Mogelijkheden tot vergoeding

Mogelijkheden tot vergoeding

Voor verdere verdieping en meer kwaliteit

Aan het einde van 2015 is de twee jarige opleiding van Positive Touch door de KTNO en de BATC landelijk erkend als een volwaardige HBO opleiding. Dit houdt in dat je als student na afronding van de opleiding je cliënten in aanmerking kunt laten komen voor vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars. Zo vlak na de zomer vonden wij het een mooi moment om eens te bekijken welke voordelen dit heeft en hoe dat proces verlopen is.

Betere mogelijkheden tot profilering

Als HBO erkend masseur heb natuurlijk betere mogelijkheden om jezelf te profileren. Dat spreekt voor zich. Cliënten kiezen sneller voor een masseur zodra de behandelingen worden vergoed. Toch is dit niet altijd het belangrijkste argument voor cliënten om voor een masseur te kiezen. Mensen zijn vooral op zoek naar kwaliteit. In de praktijk blijkt dan ook dat mensen ergens graag voor betalen als ze ergens goed worden geholpen. Het komt dan ook neer op een combinatie van beiden en geeft je bovendien zekerheden ten aanzien van de kwaliteit die door de opleider geboden wordt.

Totstandkoming van de accreditatie

De accreditatie van onze opleiding is dan ook niet een proces wat zomaar tot stand gekomen is. De opleiding heeft in 2006 voor het eerst vorm gekregen waarna jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteit. Hierbij werd vrijwel alles onder de loep genomen. Van massage technieken die in de opleiding worden aangeboden tot aan readers, opbouw van de lessen en de integratie van de therapeutische vaardigheden tijdens het geven van een holistische massage. Gaandeweg dit proces ontstond zo stap voor stap de methodiek van integrale massage zoals deze binnen onze school gegeven wordt. Deze inhoudelijk aspecten allemaal in combinatie met hoe de opleiding gegeven wordt, welke structuur, volgorde en oefeningen (zowel inhoudelijk als reflectief door de deelnemers worden gedaan). Daarbij was ook veel overleg en afstemming met de branchevereniging over de te bewandelen weg. 

Vier jarig ontwikkel proces

Terugkijkend hebben we al met al een jaar of vier aan onze accreditatie gewerkt om bovenstaande punten voor elkaar te krijgen. Hoewel het ons in het begin van het proces vooral om accreditatie te doen was, wat in feite uiterlijke factoren zijn bleek het proces, nu terugkijkend, vooral een innerlijk proces te zijn. Alleen door te werken aan onze eigen kwaliteit en ontwikkeling bleek het mogelijk te zijn. Hierin is niet alleen onze school en opleiding gegroeid maar ook wij als docenten en persoon. Nu alles is uitgekristalliseerd blijkt het veel makkelijker om les te geven en kunnen we ook veel meer loslaten tijdens de lessen waardoor veel meer ruimte voor de subtiele aansturing en coaching van de studenten tijdens de lessen is ontstaan. Dit is een proces waar we als school natuurlijk heel erg blij mee zijn.

Werkt door naar de masseur

In de praktijk zien we dan ook dat dit proces doorwerkt naar de studenten die aan onze opleiding verbonden zijn. Hun ontwikkeling verloopt zo dat ze na afronding van de opleiding in staat zijn om goed hun praktijk vorm te geven en met cliënten te werken waarbij zowel op massage inhoudelijk als therapeutisch vlak kan worden gewerkt. Daarnaast ondersteunen wij onze studenten niet alleen tijdens maar ook na de opleiding. Dat laatste doen we door het organiseren van studiedagen waarin zowel aan specifieke thema's en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van integrale en holistische massage wordt gewerkt.

Heb je intresse om deel te nemen aan de opleiding? Breng dan een bezoek aan onze informatieavond. Deze avond biedt je een goede gelegenheid om je een beeld te vormen van de mogelijkheden die de opleiding te bieden heeft.

Deel dit artikel: