Aanmelden

Opleiding Integrale Massage

De opleiding tot integraal en holistisch masseur is een inspirerende beroepsopleiding van twee jaar. De opleiding gaat uit van de methodiek van integraal holistische massage zoals wij deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen onze school. Hiermee leer je mensen door middel van verschillende massage inhoudelijke vaardigheden begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 17:00
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Holistische benadering voor heelwording en bewustwording van lichaam en geest.
 • Gebaseerd op oosterse en westerse achtergronden van massage.
 • Combineert verschillende massagevormen tot geïntegreerde manier van werken.
 • Werken met de inherente kracht die in ieder mens aanwezig is.
 • Landelijk erkende beroepsopleiding op HBO niveau door KTNO, BATC en CAT.

Bewustwording en innerlijke groei

De opleiding tot integraal holistisch masseur is een opleiding waarmee je vanuit een holistische visie met mensen leert werken. Holisitisch staat daarbij voor de mens als geheel, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel. Het proces van bewustwording en innerlijke groei vormt daarbij het uitgangspunt. Hierdoor heb je als integraal holistisch masseur aandacht voor de hele mens in samenhang met de signalen die het lichaam iemand geeft. Door mensen te begeleiden inzicht te krijgen in wat het lichaam aan iemand wil vertellen, help je mensen niet alleen bij heelwording van het lichaam maar ook bij verdieping van hun leven. De methodiek kenmerkt zich daarbij door haar open en reflectieve manier van werken. Bij integraal holistische massage komt een breed kader aan levensthema's aan bod die zowel in het heden als in het verleden gelegen kunnen zijn. Vanuit de visie van integraal holistische massage therapie is het lichaam dan ook de spiegel van wie iemand van binnen is en tijdens de massage wordt daar contact mee gemaakt.

Werken met de wijsheid van lichaam en geest

Tijdens integraal holistische massage therapie wordt letterlijk met de wijsheid van het lichaam gewerkt. Hiervoor leer je in de opleiding in de gelaagdheid van het lichaam werken. Dit kunnen fysieke lagen zijn zoals spieren, weefsels en gewrichten waarbij aandacht is voor de informatie die in deze lagen aanwezig is. Maar dit kunnen ook lagen van gevoelens, emoties of zelfreflectie zijn waarmee bij mensen op een dieper niveau contact kan ontstaan met zichzelf. Zo kan zich tijdens een massage een proces van bewustwording en zelfonderzoek ontvouwen waarmee inzicht kan worden gekregen in de diepere oorzaken waardoor het lichaam of andere aspecten uit iemands leven uit balans zijn geraakt.

Methodiek integraal holistische massage

Om mensen vanuit de methodiek van integraal holistische massage bij deze processen te begeleiden worden in de opleiding massage inhoudelijke vaardigheden toegepast uit oosterse als westerse stromingen van massage. Om daarbij bewustwordingsgericht met mensen te werken is er in de opleiding veel aandacht voor het eigen maken van een contactvolle en invoelende manier van aanraken in combinatie met coaching, zijnsoriëntatie en mindfullness. Daarbij gaan je ook uitgebreid in op psychosomatiek en de werking van het helingsmodel waarmee je veel ervaring opdoet in hoe je mensen bij heelwordingsprocessen kunt begeleiden.

In het eerste jaar van de opleiding leer je werken met de methodiek van integraal holistische massage, welke stappen daarbij worden gezet en hoe daarbij kan worden gewerkt met de verschillende lagen van de bodymind. In het tweede jaar van de opleiding worden de mogelijkheden van integraal holistische massage verder uitgewerkt. De aandacht richt zich daarbij vooral op de verdieping van het begeleiden van het bewustwordingsproces.

Voor wie

Om deel te nemen aan de opleiding hoef je geen voorervaring te hebben met massage. De opleiding komen alle stappen voor het geven van de massage aan bod. De opleiding richt zich zowel op mensen die zelfstandig een eigen praktijk op willen zetten als op aanvullende ondersteuning voor aangrenzende beroepsbeoefening zoals transformatie coaches, yoga docenten, cranio sacraal of haptotherapeuten. De opleiding kan zowel worden gevolgd in weekenden als op door de weekse dagen.


Mogelijkheden integraal holistische massage:

 • Herstel van de balans tussen lichaam en geest
 • Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot
 • Activeert het zelfhelend vermogen
 • Maakt ruimte voor nieuwe energie
 • Inzicht in de achtergrond van spanningen en klachten
 • Meer in contact met jezelf, je lichaam en je gevoel
 • Jezelf en je lichaam op een dieper niveau leren kennen
 • Meer in je kracht staan, verdieping van je leven
 • De wijsheid van het lichaam laten spreken
 • Meer ruimte ervaren om jezelf te zijn
 • Oude spanningen los leren laten en patronen doorbreken
 • Reflectie op wie je bent, wat er in je leeft en wat je los kunt laten
 • Draagt bij aan bewustwording en innerlijke groei

Landelijk erkend op HBO niveau

De opleiding is landelijk erkend op HBO niveau door de KTNO, BATC en CAT. Hierdoor ben je als deelnemer verzekerd van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ook is het na afronding van de opleiding mogelijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging en kunnen de behandelingen die je gaat geven worden vergoed door zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie over onze accreditatie op de website van de KTNO.

 • Visie opleiding

  Het is onze visie om met onze massage opleiding een complete en hoogwaardige beroepsopleiding aan te bieden waarmee je mensen vanuit een holistische visie bij bewustwordingsprocessen kunt begeleiden. Hierdoor werk je in de massage niet alleen met het lichaam maar ook met de mens als geheel. Dit houdt in dat er in de massage naast fysieke aspecten ook aandacht is voor mentale, emotionele en spirituele aspecten van de bodymind. Al deze lagen zijn in het lichaam met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Wat zich in het lichaam voordoet staat dan ook in analoog verband met andere aspecten van iemands leven.

  De opleiding vormt hiermee een modern en eigentijds ontwikkelpad die het mogelijk maakt om je zo te ontwikkelen dat je mensen door middel van de methodiek van integraal holistische massage kunt begeleiden om hun leven wezenlijk te verdiepen, met meer gezondheid en meer inzicht in hun lichaam en hun leven. Omdat je mogelijkheden als integraal holistisch masseur sterk samengaan met wie jij bent als mens en hoe je daarin vrij kan, zowel in het contact met de ander als met jezelf en met wat je wordt ingegeven in het moment hebben wij binnen de opleiding een goede balans ontwikkeld tussen enerzijds massage inhoudelijke vaardigheden en anderzijds persoonlijke ontwikkeling. Je leert daarbij in de opleiding zelf de weg van buiten naar binnen te gaan.

  Integraal holistische massage kenmerkt zich daarbij als een reis naar binnen waarbij stap voor stap contact kan worden gemaakt met de innerlijke kern en waarbij oude spanningen kunnen worden losgelaten en geheeld. Om mensen daarbij uit te nodigen tot reflectie en te voelen en ervaren wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft wordt tijdens de massage vanuit een open en zijnsgerichte houding. Dit is een principe wat in de Chinese geneeskunde ook wel Wei-Wu-Wei, ofwel doen door niet doen, wordt genoemd.

  Om de opleiding vanuit deze invalshoek vorm te geven is deze stevig gegrondvest in verschillende oosterse en westerse stromingen van massage en andere vormen van lichaamswerk. Zoals Bio Energetica, Postural Integration, Somatic Experiencing, Rolfing, Essalen, Tragering, Holistic Pulsing en aanvullende methodieken van innerlijk werk, waaronder, yoga, meditatie en mindfullness.

      ~ Het lichaam nodigt uit tot zelfreflectie en innerlijke groei ~

  Persoonlijke leerproces

  De persoonlijke ontwikkeling die in de opleiding aan bod wordt vorm gegeven aan de hand van diverse vormen van proceswerk, intervisie, groeps- en reflectieve oefeningen. Hierdoor kan zich tijdens de opleiding een goede basis vormen tussen je persoonlijke- en professionele vaardigheden en groei je zowel als therapeut en als mens. Hiermee ben je na afronding van de opeiding in staat op een uitnodigende en voor jou eigen manier anderen te begeleiden in hun proces.

        Thema's die hierbij aan bod komen:

  • Zelf ontvangen van massages en maken van contact met diepere lagen.
  • Werken vanuit rust en verbinding met jezelf.
  • De signalen van je lichaam beter leren begrijpen.
  • Bewustwording van wat de helende kracht van aanraking is.
  • Werken met de essentie van iemands wezen en daar open voor staan.
  • Ontwikkeling van intuïtieve vaardigheden en gespreksvoering.
  • Open staan voor jezelf, ook voor wat daarin nog aandacht behoeft.

 • Programma

  Het programma van de opleiding kenmerkt zich doordat deze een goede middenweg heeft gevonden tussen theorie en praktijk waarmee je vanuit de ene kant de massage vanuit een gedegen kader vorm leert geven en vanuit de andere kant veel ervaring opdoet met het geven van massages.

  Daarnaast vindt de opleiding een goede balans tussen de massage inhoudelijke- en therapeutsiche vaardigheden die in de opleiding aan bod komen. Daarbij is ook ruimte voor visievorming, meditatie en mindfullness en bouw je steeds meer ervaring op in het begeleiden van cliënten.

  Lesprogramma eerste jaar

  Fase 1 - Fundament integraal holistische massage

  •  Techniek en basisprincipes van integraal holistische massage
  •  Toepassing van de verschillende massagevormen
  •  Opbouw en structuur van de massage
  •  Lichaamshouding en ademhaling
  •  Anatomie en fysiologie
  •  Haptonomie en kwaliteit van aanraking (contactvolle aanraking)

  Fase 2 - Werken met de bodymind

  •  Verdieping van massage inhoudelijke vaardigheden
  •  Afstemming van de massage op de persoon
  •  Emotieverwerking
  •  Verbinding tussen lichaam en geest (body mind connectie)
  •  Bewustwordingsgericht vormgeven van de massage
  •  Toepassing van de massage vanuit het vier lichamen model
  •  Coaching in de massage en therapeutische begeleiding
  •  Psychosomatiek en werken met diepere lagen

  Fase 3 - Spanningsgebieden en bewustwording

  •  Coaching (vervolg) en clientbegeleiding in de massage
  •  Spanningen en klachten vanuit holistisch perspectief
  •  Werken met gevoelens en emoties
  •  Contact in de massage met innerlijke lagen
  •  Diepe bindweefselmassage
  •  Release technieken voor de bodymind
  •  Zelfhelend vermogen

  Fase 4 - Integratie fase & afronding eerste jaar

  •  Integratie en afstemming in de massage
  •  Energetische massage
  •  Uitbalanceren van het lichaam
  •  Vormgeven van een behandel traject
  •  Fine-tuning van de massage
  •  Reflectie op je eigen leerproces
  •  Examinering & afronding van het eerste jaar

  Begeleidend studiemateriaal

  Het studiemateriaal van de opleiding bestaat per opleidingjaar uit twee readers. De eerste reader gaat daarbij over de methodiek. De tweede reader gaat in op anatomie en fysiologie, visievorming en therapeutische begeleiding. Daarnaast zijn er een aantal boeken die gedurende de opleiding worden gebruikt voor je ontwikkeling (zie boekenlijst) en is er een E-learning omgeving met aanvullend studiemateriaal.

         Overzicht lesmateriaal:

  • Handboek integrale massage - (Positive Touch)
  • Reader anatomie en fysiologie voor integrale massage - (Positive Touch)
  • Instructie DVD integrale massage - (Positive Touch)
  • Prometheus anatomische atlas - algemene anatomie bewegingsapparaat
  • E-learning omgeving met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces.

  Studiebelasting

  • Naast aanwezigheid tijdens de lessen vraagt de opleiding een studiebelasting van 5 tot 8 uur per week. Deze tijd heb je nodig om te oefenen, te werken aan huiswerkopdrachten, reflectie en het bestuderen van de theorie. Afwezigheid tijdens de lessen wordt ingehaald door middel van een aanvullende studieopdracht.

  Diplomering en beroepsvereniging

  • Na afronding van de tweejarige opleiding ontvang je het diploma tot integraal en holistisch masseur.
  • Met dit diploma is registratie mogelijk bij de volgende beroepsverenigingen: BATC (belangen associatie therapeut en consument) of CAT (collectief alternatief therapeuten). Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij een beroepsvereniging en wordt ingegaan op het opzetten van een eigen praktijk.

  Kijk hier voor het lesprogramma van het tweede jaar.

   

  • Massagevormen

   Om een integraal holistische massage vorm te geven worden verschillende massagevormen toegepast. Deze zijn zowel afkomstig uit oosterse en westerse stromingen en achtergronden van massage en vormen met elkaar een breed pallet aan mogelijkheden waarmee de massage vormgegeven wordt. Sommige technieken worden zacht en omvattend gegeven en nodigen uit om contact te maken met het lichaam en daarmee met de bodymind. Ander zijn juist meer dynamisch en schuddend of werken meer de diepte in waarmee ruimte wordt gegeven om los te laten en te luisteren naar wat er in de diepere lagen van het lichaam aanwezig is.

   In de opleiding is er veel aandacht voor het toepassen van de techieken. Niet alleen voor de afzonderlijke toepassing maar ook om daarbij vanuit een goede houding en grounding te werken waardoor diepte in de massage kan ontstaan en de massage optimaal kan worden afgestemd op de persoon die wordt gemasseerd of de vraagstelling waarvoor iemand een afspraak voor een massage maakt.

   Kijk hieronder voor een overzicht van de toegepaste massagevormen.

   Overzicht massagevormen:

   Klassieke massage
   Klassieke massage is een van de basis massagevormen voor het geven van een inegraal holistische massage. Deze massagevorm bestaat uit een uitgebreide reeks aan verschillende technieken die zowel gericht kunnen zijn op het lichaam als geheel als op specifieke plaatsen. Hierbij worden verschillende handsettingen toegepast met zowel handen, vingers als duimen waardoor zowel omvattend als heel gericht kan worden gewerkt. Deze massagevorm draagt ertoe bij dat, spieren, weefsels en gewrichten weer kunnen ontspannen, energie weer kan stromen en weer contact kan worden gemaakt met het lichaam en gevoel.

   Dynamische massage en holistic pulsing
   Dynamische massage en holistic pulsing zijn bewegende en ritmische technieken waarbij het lichaam ritmisch in beweging wordt gebracht. Het onderzoekende aspect van deze technieken bestaat eruit dat mentale spanningen die in het lichaam aanwezig zijn kunnen worden losgelaten. Hiermee kan tot in de diepste lagen worden ervaren wat de signalen zijn die het lichaam geeft. Met holistic pulsing kan tevens worden ervaren wat de oorzaak is waarom de doorstroming in het lichaam geblokkeerd is geraakt en hoe deze blokkades weer kunnen worden losgelaten.

   Yoga massage & strekkingen
   Yoga massage en strekkingen zijn een meer intensieve vorm van massage die mensen laten voelen waar verkrampingen in hun lichaam aanwezig zijn. Strekkingen van ledematen maar ook van delen van het bekkengebied en van de rug in wisselende vormen dragen ertoe bij dat iemand kan voelen en ervaren waar ingehouden wordt en waar de levensenergie niet naar buiten kan gaan. Thema’s als waar kan ik meer loslaten, waar kan ik meer stromen en in verbinding zijn kunnen hiermee worden uitgewerkt.

   Diepe bindweefselmassage
   Bindweefselmassage is een massage waarmee met de bindweefsels (myofascia) in het lichaam wordt gewerkt. In de bindweefsels worden chronische spanningen vastgezet die aanwezig zijn in de bodymind. Hiermee biedt deze vorm van massage de ruimte voor het verwerken van mentale en emotionele lagen. Met deze techniek wordt met knokkels en de onderarm op gespannen delen van het lichaam gewerkt. Hiermee kan ook worden gewerkt met oude spanningen en trauma die nog in het lichaam aanwezig is. Loslaten van pijn en weer mogen voelen wat er in je speelt staat bij de techniek van diepe bindweefselmassage centraal.

   Energetische massage
   Energetische massage is een massage waarmee met het energetische deel van het lichaam wordt gewerkt. De aanraking is zacht en subtiel waardoor iemand in de stilte die daarbij ontstaat het contact met het innerlijk weer kan voelen en kan reflecteren op wie hij van binnen is. Thema’s als zingeving, eigenwaarde, omarmen en vertrouwen kunnen hiermee worden uitgewerkt.

   Ondersteunende technieken

   Om de therapeutische kracht van de massage te vergroten wordt er naast het eigen maken van de massagevormen tevens aandacht besteed aan intuïtieve vaardigheden, en persoonlijke ontwikkeling, haptonomie, coaching, gespreksvoering en verschillende therapeutische begeleidingsvormen als focussing en voice dialoque.


  • Informatie

   Aantal deelnemers
   Het aantal deelnemers per opleidingsgroep: Minimaal 12 en maximaal 16 personen

   Opleidingsdata

   Weekendprogramma • Voorjaar 2020
   Start op 28 en 29 mrt. Vervolgdata 18 en 19 april, 16 en 17 mei, 6 en 7 juni, 22 en 23 aug, 26 en 27 sept, 10 en 11 okt, 7 en 8 nov.

   Donderdagprogramma • Voorjaar 2020
   Start opleiding donderdag 2 april. Vervolgdata 16 april, 7, 14 en 28 mei, 11 en 18 juni,  27 aug, 10 en 24 sept, 8 en 22 okt, 5 en 19 nov, 3 en 17 december.

    

   Supervisie
   Tijdens de opleiding doe je twee maal een supervisie. De kosten hiervan bedragen 75 euro per supervisie. Kijk hier voor meer informatie over supervisie.

   Opleidingskosten
   1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches, het totale opleidingsgeld, inclusief supervisies bedraagt hiermee 1.975 euro. Dit bedrag kan in termijnen worden betaald.

   Belastingdienst
   De kosten van de opleiding zijn als beroepskosten aftrekbaar voor de belastingdienst. Inkomensafhankelijk krijg je 600 tot 800 euro van de fiscus terug.

   Informatie avond
   Heb je interesse in de opleiding? Periodiek organiseren wij een informatie avond. Tijdens deze avond kun je een goed beeld vormen van de mogelijkheden die de opleiding te bieden heeft. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding voor deze avond.


   “Het eerste jaar van de opleiding integraal holistische massage heeft mij al heel veel over het lichaam, emoties, de mind en spirit geleerd. Inmiddels ben ik bezig met het tweede jaar. Wauw. Wat een prachtige, intense, liefdevolle en vooral rake manier om naar binnen te gaan. Renate en Iljitsj zijn de beste begeleiders en docenten die je hierbij als student maar kan wensen. Hun kennis, afstemming en aanraking zijn uniek. Als mens en als masseur had ik me geen mooier pad kunnen wensen dan het pad dat ik bewandel bij Positive Touch. Ik kan de opleiding aan iedereen aanbevelen.”

            
    

   “De opleiding tot integraal masseur van Positive Touch heeft mijn verwachtingen overtroffen. De lesstof is veelzijdig en goed onderbouwd met veel persoonlijke aandacht. Bovendien is er ook aandacht voor het opzetten van je eigen praktijk wat me enorm bij de opstart geholpen heeft. Renate en Iljitsj zijn twee gepassioneerde massagetherapeuten die zeer veel kennis van zaken hebben met veel inzicht in het menselijke proces en willen dit graag met je willen delen. In de lessen is veel aandacht voor theorie en praktijk, zelfstudie en evaluatie wat het geheel tot een complete opleiding maakt. ”

            
    

   “De opleiding tot integraal masseur is een prachtige manier om goed te leren masseren, maar bovenal ook te leren voelen en contact te maken met je eigen lijf. De quote op mijn folder 'als je lichaam en geest elkaar ontmoeten dan gaat er een wereld voor je open' spreekt voor mij boekdelen. Mooi dat ik het mee heb mogen maken. Ik kijk uit naar het vervolg in het holistisch jaar. Bedankt Iljitsj en Renate en de rest van de jaargroep!”

            
    

   “Al enige jaren was ik werkzaam als haptotherapeut en op zoek naar iets nieuws. Toen kwam ik in contact met Positive Touch en heb na een bezoek aan de informatie avond besloten aan de opleiding deel te nemen. Het is een zeer waardevol proces voor me geweest en aanvullend aan de haptotherapie, waarbij ik veel nieuwe dingen heb geleerd op het gebied van aanraking en coaching, waarbij ik nu in staat ben om cliënten vanuit een heel andere benadering te begeleiden. Met name het stuk zelfonderzoek via de ingang van het lichaam heeft mij veel verdieping gebracht in mijn merk.”

            
    

   “Met veel plezier en enthousiasme vertrok ik afgelopen jaar een weekend per maand naar Arnhem om de mooie, diepgaande, stille en variërende technieken te leren van het eerste jaar integrale lichaamsmassage; bijzonder wat deze scala aan technieken bij de mens kunnen losmaken. Dit natuurlijk ook zelf ervaren tijdens de lessen, heel waardevol en verhelderend. De lessen van Renate en Iljitsj zijn waardevol, vol passie en enthousiasme en betrokken met de leerlingen (óók na afronding van de opleiding kun je contact blijven houden wanneer je vragen hebt of ondersteuning. Mijn cliënten zijn meer dan tevreden en erg onder de indruk van het effect van deze manier van werken.”

            
    

   “De opleiding integraal holistische massage bij Positive Touch is een zeer inspirerende opleiding in een hele mooie leeromgeving waarbij veel aandacht voor je ontwikkeling is. Door de deskundigheid en begeleiding van Renate en Iljitsj wordt je uitgenodigd om als masseur én mens te groeien. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit de holistische visie je kwaliteiten te verdiepen als masseur. Dat merkt ik nog iedere dag in mijn praktijk in Zevenaar waar ik dankbaar en en met veel voldoening met mensen werk aan bewustwording en herstel. Een echte aanrader dus!”

            
    

   “Deze opleiding integrale massage is echt een aanrader! Elke vrijdag ging ik weer met veel plezier naar Arnhem en ging ik steeds weer vol energie naar huis. In de opleiding staan niet alleen de mooie massagetechnieken centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Dit is echt een opleiding waarbij aandacht voor de mens als geheel voorop staat en aandacht voor wie jij bent. De twee docenten Renate en Iljitsj zijn zeer kundig en inspirerend en zetten een warme en veilige sfeer neer, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke groei. ”

            
    

   “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkelt je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In de opleiding heb ik geleerd om op een contactvolle manier te masseren, waarbij niet alleen de fysieke laag van het lichaam geraakt wordt, maar ook de andere aspecten, die een deel zijn van een mens in zijn geheel (emoties, gedachten en spiritualiteit). Renate en Iljitsj zijn gedreven docenten met veel passie voor hun vak en opleiding. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om je jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je uit om een steeds betere masseur te worden en laten je voelen, waartoe je in staat bent. De opleiding was daarmee een ware verrijking!”

            
    

   “Met veel plezier kijk ik terug naar de periode waarin ik bij Positive Touch tot integraal masseur ben opgeleid. De opleiding is goed en compact opgezet. Je krijgt zowel ruime praktische als theoretische kennis aangeboden om aan de slag te gaan en om je eigen massage praktijk te beginnen. Ik heb Renate en Iljitsj als bijzonder toegankelijke, bekwame en gedreven docenten leren kennen, die hun kennis, kunde en ervaring graag met hun studenten en cursisten delen. Aan eenieder, die interesse heeft om een gedegen, praktijkgerichte massage opleiding te gaan volgen en zich in de holistische benadering van de mens wil ontwikkelen, raad ik deze opleiding van harte aan!”

            
    

   “Nog elke dag ben ik dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd. Dankbaar aan twee mooie mensen, Renate en Iljitsj, die mij de kunst van het masseren hebben geleerd! ”

            
    

   “Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie de opleiding heb gevolgd. Voel me zelf een rijker mens met veel ervaringen waarmee ik een prachtige manier van masseren eigen heb gemaakt. Heel erg dank daar voor. ”

            
    

   “Een echt aanrader om deze opleiding te volgen! Je leert vanuit een goede en solide basis te werken, waarbij de mens centraal staat. Massagetechnieken en intuïtie worden met elkaar gecombineerd. Erg veel geleerd en met veel plezier elke vrijdag naar school geweest. Bedankt!”

            
    

   “Renate en lljitsj zijn twee prachtige en krachtige coaches en docenten die een inspiratie zijn voor velen die een opleiding hebben mogen genieten bij Positive Touch. Door mensen de ruimte te geven om hun eigen groei te mogen ontwikkelen, geven ze een hele andere dimensie aan lesgeven. Enthousiast en belangstellend naar iedereen. Zeker de moeite waard om bij deze twee prachtige mensen de opleiding te gaan doen.”

            
    

   “Ik had nooit gedacht dat een opleiding doen zo leuk zou kunnen zijn en zoveel in beweging zou kunnen zetten en ik loop al heel wat jaren mee. Met dank aan Iljitsj en Renate is leren weer leuk!! Het mooie is dat je niet 'alleen maar' leert masseren. Integrale massage is meer dan alleen dat. Inzicht over hoe lichaam en geest in balans worden gebracht en ook wat je over jezelf leert om integrale massage op een voor de ontvanger afgestemde en prettige manier te doen. Hoe mooi is dat!”

            
    

   “Positive touch: de opleiding integrale massage heeft een diepe indruk op me achtergelaten. Daarbij leer je heel veel in een relatief korte tijd. Iljitsj en Renate vormen daarbij een gouden duo die de opleiding vorm geeft en doorgeeft. Ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen! ”

            
    

   “Door integrale massage heb ik de stap kunnen nemen om vanuit mijn hart met mensen te gaan werken, iets wat ik al lang wilde. De opleiding is heel compleet. Eigenlijk is het ongelooflijk wat je in zo'n korte tijd leert. Het zit allemaal erg goed in elkaar. ”

            
    

   “De opleiding integrale massage is de leukste opleiding die ik ooit gedaan heb! Je leert zoveel mooie dingen en de mensen zijn zo dankbaar nadat ze van de tafel komen. Ik had nooit verwacht zoveel te leren. Ik ben er echt heel enthousiast en kan iedereen van harte aanbevelen om deze opleiding te doen! ”

            
    

   “Ik heb de opleiding Integrale massage als een prachtig proces beleefd. Het is een krachtige en diepgaande massage die je leert en je wordt daarbij op en heel persoonlijke manier begeleid. Hier heb ik leren werken vanuit mijn eigen kracht. Ik ben heel dankbaar dat ik deze opleiding heb gevolgd en dat Iljitsj en Renate de opleiding met zoveel bezieling geven. ”