Aanmelden

Holistisch jaar

Het holistisch jaar vormt het tweede jaar van de opleiding integrale en holistische massage. In dit jaar staat het begeleiden van mensen bij hun bewustwordingsproces centraal. Wat wil het lichaam tot uitdrukking brengen en wat is het signaal dat het lichaam iemand geeft.

 • Aantal dagen: 16
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 1.825,00
 • Deelnemers: 10-16
Kenmerken
 • De massage vormgeven vanuit een bewustwordingsgerichte invalshoek
 • Begeleiden bij inzicht in oorzaken van spanningen en klachten
 • Aanvullende massage inhoudelijke, coachende en therapeutische vaardigheden
 • Zelfonderzoek, persoonlijke ontwikkeling en heelwording van binnenuit
 • Een betere balans tussen handelen, denken, voelen en zijn

Uitgangspunt holistisch jaar

Het uitgangspunt van het holistisch jaar is erop gericht dat je als masseur de vertaalslag leert maken naar de verbinding tussen lichaam en geest. Spanningen en klachten staan in het lichaam niet op zichzelf, ze houden een analoog verband met andere aspecten in iemands leven. Als holistisch masseur begeleid je mensen hier inzicht in te krijgen en op deze wijze bij te dragen aan heelwording en innerlijke groei.

Naast aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden die in dit jaar aan bod komen worden in dit jaar tevens aanvullende coachende en therapeutische vaardigheden eigen gemaakt. Om mensen hierbij te begeleiden ga je in dit jaar ook in op de dieperliggende verbanden die er bestaan tussen lichaam en geest. Hiervoor gaan we onder andere in op chakra psychologie, karakterstructuren en psychosomatiek. Ook werk je actief aan het vormen van een holistische visie die een belangrijke pijler zal zijn in het begeleiden van mensen.

Het zelf voelen en ervaren is een proces wat tijdens een holistische massage centraal staat. Als holistisch masseur biedt je mensen vanuit een open en zijnsgerichte houding de ruimte om bij zichzelf naar binnen te gaan. Hiermee kan inzicht worden gekregen in oorzaken en achtergronden van spanningen en klachten maar kunnen ook mentale en emotionele lagen worden geheeld.

               ~ Ieder mens heeft de beschikking over zijn of haar innerlijke bron ~

 • Programma

  In het programma van het holistisch jaar komen naast aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden tevens andere werkvormen aan bod en maak je verdiepende proces begeleidende vaardigheden eigen.

  Deel 1. Basisvaardigheden holistisch werken

  In dit deel van de opleiding gaan we in op de basisvaardigheden voor het geven van een holistische massage. Thema's die daarbij o.a. aan bod komen zijn:

  • Werken met gevoelens en emoties
  • Celgeheugen en herinneringen die in het lichaam opgeslagen zijn
  • Contact maken met wat het lichaam tot uitdrukking wil brengen
  • Een holistisch intakegesprek als basis voor holistische massage
  • Onderzoekend werken met grenzen,
  • Ruimte geven aan blokkades in het lichaam.
  • Haptonomische vaardigheden

  Deel 2. Verdieping

  In dit deel wordt de holistische massage verder verdiept. Thema's die hierbij aan bod komen zijn:

  • Gespreks- en dialoogvoering
  • Werken met de gelaagdheid in het lichaam (fysiek, mentaal, emotionele integratie)
  • Inzicht in de levensloop psychologie karakterstructuren en het chakrasysteem.
  • Therapeutische vaardigheden
  • Verdieping en verfijning van de massagetechnieken
  • Integratie tussen heden, verleden en toekomst.
  • Leren werken met het levensverhaal van de client
  • Toepassen van ondersteunende en helende structuren in de massage.

  Deel 3. Integratie en afronding

  In dit laatste deel van de opleiding wordt ingegaan op integratie van de holistische massage.

  • In deze afrondende fase wordt dieper ingegaan op therapeutische vaardigheden, zoals interventies in het contact met de cliënt.
  • Het configureren van een sessie,
  • Verdere visievorming,
  • De reikwijdte van het vakgebied,
  • Het schrijven van een paper over een holistisch onderwerp naar keuze
  • Omgaan met overdracht tijdens cliëntcontact
  • Reflectie op het eigen leerproces.   
  • Afronding van de opleiding.

  Een overkoepelend aspect van het holistisch jaar is persoonlijke ontwikkeling en zelfonderzoek. Doordat je in dit jaar (verder) hebt geleerd om de weg van buiten naar binnen te gaan ontstaat een voor jou natuurlijke en ervaringsgerichte manier om mensen te begeleiden om zelf ook deze weg te gaan.

            ~ Het leven is een proces waarin we worden uitgenodigd om te groeien en te exploreren ~

 • Aantal deelnemers
  Minimaal 10 – Maximaal 16.

  Opleidingsdata

  Weekend programma start voorjaar 2018
  Start jaar: zaterdag en zondag 9 en 10 juni. Vervolgdata: 30 juni en 1 juli, 1 en 2 sept, 29 en 30 sept, 3 en 4 nov, 1 en 2 dec, 12 en 13 jan, 16 en 17 febr (nog meerdere plaatsen vrij).

  Vrijdag programma start najaar 2018
  Start jaar: vrijdag 7 sept. Vervolgdata: 21 sept, 5 okt, 1, 9 en 23 nov, 7 en 21 dec, 18 jan, 1 en 15 febr, 8 mrt, 12 en 26 april, 31 mei en 14 juni (nog meerdere plaatsen vrij).
  Nb. 1 nov is op een donderdag.

   

  Donderdag programma start najaar 2018
  Start jaar: donderdag 11 oktober. Vervolgdata: 25 okt, 8 en 22 nov, 6 en 20 dec, 17 en 31 jan, 14 en 28 febr, 14 maart, 4 en 18 april, 9 en 23 mei en 6 juni (nog meerdere plaatsen vrij).

  Opleidingskosten
  1.825 euro, inclusief opleidingsmateriaal, readers, instructie DVD en biologisch/vegetarische lunches. Nb. De opleiding is fiscaal aftrekbaar. Inkomensafhankelijk krijg je 450 tot 700 euro van de fiscus terug en betaling in termijnen is mogelijk. Kijk hier voor de regeling.

  Supervisie
  Net als tijdens de opleiding integrale massage maken twee supervisies onderdeel van dit opleidingsjaar uit. De tijdsduur van een supervisie bedraagt 90 minuten en de kosten hiervan zijn 75 euro per supervisie. Hierdoor komen de totale opleidingskosten van de opleiding inclusief supervisie op 1.975 euro.

  Studiemateriaal
  • Reader holistische massage, interventie technieken en holistisch begeleiden.
  • Handboek chakra psychologie (A. Judith)
  Van binnen weet je alles (Annet van der Laar)
  De zin van ziek zijn (R. Dahlke)
  • E-learning (eigen studie omgeving op deze website) met aanvullende documenten en lesmateriaal ter ondersteuning van je leerproces.

  Examen
  Het examen bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch deel. Het theoretisch deel bestaat uit het schrijven van een paper over een holistisch onderwerp dat vooraf met de docenten wordt afgestemd. Het praktijk examen bestaat uit het geven van een holistische massage waarin je de eigen gemaakte vaardigheden laat zien. Na afronding van het examen met goed resultaat ontvang je het diploma tot integraal holistisch masseur.

  “Met een geheel open view wandelde ik het holistisch jaar binnen. De extra kennis zou altijd meegenomen zijn, dacht ik. Wat veranderde er een hoop tijdens de mooie lessen van Renate en Iljitjs. De echte ontdekking over hoe holistisch werk bijdrage levert aan processen bij mensen die, soms geheel, zijn vastgelopen in hun leven. Jezelf beter leren kennen, het werken met collega's die allen verschillend zijn maar toch hetzelfde doel na streven. Een prachtig opgezet, goed doordacht leerjaar . Voor mij verdween alle twijfel over de waarde van het holistisch jaar als sneeuw voor de zon. Het holistsisch jaar hoort bij het integrale jaar. Je kunt gewoon niet zonder! ”

           
   

  “De opleiding tot holistisch masseur bij Positive Touch is een prachtige bewustwordingsweg met het lichaam als uitgangspunt. Je ontwikkeld je tot een gekwalificeerd masseur, maar binnen de opleiding is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opleiding bieden ze ruimte om te leren, te voelen, te ervaren en vooral om jezelf te zijn. Steeds zonder oordeel en met veel liefde. Ze dagen je op een heel waardevolle manier uit om een steeds betere masseur te worden. Het was een prachtig leerproces waarbij ik ook heel veel over mezelf heb geleerd. ”

           
   

  “Het holistisch jaar heeft veel verdieping aan mijn werk gegeven. In de massage ben ik nu in staat mensen te begeleiden bij het krijgen van inzicht in de oorzaak van hun spanningen en klachten en deze een plek te geven. Vaak blijken hier verbanden te liggen naar andere aspecten van iemands leven. Dit kunnen bijvoorbeeld emoties zijn die nog niet zijn verwerkt of grenzen die worden overschreden. Tijdens een holistische massage kan hier contact mee worden gemaakt en de tools die je daarvoor leert zijn daar zeer bruikbaar voor.”

           
   

  “Ik ben heel blij met het holistisch jaar. Het is een enorme verrijking voor me geweest waardoor ik nu veel beter in staat ben om mensen bij body mind processen te begeleiden. Stap voor stap merk je dat het dieper gaat en dat deze diepte eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Het is een prachtige reis geweest die mij bovendien ook op een dieper niveau in contact heeft gebracht met mijn bron! Iets wat ik ook terugkrijg van mijn omgeving. Heel erg bedankt voor dit mooie jaar!”

           
   

  “Ik vind het heel bijzonder wat we in het holistisch jaar hebben geleerd. Iljitsj en Renate hebben hier een prachtig jaar van gemaakt en de tools en technieken zijn heel praktisch en goed uitgewerkt. Ik ben heel blij dat ik hieraan begonnen ben, het heeft niet alleen mijn massage maar ook mijn leven een enorme verrijking gegeven! ”

           
   

  “Het holistisch jaar? Ik had nooit verwacht dat ik zulke mooie en diepgaande processen zou gaan begeleiden en zoveel in dit jaar zou leren. Wonderbaarlijk gewoon. Ik ben helemaal ontroerd en kan het iedereen aanbevelen! ”