Aanmelden

Opleiding Integraal holistische massage

De opleiding integrale massage van Positive Touch is een inspirerende beroepsopleiding van twee jaar waarin je leert werken met de methodiek van integraal holistische massage zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. Het begeleiden van mensen bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest staat hierbij centraal. Hiervoor worden massage inhoudelijke vaardigheden gecombineerd met coaching, zijnsoriëntatie en mindfulness.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 2.150,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Eigentijds opleidingstraject voor heelwording en bewustwording van lichaam en geest
 • Gebaseerd op oosterse en westerse achtergronden van massage
 • Combineert verschillende massagevormen tot geïntegreerde manier van werken
 • Werken vanuit de innerlijke kracht die in ieder mens aanwezig is
 • Landelijk erkende opleiding op HBO niveau door KTNO, BATC en CAT
Holistische massage

Bewustwording en innerlijke groei

De opleiding integraal holistische massage is een veelzijdige beroepsopleiding die vanuit een holistische visie wordt gegeven. Het doel van de opleiding is dat je mensen leert begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. De methodiek van integraal holistische massage vormt daarmee een bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. De aandacht gaat daarbij tijdens de massage uit naar de mens als geheel. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Mogelijkheden integraal holistische massage

De massage wordt daarbij zo gegeven dat door de cliënt contact met het innerlijk kan worden gemaakt. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Al deze lagen zijn in het lichaam met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Om mensen hierbij te begeleiden vormt het proces van bewustwording en innerlijke groei in de opleiding het uitgangspunt. Hierdoor heb je als integraal holistisch masseur aandacht voor de hele mens vanuit de samenhang met de signalen die het lichaam iemand geeft. Door mensen hierbij te begeleiden draag je niet alleen bij aan heelwording van het lichaam maar ook bij de verdieping van iemands leven. De methodiek van integraal holistische massage kenmerkt zich daarbij door haar open en reflectieve manier van werken waarbij op ruimtegevende en onderzoekende wijze met mensen samen wordt gewerkt.

De wijsheid van het lichaam

Tijdens integraal holistische massage wordt letterlijk contact met de wijsheid van het lichaam gemaakt. Dit kunnen zowel fysieke lagen zijn als spieren, weefsels en gewrichten maar ook lagen van gevoelens, emoties of zelfreflectie en mentale spanningen in het lichaam en de bodymind. Een combinatie van massage inhoudelijke vaardigheden, haptonomie, coaching, zijnsoriëntatie en mindfullness worden hierbij toegepast. Hiermee nodig je de cliënt uit tot voelen en ervaren wat in het lichaam aanwezig, wat het wil vertellen en wat daarvan kan worden geleerd. Dit kan doorwerken naar alle lagen van iemands leven die zowel in het heden als verleden gelegen kunnen zijn maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei.

Methodiek van integraal holistische massage

De methodiek van integraal holistische massage bestaat daarbij uit een combinatie van oosterse en westerse stromingen van massage die tijdens de massage worden afgestemd op de persoon. Sommige daarvan zijn omvattend en verbindend, anderen zacht en verstillend om uit te nodigen naar binnen te gaan, of diepere technieken om te werken met lagen die minder makkelijk toegankelijk zijn en energetische technieken om contact te maken met subtiele lagen. Dit kunnen zowel lagen zijn die zich voordoen in iemands heden maar kunnen ook afkomstig zijn uit het verleden. Om mensen te begeleiden bij hun bewustwordingsproces is er in de opleiding aandacht voor het eigen maken van een contactvolle en invoelende manier van aanraken waarmee je mensen uit kunt nodigen om met de aandacht naar binnen te gaan en de stappen die daarvoor tijdens een integraal holistische massage worden gezet. Naast de massage inhoudelijke vaardigheden ga je in de opleiding ook in op vakken als anatomie & fysiologie, psychosomatiek, zijnsgericht werken (wei-wu-wei, ook wel doen door niet doen genoemd) en intuïtieve ontwikkeling waardoor je naast de technische kant van de methode mensen ook vanuit je eigen helingskracht bij deze processen leert begeleiden.

Therapeutische vaardigheden

Om mensen bij hun proces te begeleiden is er in de opleiding ook aandacht voor de ontwikkeling van de therapeutische vaardigheden. In het eerste jaar van de opleiding richt deze ontwikkeling zich onder andere op gespreksvoering, coaching, reflecteren en emotieverwerking. In het tweede jaar richt de therapeutische ontwikkeling zich op vakken als chakra psychologie, karakterstructuren, zijnsoriëntatie, focussing, regressie, communicatie en hoe je aspecten als overdracht en tegenoverdracht kunt benutten in het therapeutisch proces.

Geïntegreerd opleidingstraject

De opleiding integraal holistische massage bestaat hiermee in totaal uit een opleidingstraject van twee jaar. In het eerste jaar leg je de basis voor het geven van de massage, hoe de technieken worden toegepast en hoe je daarmee kunt werken in de verschillende lagen van de bodymind. In het tweede jaar van de opleiding worden de mogelijkheden van integraal holistische massage verder uitgewerkt. De aandacht richt zich daarbij vooral op de verdieping van het begeleiden van het bewustwordingsproces. Het massage inhoudelijke proces wordt in de opleiding ondersteund door gedurende de opleiding actief te werken aan je eigen ontwikkeling. Je leert blinde vlekken onderzoeken en hoe je daarbij vanuit je eigen innerlijke kracht op een authentieke manier steeds meer jezelf kunt zijn. Door tijdens de opleiding zelf het proces te doorlopen om van buiten naar binnen te gaan, los te laten en te voelen wie je bent ontstaat voor jou een natuurlijke manier van begeleiden om anderen uit te nodigen ook deze weg te gaan.  

Aanvragen STAP-Budget

Voor deze opleiding kan het STAP-Budget worden aangevraagd. Op dit moment treffen wij hier alle voorbereidingen voor en naar verwachting kan het STAP-Budget vanaf 1 augustus van dit jaar voor onze opleiding worden aangevraagd. Wanneer je aanmeld voor de opleiding ontvang je van ons bericht wanneer het STAP-Budget daadwerkelijk kan worden aangevraagd. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

Bewustwordingsgericht werken

De opleiding richt zich vooral op mensen die een eigen praktijk op willen zetten en bewustwordingsgericht met cliënten willen werken. De opleiding is tevens zeer geschikt als verdieping voor aangrenzende beroepsbeoefening zoals transformatiegerichte coaches, yoga docenten, cranio sacraal- en haptotherapeuten. Om deel te nemen aan de opleiding hoef je geen voorervaring te hebben met massage. Alle stappen voor het geven van de massage en het begeleiden van het therapeutisch proces komen in de opleiding aan bod. De opleiding kan daarbij zowel worden gevolgd in de weekenden als op doordeweekse dagen.

Mogelijkheden integraal holistische massage:

 • Herstel van de balans tussen lichaam en geest
 • Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot
 • Emoties loslaten en vastzittende energie weer laten stromen
 • Activeren van het zelfhelend vermogen
 • Inzicht in de achtergrond van spanningen en klachten
 • Meer in contact met jezelf, je lichaam en je gevoel
 • Loslaten van oude pijn en lastige stituaties uit het verleden
 • Je leert werken vanuit een holistisch helingsmodel.

Landelijk erkend

De opleiding integraal holistische massage zoals deze door ons wordt aangeboden is landelijk erkend op HBO niveau door de KTNO, BATC en het CAT. Hierdoor ben je als deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ook is het na afronding van de opleiding mogelijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging en kunnen de behandelingen die je gaat geven worden vergoed door zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie over onze accreditatie op de website van de KTNO.

 • Visie opleiding

  Met de opleiding tot integraal holistisch masseur hebben wij tot doel een compleet en hoogwaardig opleidings traject aan te bieden voor het begeleiden van mensen bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. De methodiek van integraal holistische massage waarmee je binnen de opleiding leert werken bevat kenmerken die haar oorsprong vinden in Rolfing, Postrual Integration en Transformatief Lichaamswerk die de afgelopen jaren binnen onze school steeds verder doorontwikkeld zijn en is uitgegroeid tot een herkenbare en geheel eigen methodiek. Daarbij vormt de synthese tussen massage inhoudelijke vaardigheden, haptonomie, coaching en therapeutisch begeleiden de centrale pijler van de opleiding zoals die gegeven wordt. Het is daarbij onze visie dat ieder mens over het vermogen beschikt om heel te zijn en als integraal holistisch masseur begeleidt je mensen daarbij.

   Modern en eigentijds ontwikkeltraject

   De opleiding kenmerkt zich hiermee als een modern en eigentijds ontwikkelpad. Je leert de verbinding te maken tussen lichaam en geest van waaruit het mogelijk is mensen uit te nodigen hun leven wezenlijk te verdiepen. Door blokkades te onderzoeken en te bevrijden, beperkingen op te ruimen en contact te maken met je meest innerlijke kern kan de levensenergie weer vrij gaan stromen, kom je vrij van beperkingen en nodig je cliënten uit om de mooiste versie naar buiten te laten komen die zij van binnen al zijn. De opleiding sluit hiermee goed aan op de ontwikkelingen van deze tijd waarbij mensen steeds meer op zoek gaan naar zingeving en lichaamsgericht werk met bewustwording combineren. De kracht van integraal holistische massage is dat je mensen begeleid om daarbij antwoorden te vinden in zichzelf.

   Persoonlijke leerproces

   Het onderdeel persoonlijke ontwikkeling heeft een belangrijke plaats in de opleiding. De verdieping die hieruit voortkomt geef je in de opleiding vorm aan de hand van diverse vormen van groeps- en proceswerk die onderdeel van het lesprogramma zijn. Daarnaast volg je in de opleiding ook supervisie waarmee je in 1 op 1 verband ruimte geeft aan je ontwikkeling.

         Thema's die hierbij aan bod komen:

   • Bewustwording van je eigen patronen en ontwikkelgebieden
   • Je eigen reacties leren duiden en hier bewust van zijn
   • Leren werken met de helende kracht van aanraking en deze actief benutten
   • Werken vanuit rust en verbinding in goed contact met zowel anderen als jezelf
   • Werken met de essentie van iemands wezen
   • Ontwikkeling van intuïtieve vaardigheden en gespreksvoering
   • Openstaan voor je eigen proces, ook wat daarin nog aandacht behoeft

                                               --- --- ---

  • Programma

   Het programma van de opleiding is zo opgezet dat er een uitgebalanceerd lesprogramma ontstaat waarbij zowel aandacht is voor theorie als praktijk. Daarbij is tevens aandacht voor de onderliggende anatomie en fysiologie, visievorming en het holistische kader van waaruit de opleiding gegeven wordt. De praktijklessen zijn afwisselend van opzet waardoor je vanuit verschillende invalshoeken met mensen leert werken en waarbij de mogelijkheden van de methodiek gedurende de opleiding stap voor stap worden uitgebreid. Daarbij is tevens aandacht voor onderdelen als persoonlijke ontwikkeling, zijnsgericht werken en mindfullness.

   Het lesprogramma van het eerste jaar is als volgt:

   Fase 1 • Fundament integraal holistische massage

   •  Techniek en basisprincipes van integraal holistische massage
   •  Toepassen van de verschillende massagevormen
   •  Opbouw en mogelijkheden van de massage
   •  Lichaamshouding, adem en grounding
   •  Anatomie en fysiologie
   •  Haptonomie en kwaliteit van aanraking (contactvolle aanraking)

   Fase 2 • Werken met de bodymind

   •  Verdieping massage inhoudelijke vaardigheden
   •  Afstemming van de massage op de persoon
   •  Verbinding tussen lichaam en geest (werken vanuit de body mind connectie)
   •  Toepassing van de massage vanuit het vier lichamen model
   •  Coaching in de massage en therapeutisch begeleiden
   •  Psychosomatiek en werken met diepere lagen

   Fase 3 • Spanningsgebieden en bewustwording

   •  Coaching (vervolg) en clientbegeleiding
   •  Spanningen en klachten vanuit holistisch perspectief
   •  Begeleiden bij gevoelens en emoties
   •  Contact met innerlijke lagen, verstilling en verdieping
   •  Diepe bindweefselmassage
   •  Release technieken voor de bodymind & zelfhelend vermogen

   Fase 4 • Integratie fase & afronding eerste jaar

   •  Integratie en afstemming in de massage
   •  Energetische massage
   •  Uitbalanceren van het lichaam
   •  Theorie examen
   •  Fine-tuning van de massage
   •  Reflectie op je eigen leerproces
   •  Afronding van het eerste jaar

   Begeleidend studiemateriaal

   Om de vaardigheden eigen te maken bestaat het studiemateriaal in beide opleidingsjaren uit twee reader. In de eerste reader is de methodiek uitgewerkt en de tweede reader gaat in op de anatomie en fysiologie. Daarnaast zijn er een aantal boeken die gedurende de opleiding aan bod komen (zie boekenlijst). Tevens is er een E-learning omgeving met aanvullend studiemateriaal..

          Overzicht lesmateriaal:

   • Handboek integrale massage (methodiek en achtergrond) - (Positive Touch)
   • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
   • Prometheus anatomische atlas - algemene anatomie bewegingsapparaat (zelf aan te schaffen)
   • E-learning omgeving met aanvullende documenten, filmpjes en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces
   • Daarnaast krijg je om thuis te oefenen een uitgebreid document van iedere dag.

   Studiebelasting

   • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt deelname aan de opleiding een studiebelasting van 5 tot 8 uur per week. Deze tijd is nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten, reflectie en het bestuderen van de theorie.

   Diplomering en beroepsvereniging

   • Na afronding van de opleiding ontvang je het HBO erkend diploma tot integraal holistisch massagetherapeut.
   • Met dit diploma is registratie mogelijk bij de BATC (belangen associatie therapeut en consument) en het CAT (collectief alternatief therapeuten).

   In het tweede jaar van de opleiding wordt ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij een beroepsvereniging en het opzetten van een eigen praktijk.


   • Massagevormen

    Om een integraal holistische massage vorm te geven worden verschillende massagevormen toegepast. Deze zijn zowel afkomstig uit oosterse en westerse stromingen en achtergronden van massage en vormen met elkaar een breed pallet aan mogelijkheden waarmee de massage vormgegeven wordt. Sommige technieken worden zacht en omvattend gegeven en nodigen uit om contact te maken met het lichaam en daarmee met de bodymind. Ander zijn juist meer dynamisch en schuddend of werken meer de diepte in waarmee ruimte wordt gegeven om los te laten en te luisteren naar wat er in de diepere lagen van het lichaam aanwezig is.

    In de opleiding is er veel aandacht voor het toepassen van de techieken. Niet alleen voor de afzonderlijke toepassing maar ook om daarbij vanuit een goede houding en grounding te werken waardoor diepte in de massage kan ontstaan en de massage optimaal kan worden afgestemd op de persoon die wordt gemasseerd of de vraagstelling waarvoor iemand een afspraak voor een massage maakt.

    Kijk hieronder voor een overzicht van de toegepaste massagevormen.

    Massagevormen integraal holistische massage:

    Klassieke massage
    Klassieke massage is een van de basis massagevormen voor het geven van een inegraal holistische massage. Deze massagevorm bestaat uit een uitgebreide reeks aan verschillende technieken die zowel gericht kunnen zijn op het lichaam als geheel als op specifieke plaatsen. Hierbij worden verschillende handsettingen toegepast met zowel handen, vingers als duimen waardoor zowel omvattend als heel gericht kan worden gewerkt. Deze massagevorm draagt ertoe bij dat, spieren, weefsels en gewrichten weer kunnen ontspannen, energie weer kan stromen en weer contact kan worden gemaakt met het lichaam en gevoel.

    Dynamische massage en holistic pulsing
    Dynamische massage en holistic pulsing zijn bewegende en ritmische technieken waarbij het lichaam ritmisch in beweging wordt gebracht. Het onderzoekende aspect van deze technieken bestaat eruit dat mentale spanningen die in het lichaam aanwezig zijn kunnen worden losgelaten. Hiermee kan tot in de diepste lagen worden ervaren wat de signalen zijn die het lichaam geeft. Met holistic pulsing kan tevens worden ervaren wat de oorzaak is waarom de doorstroming in het lichaam geblokkeerd is geraakt en hoe deze blokkades weer kunnen worden losgelaten.

    Yoga massage & strekkingen
    Yoga massage en strekkingen zijn een meer intensieve vorm van massage die mensen laten voelen waar verkrampingen in hun lichaam aanwezig zijn. Strekkingen van ledematen maar ook van delen van het bekkengebied en van de rug in wisselende vormen dragen ertoe bij dat iemand kan voelen en ervaren waar ingehouden wordt en waar de levensenergie niet naar buiten kan gaan. Thema’s als waar kan ik meer loslaten, waar kan ik meer stromen en in verbinding zijn kunnen hiermee worden uitgewerkt.

    Diepe bindweefselmassage
    Bindweefselmassage is een massage waarmee met de bindweefsels (myofascia) in het lichaam wordt gewerkt. In de bindweefsels worden chronische spanningen vastgezet die aanwezig zijn in de bodymind. Hiermee biedt deze vorm van massage de ruimte voor het verwerken van mentale en emotionele lagen. Met deze techniek wordt met knokkels en de onderarm op gespannen delen van het lichaam gewerkt. Hiermee kan ook worden gewerkt met oude spanningen en trauma die nog in het lichaam aanwezig is. Loslaten van pijn en weer mogen voelen wat er in je speelt staat bij de techniek van diepe bindweefselmassage centraal.

    Energetische massage
    Energetische massage is een massage waarmee met het energetische deel van het lichaam wordt gewerkt. De aanraking is zacht en subtiel waardoor iemand in de stilte die daarbij ontstaat het contact met het innerlijk weer kan voelen en kan reflecteren op wie hij van binnen is. Thema’s als zingeving, eigenwaarde, omarmen en vertrouwen kunnen hiermee worden uitgewerkt.

    Ondersteunende technieken

    Om de therapeutische kracht van de massage te vergroten wordt er naast het eigen maken van de massagevormen tevens aandacht besteed aan intuïtieve vaardigheden, en persoonlijke ontwikkeling, haptonomie, coaching, gespreksvoering en verschillende therapeutische begeleidingsvormen als focussing en voice dialoque.


   • Informatie

    Aantal deelnemers

    Het aantal deelnemers per opleidingsgroep bedraagt minimaal 12 en maximaal 16 personen.

    Opleidingsdata

    Donderdagprogramma • Najaar 2022
    Startdatum: 6 okt, Vervolgdata: 3 en 17 nov, 1 en 15 dec, 19 jan, 9 en 23 febr, 9 en 23 mrt, 6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni (nog meerdere plaasten vrij)

    Vrijdagprogramma • Najaar 2022
    Startdatum 7 oktober. Vervolgdata: 28 okt, 11 en 25 nov, 2 en 16 dec, 13 en 27 jan, 10 en 24 febr, 10 en 24 mrt, 7 en 28 april, 12 en 26 mei (nog meerdere plaatsen vrij)

    Opleidingskosten
    Per opleidingsjaar bedragen de kosten 2.150 euro. Dit bedrag is inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en twee supervisies per opleidingsjaar. Bij aanmelding voldoe je een aanbetaling van 200 euro. Het resterende bedrag kan per jaar in twee termijnen worden betaald.

    Leertherapie
    In aanvulling op de opleiding doe je per opleidingsjaar vier maal leertherapie bij een leertherapeut die aan de opleiding verbonden is. De kosten hiervan bedragen 90 euro per sessie. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het opleidingsbedrag en worden door de deelnemer zelf aan de leertherapeut betaald.

    Informatie avond
    Heb je interesse in de opleiding? Dan nodigen we je van harte uit voor een bezoek aan onze informatieavond. Kijk hier voor meer informatie over deze avond en aanmelding.


    “Een aantal jaren geleden ben ik de opleiding tot integraal holistisch massagetherapeut tegengekomen via Facebook. Inmiddels heb ik de tweejarige massageopleiding en een online coaching opleiding afgerond bij Positive Touch. Voor mij zijn deze opleidingen van grote waarde geweest in mijn eigen ontwikkeling. En ze geven me nu ook de mogelijkheid op mijn eigen wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen die hierin geïnteresseerd zijn. De eigen, integere, gepassioneerde, en in mijn beleving zeer kundige en nauwkeurige begeleiding van onze docenten heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Door de manier waarop kennis wordt aangedragen en geoefend heb ik me gedurende de hele opleiding gedreven en enthousiast gevoeld. Ook de interactie met onze lesgroep en de opzet van samen leren heb ik als waardevol, veilig en fijn ervaren. Met behulp van de niet oordelende bejegening van de docenten heb ik veel geleerd over patronen, waarmee ik mezelf de ruimte ontnam om het leven in alle volheid te kunnen omarmen. In deze heeft de keuze om deze opleiding te gaan doen en me daartoe te committeren me meer gebracht als ik ooit had kunnen bedenken. Dat is in mijn beleving ook de grote kracht van integraal holistische massage, dat je je meer bewust kan worden van de signalen van je lijf in interactie met je omgeving en wat die signalen voor jou betekenen, te zeggen hebben. Dit kan helpen om tot eigen oplossingen te komen, die echt voor je werken. Dankbaar dat ik dit heb mogen leren en bijzonder fijn om als therapeut weer door te kunnen geven! ”

             
     

    “"Wat ik echt geweldig aan deze opleiding vindt is dat je gelijk vanaf het begin al zoveel mogelijkheden krijgt om de massage vorm te geven. De lessen zijn heel helder en duidelijk opgezet. De coaching, de procesbegeleiding en de massage inhoudelijke vaardigheden. Alles komt bij deze methodiek bij elkaar samen en ook tijdens het ontvangen ervaar je wat de uitwerking van de massage is en hoe alles in het lichaam met elkaar samenhangt. Ik ben nu achte lesdagen met deze opleiding bezig en kan niet anders doen dan deze opleiding aan iedereen aan te bevelen. Binnen een inspirerende omgeving leer je, ondersteund door gemotiveerde docenten een prachtig vak! ”

             
     

    “Positive Touch is een hele mooie school. Ik ben heel blij dat ik hier de opleiding ben gaan doen. En sinds ik de opleiding volg kom ik er steeds meer achter wie ik ben. Ieder weekend is er weer sprake van groei. Het is een prachtig proces waarbij we steeds weer nieuwe dingen leren en ook stappen zetten in ons eigen proces. De opleiding zit ook heel goed in elkaar en je leert een prachtige methodiek om anderen te helpen waarbij je door de docenten heel goed wordt begeleid om de lesstof die in de opleiding wordt aangeboden eigen te maken. ”

             
     

    “Het eerste jaar van de opleiding integraal holistische massage heeft mij al heel veel over het lichaam, emoties, de mind en spirit geleerd. Inmiddels ben ik bezig met het tweede jaar. Wauw. Wat een prachtige, intense, liefdevolle en vooral rake manier om naar binnen te gaan. Renate en Iljitsj zijn de beste begeleiders en docenten die je hierbij als student maar kan wensen. Hun kennis, afstemming en aanraking zijn uniek. Als mens en als masseur had ik me geen mooier pad kunnen wensen dan het pad dat ik bewandel bij Positive Touch. Ik kan de opleiding aan iedereen aanbevelen.”

             
     

    “De opleiding tot integraal masseur van Positive Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De lesstof is veelzijdig en goed onderbouwd met veel persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht voor het opzetten van je eigen praktijk wat me enorm bij de opstart geholpen heeft. Renate en Iljitsj zijn twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer veel kennis van zaken hebben met veel inzicht in het menselijke proces en willen dit graag met je willen delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en praktijk, zelfstudie en evaluatie wat het geheel tot een complete opleiding maakt. ”

             
     

    “De opleiding tot integraal masseur is een prachtige manier om goed te leren masseren, maar bovenal ook te leren voelen en contact te maken met je eigen lijf. De quote op mijn folder 'als je lichaam en geest elkaar ontmoeten dan gaat er een wereld voor je open' spreekt voor mij boekdelen. Mooi dat ik het mee heb mogen maken. Ik kijk uit naar het vervolg in het holistisch jaar. Bedankt Iljitsj en Renate en de rest van de jaargroep!”

             
     

    “Al enige jaren was ik werkzaam als haptotherapeut en op zoek naar iets nieuws. Toen kwam ik in contact met Positive Touch en heb na een bezoek aan de informatie avond besloten aan de opleiding deel te nemen. Het is een zeer waardevol proces voor me geweest en aanvullend aan de haptotherapie, waarbij ik veel nieuwe dingen heb geleerd op het gebied van aanraking en coaching, waarbij ik nu in staat ben om cliënten vanuit een heel andere benadering te begeleiden. Met name het stuk zelfonderzoek via de ingang van het lichaam heeft mij veel verdieping gebracht in mijn merk.”

             
     

    “Met veel plezier en enthousiasme vertrok ik afgelopen jaar een weekend per maand naar Brummen om de mooie, diepgaande, stille en variërende technieken te leren van het eerste jaar integrale lichaamsmassage; bijzonder wat deze scala aan technieken bij de mens kunnen losmaken. Dit natuurlijk ook zelf ervaren tijdens de lessen, heel waardevol en verhelderend. De lessen van Renate en Iljitsj zijn waardevol, vol passie en enthousiasme en betrokken met de leerlingen (óók na afronding van de opleiding kun je contact blijven houden wanneer je vragen hebt of ondersteuning. Mijn cliënten zijn meer dan tevreden en erg onder de indruk van het effect van deze manier van werken.”

             
     

    “De opleiding integraal holistische massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Dat merkt ik nog iedere dag in mijn praktijk in Zevenaar waar ik dankbaar en en met veel voldoening met mensen werk aan bewustwording en herstel. Een echte aanrader dus!”

             
     

    “Deze opleiding integrale massage is echt een aanrader! Elke vrijdag ging ik weer met veel plezier naar Brummen en ging ik steeds weer vol energie naar huis. In de opleiding staan niet alleen de mooie massagetechnieken centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dit is echt een opleiding waarbij aandacht voor de mens als geheel voorop staat en aandacht voor wie jij bent. De twee docenten Renate en Iljitsj zijn zeer kundig en inspirerend en zetten een warme en veilige sfeer neer, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke groei. ”

             
     

    “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

             
     

    “Met veel plezier kijk ik terug naar de periode waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

             
     

    “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

             
     

    “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

             
     

    “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

             
     

    “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

             
     

    “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

             
     

    “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

             
     

    “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

             
     

    “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

             
     

    “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”