Stress, wat het is en hoe het doorwerkt in onze geest

Stress, wat het is en hoe het doorwerkt in onze geest

Steeds meer mensen hebben te maken met stress. Uit onderzoek dat eind 2016 is gehouden door gezondheidsnet blijkt dat meer dan 50% van alle Nederlanders lichamelijke klachten ervaart door stress, met spanningen en klachten in de rug, nek en schouders, vermoeidheid, hoofpijn en een slechte nachtrust, als belangrijkste klachten tot gevolg. Redenen te over dus om in deze rubriek eens nader op het fenomeen stress in te gaan. Wat is stress? Hoe werkt het door in lichaam en geest?  En vooral, wat zijn alternatieve mogelijkheden om anders met stress om te gaan zijn de vragen die we in dit artikel proberen te beantwoorden.

Wat is stress

Stress betekend eigenlijk niets anders dan spanning of druk. Het staat voor de hoeveelheid spanning of kracht die iemand ervaart als er druk op hem of haar wordt uitgeoefend. Stress an-sich is dan ook niet schadelijk. Het hangt er vanaf hoe groot de belasting is in relatie tot wat iemand aankan. Deze hoeveelheid kan zowel een moment opname zijn als een langdurige reeks van belasting, waarbij de ervaring leert dat vooral langdurige stress een veel schadelijkere uitwerking heeft als stress die aanwezig is voor een kort moment.

Wanneer we over stress praten hebben we het automatisch ook over grenzen en we weten allemaal dat grenzen rekbaar zijn en daar zit hem dan ook gelijk het probleem. Je kunt altijd nog wel iets meer, iets langer, zwaarder of iets erbij doen. De mogelijkheden die de samenleving te bieden heeft zijn dan ook schier onbeperkt. En zo sluipt de stress langzaam ons leven in. Zo gezegd is er dan sprake van externe stressoren maar er is ook sprake van interne stressoren. Deze hebben onder andere te maken met onzekerheid of de wil om te presteren of ons beter voor te doen. Dit zijn factoren die ertoe bijdragen wat we innerlijk onder druk worden gezet.

Stress en het vier lichamen model

Als we naar stress kijken vanuit het vier lichamen model waar we bij ons in de opleiding mee werken kun je zeggen dat stress zowel fysiek als mentaal, emotionele als spirituele oorzaken heeft. Iemand kan bijvoorbeeld fysiek te zwaar worden belast, te lang aanhoudende druk maar ook entonigheid van werk of werk wat de moeilijk of complex is heeft een diepgaande uitwerking op de stress die iemand in zijn of haar lichaam ervaart. Alles staat als het ware de hele tijd op scherp. Dat komt ook omdat stress een sterk invloed uitoefent op het limbische systeem (het middendeel van onze hersenen) waar de flight or fight respons aan gekoppeld is.

Stress maakt ons alert wordt wel gezegd en dat komt voorals doordat het de zintuigen activeerd (om beter waar te kunnen nemen), de hartslag en bloeddruk verhoogd (om beter in actie te kunnen komen) maar ook dat de hoeveelheid cortisol en adrenaline die als stress hormonen aan het bloed worden afgegeven door het lichaam naar boven worden bijgesteld waardoor het lichaam op een hoger niveau of beter gezegd op een hoger toerental gaat functioneren. Ook op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau kan er stress ontstaan. Bijvoorbeeld door psyschische druk, trauma of emoties die nog niet zijn verwerkt of door een gebrek aan zingeving in je leven of je niet goed kunnen verbinden met de wereld om je heen. Deze twee laatste factoren worden niet vaak als oorzaken van stress gezien maar spelen toch een belangrijke rol in iemands leven. Vaak zelfs belangrijker dan wordt gedacht.

Opbouw van stress

Naast inzicht in de verschillende stressoren vanuit het vier lichamen model kan stress ook worden bekeken vanuit het stress opbouw model. Dit is een model met vijf verschillende fasen. Als eerste is daarin de balans fase. Dit is eigenlijk een fase waarin geen sprake is van stress. Alle energie in factoren in het leven kunnen goed doorstromen en iemand is in deze fase dan ook in balans. De tweede fase is de alarm fase. In deze fase wordt de belasting zo groot dat het lichaam in staat van paraatheid wordt gebracht.

Factoren als hormonen, ademhaling en hartslag zoals hierboven beschreven worden in deze fase geactiveerd. Wanneer de stress in deze fase lang aanhoud komt het lichaam in een vicieuze cirkel en wordt moe. In deze fase kan vaak nog lang worden doorgegaan. Maar als er nu nog één factor (ook wel stressor genoemd) komen we in de volgende fase die de uitputtingsfase wordt genoemd waarin niets anders overblijft dan langdurige rust. Het lichaam zal zich in deze fase dan ook goed moeten herstellen, de herstelfase genoemd.

Vanuit dit model kan worden gezegd dat fase 1 en 2 fasen zijn waar niet veel aan de hand is maar wanneer het lichaam alert blijft of wanneer iemand gemakkelijk of snel in de alarmfase komt, wanneer iemand zich voor langere tijd in de weerstands- of uitputtingsfase bevind en dat patroon niet meer kan doorbreken vraagt dat om dieper werk.

Ontwikkeling en reflectie

Om grip te krijgen op stress is het goed om anders met stressoren om te gaan. Zo kun je bijvoorbeeld reletiveren, beter plannen, ontspanningsoefeningen doen of limieten stellen aan de tijdsduur van je werk maar in ons werk zien wij vaak dat het effect van dit soort dingen vaak maar van korte duur is, of anders gezegd, men vervalt weer in zijn oude patroon en dat komt omdat de bron die de stress veroorzaakt vaak dieper zit.

Om tot die kern te komen is het nodig om jezelf onder de loep te nemen, bijvoorbeeld om door middel van holistische massage tijd te nemen voor een stuk reflectie, zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Wat maakt dat ik gespannen ben, wat zijn daarin mijn patronen, waarom ga ik zo gemakkelijk of soms zo ongemerkt over mijn grens. Waarom vind ik het soms zo lastig om nee te zeggen terwijl alles in mij zegt dat dat beter is? Door jezelf vanuit deze vragen onder de loep te nemen kun je zelf ondervinden wat de achterliggende krachten zijn die voor jou zo bepalend van invloed zijn en kun je deze patronen tevens doorbreken.

Als je ziet wat voor jou de achterliggende oorzaak is waardoor je gemakkelijk in bepaalde stressoren mee kan gaan en deze kunt doorwerken kom je als het ware weer terug bij ware jezelf. Je hoeft dan niet meer te forceren om binnen je grenzen te blijven of om de stress te lijf te gaan. Je handelt dan eenvoudig op een manier die bij je past.

Heb je interesse om op deze manier naar jezelf te kijken? Kijk dan op onze pagina voor het landelijk netwerk voor integrale massage (LNI) voor een holistisch masseur bij jou in de buurt. Heb je interesse om mensen ook op deze manier te begeleiden. Dan ben je van harte welkom op bij ons deel te nemen aan de opleiding tot integraal en holistisch masseur.

Je bent van harte welkom!

Iljitsj van Kessel en Renate Pico - Positive Touch.

Deel dit artikel: