Vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars

Op deze pagina vind je uitleg over de mogelijkheden van vergoeding van je behandelingen door zorgverzekeraars. Deze mogelijkheid tot vergoeding is mogelijk nadat je beide jaren van de opleiding succesvol hebt afgerond.

Beroepsvereniging

De opleiding is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC wat staat voor belangen associatie voor therapeut en consument. Wil je in aanmerking komen voor vergoedingsmogelijkheden voor cliënten dan kun je als zelfstandig masseur jezelf ook aansluiten bij de BATC. De procedure hiervoor vind je op de website van de BATC. Kijk voor meer informatie op de volgende link: aanmeldprocedure BATC.

  • Om je aan te kunnen sluiten bij de BATC is het nodig om te beschikken over 15 ECTS punten. ECTS staat in Engels voor: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS). Dit is een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een studie of opleiding met als doelstelling het bevorderen van de mobiliteit van studenten in de 29 Europese landen.
  • De opbouw van het aantal ECTS binnen de opleiding is als volgt: opleiding integrale massage (eerste jaar: 8.75 punt. tweede jaar: 9.5 punt) wat uitkomt op een totaal van 18.25 punten waarmee je ruim voldoet aan de minimale norm van 15 ETCS punten op HBO niveau.
  • Aanvullend is het nodig om te beschikken over een actueel diploma medische of psyscho sociale basis kennis op HBO niveau dat voldoet aan de PLATO normen (deze is begin 2015 ingegaan. Heb je een diploma medische of psycho sociale basis kennis van voor 2015 dan zal i.v.m. aangepaste regelgeving een nieuw diploma moeten worden gehaald.
  • Voor de opleiding medische of psycho sociale basiskennis werken wij samen met Con Amore. Dit is een opleidingsinstituut met verschillende locaties in Nederland waardoor je deze opleiding zo dicht mogelijk bij jou in de buurt kunt volgen en wiens filosofie en benadering zeer aanluit op de visie en werkwijze van onze school. Daarnaast is het altijd mogelijk om een keuze te maken voor een opleidingsinstutuut naar eigen keuze.
  • Afsluitend stelt de BATC de eis dat je als behandelaar binnen twee jaar na registratie een opleiding voedingsleer behaald. Dit omdat binnen de BATC met vijf natuur gerichte principes wordt gewerkt. Deze module kan als thuisstudie met twee optionele lesdagen bij het CIVAS worden gevolgd. Kijk hier voor meer informatie.

Samenvatting van eisen

  • Afronding met goed resultaat van de twee jarige opleiding tot integraal en holistisch masseur.
  • Diploma medische of psychosociale basiskennis volgens PLATO norm.
  • Binnen twee jaar na registratie behalen vann moduele voedingsleer.

Aanvullend

Na registratie is behandelaar jaarlijks tot 30 docent contact uren verplicht in het kader van na en bijscholing hetgeen in de praktijk neerkomt op het volgen van 5 lesdagen bij door de BATC geaccrediteerde opleidingen, curussen en trainingen. Meer informatie hierover vind je op de webiste van de BATC. 

Vergoedingen

De bedragen die zorgverzekeraars per behandeling en jaarlijks in totaal uitkeren aan een cliënt verschillen van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar en bedragen tussen 25 en 50 euro met een maximum dat kan oplopen tot 750 euro per jaar. Deze bedragen zijn tevens afhankelijk van de wijze van verzekeren (met name van de kwaliteit van het aanvullende pakket).

Werkwijze in de praktijk

De werkwijze in de praktijk komt er op neer dat je van de zorgverzekeraar een registratie nummer ontvangt wat ook bekend is bij de zorgverzekeraar. Van iedere behandeling die je geeft aan cliënten die in aanmerking komen voor vergoedingen maak je een factuur waar dit nummer op staat vermeld. De cliënt betaalt de sessie na afloop van de behandeling aan jou en dient de factuur zelf in bij de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Tijdens de workshop over het opzetten van de eigen praktijk zullen we hier nog e.e.a. over vertellen.