Aanmelden

Training holistic pulsing

Holistic Pulsing is een bijzonder zachte manier van helen die je tijdens deze training toe leert passen. De methode bestaat eruit dat het lichaam op een zachte en ritmische manier in beweging wordt gebracht. De ontspanning die hieruit voortkomt draagt ertoe bij dat de levensenergie weer meer kan stromen en haar helende werk kan doen en de verbinding tussen lichaam en geest zich kan herstellen.

 • Aantal dagen: 8
 • Tijd: 09:30 - 13:00
 • Prijs: € 485,00
 • Deelnemers: 8 - 12
Kenmerken
 • Complete reeks aan technieken om met holistic pulsing te werken
 • Geblokkeerde levensenergie weer laten stromen
 • Resetten van de verbinding tussen lichaam en geest
 • Nodigt uit om weer naar de wijsheid van het lichaam te luisteren

Werking van pulsing

De werking van de puls is dat het hele lichaam in beweging wordt gebracht. Het lichaam kan zich diepgaand ontspannen waardoor de levensenergie weer vrij kan stromen en er op een dieper niveau contact met het lichaamsbewustzijn kan worden gemaakt.

De ruimte die dat in het lichaam geeft stelt iemand weer in staat om beter te voelen hoe het met het lichaam is en welke signalen het geeft. Het bijzondere van de puls is dat je ook wordt uitnodigt om jezelf te zien zoals je bent. Doordat de spanningen tijdens de puls wegvallen kun je daar contact mee maken. De puls wordt afwisselend klein en subtiel en dan weer met grotere bewegingen toegepast, afgestemd op wat het lichaam vraagt.

Wijsheid & Essentie

De ontspanning die de puls geeft maakt ook dat het denken weer kan worden losgelaten. Er kan contact gemaakt worden met het innerlijk en de wijsheid die in het lichaam ingesloten zit. Door de stilte die zo tijdens een sessie ontstaat begeleid je iemand weer contact te maken met het innerlijk, je ware staat van iemands zijn. Het denken schept spanning in de body mind, vaak omdat we onszelf niet accepteren. We zijn geneigd van alles te moeten en te doen.

Het voelen staat hierbij centraal voor niet activiteit. Door te stoppen met handelen kan de ware essentie weer naar boven komen. Bijkomend is dat door het loslaten het lichaam de levensenergie weer vrij kan laten stromen, deze vrijheid, waar een enorm regenererend vermogen van uitgaat, werkt ook door tot in onze geest. Dit geeft een rust die vaak nog lange tijd na kan werken.

Als pulser ben je hierbij meer faciliterend aanwezig dan transformerend. Je schept een ruimte waarin het lichaam zelf aangeeft wat het nodig heeft.

 • Informatie

  Aantal deelnemers
  Minimaal 10 - maximaal 14

  Trainingsdata

  Omvang groep
  8 tot 12 deelnemers

  Studiebelasting
  De gemiddelde studiebelasting voor deze training is 3 tot 5 uur per week. De tijdsbesteding van deze training bestaat zowel uit een praktisch deel - wat erop is gericht de methode van holistic pulsing eigen te maken - als een theoretisch deel waarin je de achterliggende gedachten van holistic pulsing onderzoekt en de verschillende mogelijkheden en uitwerkingen van deze methode eigen leert maken.

 • Programma van de training

  De training holistic pulsing is zo opgebouw dat je in zes dagen met de complete methode van holistic pulsing leert werken. Daarbij komen de voglende onderdelen aan bod:

  Fase 1 •  Technische vaardigheden en essentie holistic pulsing

  In de eerste fase worden de basisvaardigheden van het pulsen eigen gemaakt met opbouw en hele doorloop, hoofdstromen en zijstromen en afstemming van de puls op de persoon, overgangen en achterliggende visie.

  Fase 2 •  Verfijnen en verdiepen van de puls

  In de tweede fase van de training holistic pulsing leer je de technieken verfijnen en verdiepen waardoor het lichaam zich verder kan ontspannen en openen voor de ruimte die daarvoor wordt geboden en het weer laten stromen van gestagneerde energie.

  Fase 3 •  Dialoogvoering en verstilling

  Vanuit een gedegen basis die nu is gelegd in het geven van holistic pulsing sessies richt de aandacht zich in deze fase specifiek op dialoogvoeriog en de therapeutische mogelijkheden. Je leert de puls in deze fase zo toe te passen dat de informatie die in het lichaam ingesloten is naar boven kan komen (celgeheugen, herinneringen, inzichten, gevoel).

  Fase 4 •  Integratie & Aanwezigheid en transformatie

  In de vierde en fase wordt de training afgerond met het verdiepen van je eigen aanwezigheid tijdens de sessie. Je begeleiding geeft zo verdiepend ruimte voor het accepteren van wat zich bij iemand voordoet en het bieden van ruimte voor innerlijke transformatie. Daarnaast gaan we in deze afsluitend fase ook in op het plannen van een reeks sessies en dingen waaraan je moet denken om holistic pulsing in te voeren in je praktijk.

   

   

   

 • Achtergrond

  De achtergrond van holistic pulsing kan bijzonder worden genoemd omdat het een heel andere invalshoek dan andere vormen van massage neemt en daardoor completentair is aan het aanbod van je praktijk. Waar bij andere massagevormen doorgaans met het fysiek van het lichaam wordt gewerkt (de spieren en weefsels of ook wel de energie) richt holistic pulsing zich primair op het water dat in het lichaam aanwezig is. Door het ritme van de puls vallen spanningen vrij en wordt het lichaam in beweging gebracht.

  Deze ontspanning werkt direct geestelijk door (omdat de gehele body mind zich nu kan ontspannen) en zo komt gedurende de sessie ook het denken meer tot rust waardoor het bewustzijn meer naar het gevoel en het lichaam wordt gebracht. Dit wordt ook wel rusten in zijn of met de aandacht bij wat is genoemd.

  Zo kunnen steeds andere lagen worden geheeld en kan ook informatie die in het lichaam (in de cellen en de weefsel) is opgeslagen naar boven komen en door de persoon worden ervaren. Op deze manier draagt holistic pulsing zowel bij aan acceptatie van wat is als aan bewustwording en zijn.

  De body mind bestaat uit zeer veel verschillende lagen die allemaal met elkaar verbonden zijn en wanneer deze worden losgelaten kom je steeds dichter bij je kern, het deel van binnen wat jij in werkelijkheid, in zijn of haar meest naakte vorm werkelijk bent. Het gebied waar antwoorden vaak heel eenvoudig zijn. In een reeks van sessies wordt daar dan ook contact mee gemaakt en kunnen stappen worden gezet die voorheen niet mogelijk waren, omdat je nog teveel met je denken, of je ego verbonden was.

  Aanvullende fysieke uitwerkingen:

  • Ontspanning en vitaliteit van het spier stelsel en lichaam als geheel.
  • Loslaten van spanningen in de organen en spijsvertering.
  • Zenuwstelsel en hormoonhuishouding kan zich ontspannen.
  • Harmonie en stabiliteit die doorwerkt tot op celniveau.

  “Ik ben holistic pulsing gelijk in mijn praktijk aan cliënten gaan geven, ik vind het een prachtige aanvulling op de massages die ik al geef en het heeft al heel wat in beweging gezet. ”

           
   

  “Wat is deze methode mooi! Het gaat zo vanzelf, je voelt gewoon dat je diep naar binnen toe gaat en het denken wordt er zo stil van. Ik heb er veel inzicht door gekregen en zit nu veel beter in mijn vel. ”

           
   

  “Ik vind holistic pulsing een heel mooie methode. Het brengt je direct terug bij je basis. Tijdens een sessie voel je letterlijk alles van je afvallen. Het ruimt op een heel krachtige manier van alles in je op. Ik ben heel blij dat ik deze methode heb leren geven. ”