Start opleiding integrale massage

Start opleiding integrale massage

Vooruitblik opleiding integrale massage

In het weekend van 27 en 28 februari a.s. starten er weer twee nieuwe groepen met de opleiding integrale massage. Een mooi moment om eens vooruit te blikken op de opleiding, de opbouw, de wijze waarop de deelnemers leren werken en de methodieken die daarbij worden toegepast. Veel leesplezier, Iljitsj en Renate.

Opstart van de opleiding

De opleiding start altijd met een algemene kennismaking van de deelnemers met de docenten en met elkaar. In de kennismaking ontstaat eigenlijk als vanzelf inzicht waarvoor iedereen naar de opleiding is gekomen en wat de gemeenschappelijke thema's zijn die van toepassing zijn voor de groep. Er vindt op dat moment al veel herkenning en vaak ook erkenning plaats. Het is altijd weer bijzonder om te ervaren dat er in iedere groep gemeenschappelijke thema's spelen waardoor er krijgt al verbinding tussen de verschillende deelnemers in de groep ontstaat.

Daarnaast gaan we in op de wijze waarop er binnen onze school wordt lesgegeven en hoe de samenwerking verloopt. We gaan daarbij uit van een participerend opleidingsmodel waarin de deelnemers in het beging intensief worden begeleid bij het aanleren van de technieken, het eigen maken van een goede lichaamshouding en het maken van contact, wat essentieel is voor het geven van een integrale massage. Later in de opleiding vind hier dan een verdere uitwerking op plaats.

Daarna gaan we over tot het praktijkgerichte deel van de dag, het masseren, waar iedereen voor naar de opleiding gekomen is en waarbij tijdens de eerste dag een algehele lichaamsmassage van de rug wordt aangeleerd.

Uitbouw tot een complete massage

In de dagen die volgen worden de mogelijkheden van integrale massage verder uitgewerkt. Stap voor stap komt daarbij het masseren van het hele lichaam aan bod. Een integrale massage wordt daarbij vorm gegeven met vijf verschillende massagevormen. Deze zijn:

Klassieke massage  >  Dynamische massage  >  Strechings en strekkingen  >  Diepe bindweefselmassage  >  Energetische massage

In de eerste fase leren de leerlingen werken met de technieken uit de klassieke massage, dynamische massage en strechings en strekkingen (ook wel yoga massage genoemd). Hiermee leren zij een complete body mind massage te geven. Deze heeft zowel een herstellende uitwerking op het lichaam als op de geest. Essentieel daarbij voor integrale massage is dat de massage ook door de ontvanger ontvangen kan worden. Daarom wordt in deze fase uitvoerig ingegaan op de verbinding tussen lichaam en geest. De body mind connectie. Door de massage in de juiste dieptelagen van het lichaam toe te passen wordt de ontvanger heel bewust van zijn of haar lichaam en kan weer contact maken met de wijsheid die in het lichaam ingesloten zit. Om de massage vanuit deze invoelendheid te geven worden de massage inhoudelijke vaardigheden gecombineerd met haptonomie (ook wel de kunst van het aanraken genoemd).

Naast het leren geven van de massage wordt tijdens de opleiding ook uitvoerig ingegaan op het leren ontvangen van de massage. De student leert de massage op zijn of haar eigen lijf te ontvangen en daarnaast maakt de student coachende tools eigen om andere mensen ook te kunnen begeleiden om los te laten, te voelen of om weer contact met het lichaam te maken waardoor de uitwerking van de massage meer diepte krijgt en bovendien ook de uitwerking van de massage wordt vergroot.

                ~ Integrale massage kenmerkt zich als een samenspel ~

Vier lichamen model

Om deze verdieping te maken leert de student tijdens de opleiding werken met het vier lichamen model. Dit is een model wat wij speciaal voor integrale massage ontwikkeld hebben en gaat uit van een relatie tussen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Hoewel dit model natuurlijk al bestond hebben wij er toch een vertaalslag aan gegeven waardoor er in de massage ook daadwerkelijk invulling aan kan worden gegeven. Om deze invoelendheid te ontwikkelen worden de massage inhoudelijke vaardigheden in de opleiding ook aangevuld met oefeningen die erop gericht zijn meer invoelend en aanwezig in de massage te raken, voorbeelden hiervan zijn: meditatieve oefeningen, oefeningen uit de mindfullness en intuïtieve oefeningen.

Body mind fase

Na deze fase komt de body mind fase van de opleiding aan bod. In deze fase leert de student de massage meer in de diepe lagen van het lichaam te geven. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere, het werken met spannings- en klachtgebieden en hoe deze ruimte kunnen worden gegeven voor heling en herstel, omgaan met blokkades en gestagneerde energie en het afstemmen van de massage op de persoon. Omdat ieder mens en ieder lichaam anders is zal ook de uitwerking van de massage en de keuze van de toe te passen technieken steeds weer anders zijn. Hierdoor ontstaat een optimaal resultaat. De student leert hiervoor primair werken met de technieken van de diepe bindweefselmassage als ook hoe de verschillende massagevormen met elkaar kunnen worden gecombineerd.

Afronding en praktijkvoering

In de laatste fase van de opleiding die nu aan bod komt wordt vooral ingegaan op het ontwikkelen van een compleet behandel model. Dit model richt zich zowel op het geven van een afzonderlijke massage, welke stappen daarin te zetten zijn en welke overwegingen je daar als masseur bij kunt maken. Daarnaast leert de student ook hoe je een compleet behandelmodel van een aantal sessies op kunt zetten. Het achterliggende idee daarvan is dat de student in de eerste sessies leert hoe iemand geholpen kan worden met de vraag waarvoor iemand komt (bijvoorbeeld rugklachten of spanningshoofdpijn), in de fase daarna om de cliënt ook weer in balans te brengen en in de afrondende fase bij te dragen aan een stabiel evenwicht waardoor de balans duurzamer wordt en er sprake is van een groter innerlijk draagvlak waarbij ook mental of emotionele spanningen kunnen worden losgelaten.

Daarnaast wordt in deze fase ook ingegaan op het opzetten van een eigen praktijk en maakt de student een folder voor zijn of haar toekomstige praktijk. Na afronding van de opleiding met goed resultaat ontvangt de student een diploma als integraal masseur. Dit diploma is bovendien landelijk erkend door de KTNO/BATC waardoor de student verzekerd is van een kwalitatief professioneel en goed ontwikkeld opleidingstraject. 

Interesse?

Heb je ook interesse om deel te nemen? Dan ben je van harte welkom op één van onze informatie avonden.

Namasté, Iljitsj en Renate.

Deel dit artikel: