Aanmelden

Doorontwikkelgroep coaching

Wanneer je de opleiding tot coach en of de module lichaamsgerichte coaching hebt afgerond is het mogelijk om deel te nemen aan een ontwikkelgroep. Een doorontwikkelgroep is erop gericht de vaardigheden van het coachen verder te verdiepen waarbij de tools die in de opleiding eigen zijn gemaakt in combinatie met de ervaring die door de deelnemer in het coachen in de praktijk is opgedaan steeds verder wordt uitgewerkt. Deelname aan een ontwikkelgroep geeft dan ook veel verdieping aan je ontwikkeling als coach.

 • Aantal dagen: 3
 • Tijd: 09:00 - 12:15
 • Prijs: € 130,00
 • Deelnemers: 12-18
Kenmerken
 • Doorontwikkeling van de aangeleerde coachingsvaardigheden
 • Fine-tuning, verdieping en reflectie op het leerproces
 • Aanvullende tools en toepassing van de coachingsmodellen
 • Toepassing van de vaardigheden in de praktijk en reflectie op coaching

Opzet van de module

De doorontwikkelgroep is zo opgezet dat je in door middel van drie bijeenkomsten die met een tussenliggende periode van zes weken een optimale verdieping kunt maken in de vaardigheden die je in de opleiding tot coach eigen hebt gemaakt. Hierbij komen in deze module onder andere gespreksvaardigheden, coaching bij verschillende onderwerpen en het toepassen van de modellen aan bod. Daarbij wordt niet alleen een verdieping van de vaardigheden gemaakt maar wordt ook een koppeling gemaakt met wat je tijdens het coachen tegenkomt in de praktijk.

Praktijkgericht verdieping maken

Net zoals tijdens de opleiding tot coach staat ook in deze module het praktijkgericht leren weer voorop waarbij de mogelijkheden die de tools je tijdens het coachen te bieden hebben stap voor stap verder worden uitgewerkt waardoor je verder kunt groeien als coach. Ook vragen die je tijdens het coachen van mensen tegenkomt kunnen worden ingebracht tijdens het leerproces waardoor een heel interactieve manier van doorontwikkelen ontstaat. Daarbij kijken we ook naar de achterliggende theorie en waarom bepaalde stappen worden tijdens het proces worden gezet en welke verschillende mogelijkheden er in de begeleiding zijn.

Onderdelen van de verdieping

Evenals de opleiding tot coach en de andere modules wordt de doorontwikkelgroep ook online via zoom gegeven. Iedere ochtend werken we drie uur met elkaar. Daarbij is tijd voor inhoudelijke verdieping en reflectie met elkaar maar ook voor het verder oefenen met elkaar.

Onderdelen die daarbij aan bod komen zijn:

 • Gespreksvoering en wijze van vragen stellen
 • Opbouw van het coachingsproces
 • Toepassen van de verschillende tools
 • Werken met verschillende stijlen van coaching
 • Cliënt bedding bieden in het begeleiden
 • Uitdagen, prikkelen en ruimte bieden dingen zelf te doen
 • Benutten van de eigen creativiteit
 • Inzicht krijgen in de kern van waar het om gaat
 • Omgaan met weerstand en ambivalentie, motiveren van de cliënt
 • Nieuwe vaardigheden eigen maken en nieuwe wegen in kunnen slaan
 • Werkwijze

  Het programma van waaruit tijdens een doorontwikkelgroep wordt gewerkt ontstaat vanuit de interactie met de groep. Per lesdag wordt je voorafgaand gevraagd wat je in het coachen tegenkomt in de praktijk en waar de leerbehoefte ligt. Aan de hand hiervan wordt het lesprogramma voor die dag opgemaakt. De essentie van een ontwikkelgroep is dat je hiermee een ruimte wordt geboden om de verdieping van je ontwikkeling stil te staan. Daarbij zal tevens worden ingespeeld op wat zich voordoet in het moment.

  • Daarbij zullen verschillende onderwerpen plenair in de groep worden besproken
  • Zullen in de groep ook voorbeeldsessies worden gedaan waar met elkaar op wordt gereflecteerd
  • Zowel casegericht werken als ook oefenen met specifieke vaardigheden en tools
  • In twee en drietallen werken aan verdiepende opdrachten
  • Ruimte voor het stellen van vragen
  • Evaluatie en reflectie op het leerproces
 • Data & info

  Aantal deelnemers
  Minimaal 14 - maximaal 18 personen

  Cursusdata

  Prijs
  130 euro. Inclusief reader en toegang studenten omgeving.

  Certificaat
  Na afronding van deze module ontvang je een certificaat van deelname.

  Accreditatie
  Deze opleiding is landelijke geaccrediteerd door de KTNO (1 ETCS punt als bijscholing)

  Docententeam
  Renate Pico en Iljitsj van Kessel. Beide docenten hebben inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen en het opleiden van studenten.