Aanmelden

Vervolgmodule lichaamsgericht coachen

De opleiding lichaamsgericht coachen is een verdiepende opleiding voor mensen die de opleiding tot coach voor masseurs en massagetherapeuten met succes hebben afgerond. In deze opleiding leer je hoe je mensen door middel van lichaamsgerichte coaching kunt begeleiden, waarbij de innerlijke lichaamswijsheid aangesproken wordt in het coachingsproces.

 • Aantal dagen: 4
 • Tijd: 09:00 - 12:15
 • Prijs: € 245,00
 • Deelnemers: 10 - 16
Kenmerken
 • Praktisch toepasbare vaardigheden voor lichaamsgerichte coaching
 • Mensen vanuit een open methodiek vanuit hun eigen lichaamswijsheid begeleiden bij verandering
 • Een katalysator zijn om de innerlijke wijsheid bij het helingproces te laten spreken
 • Kunnen werken voorbij de conditionering van het denken
 • Ruimte voor heelwording en bewustwording van binnenuit.

De wijsheid van het lichaam

Lichaamsgericht coachen is een methodiek waarvan de basisvaardigheden in de opleiding tot coach voor masseurs en massagetherapeuten aan bod zijn gekomen en in deze opleiding verder worden verdiept. Tijdens lichaamsgericht coachen wordt vanuit ontspannen en een open manier van begeleiden met de wijsheid van het lichaam gewerkt. Het gaat daarbij niet om het cognitief benaderen van een bepaald probleem of een bepaalde situatie maar om de mogelijkheden van de innerlijke heelmeester in het coachingsproces een plaats te geven.

Van binnen weet je alles al, is het uitgangspunt waar in deze opleiding mee wordt gewerkt. Alle wijsheid is al aanwezig in jezelf en tijdens lichaamsgerichte coaching wordt daar contact mee gemaakt. In deze training leer je de tools om de cliënt bij deze innerlijke processen te begeleiden. Cognitief kunnen we soms erg op de buitenwereld zijn gericht of kunnen we een probleem soms snel op willen lossen waardoor we voorbij gaan aan de signalen die in ons lichaam aanwezig zijn. Signalen die ons kunnen helpen om uiteindelijk tot juiste keuzes te komen, tot keuzes die echt bij ons passen, die ons ruimte geven, helpen om echt los te laten of ons het grotere verband van wat er speelt laten zien. Lichaamsgerichte coaching is daarmee een zeer waardevolle tool in het begeleiden van mensen.

Vanuit de innerlijke heelmeester werken

Tijdens de opleiding komen uiteenlopende mogelijkheden aan bod om mensen door middel van lichaamsgerichte coaching te begeleiden. Als eerste leer je vanuit een open en ontspannende houding met mensen te werken. Hoe daarbij door middel van het richten van de aandacht en de ademhaling contact kan worden gemaakt met innerlijke lagen die in iemand aanwezig zijn. Hoe gevoelens en emoties kunnen worden verkend en een plaats worden gegeven. Je leert daarbij in de verschillende lagen van het lichaam, gevoelens en emoties te werken.

Door vanuit de innerlijke heelmeester te werken, leer je in deze opleiding naast het werken met gevoelens en emoties ook werken met aspecten als beleving van de cliënt, oorzaken, overtuigingen en hoe deze een rol spelen in het proces. Ook wordt aandacht besteed aan rollen en innerlijke stemmen, oplossingsrichtingen en het opzoeken van innerlijke kracht. Ook is er veel aandacht voor de tools die je bij lichaamgerichte coaching in kunt zetten om mensen te begeleiden, zoals werken met de adem, focussen en voice dialoge, waarmee je in deze opleiding een heel complete en verdiepende manier van werken eigen maakt.

 • Programma van de training

  Deze opleiding bestaat uit een programma van vier ochtenden waarin je de mogelijkheden om mensen door middel van lichaamsgerichte coaching stap voor stap eigen maakt. De onderdelen die in de opleiding tot coach voor masseurs en massagetherapeuten aan bod is gekomen vormt daarbij het uitgangspunt.

  Dag 1
  Verdieping van de basisprincipes en structuur van lichaamsgericht coachen. Het lesplan lichaamsgericht coachen uit de basisopleiding vormt hierbij het uitgangspunt. De verdieping in deze dag wordt gemaakt op het gebied van het maken van innerlijk contact en het verkennen en onderzoeken van verschillende gevoelslagen en aanwezige innerlijke wijsheid.

  Dag 2
  In de tweede dag kijken we naar de rol die bepaalde gevoelens in iemands proces spelen, hoe deze doorwerken en leer je mensen ondersteunen bij het krijgen van inzicht in welke rol oordelen, overtuigingen, rollen (als o.a. helper, drager, analyticus, criticus) en conditioneringen in het proces kunnen spelen. Conditioneringen kunnen in dit opzicht worden gezien als standaard reactie patronen en hoe je iemand kunt begeleiden om in het proces verder te komen.

  Dag 3
  In de derde dag maak je de verdieping in het oorzaak gericht begeleiden en leer je werken met lichaamstaal. Waardoor zijn bepaalde patronen, overtuigingen of wellicht beperkingen ontstaan en wat kan er worden gedaan om hier anders mee om te gaan, weer open, onbevangen, ontwikkelingsgericht naar een probleem of een situatie te kijken.

  Dag 4
  Dag vier is erop gericht om vanuit de innerlijke wijsheid mensen oplossingsgericht in het coachingsproces te begeleiden, hoe de lichaamswijsheid daarbij kan worden aangesproken en de antwoorden voorbij de conditioneringen uit iemand zelf kunnen komen. Ook leer je daarbij werken met verankering en bekrachtiging van de opgedane inzichten.

  Daarbij staan we ook stil hoe met het vormgeven van het totale coachingsproces om kan worden gegaan: hoe wordt het proces bijvoorbeeld gepland en hoe kunnen andere elementen en van coaching (bijvoorbeeld coaching bij stress of hoe oplossingsgerichte coaching met lichaamsgericht coachen kan worden gecombineerd), waardoor je lichaamsgerichte coaching heel goed met andere vormen van coaching kunt combineren.

  Ondersteunende en procesgerichte onderdelen die in deze opleiding aan bod komen:

  • Werken met en de kracht van de adem.
  • Focussen van aandacht op innerlijke lagen.
  • Verdiepend exploreren.
  • Hoe lichamelijke sensaties en waarnemingen het proces kunnen versterken.
  • Open en ruimtegevende vragen stellen.
  • Hoe je als coach ruimtegevend in het proces aanwezig kunt zijn.
 • Werkwijze van de training

  Onderdelen

  • Iedere lesdag bestaat uit een theorieblok van 1 uur (4 uur totaal)
  • Aansluitend is zijn er twee oefenblokken van ieder 1 uur (8 uur totaal)
  • Zelfstudie - voorbereiding van de lessen (8 uur)
  • Zelfstudie - oefenen van de coachingsgesprekken (8 uur)
  • Totaalduur studie: 28 uur.

  Begeleidend materiaal

  Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je begeleidende documenten (met theorie en praktische oefeningen).

  Aanwezigheid bij lessen

  Verkrijging van certificaat bij 85% aanwezigheid bij lessen en oefensessies.

 • Data & info

  Aantal deelnemers
  Minimaal 10 - maximaal 16 personen

  Cursusdata

  Prijs
  245 euro. Inclusief reader en permanente toegang studenten omgeving.

  Certificaat
  Na afronding van deze training met goed resultaat ontvang je een certificaat.

  Accreditatie
  Deze training is landelijk geaccrediteerd door de KTNO.

  Docententeam:
  Iljitsj van Kessel en Renate Pico. Beiden hebben inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen en het opleiden van studenten.