Terugblik 2014

Terugblik 2014

2014 is voor ons een jaar volop beweging is geweest. Het was deels een een turbulent jaar maar ook een jaar waarin we steeds meer de diepte en de verstilling in zijn gegaan. Terugkijkend is het altijd makkelijker om de patronen te herkennen die van toepassing zijn geweest, reflectief bewustzijn is hoe dat ook wel wordt genoemd. Het vraagt soms even tijd om de rode draad daarin te herkennen.

Groei en verdieping

Het afgelopen jaar hebben we de school heel mooi zien door ontwikkelen en groeien. Aan de ene kant door een groeiend aanbod van studenten voor met name de opleiding integrale massage. En daar zijn we heel blij mee want deze opleiding vormt al jaren het hart van onze school. Ook hebben we gezien, en dat is iets waar we zeker net zo blij mee zijn, dat de studenten die de opleiding hebben afgerond heel succesvol zijn bij het opstarten van hun eigen massage praktijk. Deze doorvertaling naar praktijkvoering is bij de ontwikkeling van onze opleiding altijd heel belangrijk voor ons geweest omdat het bij het opleiden van masseurs voor ons niet alleen om de massage inhoudelijke vaardigheden maar ook om de praktische toepasbaarheid en concrete invulling bij praktijkvoering gaat.

De groei van onze school heeft het afgelopen jaar ook in de innerlijke processen van onze bedrijfsvoering plaats gevonden. Aan de ene kant hebben we een steeds betere structuur gevonden om onze lessen in vorm te geven. De opleiding integrale massage heeft dan ook in 2104 een geheel nieuw lesplan gekregen waarin we de verschillende onderdelen van de opleiding op een slimmere manier met elkaar hebben gecombineerd. Het resultaat daarvan was dan ook gelijk zichtbaar doordat de studenten makkelijker dan voorheen de werkwijze en structuur van integrale massage eigen konden maken. Andere nieuwe ontwikkelingen waar we in 2014 aan hebben gewerkt zijn onder andere het opzetten van het Landelijk Netwerk Integrale Massage (LNI), een vernieuwde opzet van onze supervisie (1 op 1 begeleiding van studenten) en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zelfhelend vermogen vanuit de body mind connectie (waarover binnenkort een nieuw artikel zal worden gepubliceerd).

Verstilling

Aan de andere kant hebben wij binnen onze school een verdere verstilling en verdieping in onze manier van werken waar kunnen nemen. En ik schrijf hier bewust waar kunnen nemen omdat deze ontwikkeling deel (grotendeels) vanzelf is gegaan. De wijze van werken met het lichaam en de body mind is steeds subtieler geworden waarbij we steeds nieuwe stappen en mogelijkheden en verbanden zijn gaan zien om mensen binnen onze eigen praktijk bij heelwording te begeleiden en kennis ook binnen onze cursussen en opleidingen over te dragen.

Wat we daarbij gezien hebben is dat onze school steeds meer een 'vrijplaats' is geworden, een soort neutrale zone waarin verschillen wegvallen en waarbij mensen zich op een open en verdiepende manier verbinden met elkaar en samen te werken aan hun ontwikkeling. Lesgeven is voor ons niet alleen kennis overdragen maar vooral ook zoeken naar het op de juiste wijze overdragen, ruimte bieden om zelf te zoeken, fasering en opbouw waardoor voor de deelnemers een logische en vanzelfsprekende flow in hun opleiding ontstaat.

Deze flow heeft er het afgelopen jaar dan ook toe bijgedragen dat er een vorm van rust en verstilling in ons werk is ontstaan, een centrum om het zo te noemen van waaruit de dynamiek van onze school een sterke basis heeft gekregen en van waar wij met veel enthousiasme uitzien naar het jaar dat inmiddels is aangebroken maar voor het grootste deel nog komen gaat.

Wij wensen jou ook veel voorspoed en inspiratie in dit nieuwe jaar!

Namasté,

Iljitsj en Renate.

Deel dit artikel: