Aanmelden

Training massage en meridianen

De meridianen in het lichaam zijn energetische kanalen die ervoor zorgen dat zowel lichaam als geest goed in balans blijven. Ook emotionele en mentale aspecten zijn hieraan verbonden. Tijdens deze training leer je hoe dit stelsel bij kan dragen aan heelwording en bewustwording en hoe dit stelsel kan worden doorvertaald naar de massage.

 • Aantal dagen: 8
 • Tijd: 09:30 - 16:30
 • Prijs: € 835,00
 • Deelnemers: 12 - 16
Kenmerken
 • Een verbinding maken tussen fysieke verschijnselen en de gevoelslagen in het lichaam
 • Inzicht in de energie huishouding vanuit het meridiaanstelsel
 • Een zowel kracht als subtiel instrument om mensen op holistische wijze te begeleiden
 • Het meridiaanstelsel als landkaart voor bewustwording van lichaam en geest.

Werking meridiaanstelsel

Het stelsel van meridianen bestaat uit 12 hoofdmeridianen. die onderling verbonden zijn en samen één geheel vormen. Ieder van de meridianen is daarbij aan één van onze organen verbonden en ieder orgaan afzonderlijk is weer verbonden met innerlijke lagen van gevoel, denken (mentaal) en spirituele aspecten.

Wanneer zich in één van deze gebieden blokkades voordoen wordt dit naar specifieke plaatsen in het meridiaanstelsel vertaald en kan de balans in het lichaam worden verstoord. Tijdens deze training leer je het lichaam lezen vanuit het meridiaan stelsel en je krijgt inzicht in de gebieden waar je kunt werken bij specifieke vraagstukken op holistisch gebied.

 • Informatie

  Aantal deelnemers
  Minimaal 10 – Maximaal 14

  Niveau
  Om aan deze training deel te nemen heb je minimaal 5 dagen massage onderwijs gevolgd.

  Trainingsdata

  Studiebelasting
  De gemiddelde studiebelasting voor deze training is 5 tot 7 uur per week. Deze tijdsbesteding bestaat zowel uit het geven van oefensessies (waaronder met andere deelnemers van deze training) en het bestuderen van de achterliggende theorie van de werking van het meridiaanstelsel. Hierbij ga je zowel in op fysieke als mentaal/emotionele aspecten. Van twee oefensessies wordt een verslag gemaakt waarop je feedback ontvangt van de docenten. Om in staat te zijn het stelsel van meridianen goed te doorgronden leert de ervaring dat hiervoor een flinke inspanning wordt gevraagd van de student.

 • Programma

  Het programma van deze training is zo opgezet dat je gedurende de training met het gehele meridiaanstelsel leert werken. Je leert daarbij een vertaling maken van fysieke blokkades naar mentaal en emotionele aspecten volgens een diagnostisch model dat je inzicht geeft in de achterliggende aspecten.

  Iedere dag komen er andere merdianen aan bod met daarbij van toepassing zijnde aspecten en mogelijkheden.

  Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Meridiaanloop
  • Ligging belangrijkste spanningspunten
  • Leren voelen van de meridianen en waarnemen van blokkades hierin
  • Samenhang vanuit de bodymind
  • Ontwikkelingsgerichte benadering
  • Dialoogvoering
  • Helende interventies

  Daarbij wordt tijdens deze training in drie blokken gewerkt:

  Blok 1  Meridiaanmodel en benadering
  Tijdens blok 1 leer je de werking van het meridiaan stelsel eigen maken en de wijze waarop daar in de massage mee wordt gewerkt: Onder andere de ligging van meridianen, stagnatie en stroming, kenmerken van meridianen en de betekenis van de gevoelswaarde van de meridianen. Daarbij komen tevens meridiaan technieken aan bod.

  Blok 2 •  Bewustwording door het maken van contact
  Het tweede blok richt zich op het bewustwordingsproces door middel van de meridianen, wat is de achterliggende boodschap van het lichaam op plaatsen waar het uit balans is geraakt. Daarnaast leer je in dit blok een body-scan maken op basis van het meridiaanstelsel die je als uitgangspunt voor de massage maakt. Deze scan helpt je om te werken in de gebieden die vanuit het geheel gezien de grootste bijdrage aan heling hebben.

  Blok 3 •  Levensthema's
  Het blok levensthema's in dit blok werkt het bewustwordingsproces verder uit. Je kijkt niet alleen wat een bepaalde spanningsplek over iemand zegt in dit moment maar ook wat de relaties daarmee verband houden die betrekking hebben op het levensproces (bijvoorbeeld opvoeding of lessen die iemand te leren heeft).

         Studiemateriaal

  •   Reader massage en meridianen (Positive Touch) met werking en achtergrond van het meridiaanstelsel.
  •   Acupunctuur atlas van de gevoelens (H. Verlinden)
    

   

  “Ik werk al 10 jaar als masseur en ik ben heel blij dat ik aan de training massage en meridianen deel heb genomen want ik heb er veel meer inzicht in de werking van het lichaam door gekregen. De technieken die je aangereikt krijgt om ook in deze lagen van het lichaam te werken zijn bovendien heel natuurlijk en effectief.”

           
   

  “De training massage en meridianen is voor mij een heel goede ervaring gebleken. Ik begrijp nu veel beter hoe het lichaam in elkaar zit op mentaal/emotioneel niveau. Mede doordat ik zelf heb ervaren in de training wat een massage op de meridianen te weeg kan brengen. Alhoewel ieder lichaam anders is zijn de verbanden toch duidelijk te zien en mijn klanten merken ook op dat er veel meer teweeg wordt gebracht tijdens de massage.”

           
   

  “De training massage en meridianen heeft mijn inzicht in de werking van het lichaam aanzienlijk vergroot. Ik vond ook dat de training heel goed gegeven werd qau opzet en opbouw en vooral ook qua mogelijkheden in de massage waardoor het allemaal erg duidelijk werd.”