Holisme als werkmodel nader verklaard

Holisme als werkmodel nader verklaard

Holisme

Bij Positive Touch worden de massages vormgegeven vanuit een holistische visie. Deze visie gaat er vanuit dat lichaam en geest onderling verbonden zijn daarbij samen een geheel vormen. Hierdoor is er in de massage niet alleen aandacht voor het lichaam maar ook voor de mens als geheel, zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel. Steeds meer mensen worden zich bewust van hun vermogens om zichzelf te helen, iets wat aansluit en ook voortkomt uit de bewustwordingsontwikkeling die in de tijd waarin wij leven van toepassing is. In dit artikel leggen we uit waarom integrale en holistische massage daar waardevolle instrumenten voor zijn.

Om als integraal of holistisch masseur te werken het je een nieuwsgierig grondhouding nodig, je staat ervoor open om met mensen te werken aan hun ontwikkeling en er is een zekere interesse om de samenhang van de dingen te zien. Uniek hierbij is dat de aandacht zich niet primair zal toe zal leggen op het oplossen van problemen naar dat er veel meer wordt gekeken naar het geheel. Wat is de oorzaak van spanningen of klachten? Hoe kun je iemand weer contact met het lichaam laten maken en laten voele wat er is, of wat de signalen zijn die het lichaam iemand geeft.

Oorzaken en achtergronden

Wanneer we vanuit een holistisch principe naar het lichaam kijken zien we dat oorzaak en gevolg een belangrijke plaats in de massage innemen. Een spanningsplek wordt dat niet gezien als een spanningsplek alleen of iets waar iemand last van heeft maar ook als een signaal dat het lichaam aan iemand geeft. Het mooie van een holistische massage is dan ook dat deze niet primair oplossingsgericht is. Het gaat er niet om de spanning of de klacht te verhelpen maar veel meer om inzicht te krijgen in de oorzaak of achtergrond waardoor de spanning of de klacht ontstaan is en om deze onderliggende oorzaak ruimte te geven om los te laten met als gevolg dat ook de balans in het lichaam zich kan herstellen.

Begeleiden

Als holist proberen we het probleem niet op te lossen maar we proberen inzicht te krijgen in wat zich in het lichaam voordoet. Waarom zijn deze spanningen ontstaan? Dat is vaak de eerste vraag die wordt gesteld. Vanuit een holistische visie bestaat er een samenhang tussen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze lagen zijn met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Wat is de invloed van iemands denken? Van zijn gevoel of hoe iemand met zichzelf of de wereld om hem of haar heen verbonden is. Wat roept spanning op?

Je ziet dat er zo meer een bewustwordingsweg ontstaat waarbij met steeds dieper lagen contact kan worden gemaakt. Als holistisch masseur begeleid je mensen hierbij. Het gaat daarbij niet zozeer om het bedenken van wat het is (onze cognitie) maar om het bewust ervaren en het gevoel.

Door deze holistische benadering kan het inzicht wat in het lichaam aanwezig is namelijk weer naar boven komen waardoor de spanning kan worden losgelaten. Vaak zijn er ook herkenningen achteraf of een soort van aha-erlebnis want hoewel we het zelf vergeten waren worden alle levenservaringen in het lichaam voor ons bewaard. Soms willen we dingen niet weten en stoppen we ze half bewust of onbewust weg, of negeren we signalen. Gelukkig is het lichaam er dan om ons eraan te herinneren en ons te begeleiden bij het herstel van onze heelwording en balans. Op een duurzame wijze die tevens bijdraagt aan ons proces van heelwording en innerlijke groei. Tijdens onze opleidingen, trainingen en cursussen staat deze holistische visie steeds weer centraal.

Heb je interesse? Je bent van harte welkom!

Iljitsj en Renate, Team Positive Touch.

Deel dit artikel: