Terugblik op 2016

Terugblik op 2016

Het lesmodel van de school

Terwijl 2016 nog niet helemaal is afgerond kijken wij inmiddels alweer terug op een prachtig jaar binnen onze school. Waar de aandacht in 2014 zich richtte op de methodiek van integrale massage en in 2015 op de integratie van haptonomische vaardigheden met integrale massage werd 2016 een jaar waarin we vooral aan de methodiek van het lesgeven hebben gewerkt. Centraal daarin stond vormgeven van de structuur. Lees in dit artikel hoe de kracht van structuur de kwaliteit en organisatie van ons lesprogramma in haar ontwikkeling heeft ondersteund.

'Harde en zachte kanten'

Iedere keer weer blijkt dat ieder systeem alleen kan bestaan als hard en zachte kanten met elkaar worden gecombineerd. Kijk naar het menselijk lichaam, daar maken de harde delen van de structuur (als bindweefsels en botten) dat het lichaam stevigheid heeft en kan staan terwijl de zachte delen eraan bijdragen dat het organisme kan bewegen en dat celprocessen in beweging kunnen worden gezet. De zachte kanten van onze organisatie zijn vooral de rust en aandacht waarmee met mensen wordt gewerkt waardoor mensen zich kunnen ontspannen en daarmee als behandelaar contact kunnen met hun cliënt en wat daarbinnen speelt, maar ook als ontvanger om zich open te stellen voor zijn eigen innerlijke leven en te voelen en bewust contact te maken met wat daarin aanwezig is. Dit is iets wat onder andere met de ondersteuning van haptonomische vaardigheden kan worden gedaan. De zachte kanten geven als het ware ruimte om te openen.

Om een methodiek eigen te maken, of anders, vanuit het gezichtspunt van onze school, om een methodiek over te dragen zijn zachte kanten echter niet genoeg. Er zijn ook zogenaamde harde kanten nodig, kanten die op het eerste gezicht ook beperkend kunnen lijken, wat harde kanten namelijk altijd doen. Doordat een structuur bijvoorbeeld voorschrijft hoe iets moet worden gedaan sluit het andere werkwijzen uit, wat enerzijds kwaliteit verhogend en anderzijds beperkend werkt.

Werken met structuur

Aan het begin van 2016 keken we uit naar hoe het lesgeven was verlopen gedurende het vorige jaar. Hoewel we daarin zagen dat de kwaliteit van het lesprogramma wederom aanzienlijk was toegenomen merkten we ook dat we als docenten steeds heel erg insprongen op wat zich tijdens de lessen voordeed, vooral tijdens het holistisch jaar. In onze eerste reactie zeiden we dat dit 'ook niet anders kon' en dat 'hierin ook onze kwaliteit' verscholen lag. Door-redenerend merkten we ook dat het lonend zou kunnen zijn om eens te proberen meer structuur aan het lesprogramma te geven. In de eerste maanden van het jaar zetten we hier gelijk al stappen in. Per lesdag keken we welke volgordes voor het eigen maken van de stof we toe zouden kunnen voegen, welke variaties we aan zouden bieden, welk stappen in gespreksvoering in combinatie met casuïstiek, theorie en oefenvormen we met elkaar konden combineren. Hierdoor weken we af van het door ons reeds betreden pad en vanaf vrijwel het eerste moment merkten we gelijk een toename aan groei van onze studenten en kwaliteit. Het kader wat we hiermee boden droeg bij de ontwikkeling van het fundament, verdieping en groei.

Nieuwe zelfstudie elementen

Naast aanpassingen in het lesprogramma hebben wij tevens nieuwe elementen van zelfstudie aan de opleiding toegevoegd. Tijdens zelfstudie werkt de student bijvoorbeeld thuis aan het maken van een body mind verslag waardoor hij of zij inzicht krijgt in hoe de materie waarmee tijdens de opleiding wordt gewerkt op hem of haarzelf van toepassing is. De innerlijke beleving staat daarbij centraal. Het idee daarbij is dat wanneer je als begeleider zelf de weg van buiten naar binnen af weet te leggen er voor jou een natuurlijke manier van werken ontstaat waarmee je anderen ook kunt begeleiden om ook deze weg te gaan. In aanvulling op deze zelfstudie opdrachten komen de studenten vanaf 2016 ook door middel van intervisie momenten bij elkaar waarin zijn verder op de materie ingaan en met elkaar van gedachte wisselen over de verschillende onderwerpen op hun werkgebied wat ertoe bijdraagt dat er vanuit een dieper inzicht met cliënten kan worden gewerkt.

'Proof of the pudding'

Als we nu terugkijken naar het afgelopen jaar merken we dat we heel tevreden zijn over hoe deze veranderingen binnen de school zich hebben uitgepakt. De studenten zijn zeer gemotiveerd met de nieuwe lesmethodieken aan de slag gegaan. We voelen als het ware meer empowerment! En we zien daarbij dat de ontwikkeling van onze studenten gedurende het afgelopen jaar ook wat meer de diepte in is gegaan wat ons een goed gevoel geeft over de weg die we het afgelopen jaar zijn in gegaan.

Op deze plaats zien we alweer uit naar de ontwikkelingen van het volgende jaar. Plannen hebben we alweer genoeg en daarover berichten we jullie op deze plaats graag weer een volgende keer.

Nog een paar hele mooie weken van 2016 toegewenst en alvast de beste wensen voor het komende jaar! We danken iedereen voor zijn of haar inbreng en motivatie tijdens het afgelopen jaar.

Iljitsj en Renate.

 

Deel dit artikel: