Met een open blik kijken naar het thema van vaccineren

Met een open blik kijken naar het thema van vaccineren

Een ruimtegevende analyse van hoe je tegen vaccinatie aan kunt kijken

Op dit moment is er door alles wat er speelt rondom corona veel gaande over het thema vaccinatie en de wereld lijkt daarbij verdeeld te zijn in voor- en tegenstanders. Deze groepen worden ook wel de zogenaamde pro- en anti-vaxxers genoemd zonder dat er een middenweg lijkt te bestaan. Het lastige van deze twee groepen is dat ze de indruk wekken lijnrecht tegenover elkaar te staan en hierdoor valt de nuance weg, wat het moeilijk maakt om met een open en onderzoekende blik naar dit thema te kijken en daarbij een beeld te vormen van het standpunt dat voor jou van toepassing is. In het bos der argumenten is het lastig om de verschillende bomen nog te zien.

Wat we met dit artikel beogen

Met dit artikelen hebben wij tot doel om vanuit de holistische visie van onze school een blik te werpen op het thema vaccineren en daarbij met een zo open mogelijk vizier te kijken. Met dit artikel hebben wij dan ook niet tot doel om een bepaalde richting aan te geven over wat te doen. Wat wij wel met dit artikel beogen is zoveel mogelijk informatie aan te reiken dat ieder mens voor zich deze keuze kan maken. Wij realiseren ons daarbij dat we in dit artikel, hoe hard we dit ook proberen, nooit volledig kunnen zijn, maar we hopen wel dat het richting kan geven en dat de handvatten die we daarbij geven voldoende zijn om de zoektocht verder vorm te geven. We wensen je veel leesplezier.

Wat voordelen zijn van vaccinatie

Laten we dit artikel beginnen met een zoektocht naar wat de voordelen van vaccinatie zijn. Als eerste is dat de preventieve werking die uitgaat van een vaccin. Het idee hiervan is dat als je bent ingeënt je een epaalde ziekte waar het vaccin voor werkt niet meer kunt krijgen. De gedachte hierachter is dat voorkomen beter is dan genezen. Als een vaccin goed werkt kan een uitbraak van een virus daarmee dan ook worden voorkomen. Op dit moment worden in Nederland vooral mensen met een lage weerstand of mensen die voor een bepaalde infectieziekte kwetsbaar zijn ingeënt. Dit geldt in ons land dan vooral voor kinderen, aan de hand van een door de overheid vastgesteld inentingsprogramma, en ook voor ouderen en mensen die op reis gaan naar voor infectieziekten risicovolle landen.

Hoe werkt een vaccin?

Een vaccin is een middel waarin een heel klein stukje van het virus zit is verwerkt. En dan niet eens het hele deel van het virus, maar zo'n klein stukje dat inactief is of dood is, maar nog wel over die eigenschappen van het virus beschikt, waardoor het lichaam daartegen een immuun reactie gaat aanmaken. Het probleem is dat de immuunreactie even (soms een paar dagen) op zich kan laten wachten omdat het lichaam eerst de juiste antistof, de juiste witte bloedcel, moet aanmaken omdat voor een nieuw virus nog niet de juiste antistof voor handen is. Vooral dat laatste is van belang, want nadat het stukje virus wat in het lichaam is gebracht onschadelijk is gemaakt door de antistoffen (witte bloedcellen) die daarvoor door het lichaam worden aangemaakt, blijven er een aantal van deze antistoffen in het lichaam achter waardoor bij een hernieuwde infectie, nu door het werkelijke virus, het immuunsysteem veel sneller kan reageren. Hierdoor wordt het virus sneller en effectiever onschadelijk gemaakt en kan zijn schadelijke werking niet ten uitvoer brengen.

Zijn er risico's?

Op zich lijkt alles tot hier goed te gaan. Als het vaccin zijn werk goed doet, worden er antistoffen opgebouwd, waardoor het virus bij een daadwerkelijke infectie snel onschadelijk kan worden gemaakt. Maar, omdat we iets van buitenaf het lichaam inbrengen, is het goed om ook naar de risico's te kijken. Wat zijn nu de risico's? Dat is ten eerste afhankelijk van hoe je kijkt en dan kom je al snel bij de twee hierboven genoemde kampen uit. Op de website van de overheid valt te lezen dat de risico's van vaccinatie zeer gering zijn en dat alles grondig wordt getest. De bijwerkingen blijken dan zijn gering in omvang en uitwerking te zijn. Hierbij worden de volgende voorbeelden gegeven: soms een geringe koorts (tot maximaal 38,5 graden) en mogelijk een lichte ontsteking op de plaats waar de injectie is gegeven, is daarbij de informatie die door de overheid gegeven wordt. Op zich lijkt dit mee te vallen. Ook staat er dat als de bijwerkingen erger zijn je contact moet opnemen met de arts of het consultatiebureau. Maar om wat voor bijwerkingen het dan gaat valt niet te lezen. Het is dus lastig om een inschatting te maken waar we het hier over hebben en wat daarmee wordt bedoeld.

Uitwerking op het immuunsysteem

Nu komen we op een wat lastiger gebied. Door de overheid wordt ons dus verteld dat er vrijwel geen risico's aan vaccinatie zijn verbonden en dat er ook geen wetenschappelijk onderzoek is dat dit ondersteunt. Maar bij een nadere studie naar wetenschappelijk onderzoek op dit gebied blijkt dat er wel degelijk zeer veel en zeer grondig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de risico's die er aan vaccinatie zijn verbonden. We willen er een paar punten uitlichten.

Als eerste is ons afweer systeem een zeer dynamisch en geavanceerd onderdeel van ons lichaam wat zich door de eeuwen heen steeds verder ontwikkeld heeft. Het is dan ook een zogenaamd adaptief systeem. Dat wil zeggen dat het zich steeds weer aan weet te passen aan de uitdaging die eraan wordt gesteld. Hoe meer het belast wordt hoe sterker het wordt. Wanneer er nieuwe virussen komen maakt het afweer systeem daar antistoffen voor. Als je het afweer systeem nu gaat helpen door het inbrengen van een vaccin wordt het verzwakt. Het is net als met een elektrische fiets fiets, op zich is het comfortabel maar je spieren, zenuwen, longen en lichaamscoördinatie wordt er zwakker door. Zo werkt het ook met het immuunsysteem.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan ook dat groepen die zich tegen een bepaald virus, bijvoorbeeld virus A, laten vaccineren soms beter bestand tegen dat bepaalde virus zijn maar als dan bijvoorbeeld een jaar later virus B ineens opkomt, wordt gezien dat juist de mensen die zich tegen virus A hebben laten vaccineren veel minder goed tegen dat volgende virus bestand zijn. Wat we nu met het corona virus zien is dat dit virus vooral bij oudere mensen een heel intensieve uitwerking heeft. De vraag die daarbij veel wordt gesteld is hoe dit kan. Het antwoord daarop zou kunnen zijn dat deze groep zich tegenwoordig wereldwijd in vrij grote getalen laat inenten tegen de griep (virus A). Het lichaam is daar dan beter tegen beschermd. Maar niet op een natuurlijke manier en daardoor is het immuun systeem zelf juist verzwakt en niet meer goed is opgewassen tegen covid-19 (virus B).

Versterken van het immuunsysteem

In de pers zien we dat de discussie en informatie over het immuunsysteem zich vooral op het al dan niet hebben van antistoffen toespitst. Dit is ook waarom we dit thema hierboven als eerste hebben uitgewerkt. Maar de antistoffen zijn slechts één onderdeel van het immuunsysteem. Maar ons immuunsysteem omvat veel meer. Er is ook de natuurlijke afweer tegen een virus, schimmel of bacterie. Dit kunnen we het beste uitleggen als we een virus als een inbreker beschouwen. Het gaat er dan niet alleen om de inbreker zo snel mogelijk weer naar buiten te werken maar ook (of vooral) om de inbreker buiten te houden of eenmaal binnen green grip te laten krijgen op de onderdelen die niet alleen essentieel voor ons lichaam maar ook voor de inbreker zijn. Dit werkt ook zo wanneer een inbreker wil inbreken in je huis. Het gaat er dan om stevige muren, hang en sluitwerk te hebben en de waardevolle spullen niet teveel in zicht te leggen. Zo werkt het met het immuun systeem ook. Door een goede gezondheid (wat wordt ondersteund door regelmatige beweging, goede voeding, vitamines en mineralen balans, goede nachtrust en opgeladen zijn) worden virussen veel makkelijker bij de poort tegengehouden of wanneer deze eenmaal zijn binnengekomen er veel makkelijk weer uit kunnen worden gewerkt voordat zij zich in het lichaam kunnen nestelen. Vooral vitamines A, C, D en zink zijn daar zeer waardevol bij, evenals het beperken van de inname van suikers en toxische stoffen omdat suikers en toxische stoffen het lichaam verzwakken en daarmee de kans op virusinfecties bevorderen.

Risico's van vaccinatie nader uitgewerkt

Nu we hierboven hebben uitgelegd hoe vaccinatie werkt en hoe je zelf je eigen immuunsysteem kunt versterken leggen we in dit deel van ons artikel uit welke risico's er aan vaccinactie verbonden zijn. Als eerste, zoals we hierboven al hebben beschreven, heeft vaccinactie, hoewel het tegen een specifiek virus kan beschermen een verzwakkende uitwerking op ons eigen immuunsysteem doordat het in de parkeerstand wordt gezet, waardoor je veel minder goed tegen andere en toekomstige virussen bent beschermd. Daarnaast hebben virussen de eigenschap dat ze zich steeds weer aanpassen. Het coronavirus is in dit laatste zelfs zeer succesvol want een half jaar nadat het virus bekend werd zijn er al meer dan 50 verschillende DNA strengen van bekend en het nadeel is dat een vaccin doorgaans maar tegen één specifieke streng zal werken. Een ander nadeel van vaccins is dat er veel stoffen in het vaccin zitten die helemaal niet gezond maar juist zeer schadelijk voor het lichaam zijn. Één daarvan is bijvoorbeeld kwik, voor zover bekend één van de - zo niet de - meest schadelijke stof voor het menselijk lichaam wat er is. Het tast onder andere ons zenuw- en hormonale stelsel aan. Daarnaast kunnen ook stoffen als aluminium, fenol en nog een hele lijst meer in vaccins tergu worden gevonden. Al deze stoffen blijken een enorm verstorende werking op het lichaam te hebben. Deze stoffen worden toegevoegd om een sterke immuun reactie uit te lokken, juist doordat deze zo schadelijk zijn. Bedenk namelijk, het vaccin bevat van een virus alleen het niet werkzame deel waar het lichaam zonder de toevoeging van deze schadelijke stoffen nooit op zou reageren, het wordt namelijk niet als indringer gezien. De problemen, van het toevoegen van deze schadeklijke stoffen, die hieruit voortkomen kunnen heel gevarieerd zijn. Bij jonge kinderen wordt onder andere autisme, auto-immuun ziekten, neurologische schade waargenomen en zoals eerder aangegeven schade aan het immuunsysteem. Wat ook blijkt, is dat kanker zich makkelijker kan ontwikkelen bij mensen die een intensief vaccinatie programma hebben gevolgd, wat toe te wijzen aan deze schadelijke stoffen zouden zijn.

Een ander probleem wat bij vaccinatie komt kijken is dat er ook onschadelijke stoffen als granen, zetmeel of olien (van pinda's) aan de vaccins als bindmiddel aan vaccins worden toegevoegd. Op zich zou je zeggen dat dit geen probleem zou zijn, maar omdat het lichaam zo in de stress schiet van de schadelijke stoffen in het vaccin bouwt het niet alleen antistoffen tegen het virus op maar ook tegen een onschuldig middel als bijvoorbeeld bestanddelen van gluten of noten. Onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van gluten intolerantie en noten of pinda allergiee één op één oploopt met de door de jaren toegenomen intensivering van het vaccinatie programma.

Is er nog meer wat je kunt doen?

De vraag die nu natuurlijk kan worden gesteld is of je nog meer kunt doen dan de punten die we onder het kopje 'versterken van het immuun systeem' hebben genoemd en daar hebben we nog drie hele goede aanvullende punten voor. Als eerste gaat het erom goede, voedende relaties te hebben. In een 75 jaar durend gezondheidsonderzoek uit Amerika bleek namelijk dat dé belangrijkste factor om gezond te blijven op latere leeftijd was of je goede, voedende sociale realaties had. Goede, voedende sociale relaties gaan boven goede voeding, goede slaap en al het andere wat zo belangrijk voor onze gezondheid en een goed functionerend immuun systeem is. Naast de bevrediging die dit soort relaties ons bieden is het dus ook om deze reden waard om daarin te investeren. Een tweede punt wat ontzettend belangrijk is voor het hebben van een goede gezondheid en een goed werkend immuunsysteem is jezelf zo min mogelijk bloot stellen aan stress. Dit kan soms een levenslange opdracht zijn en vraagt erom dat dingen soms worden aangepakt aan de basis maar beperking van stress heeft een enorm positieve uitwerking op onze gezondheid en immuunsysteem. Uit onderzoek is zelfs gebleken stress onze cognitieve functies met 400% af doet nemen, door stress kunnen we dus niet meer helder denken en dit sluit aan op het derde punt wat we in dit artikel willen belichten en dat is namelijk de kracht van ons denken.

We staan er niet altijd bij stil maar het denken blijkt een enorm belangrijke schakel voor onze gezondheid te zijn. Wat zijn onze gedachten? Naar welke onderwerpen gaan onze gedachten uit? Zijn ze positief gestemd of eerder somber, zien we kansen of vooral bedreigingen? Zijn ze gericht op de korte termijn of zijn we in staat om daarmee duurzaam te denken? Hoe denken we over onszelf en hoe zijn onze gedachten over anderen? Zijn we mededogend en liefdevol naar onszelf en naar anderen? Al dit soort vragen zijn enorm waardevol om over na te denken en helpen je om een gezonde sfeer om je heen te creëren waarvan je trilling als geheel hoger wordt en waardoor virussen, die een lage trilling hebben, je eenvoudigweg niet meer kunnen bereiken.

Afronding

We realiseren ons dat we met dit artikel een heel breed beeld hebben geschetst van wat er al dan niet bij vaccinatie komt kijken. We hebben hier echter niet bij getracht om volledig te zijn of om op alle vragen antwoord te geven. Ons doel met dit artikel is juist om de kloof tussen al dan niet vaccineren wat te dichten en je eerder aan het denken te zetten dan om een pasklaar antwoord te geven wat voor alle situaties toepasbaar is. Binnen onze school zijn wij zelf niet tegen vaccineren. We vinden het belangrijk om dat te vertellen. Wel vinden we dat het veilig moet zijn en dat de nadelen die erdoor ontstaan (mogelijk ook op langere termijn) niet groter mogen zijn dan de voordelen die er op korte termijn door ontstaan. Het middel mag, zoals dat altijd wordt gezegd, niet groter zijn dan de kwaal. We breken er in die zin een lans voor dat het belangrijk is om jezelf goed te informeren, de voor- en nadelen te onderzoeken, waarna je een bewuste keuze kunt maken.

Een laatste vraag die we dan nog willen beantwoorden gaat over al dan niet verplicht vaccineren. We gaan in op deze vraag omdat er de laatste tijd geluiden zijn dat dit een goed idee zou zijn. Hier zijn wij binnen onze school pertinent op tegen en gaat ook in tegen onze grondwet waarin staat dat ieder mens het recht op de ontastbaarheid van zijn of haar lichaam heeft. Hierbij wordt soms gezegd dat verplichte vaccinatie nodig zou zijn voor immuniteit van de groep omdat niet gevaccineerde mensen de gevaccineerde mensen zouden kunnen besmetten. Maar als een vaccin goed zijn werk goed zou doen, zou verplichte vaccinatie niet nodig zijn. Gevaccineerde mensen zouden de ziekte dan immers niet meer kunnen krijgen. De keuze om je al dan niet te laten vaccineren zou dan ook vooral een eigen vrije keuze moeten zijn die afhangt van de overwegingen die mensen zelf willen maken. Op basis van bovenstaande informatie zou verplicht vaccinneren dan ook geen issue behoren te zijn.

Verantwoording

In de hierboven geschreven tekst hebben wij geen bron vermeldingen gedaan omdat we de rust in het artikel wilden bewaren. De thema's die we hier aanspreken zijn bovendien gemakkelijk terug te vinden op internet. Toch willen we hieronder graag een beknopt overzicht bieden van bronnen die bij het schrijven van dit artikel zijn gebruikt:

Deel dit artikel: