken hebben met veel inzicht in het menselijke proces en willen dit graag met je willen delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en praktijk, zelfstudie en evaluatie wat het geheel tot een complete opleiding maakt. ”

             
     

    “De opleiding tot integraal masseur is een prachtige manier om goed te leren masseren, maar bovenal ook te leren voelen en contact te maken met je eigen lijf. De quote op mijn folder 'als je lichaam en geest elkaar ontmoeten dan gaat er een wereld voor je open' spreekt voor mij boekdelen. Mooi dat ik het mee heb mogen maken. Ik kijk uit naar het vervolg in het holistisch jaar. Bedankt Iljitsj en Renate en de rest van de jaargroep!”

             
     

    “Al enige jaren was ik werkzaam als haptotherapeut en op zoek naar iets nieuws. Toen kwam ik in contact met Positive Touch en heb na een bezoek aan de informatie avond besloten aan de opleiding deel te nemen. Het is een zeer waardevol proces voor me geweest en aanvullend aan de haptotherapie, waarbij ik veel nieuwe dingen heb geleerd op het gebied van aanraking en coaching, waarbij ik nu in staat ben om cliënten vanuit een heel andere benadering te begeleiden. Met name het stuk zelfonderzoek via de ingang van het lichaam heeft mij veel verdieping gebracht in mijn merk.”

             
     

    “Met veel plezier en enthousiasme vertrok ik afgelopen jaar een weekend per maand naar Brummen om de mooie, diepgaande, stille en variërende technieken te leren van het eerste jaar integrale lichaamsmassage; bijzonder wat deze scala aan technieken bij de mens kunnen losmaken. Dit natuurlijk ook zelf ervaren tijdens de lessen, heel waardevol en verhelderend. De lessen van Renate en Iljitsj zijn waardevol, vol passie en enthousiasme en betrokken met de leerlingen (óók na afronding van de opleiding kun je contact blijven houden wanneer je vragen hebt of ondersteuning. Mijn cliënten zijn meer dan tevreden en erg onder de indruk van het effect van deze manier van werken.”

             
     

    “De opleiding integraal holistische massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Dat merkt ik nog iedere dag in mijn praktijk in Zevenaar waar ik dankbaar en en met veel voldoening met mensen werk aan bewustwording en herstel. Een echte aanrader dus!”

             
     

    “Deze opleiding integrale massage is echt een aanrader! Elke vrijdag ging ik weer met veel plezier naar Brummen en ging ik steeds weer vol energie naar huis. In de opleiding staan niet alleen de mooie massagetechnieken centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dit is echt een opleiding waarbij aandacht voor de mens als geheel voorop staat en aandacht voor wie jij bent. De twee docenten Renate en Iljitsj zijn zeer kundig en inspirerend en zetten een warme en veilige sfeer neer, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke groei. ”

             
     

    “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

             
     

    “Met veel plezier kijk ik terug naar de periode waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

             
     

    “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

             
     

    “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

             
     

    “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

             
     

    “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

             
     

    “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

             
     

    “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

             
     

    “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

             
     

    “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

             
     

    “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”