Aanmelden

Opleiding Integrale Massage

De opleiding tot integraal en holistisch masseur is een beroepsopleiding van twee jaar waarbij je leert werken met de methodiek van integraal holistische massage zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. De opleiding combineert massage inhoudelijke vaardigheden met heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 12 - 14
Kenmerken
 • De mens als geheel staat in de opleiding centraal
 • Oriëntatie op oosterse en westerse achtergronden van massage
 • Holistische benadering voor heelwording en bewustwording van lichaam en geest
 • Combineert verschillende massagevormen tot geïntegreerde manier van werken
 • Landelijk erkende beroepsopleiding op HBO niveau.

Uitgangspunt massage opleiding

Het uitgangspunt van de opleiding is erop gericht dat je gedurende een periode van twee jaar kunt ontwikkelen tot veelzijdig en vakbekwaam masseur. Het werken vanuit een holistische visie staat hierbij centraal. Hierbij komen verschillende massagevormen aan bod en ga je in op onderliggende anatomie en fysiologie. Daarnaast is er in de opleiding tevens aandacht voor procesbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

In het eerste jaar van de opleiding leg je de basis voor het geven van de massage en leer je werken met de methodiek van integrale en holistische massage die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. Naast de verschillende massage inhoudelijke vaardigheden is er veel aandacht voor de kwaliteit van aanraking, lichaamshouding en ademhaling. Daarnaast leer je te werken met coaching in de massage, het werken met verschillende body mind concepten en hoe de massage vanuit verschillende invalshoeken vorm gegeven wordt.

Nadat je in het eerste jaar de basis hebt gelegd voor het geven van de massage en hoe de massage kan worden vormgegeven vanuit het vierlichamen model worden in het tweede jaar de verdiepende mogelijkheden van integrale en holistische massage verder uitgewerkt. De aandacht richt zich daarbij vooral op het bewustwordingsproces en het toepassen van therapeutische vaardigheden. Je leert cliënten begeleiden bij het krijgen van inzicht in oorzaken van spanningen en klachten en heelwording van binnenuit.

De opleiding richt zich zowel op mensen die zelfstandig een eigen massage praktijk vorm willen geven als op aanvullende ondersteuning van aangrenzende beroepsgroepen zoals coaching, yoga docenten, cranio sacraal of haptotherapeuten. De opleiding kan zowel worden gevolgd in weekenden als op door de weekse dagen.

Uitwerking van integrale massage:

 • Herstel van de balans van het lichaam als geheel
 • Maakt ruimte voor nieuwe energie
 • Activeert het zelfhelend vermogen
 • Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot
 • Inzicht in de achtergrond van spanningen en klachten
 • Meer in contact met je lichaam en je gevoel
 • Helpt spanningen voorkomen en klachten genezen
 • Verdieping van je leven en meer ruimte om jezelf te zijn
 • De wijsheid van het lichaam laten spreken
 • Een massage die wordt afgestemd op de persoon

Landelijke erkenning op HBO niveau

De opleiding is landelijk erkend op HBO niveau door de KTNO/BATC. Hierdoor ben je als deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en is het na afronding van de opleiding mogelijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Kijk voor meer informatie over onze accreditatie op de website van de KTNO.

 • Visie opleiding

  De opleiding heeft het werken vanuit een holistische visie als uitgangspunt. Holistisch houdt in dat je in de massage niet alleen aandacht hebt voor het lichaam maar ook voor de mens als geheel, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Al deze aspecten zijn in het lichaam met elkaar verbonden en van invloed op elkaar.

  Fysieke spanningen worden vanuit deze visie niet als op zich zelfstaand gezien maar houden analoog verband met andere aspecten van iemands leven. Een holistische massage nodigt uit om op onderzoek naar deze verbanden te gaan. Wat wil het lichaam iemand vertellen, wat is het signaal dat het lichaam iemand geeft? Zo kunnen spanningen in de rug, nek of schouders bijvoorbeeld signalen zijn dat iemand lasten draagt, controle houdt of dat emoties nog niet volledig zijn verwerkt.

  Heelwording door bewustwording wordt de methodiek van integrale massage ook wel genoemd. Door te voelen en te ervaren wat er speelt, wat kan worden losgelaten of wat in jou nog aandacht behoeft kan tot een groter gevoel van heelheid en ervaren worden gekomen. Om daarbij te begeleiden bestaat de opleiding uit een combinatie van massage inhoudelijke vaardigheden, haptonomie, therapeutische vaardigheden, bewustwording en innerlijke groei.

  De opleiding is daarbij stevig gegrondvest in verschillende oosterse en westerse stromingen van massage en andere vormen van lichaamswerk. Zoals Bio Energetica, Postural Integration, Rolfing, Essalen, Tragering, Holistic Pulsing en andere vormen van innerlijk werk, waaronder zijnsoriëntatie, yoga en mindfullness.

  Persoonlijke leerproces

  Naast de vakinhoudelijke ontwikkeling kenmerkt de opleiding zich tevens door een uitgebreid persoonlijk leerproces. Dit doe je tijdens de opleiding aan de hand van het zelf volgen van sessies, groepsoefeningen, intervisie en reflectieve oefeningen. Dit geheel vormt een actief onderdeel van de opleiding en maakt een belangrijk onderdeel uit van je ontwikkeling als holistisch masseur.

        Thema's die hierbij aan bod komen:

  • Zelf ontvangen van massages en maken van contact met diepere lagen.
  • Werken vanuit rust en verbinding met jezelf.
  • De signalen van je lichaam beter leren begrijpen.
  • Bewustwording van wat de helende kracht van aanraking is.
  • Werken met de essentie van iemands wezen en daar open voor staan.
  • Ontwikkeling van intuïtieve vaardigheden en gespreksvoering.
  • Open staan voor jezelf, ook voor wat daarin nog aandacht behoeft.

         ~ Door zelf de weg van buiten naar binnen af te leggen ontstaat een natuurlijke manier van begeleiden waarmee je anderen kunt uitnodigen om ook deze weg te gaan ~

 • Programma

  Het programma van de opleiding kenmerkt zich door een goede balans tussen de theorie en de praktijk. De massage inhoudelijke vaardigheden worden tijdens de lesdagen afgewisseld met visievorming, procesbegeleiding, vakken als anatomie en fysiologie en persoonlijke ontwikkeling.

  Lesprogramma eerste jaar

  Fase 1 - Fundament van de massage

  •  Technieken en basisprincipes van integrale massage
  •  Opbouw en structuur van de massage
  •  Lichaamshouding en ademhaling
  •  Anatomie en fysiologie
  •  Haptonomie en kwaliteit van aanraking
  •  Eigen maken van verschillende massagevormen en coaching basis

  Fase 2 - Werken met de bodymind

  •  Verdieping van massage inhoudelijke vaardigheden
  •  Afstemming van de massage op de persoon
  •  Verbinding tussen lichaam en geest (body mind connectie)
  •  Toepassing van het vier lichamen model en psychosomatiek
  •  Werken met diepere lagen

  Fase 3 - Spanningsgebieden en bewustwording

  •  Coaching en begeleiden van de cliënt in de massage
  •  Fysiologie van spanningen en klachten
  •  Klachten bezien vanuit holistisch perspectief
  •  Gevoelens en emoties
  •  Contact met innerlijke lagen
  •  Diepe bindweefselmassage
  •  Release technieken en zelfhelend vermogen

  Fase 4 - Integratie fase & Examen

  •  Integratie en afstemming in de massage
  •  Energetische massage
  •  Uitbalanceren van het lichaam
  •  Vormgeven van een behandel traject
  •  Fine-tuning van de massage
  •  Reflectie op je eigen leerproces
  •  Examinering & afronding van het eerste jaar

  Begeleidend studiemateriaal

  Het studiemateriaal van de opleiding bestaat uit twee readers per lesjaar, aanvullende boeken (zie boekenlijst) en een E-learning omgeving met aanvullend studiemateriaal.

         Overzicht lesmateriaal:

  • Handboek integrale massage - (Positive Touch)
  • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
  • Instructie DVD integrale massage - (Positive Touch)
  • Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld - V. van Os (te bestellen bij bol.com)
  • E-learning omgeving met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces.

  Studiebelasting

  • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt de opleiding een studiebelasting van 5 tot 8 uur per week. Deze tijd heb je nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten, reflectie en het bestuderen van de theorie.

  Diplomering en beroepsvereniging

  • Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma tot integraal en holistisch masseur.
  • Na diplomering is registratie mogelijk bij BATC (belangen associatie therapeut en consument) of CAT (collectief alternatief therapeuten). Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij een beroepsvereniging.

  Kijk hier voor het programma van het tweede jaar.

   

 • Massagevormen

  Integraal holistische massage maakt gebruik van de onderstaande massagevormen:

  Klassieke massage
  Technieken uit de klassieke massage vormt de basis voor het geven van een integrale massage. Deze worden toegepast met olie op de huid en dragen bij aan ontspanning en vitaliteit van spieren, weefsels en gewrichten. Daarnaast zijn deze technieken balans herstellend en nodigen uit tot een beter contact met het lichaam en gevoel.

  Dynamische massage en Holistic Pulsing
  Met dynamische massage en holistic pulsing wordt vitale levensenergie weer in beweging gebracht. Daarnaast kunnen door pulsaties ook spanningen van mentale aard worden losgelaten en geheeld. Het is een techniek die doorwerkt tot in de diepste lagen.

  Strechings en strekkingen
  Strechings en strekkingen hebben een activerende en revitaliserende uitwerking op het lichaam. Daarnaast nodigen deze technieken uit om spanningen in het lichaam heel bewust te voelen en gaat er een weefselversterkende werking van uit.

  Diepe bindweefselmassage
  Diepe bindweefselmassage omvat diepere technieken om ruimte te geven aan spanningen en klachten die zich in het lichaam hebben vastgezet. Daarnaast kan met diepe bindweefselmassage ook met mentale en emotionele blokkades die nog in het lichaam aanwezig zijn worden gewerkt.

  Energetische massage
  Energetische massage is een heel subtiele en verstillende vorm van masseren waarbij met de energiehuishouding en de subtiele lagen van het lichaam wordt gewerkt. Het is tevens een vorm van massage waarmee veel in beweging kan worden gezet.

 • Informatie

  Aantal deelnemers
  Het aantal deelnemers per opleidingsgroep: Minimaal 10 en maximaal 14 personen

  Opleidingsdata

  Weekend programma • voorjaar 2019
  Start opleiding weekend 23 en 24 mrt. Vervolgdata: 13 en 14 april, 11 en 12 mei, 15 en 16 juni 6 en 7 juli, 7 en 8 sept, 5 en 6 okt, 2 en 3 nov (voor deze opleidingsgroep zijn nog meerdere plaatsen vrij).

  Woensdagprogramma • voorjaar 2019
  Start opleiding woensdag 10 april. Vervolgdata: 24 april, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 10 juli, 4 en 18 sept, 2, 9 en 30 okt, 13 en 27 nov, 4 en 18 dec (voor deze opleidingsgroep zijn nog meerdere plaatsen vrij).

  Opleidingskosten
  1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches.

  Belastingdienst
  De kosten van de opleiding zijn als beroepskosten aftrekbaar voor de belastingdienst. Inkomensafhankelijk krijg je 600 tot 800 euro van de fiscus terug.

  Supervisie
  Tijdens de opleiding doe je twee maal een supervisie. De kosten hiervan bedragen 75 euro per supervisie. Het totale opleidingsgeld bedraagt hiermee 1.975 euro. Dit bedrag kan in termijnen worden betaald. Kijk hier voor meer informatie over supervisie.

  Nb, Voor aanvullende supervisies die in het kader van bijscholing worden gegeven wordt per sessie een bedrag van 90 euro in rekening gebracht.

  Informatie avond
  Heb je interesse in de opleiding? Periodiek is er een oriënterende informatie avond. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding voor de eerst volgende avond.

  “Het was een heel mooi jaar waarin je heel veel heb geleerd. De opleiding heeft me veel ruimte geboden om me te ontwikkelen en ook om stappen te zetten in mezelf. Ik ben zachter geworden en er was veel ruimte voor wie ik ben. Daarnaast zit de opleiding heel erg goed in elkaar en komen er veel verschillende onderdelen aan bod. Ik kan echt zeggen dat ik dit jaar ben gegroeid en daar ben ik dankbaar voor. Op naar het tweede jaar! ”

           
   

  “De opleiding tot integraal masseur van Positive Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De lesstof is veelzijdig en goed onderbouwd met veel persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht voor het opzetten van je eigen praktijk wat me enorm bij de opstart geholpen heeft. Renate en Iljitsj zijn twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer veel kennis van zaken hebben met veel inzicht in het menselijke proces en willen dit graag met je willen delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en praktijk, zelfstudie en evaluatie wat het geheel tot een complete opleiding maakt. ”

           
   

  “Deze opleiding integrale massage is echt een aanrader! Elke vrijdag ging ik weer met veel plezier naar Arnhem en ging ik steeds weer vol energie naar huis. In de opleiding staan niet alleen de mooie massagetechnieken centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dit is echt een opleiding waarbij aandacht voor de mens als geheel voorop staat en aandacht voor wie jij bent. De twee docenten Renate en Iljitsj zijn zeer kundig en inspirerend en zetten een warme en veilige sfeer neer, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke groei. Dit alles heeft me doen besluiten verder te gaan met het holistische jaar in september.”

           
   

  “De opleiding tot integraal masseur is een prachtige manier om goed te leren masseren, maar bovenal ook te leren voelen en contact te maken met je eigen lijf. De quote op mijn folder 'als je lichaam en geest elkaar ontmoeten dan gaat er een wereld voor je open' spreekt voor mij boekdelen. Mooi dat ik het mee heb mogen maken. Ik kijk uit naar het vervolg in het holistisch jaar. Bedankt Iljitsj en Renate en de rest van de jaargroep”

           
   

  “Met veel plezier en enthousiasme vertrok ik afgelopen jaar een weekend per maand naar Arnhem om de mooie, diepgaande, stille en variërende technieken te leren van het eerste jaar integrale lichaamsmassage ; bijzonder wat deze scala aan technieken bij de mens kunnen losmaken. Dit natuurlijk ook zelf ervaren tijdens de lessen, heel waardevol en verhelderend. De lessen van Renate en Iljitsj zijn waardevol, vol passie en enthousiasme en betrokken met de leerlingen (óók na afronding van de opleiding kun je contact blijven houden wanneer je vragen hebt of ondersteuning. Mijn cliënten zijn meer dan tevreden en erg onder de indruk van het effect van deze manier van werken.”

           
   

  “De opleiding integrale massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Een echte aanrader dus!”

           
   

  “Ontzettend mooie opleiding met twee geweldige docenten. Aandacht hebben voor de mens in zijn geheel staat voorop en er is aandacht voor wie jij bent. Ook heb ik een aantal studiedagen bijgewoond, wat ik zal blijven doen omdat dat zeer waardevol is als ondersteuning voor je praktijk. Deze dagen vormen een hele goede aanvulling op de lesstof van de opleiding. Gun jezelf deze bijzondere opleiding.”

           
   

  “De opleiding integrale massage was een bijzonder mooie ervaring, ik heb naast de massage enorm veel over mijzelf geleerd en heb inmiddels een goed lopende praktijk. Ik raad het iedereen aan die geïnteresseerd is in massage en bewustwording van lichaam en geest. ”

           
   

  “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

           
   

  “Met veel plezier kijk ik terug naar het jaar waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

           
   

  “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

           
   

  “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

           
   

  “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

           
   

  “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

           
   

  “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

           
   

  “Ik ben zeer tevreden over de opleiding integrale massage. Bij Positive Touch heb je de mogelijkheid om in relatief korte tijd veel te leren. Dit komt mede door de open, veilige en stimulerende omgeving die de docenten creëren. Naast dat je een goede massageopleiding volgt krijgt je persoonlijke ontwikkeling ook weer een "zet". Na de opleiding heb ik vervolgens succesvol mijn eigen massage praktijk opgezet. ”

           
   

  “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

           
   

  “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

           
   

  “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”

           
   

  “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

           
   

  “Aanvankelijk was ik de opleiding voor mijzelf begonnen, maar gaandeweg vond ik het steeds fijner worden, het heeft zo'n toegevoegde waarde. Het past ook heel goed bij de yogalessen die ik geef. Veel mensen komen nu vanuit de yogales om individueel verder te werken. De massage geeft daarbij veel diepgang en ik merk dat de heling dan ook diep doorwerkt. Dank jullie voor alle 'tools' en heel mooi te zien dat jullie ook leven naar wat jullie uitdragen.”