Menu

Programma van de opleiding

Het eerste jaar van de opleiding vormt het basisjaar. Hierin leer je werken met de methodiek van integraal holistische massage en welke stappen daarin worden gezet. Zo is er aandacht voor de opbouw van de massage, het toepassen van de verschillende massage technieken en hoe daarmee kan worden gewerkt in de verschillende lagen van de bodymind. Ook ga je in op emotieverwerking, het werken vanuit een goede houding en het ontwikkelen van een contactvolle en invoelende manier van aanraken.

Nadat je in het eerste jaar de basis hebt gelegd worden de vaardigheden in het tweede jaar verder uitgewerkt. Hiervoor komen aanvullende massage inhoudelijke vaardigheden aan bod, ga je themagericht werken en leer je werken in de diepere lagen van de bodymind. Voorbeelden hiervan zijn, het begeleiden van mensen bij stress en spanningsklachten, rusteloosheid en zelfinzicht. Daarbij ga je tevens in op vakken als bio-energetica en psychosomatiek waarmee je een goed beeld kunt vormen van wat het lichaam iemand te vertellen heeft. Om hierbij te begeleiden leer je in het tweede jaar werken met verschillende vormen van coaching waaronder lichaamsgerichte coaching, focussing en motiverende gespreksvoering.

Het derde jaar van de opleiding is het therapeutisch vormingsjaar. De vaardigheden die je in de eerste twee jaar eigen hebt gemaakt worden in dit jaar gecombineerd met de verdieping van het therapeutisch proces. Daarbij leer je cliënten begeleiden bij diepgaande spanningen of blokkades in het lichaam en delen uit het verleden die nog niet goed zijn verwerkt. Mentale en emotionele integratie vormt daarbij een belangrijk onderdeel waardoor mensen weer goed in contact kunnen zijn met zichzelf, hun lichaam en hun gevoel. Hierbij is naast de verschillende therapeutische begeleidingsvormen ook aandacht voor onderdelen als regressietherapie, chakra- en levenslooppsychologie.

Onderwerpen per opleidingsjaar:

Jaar 1 • Basisjaar

 • Toepassing methodiek van integraal holistische massage
 • Lichaamshouding, grounding en ademhaling
 • Opbouw van de massage
 • Haptonomische vaardigheden
 • Lichaamsgerichte coaching
 • Voeren intake- en evaluatie gesprek
 • Ontvangen van de massage
 • Emotieverwerking
 • Anatomie en fysiologie
 • Persoonlijke ontwikkeling

Na het eerste jaar kan worden gestart met het geven van massages aan cliënten.

Jaar 2 • Coaching & verdieping

 • Verdieping van de methodiek van integraal holistische massage
 • Werken met de diepere lagen van de bodymind
 • Themagericht met cliënten werken (bv stress, hernia, ischias)
 • Begeleiden vanuit een open en zijnsgerichte houding
 • Begeleiding bij emotionele en mentale blokkades
 • Spanningspatronen, pychosomatiek
 • Verdieping persoonlijke ontwikkeling
 • Coachingsvormen

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de massagevormen die in de opleiding worden toegepast.

Jaar 3 • Therapeutische ontwikkeling

 • Therapeutische vorming
 • Chakra- en levenslooppsychologie (levensverhaal)
 • Karakterstructuren
 • Celgeheugen en herinneringen die in het lichaam opgeslagen zijn
 • Verschillende vormen van cliëntbegeleiding
 • Vormgeven van een behandeltraject en sessieplanning
 • Regressie en integratie
 • Werken met lagen die lastig toegankelijk zijn
 • Transformatie gericht coachen

Afstuderen

Nadat je het lesprogramma van de opleiding hebt afgerond en alle vaardigheden die in de opleiding aan bod komen eigen hebt gemaakt volgt het afstuderen. In de regel is dit een periode van vier maanden waarin je werkt aan je afstudeeropdracht. Hierbij worden vakinhoudelijke vaardigheden (het doen van veldonderzoek) met literatuur en wetenschappelijk onderzoek gecombineerd. Het resultaat hiervan wordt in een paper/scriptie uitgewerkt.

De begeleidingskosten van de afstudeerfase bedragen 700 euro. Na afronding met goed resultaat ontvang je het diploma integraal holistisch massagetherapeut en is het mogelijk om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging.

Het mooiste wat je kunt worden is wie je van binnen al bent

Vragen voor Positive Touch

Heb je vragen over de massage opleiding of wil je meer informatie? Neem contact met ons op of stuur een bericht via het contactformulier.

contact-img

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.