Jubileum Groep Massage Opleiding

Jubileum Groep Massage Opleiding

Op zondag 11 mei 2015 heeft de 25e opleidingsgroep de opleiding integrale massage afgerond. Het is een prachtige opleidingsronde geweest waarin de deelnemers met veel motivatie aan de kwaliteit van hun ontwikkeling hebben gewerkt. Een mooi moment om eens te delen hoe een opleidingsronde vorm wordt gegeven.

Opstarten van de groep

Op zaterdag 25 oktober is groep 25 begonnen met de opleiding integrale massage. Een mooiere analogie van getallen bestaat er dan ook niet. Tijdens het eerste weekend maken de deelnemers kennis met elkaar. Sommigen hebben elkaar al tijdens een eerdere cursus of informatie avond ontmoet. Wat opvalt is hoe snel het groepsgevoel ontstaat en mensen met elkaar samen gaan werken. Na een uitgebreide en zeer open kennismakingsronde waarin zowel persoonlijke verhalen als redenen waarom aan de opleiding deel wordt genomen met elkaar zijn gedeeld en wij uitleg hebben gegeven over de werkwijze van de opleiding straalt de groep van energie en iedereen is er klaar voor om te beginnen.

De eerste les gaat over de massage van de rug. Daarbij is gelijk aandacht voor het werken vanuit een goede lichaamshouding en het toepassen van een contactvolle en invoelende manier van aanraken. Ook is er aandacht voor de structuur van de massage. Hoe bouw je de massage op? Welke stappen zet je en wat doe je wanneer? Hier maken de deelnemers in het begin gelijk al kennis mee. Techniek, structuur, lichaamshouding en ook het hebben van aandacht voor het werken vanuit een goede en ontspannen ademhaling wisselen elkaar zo af. Wat opvalt is dat iedereen gelijk al in staat is om een massage van meer dan een uur te geven en daar ook nog eens energie aan over te houden. Voor ons als opleiders is dit altijd een prachtig moment.

Verdiepen van vaardigheden

In de dagen die volgen is er vervolgens aandacht voor de verdere uitwerking van de massage. Daarbij komen zowel verschillende massagevormen als ook verschillende delen van het lichaam aan bod. De rug, de benen, de voeten, armen, bovenlichaam, nek en hoofd en daarbij leren de deelnemers een goede opbouw en doorloop van de massage te maken. Daarbij wordt steeds ingegaan op overwegingen die je kunt maken, keuzes en hoe je tot een logische en optimale doorloop in je massage komt.

Nadat de deelnemers hebben geleerd om vanuit de basistechnieken van integrale massage een gehele doorloop te geven worden de mogelijkheden van integrale massage in de bodymind fase vervolgens uitgewerkt. Centraal hierbij staat het vier lichamen model wat uitgaat van fysiek, mentaal, emotionele en spirituele verbanden en speciaal voor integrale massage ontwikkeld is binnen onze school. Wat maakt dat iemand uit balans is geraakt? Wat is de achtergrond van spanningen en klachten? Niets in het lichaam staat op zichzelf, er zijn altijd verbanden met andere aspecten van iemands leven. Soms zijn dit emoties die nog niet zijn verwerkt, soms zijn dit keuzes die iemand nog moet maken.

In de body mind fase leren de studenten hoe ze de cliënt contact met deze lagen in het lichaam kunnen maken. De massage wordt hiermee bewustwordingsgericht en draagt bij aan inzicht in de signalen die het lichaam iemand geeft. Naast het toepassing van een contactvolle en uitnodigende manier van aanraken wordt daarbij ook in de diepere lagen van het lichaam gewerkt. Hoeveel druk kun je geven, zo zorg je ervoor dat iemand je nog kan volgen? Coaching speelt daarbij een belangrijke rol. Je nodigt mensen uit tot voelen en met volledige aandacht in het lichaam aanwezig te zijn. Dit is een proces wat door ons het werken vanuit de body mind connectie wordt genoemd.

Zijnshouding en aandacht

Groep 25 blijkt hier bijzonder veel aanleg en interesse voor te hebben. Er worden naast de 1 op 1 uitwisselingen die er buiten de lesdagen plaatsvinden zelfs twee oefengroepen gevormd die wekelijks bij elkaar komen en elkaar op deze avonden uitdagen om de verschillende mogelijkheden van integrale massage in de vingers te krijgen. Om tot voelen in de massage te komen is het nodig om denken en doen los te laten en helemaal aanwezig te zijn in het moment. Om daarbij te ondersteunen worden de massage inhoudelijke vaardigheden in de opleiding ondersteund met meditatieve oefeningen en oefeningen uit de mindfulness. Ofwel "Wu-wei-Wu", doen door niet doen, zoals dat in de Chinese geneeskunde wordt genoemd.

Klachtgericht werken

Nadat alle massage inhoudelijke vaardigheden zijn eigen gemaakt en de deelnemers hebben geleerd om in de verschillende lagen van de body mind te werken komt in de derde fase van de opleiding het klacht gericht werken aan bod. Daarin leren de deelnemers hoe door middel van integrale massage spannings- en klachtgebieden ruimte kan worden gegeven voor ontspanning en herstel waarbij iemand ook inzicht kan krijgen in de signalen die het lichaam geeft. Vanuit een integrale benadering kan herstel nooit op fysiek vlak alleen plaats vinden, er moet altijd een integrale met andere aspecten van iemands leven zijn. Bij het klachtgericht werken leren de deelnemers eerst contact te maken met de kern van de klacht maar ook met het onderliggende spanningspatroon, die zowel fysiek als mentaal of emotioneel van aard kunnen zijn. Daarbij komen verschillende manieren van begeleiden aan bod.

Praktijkvoering en integratie

In de laatste fase van de opleiding, groep 25 was in deze fase zo gemotiveerd dan een groot aantal hun praktijkruimtes op dit moment al hadden ingericht, wordt ingegaan op praktijkvoering en integratie van de massage. Hoe zet je een praktijk op, hoe zorg je ervoor dat cliënten komen en dat je praktijk goed gaat lopen. Om antwoord op deze vragen te geven komt in deze fase van de opleiding een workshop voor het opzetten van eeen eigen praktijk aan bod en maken de deelnemers ook een folder voor hun toekomstige massage praktijk waardoor je als deelnemer een kant en klaar product hebt om met je massage praktijk aan de slag te gaan. Vooral het denkproces wat erbij komt kijken om een folder te maken wordt daarbij als heel waardevol ervaren en geeft ook vertrouwen om jezelf naar buiten toe als masseur te profileren.

Daarnaast gaan we in deze fase van de opleiding ook in op de integratie van de massage waarbij ingegaan wordt op het verbinden van alle aspecten met betrekking tot integrale massage en hoe je in de afrondende fase van een massage sessie eraan bij kunt dragen dat de uitwerking van een massage zich kan verduurzamen en bestendig is. Dit wordt onder andere gedaan door aan het eind van de massage zacht en verstillend en energetisch te masseren waardoor de massage door kan werken tot in de diepste lagen van de body mind en iemand in de rust en ruimte die daarin ontstaat contact kan maken met zijn of haar eigen stilte en innerlijke bron.

Afronding van de opleiding

Iedere opleidingsronde wordt vervolgens op de laatste afgerond met het doen van een praktijkexamen waarin de deelnemers de door hun eigen gemaakte vaardigheden laten zien door het geven van een integrale massage doorloop waarbij alle stappen van de massage aan bod komen. Na een intake en ontspanningsfase volgt een diepere fase waarin wordt gewerkt met de vraag van de klant. De massage wordt vervolgens afgesloten met een integratie fase waarin de uitwerking van de massage zich kan verdiepen en de cliënt contact kan maken met zijn of haar innerlijke kern. Vervolgens wordt de examenopdracht geëvalueerd met de docenten. Ook groep 25 kwam op deze dag heel goed voor de dag. Met veel bezieling en plezier hebben zij hun vaardigheden laten zien. Het spreek dan ook voor zich dat iedereen in deze groep met zeer goede cijfers de opleiding heeft afgerond.

Bij deze wensen we jullie nogmaals heel veel succes allemaal.

Namasté,

Iljitsj en Renate.

+ Opleiding integrale massage

Deel dit artikel: