Terugblik 2017

Terugblik 2017

Integratie lesgeven als basis voor ontwikkeling

2017 loopt inmiddels bijna ten einde. Het is dan ook een mooi moment om terug via dit nieuwsartikel terug te blikken op dit jaar. Ieder jaar kiezen bij binnen Positive Touch een thema wat de basis vormt voor de ontwikkeling van onze school. Waar we in 2016 hebben gewerkt aan het lesmodel van de school waarin het opleidingsplan dieper werd uitgewerkt stond het lesgeven in 2017 centraal.

Twaalf jarig bestaan

In 2017 vierden we alweer ons twaalf jarig bestaan. Natuurlijk is het terugkijkend een tijd die omgevlogen is. Maar tevens is het een tijd waar we met de school een prachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt en waarin we door de jaren heen al heel wat masseurs hebben opgeleid. Met vertrouwen kunnen we dan ook zeggen dat onze doelstelling die we jaren geleden al hebben geformuleerd om een kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding neer te zetten dan ook ruimschoots hebben gehaald.

Lesgeven en doceren

De opleiding bestaat uit zowel een inhoudelijk als een didactisch deel. Het inhoudelijke deel waar zowel de technische, methodische en therapeutische vaardigheden in combinatie met anatomie, fysiologie en haptonomie onderdeel van zijn hadden wij de afgelopen jaren al uitgewerkt. Maar los van de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding komt de kwaliteit van de masseur en daarmee van de opleiding pas echt goed tot zijn recht wanneer ook goed over de methodiek van lesgeven wordt nagedacht.

Hoe leren mensen, welke stappen worden daarbij gezet, wat is de combinatie tussen theorie, instructie en zelf ervaren waardoor naast de technische vaardigheden ook de intuïtie en de innerlijke kracht van de masseur ontwikkeld wordt. Wat is de houding van de docent, wanneer stuurt deze bij of wanneer geeft deze ruimte om de student zelf te laten zoeken en te laten ervaren wat er mogelijk is.

In het afgelopen jaar hebben we aan deze en veel andere vragen die daarbij komen kijken binnen onze organisatie veel aandacht besteed. Als we terugkijken op dit proces waarvan we niet wisten waar het uit zou komen kunnen we nu achteraf zeggen dat we heel blij zijn met het resultaat. We zien dat de lesstof door de studenten steeds beter eigen wordt gemaakt. Daarbij kunnen we ook zien dat we in dit proces zelf ook stappen hebben gezet. Dat kan ook bijna niet anders want in de opleiding zeggen we niet voor niets: healer heal yourself, door zelf de weg van buiten naar binnen af te leggen ontstaat voor ieder van ons een natuurlijke manier om anderen ook de ruimte te bieden om deze weg te gaan.

Opgetogen kunnen we dan ook zeggen dat we, met de ervaring die we dit jaar hebben opgedaan alweer uitzien naar het ontwikkeling van onze school in het volgende jaar!

Andere ontwikkelingen?

Is er naast het vormgeven van de lesgevende kwaliteiten ook nog sprake van andere ontwikkelingen? Jazeker, zo hebben wij bijvoorbeeld het helingsmodel van integrale massage ook dit jaar weer in kracht toe zien nemen en is de vraag aar integrale massage, zowel binnen onze school als bij masseurs die door ons zijn opgeleid weer in omvang toegenomen. We hebben een aantal hele mooie en goedbezochte studiedagen voor integraal masseurs gegeven. En waar je soms ziet dat de motivatie in de loop der jaren soms wat af kan nemen hebben wij gezien dat deze motivatie het afgelopen jaar bij ons juist is toegenomen waardoor we alweer vol enthousiasme uit naar het komende jaar!

Vooruitblik

Ter afsluiting van dit artikel blikken we uit op het komende jaar en de nieuwe periode die daarmee voor onze school aan gaat breken. Het thema waar we volgend jaar aan gaan werken is nog niet helemaal bekend maar het zal voor een deel met innerlijke ontwikkeling te maken gaan hebben. Daarnaast komt er binnenkort nog een grote verandering aan. Maar daar zullen we binnenkort via deze nieuwsberichten melding van gaan maken!

Voor nu wensen we iedereen een mooie afsluiting van het lopende jaar en een hele mooie opstart van het jaar dat gaat komen! Hartelijke groet en tot in het nieuwe jaar!

Iljitsj en Renate.

Deel dit artikel: