Ontstaan & Methodiek integrale massage

In dit artikel beschrijven we het ontstaan en de methodiek van integrale massage zoals deze de afgelopen jaren binnen onze school tot ontwikkeling is gekomen. De wortels daarvan voeren terug tot 2003. Het moment waarop wij zijn begonnen met het geven van massage. Op dat moment hadden wij al verschillende massage opleidingen gevolgd in combinatie met trainingen en jaaropleidingen op het gebied van bewustwording, meditatie en spirituele groei. Onder andere bij de school voor levenskunst in Arnhem en kasteel de schans in België.

Wat we merkten in het werken met mensen was vooral de gelaagdheid van het lichaam. Naast de fysieke aspecten van het lichaam waarbij tijdens een massage vaak de nadruk ligt bleek het in het werken met mensen vaak pas echt effect te krijgen als we ons richten op de mens als geheel. Waarom ontstonden spanningen? Wat werd erdoor vast gehouden? Hoe konden deze weer worden losgelaten? Hoe kwamen ze eigenlijk in iemands leven?

Tijdens onze eigen sessies lichaamswerk die wij ontvingen merkten we gaandeweg dat het lichaam niet alleen een fysiek geheel vormt maar dat er ook herinneringen in opgeslagen liggen, dat de spanningen in verband stonden met andere aspecten van ons leven, met emoties die nog niet waren verwerkt of met kwaliteiten in onszelf waarvan het lastig vonden om die naar buiten te brengen.

Zo vormde zich een zoektocht door de wereld van massage waarbij we zowel Oosterse als Westerse visies met elkaar begonnen te combineren. De westerse stromingen richten zich daarbij meer op het fysieke lichaam van spieren, weefsels en gewrichten terwijl de Oosterse stromingen zich meer op de energiehuishouding van het lichaam richten, waaronder het chakra stelsel en de meridianen. Toch bleek het niet voldoende om in de massage contact te maken met de mens, de massage bleef nog in de fysieke lagen hangen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er een stroming in Californië (onder andere bij de Essalen school en bij Ida Rolf) die zich meer begon te richten op de body mind. Deze stromingen richten zich zowel op de houding van het lichaam (posture) als op de emoties die daarin opgeslagen zijn. Later is hier verder invulling aan gegeven door onder andere Jack Painter waarvan zijn methodiek Postural Integration werd genoemd.

Vervolg

De methodiek kwam uiteindelijk via de school voor levenskunst in Arnhem waar zij door Yoyo Olivier van der Kooi verder werd uitgewerkt met als doel om met name emoties die in het lichaam opgeslagen zijn vrij te maken waardoor zelfexpressie en het helend vermogen van het lichaam werden vergroot. Wat wij tijdens deze sessies merkten was een enorme verbetering van ons functioneren. Energie ging weer stromen, levenskracht kwam weer terug en ook konden op een dieper niveau weer contact worden gemaakt met ons innerlijk en gevoel.

Soms leek onze ontwikkeling daarbij ook wel een weg terug te zijn omdat we ergens in dat proces aanvoelden dat we altijd al over deze kwaliteiten beschikt hadden, vooral als kind, maar dat deze door het verloop van het leven steeds minder kracht hadden gekregen, langzaam sloop het erin en totaal onopgemerkt. Door de sessies kreeg ons leven weer kleur!

Wat we ook duidelijk werd was dat er niet alleen emoties in het lichaam werden opgeslagen maar dat in het lichaam ook herinneringen werden opgeslagen. Tijdens het werk, waarbij de emoties naar boven kwamen zagen we soms beelden, herinneringen en inzichten naar boven komen en met name op dat stuk begon onze aandacht zich in de daarop volgende jaren steeds meer te richten.

Zo leerden we dat het goed was om emoties toe te laten en te ontluchten maar dat het nog veel waardevoller was om te achterhalen waar deze vandaan kwamen en dat er achter fysieke pijn en emoties ook kwaliteiten verborgen lagen. Omdat er dan een echte verschuiving kon worden gemaakt die duurzaam was. Kwaliteiten als zelfvertrouwen, creativiteit, intimiteit, opgewektheid en ook merkten we dat onze intelligentie weer begon te stromen en de kwaliteit van onze relaties, zowel met anderen als met onszelf, zich begon te verdiepen. Het leven werd er steeds mooier en wonderbaarlijker van.

Aanvullende inspiratiebronnen

Om in deze lagen te werken bleek in de praktijk dat het gebruik van de standaard massage technieken alleen niet voldoende was. Er was meer nodig om in toegang tot deze dimensies van het lichaam te krijgen. Het waren immers gevoelens en ervaringen die liever niet werden gevoeld of waar mensen zich in de loop van de tijd niet eens meer bewust van waren. Zo vormde zich een hele reis langs ademhalingstechnieken als Buteyko, Rebirthing en Transformational breathing, Yoga (waaronder met name de yoga sutra's van Patanjali veel inzicht bleken te geven omdat ze veel vertelden over de werking van ons bewustzijn en de bodymind, meditatie en mindfullness en verschillende therapievormen waar vooral korte termijn therapie van Chris Zoïs en past reality integration van Ingeborg Bosch veel inzicht opleverde.

Methodiek

Stap voor stap begon de gehele methodiek zich gedurende de acht jaar dat we hier vrijwel iedere dag aan hebben gewerkt zich uit te kristalliseren. Het werd steeds makkelijker om mensen in contact te brengen met de diepere lagen van zichzelf. Emoties konden steeds eenvoudiger worden bereikt en ook werd het gemakkelijker om contact te maken met het celgeheugen van het lichaam waar alle levenservaringen in worden opgeslagen.

De kern van de methodiek van integrale massage zoals wij die toepassen binnen onze school ligt in de body mind connectie ingesloten. Deze staat voor de verbinding tussen lichaam en geest. De uitdaging van het werk is er steeds weer op gericht om mensen weer in contact met hun lichaam te brengen en te laten voelen en ervaren wat daarin leeft. 

Om contact te kunnen maken zijn vijf verschillende massagevormen met elkaar gecombineerd waarbij met iedere techniek in een verschillende diepte laag van het lichaam kan worden gewerkt. Deze worden in de massage gecombineerd met het toepassen van een contactvolle en liefdevolle manier van aanraken waardoor zich voelt uitgenodigd om zich voor de massage open te stellen en daarmee ook voor de diepere lagen van zichzelf.

Cliëntbegeleiding neemt daarbij tevens een belangrijke plaats in. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat mensen liever niet naar deze diepere en soms ook ongemakkelijke lagen in zichzelf toegaan. Door de cliënt daarbij te coachen wordt het helingsvermogen van de cliënt vergroot.

> Terug naar de pagina van de massage opleiding.
> Klik hier om terug te gaan naar de visie pagina.