Aanmelden

Holistisch jaar

In het tweede jaar worden de mogelijkheden van integrale en holistische massage verder uitgewerkt. Naast verdiepende technieken staat het begeleiden van mensen bij hun bewustwordingsproces in dit jaar centraal. Wat wil het lichaam tot uitdrukking brengen en wat is het signaal dat het lichaam iemand geeft. Hiervoor komen tevens aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 10-14
Kenmerken
 • Verdieping van massage inhoudelijke en therapeutische vaardigheden
 • Mensen begeleiden bij inzicht in oorzaken van spanningen en klachten
 • Dieper contact maken met het lichaam en het gevoel
 • De signalen van het lichaam op een dieper niveau kunnen duiden
 • De helende kracht van integraal holistische massage verder tot groei laten komen

Uitgangspunt holistisch jaar

In het tweede jaar van de opleiding worden de mogelijkheden van integrale en holistische massage verder uitgewerkt. Het accent in dit jaar ligt daarbij op het begeleiden van mensen bij hun bewustwordingsproces. Holistisch staat daarbij voor de mens als geheel. Wat wil het lichaam iemand vertellen en wat is het signaal dat het lichaam iemand geeft. En hoe spanningen en klachten een analoog verband kunnen hebben met andere aspecten van iemands leven.

Het gaat er daarbij niet om dingen logisch te beredeneren maar om mensen door middel van de aanraking uit te nodigen om bij zichzelf naar binnen te gaan. En daar te voelen en gewaar te worden van wat daar in de diepere lagen van het lichaam aanwezig is. Het lichaam houdt al deze ervaringen voor ons vast. Dit kunnen bijvoorbeeld gevoelens zijn of emoties die nog niet of niet goed zijn verwerkt.

De techniek van masseren is erop gericht om mensen uit te nodigen op onderzoek te gaan. De massagevormen die je tijdens het eerste jaar eigen hebt gemaakt vormen daarbij het uitgangspunt. Om in deze lagen van de body mind te begeleiden komen tevens aanvullende verdiepende coachende en therapeutische vaardigheden aan bod.

Het ondersteunend theoretische kader in dit jaar bestaat daarbij uit levenslooppsychologie, chakrapsychologie, karakterstructuren en psychosomatiek. Deze geven is inzicht in de wijze waarop je mensen bij deze processen kunt begeleiden. Andere aspecten waar in dit jaar aandacht aan zal worden besteed zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de haptonomische vaardigheden, intuïtie, procesbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

               ~ Ieder mens heeft de beschikking over zijn of haar innerlijke bron ~

 • Programma

  Voor de ontwikkeling tijdens het tweede jaar komen de volgende onderdelen aan bod:

  Deel 1. Basisvaardigheden holistisch werken

  In het eerste deel van dit jaar leer je het kader van waaruit de massage gegeven wordt. Onderdelen die daarbij aan bod komen zijn:

  • Werken met de gelaagdheid van het lichaam en de bodymind
  • Ruimte geven aan blokkades die in het lichaam aanwezig zijn
  • Vanuit een zijnsgerichte houding contact maken met de signalen die het lichaam iemand geeft
  • Celgeheugen en herinneringen die in het lichaam opgeslagen zijn
  • Contact maken met wat het lichaam tot uitdrukking wil brengen
  • Vormgeven van een behandel traject
  • Het voeren van een holistisch intake gesprek

  Deel 2. Procesbegeleiding en interventies

  In het tweede deel worden de mogelijkheden van holistische massage verder verdiept. Thema's die hierbij aan bod komen zijn:

  • Werken met de gelaagdheid in het lichaam (fysiek, mentaal en emotioneel)
  • Verdieping in gespreks- en dialoogvoering
  • Inzicht in levensloop psychologie, karakterstructuren en het chakrasysteem.
  • Therapeutische vaardigheden, verdieping en verfijning van de massagetechnische vaardigheden
  • Werken met het levensverhaal
  • Toepassen van ondersteunende en helende structuren in de massage.

  Deel 3. Integratie en innerlijke ontwikkeling

  In dit laatste deel van de opleiding wordt ingegaan op integratie van de holistische massage.

  • Verdieping van therapeutische vaardigheden en begeleiding
  • Werken met lagen die lastig toegankelijk zijn
  • Verschillende stijlen om met cliënten te werken
  • De reikwijdte van het vakgebied en samenwerking
  • De rol van overdracht en tegenoverdracht tijdens het proces
  • Reflectie op het eigen leerproces  
  • Praktijkvoering en afronding van het leerproces

            ~ Het leven is een proces waarin je steeds wordt uitgenodigd om te groeien en te exploreren ~

 • Opleidingsdata

  Weekendprogramma Voorjaar 2020
  Startdatum: 29 feb en 1 maart. Vervolgdata: 21 en 22 mrt, 25 en 26 april, 23 en 24 mei, 13 en 14 juni, 4 en 5 sep, 3 en 4 okt, 7 en 8 nov.

  Aantal deelnemers
  Minimaal 10 – Maximaal 14.

  Opleidingsdata

  Weekendprogramma Voorjaar 2020
  Startdatum: 29 feb en 1 maart. Vervolgdata: 21 en 22 mrt, 25 en 26 april, 23 en 24 mei, 13 en 14 juni, 4 en 5 sep, 3 en 4 okt, 7 en 8 nov.

  Opleidingskosten
  1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches. Nb. De opleiding is fiscaal aftrekbaar. Inkomensafhankelijk krijg je 450 tot 700 euro van de fiscus terug en betaling in termijnen is mogelijk. Kijk hier voor de regeling.

  Supervisie
  Net als tijdens de opleiding integrale massage maken twee supervisies onderdeel van dit opleidingsjaar uit. De tijdsduur van een supervisie bedraagt 90 minuten en de kosten hiervan zijn 75 euro per supervisie. Hierdoor komen de totale opleidingskosten van de opleiding inclusief supervisie op 1.975 euro.

  Studiemateriaal
  • Reader holistische massage, interventie technieken en holistisch begeleiden.
  • Handboek chakra psychologie (A. Judith)
  Motiverende gespreksvoering (W. Miller)
  • E-learning (eigen studie omgeving op deze website) met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces.

  Examen
  Het examen bestaat net als in het eerste jaar uit zowel een praktisch als een theoretisch deel.

  Zelfstudie

  Zelfstudie bedraagt 6 tot 8 uur per week.

  “Met een geheel open view wandelde ik het holistisch jaar binnen. De extra kennis zou altijd meegenomen zijn, dacht ik. Wat veranderde er een hoop tijdens de mooie lessen van Renate en Iljitjs. De echte ontdekking over hoe holistisch werk bijdrage levert aan processen bij mensen die, soms geheel, zijn vastgelopen in hun leven. Jezelf beter leren kennen, het werken met collega's die allen verschillend zijn maar toch hetzelfde doel na streven. Een prachtig opgezet, goed doordacht leerjaar . Voor mij verdween alle twijfel over de waarde van het holistisch jaar als sneeuw voor de zon. Het holistsisch jaar hoort bij het integrale jaar. Je kunt gewoon niet zonder! ”

           
   

  “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkeld je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je op een heel waardevolle manier uit om een steeds betere masseur te worden. Het was een prachtig leerproces waarbij ik ook heel veel over mezelf heb geleerd. ”

           
   

  “Het holistisch jaar heeft veel verdieping aan mijn werk gegeven. In de massage ben ik nu in staat mensen te begeleiden bij het krijgen van inzicht in de oorzaak van hun spanningen en klachten en deze een plek te geven. Vaak blijken hier verbanden te liggen naar andere aspecten van iemands leven. Dit kunnen bijvoorbeeld emoties zijn die nog niet zijn verwerkt of grenzen die worden overschreden. Tijdens een holistische massage kan hier contact mee worden gemaakt en de tools die je daarvoor leert zijn daar zeer bruikbaar voor.”

           
   

  “Ik ben heel blij met het holistisch jaar. Het is een enorme verrijking voor me geweest waardoor ik nu veel beter in staat ben om mensen bij body mind processen te begeleiden. Stap voor stap merk je dat het dieper gaat en dat deze diepte eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Het is een prachtige reis geweest die mij bovendien ook op een dieper niveau in contact heeft gebracht met mijn bron! Iets wat ik ook terugkrijg van mijn omgeving. Heel erg bedankt voor dit mooie jaar!”

           
   

  “Ik vind het heel bijzonder wat we in het holistisch jaar hebben geleerd. Iljitsj en Renate hebben hier een prachtig jaar van gemaakt en de tools en technieken zijn heel praktisch en goed uitgewerkt. Ik ben heel blij dat ik hieraan begonnen ben, het heeft niet alleen mijn massage maar ook mijn leven een enorme verrijking gegeven! ”

           
   

  “Het holistisch jaar? Ik had nooit verwacht dat ik zulke mooie en diepgaande processen zou gaan begeleiden en zoveel in dit jaar zou leren. Wonderbaarlijk gewoon. Ik ben helemaal ontroerd en kan het iedereen aanbevelen! ”