Zomer intensive

Zomer intensive

Het vergroten van de innerlijke helingskracht

In het weekend van 16 tot en met 18 juni verzorgen wij de zomer intensive 'het vergroten van je innerlijke helingskracht.' Als iets waardevol is voor het vergroten van je persoonlijke helingskwaliteiten is het wel het verkrijgen van een dieper contact met wat er tijdens een massage plaats vindt in jezelf. Dit is een onderwerp wat altijd veel aandacht in onze opleidingen en trainingen krijgt en waar we tijdens deze intensive samen met de deelnemers nader op in zullen gaan.

Helingskracht bewust ervaren

Maar wat is helingskracht nou eigenlijk en waar kan de bron van dit vermogen worden gevonden? Is het anders niet zo dat integraal holistische massage over helingskracht beschikt en dat we deze toe kunnen passen? Natuurlijk is dat waar. Een integraal holistische massage beschikt over het vermogen om te helen en om mensen bewust te maken van de signalen die het lichaam geeft of te begeleiden bij het verwerken van spanningen op zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied die nog in het lichaam liggen opgeslagen. Maar het gaat ook om de vertaalslag die je als masseur weet te maken. Wat neem je bij de ander waar en hoe kan daar tijdens de massage invulling aan worden gegeven.

Aanvankelijk start je daarbij als masseur vanuit een idee, een plan of een ingeving die je bij de ander krijgt. Wat zie je en wat wordt daarbij in jou geraakt. Dit is als het ware de eerste stap die wordt gezet om de massage vorm te geven. In deze fase gaat helingskracht dan ook vooral om het nemen van initiatief om de massage vorm te geven. In het proces wat volgt is vaak bijsturing nodig. Het gaat er daarbij om bewust waar te nemen en te ervaren wat de uitwerking van de massage is. Komt de helingskracht die in de sessie (zowel bij jou als bij de cliënt) aanwezig is op gang, gaat deze stromen? Wat kunnen we doen om bij te sturen, welke stappen en welke fasering is daarbij nodig. Wat voel je, wat neem je waar, wordt de helende stroom op gang gebracht en welke lagen worden daarbij geraakt.

Inhoud intensive

De intensive is er dan ook op gericht om de helingskracht in de massage te vergroten. Hiervoor worden niet alleen verschillende oefeningen gedaan maar wordt ook een bedding gegeven om contact met deze lagen in onszelf te maken. Een bedding om de stilte en de aandacht te vinden en tevens te voelen wat daarin blokkerend kan zijn en wat je vervolgens kunt doen om daar op een andere manier mee om te gaan. Zoals wij dat binnen onze school ervaren is helingskracht niet alleen in ieder van ons aanwezig maar kan daar ook bewust contact mee worden gemaakt.

Om de intensive vorm te geven wordt er tijdens deze dagen van verschillende oefeningen gebruik gemaakt, enkele voorbeelden daarvan zijn: meditatie en het maken van contact met je innerlijke stilte, massage inhoudelijke en intuïtieve oefeningen, reflectie, voel oefningen, uitwisseling van ervaringen en oefeningen die de creativiteit, spontaniteit en het contact en de helingskracht in de massage vergroten.

Door contact te maken met je eigen helingskracht kunnen eveneens in contact worden gebracht met hun eigen helingskracht. Daarom is het motto van deze intensive niet voor niets "Healer Heal Yourself." Door innerlijke kwaliteiten tot ontwikkeling en ontplooiing te laten komen en blokkades in jezelf op te ruimen kan de helingskracht worden vergroot.

Deel dit artikel: