Aanmelden

Module levensloop psychologie

De module levenslooppsychologie is een module van vier dagen die zich richt op de fasegewijze ontwikkeling van mensen en geeft inzicht in de stappen en ontwikkelingen die daarin worden gemaakt. In deze module leer je concrete en waardevolle tools om mensen te begeleiden bij problematieken en processen die zich voortdoen op hun pad. Omdat deze module zich richt op lichaamswerk en holistische massage wordt daarbij ook de verbinding gemaakt met psychosomatiek en de doorwerking naar het lichaam.

 • Aantal dagen: 4
 • Tijd: 09:00-12:00
 • Prijs: € 225,00
 • Deelnemers: 12-16
Kenmerken
 • Waardevolle tools om mensen in hun levensproces te begeleiden
 • Geeft inzicht in het proces waarin iemand door het leven gaat
 • Maken van de verbinding met psychosomatiek
 • Ordenen en duiden de fasen waarin iemand zich bevind en wat daarin uitdagingen zijn
 • Werken vanuit het contact met de lessen die mensen daarin hebben te leren

Het leven als leerproces

Vanuit de levenslooppsychologie wordt het leven gezien als een leerproces waarin we per fase voor specifieke uitdagingen komen te staan. In iedere fase kunnen daarbij lessen worden geleerd. Het leven is daarmee een voortdurend proces van groeien, aanpassen, stappen zetten, herontdekken wat belangrijk is en hoe met het leven om te gaan. Blinde vlekken, gehechtheden en ontwikkelpunten kunnen het vloeiend verloop van dit proces verstoren en in deze module krijg je inzicht in hoe je cliënten hierbij kunt begeleiden. Levenslooppsychologie is daarmee een heel waardevolle tool om inzicht te krijgen in het levensproces en wat er in een bepaalde fase van het leven van ons wordt gevraagd. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van onze innerlijke kwaliteiten.

Fasegewijze ontwikkeling

De methodiek van levenslooppsychologie laat zien dat het leven uit een fasegewijze ontwikkeling bestaat. Van voor de geboorte tot en met ouderdom zijn er in iedere fase bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen waarbij niet alleen bijzondere aandacht is voor deze fasen zelf, maar ook voor de overgang van de ene naar de andere fase. Wanneer deze overgangen namelijk niet in zijn geheel genomen worden kunnen hierdoor blokkades vormen in het latere leven.

Opzet van de module

De module is zo opgezet dat je in vier dagdelen een goed beeld vormt van de mogelijkheden van het werken met levenslooppsychologie. Je krijgt inzicht in de verschillende fase die binnen de levensloop psychologie worden onderkend en wat daarin zowel ontwikkelgebieden als uitdagingen zijn. We gaan in op welke verschillende tools daarbij voor de begeleiding van de cliënt mogelijk zijn. Ook krijg je inzicht in hoe je deze thema's kunt herkennen in het gesprek met de cliënt en hoe het kader wat door de ontwikkelingspsychologie geboden wordt, kan worden ingebracht in het werken met de cliënt.

Daarbij komen de volgende thema's aan bod:

 • Overzicht van de achtergronden en mogelijkheden van ontwikkelingspsychologie.
 • Levensfasen en de verschillende kenmerken
 • Overgangsfasen en hoe deze ruimte bieden voor groei
 • Welke tools bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt
 • Welke lessen iemand in het leven te leren heeft
 • Hoe het levensproces weer kan worden samengesmolten tot een vloeiende stroom
 • Nieuwe fase: het zetten van de stap in het onbekende
 • Interne of extere locus of control
 • Kunnen zijn wie je van binnen bent
 • Zelfhulptools voor reflectie en zelfonderzoek

Verbinding lichaamswerk en massage

De training is daarbij zo opgezet dat deze goed aansluit op het werkveld van massagetherapeuten en masseurs. Dit doen we onder andere door de mogelijkheden van ontwikkelingspsychologie in de training aan psychosomatiek te verbinden en door de voorbeelden waarmee we werken te baseren op het werken met cliënten waardoor hetgeen je leert direct toepasbaar is in de massagepraktijk.

 • Programma

  Het programma van deze module is zo opgezet dat je in vier dagdelen een goed beeld vormt van de mogelijkheden van levenslooppsychologie. Iedere dag komen daarvoor verschillende thema's aan bod die tijdens de lesdagen met elkaar worden verbonden.

  Lesdag 1
  Tijdens de eerste lesdag gaan we in op de basisprincipes van levenslooppsychologie. Hoe verloopt het levensproces, welke uitdagingen hebben we daarin en welke mogelijkheden hebben we om daarmee om te gaan. Hiervoor leer je tijdens deze lesdag een algemene tool die voor alle levensfasen toepasbaar is.

  Lesdag 2
  In de tweede lesdag onderzoek je welke specifieke levensfasen er zijn en welke kwaliteiten per levensfase van toepassing zijn en hoe deze tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Je leert daarbij ook kijken naar welke blokkades er onderliggend in de ontwikkeling aanwezig kunnen zijn.

  Lesdag 3
  De derde lesdag richtend we de aandacht niet op de afzonderlijke fasen maar wordt de aandacht juist gericht op de overgangsgebieden die tussen deze fasen aanwezig zijn. Welke knelpunten komen we daarbij tegen en wat zijn aspecten die bij een goede overgang ondersteunend zijn en hoe kunnen gebieden die in de ontwikkeling achter zijn gebleven in hun ontwikkeling worden ondersteund.

  Lesdag 4
  Nadat in de training afzonderlijke onderdelen aan bod zijn gekomen kijken we in de vierde lesdag weer naar het leven als geheel. Daarbij worden ook checkpoints gemaakt: sta je in het leven waar je wil en hoe doorbreek je een eventuele status quo? Daarnaast wordt tijdens deze lesdag ook de verbinding met psychosomatiek gemaakt.

  Voorbereiding

  Qua voorbereiding vraagt deelname aan deze training een voorbereiding per lesdag van ongeveer 2 uur.

 • Werkwijze

  De werkwijze van deze module is zo opgezet dat je een compleet en levend beeld vormt vann de mogelijkheden van levenslooppsychologie. Welke fasen zijn er en welke leer en ontwikkelgebieden zijn daarin te onderkennen zijn. Dit draagt ertoe bij dat je in het werken met mensen in staat bent te onderkennen dat wat zich voordoet in iemands leven niet op zichzelf lijkt te staan maar vaak ook in verband staat met de ontwikkeling van iemands leven. Het leven stroomt als het ware als een golf door ons heen die om steeds verdergaande ontwikkeling vraagt. Om mensen hierbij te ondersteunen krijg je in deze module tevens inzicht in de wijze waarop je mensen bij de thema's die zich hierbij voordoen kunt begeleiden.

  Opbouw lesdag

  Iedere lesdag bestaat uit een theorieblok van ongeveer een uur. Vervolgens wordt in groepjes aan de ontwikkeling van de vaardigheden en het toepassen van de tools die bij levenslooppsychologie worden ingezet gewerkt. Iedere lesdag duurt in totaal 2,5 uur.

  Begeleidend materiaal

  Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je begeleidende documenten (met theorie en praktische oefeningen) en kan gebruikt worden gemaakt van een online leeromgeving op de website van onze school.

  Online

  Deze module wordt gegeven met het online video en opleidingsprogramma zoom.

 • Data & info

  Aantal deelnemers
  Minimaal 10 - maximaal 16 personen

  Cursusdata

  Prijs
  225 euro. Inclusief reader en permanente toegang studenten omgeving.

  Certificaat
  Na afronding van deze training met goed resultaat ontvang je een certificaat.

  Accreditatie
  Deze training is landelijk geaccrediteerd door de KTNO.

  Docententeam:
  Iljitsj van Kessel en Renate Pico. Beiden hebben inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen en het opleiden van studenten.